Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç.Dr.Naci Tiftik Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç.Dr.Naci Tiftik Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç."— Sunum transkripti:

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç.Dr.Naci Tiftik Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD

2 TAM KAN SAYIMI DEĞERLENDİRİLMESİ  Rutin tetkik  Hematolojik fonksiyon değerlendirilmesinde ve tanı aşamasında kan elemanlarının dikkatli değerlendirilmesi ilk adım  Anamnez, öz geçmiş ve fizik muayene  Periferik yayma ile beraber değerlendirme

3 KAN ÖRNEKLERİ  EDTA, Trisodyum sitrat yada heparinli kan örneği  Kan alındıktan sonra mümkün olduğu kadar çabuk analiz edilmeli Oda sıcaklığında 8 saat Buz dolabında 24 saat süreyle saklanan kanlara da bakılabilir.

4

5 5 04.02.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 5  Eritrositler Htc Hb Eritrosit sayısı MCV MCH MCHC RDW Retikülosit sayısı  Lökositler Lökosit sayısı Lökosit farklılaşması  Trombositler TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6 6

7 7

8 8 ERİTROSİT İNDEKSLERİ  MCV: Ortalama eritrosit hacmi MCV (fL) = 10 x HCT (5) ÷ RBC (milyon/µL)  MCH: Ortalama eritrosit hemoglobini MCH (pg/eritrosit) = HGB (g/dL) x 10 ÷ RBC (milyon/µL)  MCHC: Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu MCHC (g/dL) = HGB (g/dL) X 100 ÷ HCT (%)

9 9 ANEMİLERDE MORFOLOJİK SINIFLAMA Mikrositik (<80 fl)Normositik (80- 100 fl) Makrositik (>100 fl) -Demir eksikliği -Talasemi -Sideroblastik anemi -Kronik hastalık anemisi (ciddi vakalar) -Kronik hastalık anemisi (çoğu vakalar) -Demir eksikliği (erken) -Böbrek hastalık anemisi -Kombine nutrisyonel eksiklik: Demir + folik asit veya B 12 vit -Kemik iliği yetmezliği -Hipotiroidizm -Megaloblastik anemi: Folik asit veya B 12 vit eksikliği -Hemolitik anemi (retikülositozis) -Karaciğer hastalığı -Hipotiroidizm -Myelodisplazi

10 10 YALANCI MCV YÜKSEKLİĞİ  Aglutinasyon Soğuk aglutinin hastalığı Paraproteinemiler Ciddi hiperglisemi (>600mg/dL)

11 11 MCH  Hb sentezi bozukluklarında düşük MCH  Yalancı yükseklik Hiperlipidemi Lökositoz

12 12 MCHC  Yükseklik Herediter sferositoz Homozigot orak hücre anemisi HBC Hastalığı

13 13 ERİTROSİT HİSTOGRAMI

14 14  RDW: Eritrositlerin dağılım genişliği Anizositozun derecesi Demir eksikliği anemisi – talasemi minör ayırıcı tanısı  Yüksek RDW, normal-düşük MCV --- DEA  Çoğunlukla Normal RDW, düşük MCV---TMi Eritrosit fragmantasyonu, aglutinasyon Dimorfik populasyon  Transfüzyon  Sideroblastik anemi  Yeni tedavi edilmiş nutrisyonel anemiler

15 15 RETİKÜLOSİT  Çekirdeği olmayan RNA içeren eritrositler  Anemilerin fizyopatolojik sınıflandırmasında  Normal değeri %0,5- 1,5  Düzeltilmiş retikülosit sayısı = (retikülosit sayısı x hasta hematokriti ÷ 45)

16 16 LÖKOSİT ANALİZİ

17 17

18 18 YALANCI YÜKSEKLİK  Krioglobulinemi  Agrege trombositler  Normoblast

19 19  Periferik yayma değerlendirilmesi temel kural

20 20 TROMBOSİTLERİN ANALİZİ  Yalancı trombositopeni Trombosit aglutininler  Normal kişilerin %0,1’inde EDTA’ya bağlı aglutinin Lökositlere trombositlerin adsorbsiyonu  Yalancı trombositoz Şistositler Akut Lösemi (lökosit fragmanları) Crioglobinemi Mikroorganizmalar

21 21 21 MPV  Ortalama trombosit hacmi  Yüksek olması Kemik iliğinde trombosit turnoverinin fazla olması (İTP gibi) Kemik iliğinde trombosit turnoverinin fazla olması (İTP gibi) Myeloproliferatif hastalıklar Myeloproliferatif hastalıklar MDS (Displazi bulgusu) MDS (Displazi bulgusu)  Düşük olması Kemik iliğinin aplazisi yada hipoplazisi Kemik iliğinin aplazisi yada hipoplazisi Kemoterapi Kemoterapi

22 22 Olgu Takdimi-I (Paul K. Schick) (ASH Teaching Cases)  45 yaşında kadın hasta  Halsizlik, nefes darlığı ve menoraji  FM: Konjonktiva soluk

23 23 Tam KanHasta sonuçlarıNormal Değerler WBC8.2 X 10 3 /μL(4.8-10.8 X 10 3 /μL) Hgb8.0 g/dL(12-15.6 g/dL) Hct24%(35-46%) RBC4.0 X 10 6 /μL(3.8-5 X 10 6 /μL) MCV60 fL/red cell(80-96.1 fL/red cell) MCH20 pg/red cell(27.5-33.2 pg/red cell) MCHC33 g/L(33.4-35.5 g/L) RDW16.5(11.5-14.5) Trombosit500,000/μL(150-400,000/μL) Retikülosit sayısı3%(0.5-1.7%) Mutlak retikülosit sayısı40,000/μL(25,000-75,000/μL) LDH210 U/L(0-304 U/L)

24 24

25 25  Hipokrom mikrositer anemi İlk olarak demir indekslerine bakılmalıdır.

26 26 Serum Demiri30 μg/dL Total Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC) 375 μg/dL Transferrin Saturasyonu8% Serum ferritin9 ng/mL Dışkıda gizli kanNegatif 3kez

27 27  TANI: Demir eksikliği anemisi

28 28 Serum demiriTotal Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC) Transferrin Saturasyonu (Serum Iron/TIBC) Serum Ferritini Normal değerler40 - 180 mcg/dL250 - 450 mcg/dL 25 - 35%18-300 ng/mL Demir EksiliğiDüşük < 40 mcg/dL Yüksek > 350 mcg/dL < 15%Düşük < 12 ng/mL Kronik Hastalık Anemisi Düşük < 40 mcg/dL Düşük < 300 mcg/dL > 15%Normal -Yüksek TalasemiNormal -Yüksek Normal (30%) - Yüksek Normal -Yüksek Demir Yüklenmesi (hemosiderosis) Yüksek > 45% -Demir yüklenmesi için tedavi indikasyonu Artmış

29 29  Anemi etyolojisi hızla yapılmalı  Demir eksikliğinin nedeni belli değilse GİS taranmalıdır.

30 30 Olgu Takdimi-II (Emmanuel C. Besa) (ASH Teaching Cases)  78 yaşında kadın hasta  Yorgunluk,çok uyuma  Doktoru makrositoz saptamış  Öz geçmişi: KOAH, HT ve piloroplasti.  FM: Konjonktiva soluk, kifoskolyoz

31 31 Tam Kan: Hasta SonuçlarıNormal Değerler Hb Hct MCV MCH RDW WBC 11.2 g/dL 34% 105 fL 35.8 pg 14.9 SD 6,200/μL (12-15.6) (35-46) (80-100) (27-33) (9-15) (4,800-10,800) Lökosit Formülü: Hasta Sonuçları Normal Değerler Nötrofiller Lenfositler Monositler Eozinofiller Bazofiller 59% 30% 8% 3% 1% (42-75) (20-51) (5-10) (0-7) (0-7) Trombositler312,000/μL(150,000-400,000)

32 32 Laboratuvar Verileri TestHasta SonuçlarıNormal Retikülositler Yüzde 1.0%(0.5-1.5) Mutlak Retikülosit Sayısı 42,000/dL25,000-65,000 Eritrosit Folatı368.6 ng/mL(95-570) Folik Asit 7.3 µ g/dL (>1.9) (eksiklik <1.7) B12246 pg/mL (232-1139) (eksiklik <160) LDH ile birlikte Karaciğer Testleri Total protein Albumin Alkalen Fosfataz ALT(SGPT) AST(SGOT) LDH 6.2 g/dL 3.6 g/dL 78 U/L 23 U/L 24 U/L 149 U/L (6.0-8.2) (3.5-5.0) (38-126) (7-56) (5-40) (100-200) Total Bilirubin0.64 mg/dL(0-1.4)

33 33 Mevcut Laboratuvar Değerleri TestHasta SonuçlarıNormal Değerler Tam Kan Hb Hct MCV MCH RDW WBC 8.8 g/dL 26.5% 119 fL 39.7 pg 17.5 SD 5,200/μL (12-15.6) (35-46) (80-100) (27-33) (9-15) (4,800-10,800) Lökosit Formülü Nötrofiller Lenfositler Monositler Eozinofiller Bazofiller 67% 30% 8% 3% 2% (42-75) (20-51) (5-10) (0-7) (0-7) Trombosit338,000/μL(150,000-400,000) Folik Asit B12 6.4 µ g/dL 1579 pg/mL (>1.9) (eksiklik <1.7) (232-1139) (eksiklik <160)

34 34 Hastanın doktoru hastaya geçirdiği mide ameliyatı sonrası B12 vit eksikliği olabileceğini düşünerek zaman zaman B12 vit kullanmasını söylemiş

35 35

36 36

37 37 MEGALOBLASTİK ANEMİ NEDENLERİ  VitB12 eksikliği  Folat eksikliği

38 38 Nonmegaloblastik anemi nedenleri  Karaciğer hastalığı  Myelodisplazi  Retikülositozis  Hipotiroidizm

39 39  Kemik iliği aspirasyonu ve biopsisi: Hipersellüler (%60),Diseritropoez, hiposegmentasyon, mikromegakaryosit Sitogenetik: %85 5q delesyonu

40 40  TANI: Myelodisplastik sendrom (Multilineage displazili refrakter anemi)

41 41 Olgu-III (Peter W. Marks)  34 yaşında kadın hasta  Diş etlerinden kanama  Önceki gün başlamış ve artarak devam etmekte  Diş hekimi tarafından acil servise gönderilmiş.

42 42  FM: Diş etlerinde kanama Kol ve bacaklarında peteşi ve ekimoz

43 43 3 Ay önceki laboratuvar tetkikleri BugünNormal Değerler Tam Kan Beyaz Küre Sayısı 7,800/ µ L2,300/ µ L4,100-10,900/ µ L Lökosit Formülü Nötrofiller65%16%38-80% Lenfositler29%37%30-50% Monositler6%18%2-12% Blastlar---29%0% Hemoglobin13 g/dL8 g/dL13-15 g/dL Hematocrit41%26%39-45% MCV89 fL87 fL80-100 fL Trombositler 225,000/ µ L7,000/ µ L140,000-440,000/ µ L Koagülasyon testleri PT---16 saniye12-14 saniye aPTT---41 saniye23-31 saniye Serum Kreatinin0.6 mg/dL1.1 mg/dL0.5-1.2 mg/dL Karaciğer Testleri ALT---45 U/L7-56 U/L AST---31 U/L5-35 U/L Alkalen Fosfataz---131 U/L20-140 U/L Total Protein---7.3 g/dL6.3-8.2 g/dL Albumin---3.7 g/dL3.5-5 g/dL Total Bilirubin---1.6 mg/dL<1.20 mg/dL Direct Bilirubin---0.2 mg/dL<0.20 mg/dL

44 44

45 45 Hasta Sonuçları Normal Değerler Fibrinojen74 mg/dL 150-450 mg/dL LDH694 U/L118-242 U/L Ürik Asit7.5 mg/dL3.5-7 mg/dL

46 46  ÖN TANI: Akut Promyelositik Lösemi Hematolojik Acil

47 47  Kemik iliği asprasyonu ve biopisi  Flow sitometrik inceleme  Sitogenetik ve moleküler inceleme

48 48  Kİ: %80 Blast  Flow sitometri: CD33, CD13 ve CD117 (+) CD34 ve HLA DR negatif

49 49

50 50

51 51  TANI: Akut Promyelositik Lösemi

52 52  Trombosit süspansiyonu ve TDP desteği  ATRA (All Trans Retinoik Asit)  Kemoterapi

53 53 Pansitopeninin Temel Nedenleri  Aplastik Anemi Konjenital  Fankoni anemisi  Dyskeratosis congenita  Shwachman- Diamond syndrome  Amegakaryositik trombositopeni  Diğer Akkiz  Kemik İliği İnfiltrasyonu Akut lösemi Lenfoma Hairy cell lösemi Large granüler lenfositik lösemi Kanser Fibrozis  Megakaryoblastik Hematopoez Folik asit eksikliği B12 vit eksikliği  Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri  Myelodisplastik sendrom  İnfeksiyon MDS ile HIV infeksiyonu Viral hemofagositik sendrom

54 54 Akut Löseminin Ciddi Komplikasyonları (Tanı esnasında)  Yaygın damar içi pıhtılaşması  Beyin kanaması - akciğer içi kanama  Tümör Lizis sendromu  Hiperviskozite  Santral sinir sistemi tutulumu  Febril nötropeni

55 55 ERİŞKİN ANEMİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI  Tüm dünyada ilaçların yaklaşık %50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır.  Dünya Sağlık Örgütü, 1985 yılında akılcı ilaç kullanımını; “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” olarak tanımlamıştır.

56 56  Bir endikasyon için uygun ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir.  Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir.

57 57 BASAMAKLAR  Doğru teşhis  İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması  İlaçlı, Uygun ilaçların seçimi Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi Uygun reçetenin yazılması.  Onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.

58 58 Demir Eksikliği Anemisinde Akılcı İlaç Kullanımı  Tedavide başarı; altta yatan hastalığın bulunması, mümkünse tedavisi ile ilişkili.  Seçilecek demir tedavisi hastalığın derinliği ile ilişkili

59 59  İlk tercih oral demir (kolay kullanım, ucuz ve az toksik)  Parenteral demir tedavisi ikinci tercih (daha kompleks, daha pahalı ve ciddi reaksiyon riski)  Oral demire ciddi intolerans varsa, emilim bozukuğu yada devam eden kanama (genellikle GİS, Fe emiliminden daha fazla)  Kan transfüyonu hasta kanamaya bağlı olarak stabil değilse yada end organ hasar riski varsa yapılır.

60 60 Oral demir tedavisinde genel prensipler  Demir mideden emilmez. Duodenum ve proksimal jejunumdan emilir.  Enterik kaplı yada sürekli salınımlı kapsüller demiri barsağın daha ileri kısımlarına da taşıyacağı için daha az etkilidir.  Demir tuzları gıdalar ile birlikte verilmemelidir. Fosfatlar, fitat ve tannatlar demir emilimini bozar.

61 61  Antiasit, kinolon, tetrasiklinler, tahıl, çay, kahve, yumurta, süt Fe emilimini bozar  Demir antiasitten 2 saat önce yada 4 saat sonra verilmelidir.  Fe ++ tuzları (ferroz) daha iyi emilir  C vit demir emilimini artırır

62 62  En ucuz demir preperatı Fe sülfattır.  GİS semptomlar: abdominal rahatsızlık, bulantı, kusma, diare, kabızlık  GİS intolerans varsa ferroz sülfat elixir kullanılabilir

63 63  Fe preperatları Ferroz fumarat--106 mg elemental Fe /tb Ferroz sulfat-----65 mg elemental Fe /tb Ferroz glukonat--28-36 mg elemental Fe /tb  Önerilen doz 150-200 mg/gün elemental Fe  Yaşlılarda doz tam net olmamakla beraber daha düşük dozlar verilebilir yada Fe sülfat elixir portakal suyu içine karıştırılarak verilebilir.

64 64 GİS yan etki  Doz azaltılabilir  Diğer tablete yada elixir froma geçilebilir  Yemekle beraber (emilim azalsa da)

65 65 Fe tedavi süresi  Görüş birliği yok  Hb normale gelinceye kadar yada Normale geldikten 6 ay kadar daha(Fe depolarını doldurmak için)

66 66 Parenteral demir  İV tercih sebebidir.  İM daha ağrılıdır.  Preperatlar Demir dextranİV-İM Ferrik glukonat kompleksİV Demir sukroz İV FerrumoksitolİV Ferrik karboksimaltozİV  Doz (mg elemental Fe)=14-hasta Hb (g/dL)] X ağırlık (kg) X 2,145

67 67 Folik asit eksikliği  Oral 1-5 mg/gün  1-4 ay veya hematolojik tablo iyileşinceye kadar  B12 vit eksikliğinde verilirse nörolojik bulgular artabilir

68 68 B12 vit eksikliği  Parenteral B 12 vit İM yada derin subkutan 1000 µg/gün 4 hafta boyunca haftada bir Daha sonra ayda bir  Oral B 12 vit Yüksek doz, 1000-2000 µg/gün Her gün  Kan transfüzyonu: Kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı olanlarda

69 TEŞEKKÜR EDERİM.


"TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç.Dr.Naci Tiftik Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları