Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(23 Aralık 2013). Türkiye’de Mesleki Teknik alanındaki gelişmeler incelendiğinde, gerekli insan gücünün sağlanması için bireyin katılacağı eğitim sürecinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(23 Aralık 2013). Türkiye’de Mesleki Teknik alanındaki gelişmeler incelendiğinde, gerekli insan gücünün sağlanması için bireyin katılacağı eğitim sürecinin."— Sunum transkripti:

1 (23 Aralık 2013)

2 Türkiye’de Mesleki Teknik alanındaki gelişmeler incelendiğinde, gerekli insan gücünün sağlanması için bireyin katılacağı eğitim sürecinin niteliği önemli bir husus arzetmektedir. Bu noktada eğitimin hem toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak hem de sosyal ortamda gereksinim duyulacak bireylerin teknik becerilerini geliştirecek şekilde verilmesi gerekmektedir.

3 Toplumların doğal kaynakları, sahip oldukları insan gücü ve bunlardan faydalanma durumları o toplumun refah düzeyini belirlemektedir. Meslekî ve teknik eğitim ise insan gücü yetiştirme aracı olarak burada aktif rol oynamaktadır.

4 Mesleki Eğitim ve Öğretimin il düzeyinde uygulanması Avrupa’da Mesleki Eğitim ve Öğretim sisteminin bölgesel düzeyde idare edilmesine, eğitim i ç i n işverenlerden toplanan ödeneklerin idare edilmesine, öğretim programı tasarlanmasına ve Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarının yönetimine sosyal ortakların katılımına ilişkin yaygın bir gelenek bulunmaktadır.

5 Örneğin, Danimarka’da, yerel işletmelerle işbirliğini kolaylaştırmak için sosyal ortaklar Mesleki Eğitim ve Öğretim Okulları yerel eğitim komitelerinde temsil edilmektedirler. Temsilciler, yerel sosyal ortaklara danışan Ulusal Ticaret Komiteleri tarafından atanmaktadırlar. Bu durumda merkezler/okullar öğretim programını şirketlerle yakın işbirliği içerisinde oluşturmaktadırlar

6 Mesleki Eğitim ve Öğretimin sağlanmasının yerel iş piyasası ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek ve Mesleki Eğitim ve Öğretim programlarının uygulanması hususunda, MEB’e konuya ilişkin önerilerde bulunmak üzere 1986 yılında 3308 sayılı Kanun ile İl Mesleki Eğitim Kurulları kurulmuştur

7 İl Mesleki Eğitim Kurulları, Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarının, kuruluşlarının ve işletmelerinin planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda kararlar almaktadırlar ve il valisine tavsiyede bulunmaktadırlar. Sosyal diyalogun etkisini iyileştirmek için İl Mesleki Eğitim Kurulu il İl İstihdam Kurulu birleştirilmiştir.

8 ALİ CENGİZ BİRDAL 8

9 1-Gamp Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2-Atatürk Kız teknik ve Meslek Lisesi 3-Kars Ticaret Meslek Lisesi 4-Faik-Fikriye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 5-Sarıkamış METEM 6-Kağzıman METEM 7-Sarıkamış Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 8-Sarıkamış Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 9-Haydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ALİ CENGİZ BİRDAL 9

10 1-Susuz Çok Programlı Lisesi 2-Selim Ş.Teğmen Gökhan YAŞARTÜRK Ç.P.L. 3-Sarıkamış Karaurgan Fehim YENİCE Ç.P.L. 4-Kağızman Ç.P.L. ALİ CENGİZ BİRDAL 10 İlimizde 2013/2014 Eğitim Öğretim yılında mesleki ve teknik eğitim vermeye başlayacak ÇPL olarak dönüştürülen Okullar

11 İl Genelinde Mesleki Okul ve kurumlarda Eğitim verilen dallar: 1)Web Programcılığı 2)Bilgisayar Teknik Servisi 3)Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü 4)Bilgisayarlı Makine İmalatı 5)Metal Doğrama 6)İç mekan ve mobilya teknolojisi 7)Isıtma ve Doğalgaz İç Tes. 8)Yapı Tesisat Sistemleri 9)Otomotiv Elektromekanik 10)Bilgisayarlı Muhasebe 11)Acil Tıp Teknisyenliği 12)Hemşirelik 13)Yönetici Sekreterliği 11 ALİ CENGİZ BİRDAL

12 14) Erken Çocukluk Eğitimi 15)Hazır giyim Model Makineciliği 16)Saç Bakımı 17)El ve Makine Nakışı 18)Mutfak 19)Betonarme Yapı Sistemleri 20)Kaynakçılık ALİ CENGİZ BİRDAL 12

13 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYISI MESLEKİ LİSELERİ ÖĞRENCİ SAYISI GENEL LİSE ÖĞRENCİ SAYISI 1349955117988 ALİ CENGİZ BİRDAL 13 2012-2013 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYISI

14 ORTAÖĞRETİMMESLEK LİSELERİGENEL LİSELER 51,2320,5630,67 ALİ CENGİZ BİRDAL 14

15 ALİ CENGİZ BİRDAL 15

16 ALİ CENGİZ BİRDAL 16

17 ALİ CENGİZ BİRDAL 17

18 ALİ CENGİZ BİRDAL18

19 Genel Liseler ALİ CENGİZ BİRDAL19

20 Kız Meslek Lisesi ALİ CENGİZ BİRDAL20

21 Endüstri Meslek Liseleri ALİ CENGİZ BİRDAL21

22 Merkez GAMP Endüstri Meslek Lisesi ALİ CENGİZ BİRDAL22

23 Kağızman METEM ALİ CENGİZ BİRDAL23

24 Sarıkamış METEM ALİ CENGİZ BİRDAL24

25 Merkez GAMP Teknik Lise ALİ CENGİZ BİRDAL25

26 Merkez Ticaret Meslek Lisesi ALİ CENGİZ BİRDAL26

27 Merkez Sağlık Meslek Lisesi ALİ CENGİZ BİRDAL27

28 KARS İLİNDE OKUL TÜRLERİNİN TÜM DERSLEDEKİ BAŞARI SIRALAMASI

29 KARS İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARININ TÜM DERSLERE GÖRE BAŞARI SIRALAMASI ALİ CENGİZ BİRDAL29

30 Eylem Planı Ekip Listesi ALİ CENGİZ BİRDAL30

31 Meslekî ve teknik eğitimin tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızın 2007/30 sayılı “Meslekî ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları” konulu genelgesinde bahsedilen hükümler doğrultusunda Kars ili ve ilçelerinde Tanıtım ve Yöneltme komisyonları oluşturuldu. ALİ CENGİZ BİRDAL31

32 İl ve ilçelerdeki Tanıtım ve Yöneltme komisyonları meslekî ve teknik eğitimi tanıtım ve yönlendirme çalışmaları kapsamında daha fazla ve ortaokul 7,8 ve lise 9. sınıf öğrenci, veli ve öğretmenlerine ulaşarak Meslekî ve Teknik Eğitim veren okullarımızın içeriğini anlatmak, ALİ CENGİZ BİRDAL32

33 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmelerine imkan hazırlamak ve tüm geleceklerini etkileyecek meslek seçiminde doğru karar vermelerine yardımcı olmak adına çalışmalar yapmakla görevlendirilmişlerdir. ALİ CENGİZ BİRDAL33

34 Kalkınma planlarında, MEB şûra kararlarında Ortaöğretim’in Mesleki ve Teknik Eğitim ağırlıklı bir yapıya kavuşturulması ortaöğretim çağ nüfusunun AB’ye üye ülkelerde olduğu gibi % 65’inin Meslekî ve Teknik ortaöğretimde, %35 ‘inin de genel ortaöğretimde öğrenim görmesi hedeflenmektedir. (Sayı:B.08.0.MÜB.0.37.02.00/668, Konu:Meslekî ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları, tarih:30.03.2007) ALİ CENGİZ BİRDAL34

35 Bu hedefe ulaşabilmek için akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin de ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda Meslekî ve Teknik Eğitim veren okulları tercih etmelerini sağlamaktır. ALİ CENGİZ BİRDAL35

36 Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Genel Kurulu kararı ile 2012 Yılında üniversite sınavlarında uygulanacak katsayı oranları, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerle genel liselerde öğrenim gören öğrenciler için eşitlenmiştir. ALİ CENGİZ BİRDAL36

37 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Ulusal Meslekî Bilgi Sistemi’nin amacı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini fark edip meslek seçimi, alan ve iş değiştirme gibi konularda onlara destek olmaktır. Ulusal Meslekî Bilgi Sistemi ALİ CENGİZ BİRDAL37

38 Bu sistemin uygulanmasıyla öğrenciler, meslekî gelişim ve kendini tanımalarına destek olabilecek ölçme araçları ile eğitim ve iş piyasasına ilişkin bilgi ve kaynaklara ulaşabileceklerdir. Ulusal Mesleki Bilgi Sistemine http://mbs.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. ALİ CENGİZ BİRDAL38

39 39 A.Cengiz BİRDAL


"(23 Aralık 2013). Türkiye’de Mesleki Teknik alanındaki gelişmeler incelendiğinde, gerekli insan gücünün sağlanması için bireyin katılacağı eğitim sürecinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları