Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BASAMAKTA ANEMİLERE YAKLAŞIM UZM.DR.F.GÖKŞİN CİHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BASAMAKTA ANEMİLERE YAKLAŞIM UZM.DR.F.GÖKŞİN CİHAN."— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAKTA ANEMİLERE YAKLAŞIM UZM.DR.F.GÖKŞİN CİHAN

2 ANEMİ FİZYOPATOLOJİSİ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE KRONİK HASTALIK ANEMİSİNİN AYIRICI TANISI MAKROSİTOZUN EN SIK NEDENLERİ VE B12 EKSİKLİĞİNDEN AYIRMA

3 Anemilerin Sınıflandırılması Mikrositik (< 80 Fl) –Demir Eksikliği –Thalasemiler Normositik(80-100 Fl) –Kronik hastalık –Böbrek hastalığı Makrositik (> 100 Fl) –B12/folat eksikliği –KC Hastalığı; Alkol bağımlılığı –Myelodisplastik sendrom –Hemolitik anemi

4 Birinci Basamakta Anemiler Birinci basamaktaki anemilerin çoğu normositiktir. Fe eksikliği anemisi bazen atlanır bazense gereğinden fazla tanı konur. Makrositik anemiler her zaman vitamin eksikliğinden kaynaklanmaz Bazen hastalar aslında anemik değildir!

5 Eritrosit yaşam döngüsü Hormones –Kidneys (EPO) –G-CSF Bone marrow –Iron deposition Reticulocytes Senescence

6 Demir Metabolizması

7 Birinci Basamakta Anemiler Demir eksikliği Artmış kan kaybı Böbrek disfonksiyonu Kİ bozukluğu Artmış yıkım(hemoliz)

8 TestlerTestler Tam kan sayımı Demir TDBK Ferritin Vitamin B12/Folat –MMA, HCY Retikülosit sayımı Periferik yayma TSH Laktat dehidrogenaz (LDH) Haptoglobin Coombs testi Kemik İliği

9 En sık yapılan yanlışlar Ferritin düzeyine bakmadan demir eksikliği tanısı koymak Kronik hastalık anemisinde demir tedavisi vermek Tüm makrositik anemilerde B12 eksikliği düşünmek –hemolitik anemi, myelodisplazi –Tedavi sonucunu takip

10 Demir eksikliği anemisi Demir kaybı > dietle alınan demir Malabsorbsiyon Kan kaybı –Akut –Kronik

11 Total Demir Bağlama Kapasitesi transferrin saturasyonu ile ilişkilidir. Transferrin molekülü –Artmış TDBK demir için boş koltuk –Düşük TDBK demir için boş yer az Transferrin sat: Demir/TDBK=% saturasyonu TDBK ve Transferrin Saturasyonu

12 FerritinFerritin Vücudun total demir depolarını gösterir Demir kaybı ile ilk etkilenen parametredir Ferritin demir eksikliği anemisini en iyi ortaya koyan testtir

13 FerritinFerritin < 15: Demir eksikliği anemisi 15-44: olası DEA 45-100: şüpheli tanı > 100: DEA değil

14 Kronik Hastalık Anemisi İkinci sıklıkta görülen anemidir Demir metabolizmasında bozukluk –Demiri kullanamama –RES te demir retansiyonu Bozulmuş eritropoez

15 Kronik Hastalık Anemisi Enfeksiyonlar (18-95%) –Akut –Kronik Maligniteler (39-77%) Otoimmün (8-71%) Kronik Böbrek Hastalığı (23-50%) Weiss et al. Anemia of Chronic Disease. NEJM 2005;352:1011-23

16 Kronik Hastalık Anemisi Demir normal veya düşüktür TDBK normal veya düşüktür Normositik veya mikrositik Yüksek ferritin düzeyi –Ferritin > 100 tanı koydurur

17 Makrositik Anemiler MCV> 100 FL Etyoloji –Alkol –Kronik KC hastalığı –Vitamin B12/folat eksikliği –Myelodisplazi –Hemoliz –Retikülositoz

18 Akut Makrositik Anemi Rule out hemoliz, retikülositculocytosis Reticulocyte count Peripheral smear Haptoglobin LDH Coombs test

19 Vitamin B12 deficiency Serum B12 not accurate –Methylmalonic acid (MMA) –Homocysteine (HCY) Macrocytic anemia –Invariably with low serum b12 Oh R. Brown DL. Vitamin B12 Deficiency. AFP 2003


"BİRİNCİ BASAMAKTA ANEMİLERE YAKLAŞIM UZM.DR.F.GÖKŞİN CİHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları