Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 16 Göz Kulak Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 16 Göz Kulak Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 16 Göz Kulak Hastalıkları

3

4 Katarakt Görme kaybına neden olan lens ya da lens kapsülünde kademeli ve ilerleyici olarak saydamlık kaybının gelişmesi Konjonktivit Enfeksiyon, alerjen, toksin veya diğer iritanların neden olduğu gözün konjonktivasının iltihabı Siklopleji Gözün siliyer kasının paralizisi Glokom Göz içi basınçta artışa yol açan, aköz humorun üretimi ve drenajı arasındaki dengesizlik ile karakterize göz hastalığı Gonyoskopi Gözün ön kamara açısının ölçülmesi Labirentektomi Vertigoyu gideren, fakat minimal işitmenin kaldığı işitme kaybına neden olan, koklear fonksiyonu bozan labirentin tam olarak çıkarılması Meniere hastalığı Membranöz labirent içindeki endolenfatik sıvının aşırı birikiminin olduğu iç kulak rahatsızlığı Miyotik Göz pupilinin daralması Midriyatik Göz pupilinin dilate olması Miringotomi Otitis media basıncını ve ağrıyı gidermek, orta kulak sekresyonlarının drenajına olanak sağlamak için timpanik zarın perforasyonunun cerrahi olarak gerçekleştirilmesi

5 Nistagmus Yatay, dikey, döner ya da bunların karşımı olabilen, gözün istemsiz ritmik, titreşen şekilde hareketi Otoskleroz İlerleyici işitme kaybına yol açan, üzenginin fiksasyonuna neden olan ve kemikçiklerin etrafında anormal kemik büyümesinin oluştuğu labirent kapsülün genetik hastalığı Presbikuz Yüksek frekanslı sesleri duyma yeteneğinde azalma ile sonuçlanan kulaktaki yaşa bağlı değişiklik Presbiyopi Kısa mesafedeki nesnelere odaklanmayı güçleştiren göz lensinin elastikiyetinde yaşa bağlı değişiklik Propriosepsiyon Vestibüler yapılardaki kıl hücrelerini büken ve sıvı hareketini tetikleyen vücut pozisyonu değişikliğinden sonra beyne transfer edilen uzaydaki vücudun pozisyonu hakkındaki algı Tonometri Uygulanan kuvvet ile göz küresinin direncini belirleyerek göz içi basıncını ölçen glokom için tanılayıcı bir test Timpanoplasti Tekrar işitmeye yardımcı olmak için orta kulağın timpanik zarının ve kemikçiklerin cerrahi rekonstrüksiyonu

6 I. GÖZ VE KULAĞIN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ
A. Göz yapıları B. Göz fonksiyonları C. Görmeyi etkileyen yaşa bağlı göz değişiklikleri D. Kulak yapıları 1. Dış kulak 2. Orta kulak 3. İç kulak E. Kulak fonksiyonları 1. İşitme 2. Propriosepsiyon F. İşitmeyi etkileyen yaşa bağlı kulak değişiklikleri

7 II. GÖZÜN TANILANMASI VE TANI TESTLERİ
A. Floresein anjiyografi 1. İşlem öncesi bakım 2. İşlem sonrası bakım B. Korneanın boyanması C. Tonometri D. Gözün fiziksel tanılaması ve görme

8 III. KULAĞIN TANILANMASI VE TANI TESTLERİ
A. Otoskopik değerlendirme B. Fısıltı testi C. Rinne testi D. Weber testi E. Odyometri F. Konuşma odyometrisi G. Timpanometri H. Vestibüler fonksiyon testleri

9 IV. GÖZ VE KULAKLAR İÇİN SIK KULLANILAN HEMŞİRELİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
A. Oküler ilaçlar 1. Göz damlaları 2. Göz merhemleri 3. İlaçlı göz diskleri B. Göz irrigasyonu C. Göz yamaları ve kalkanları D. Göz protezi (yapay göz) bakımı E. Kulak ilaçları F. Kulak irrigasyonu G. İşitme cihazı protezi bakımı H. Koklear implant

10 V. GÖZ AMELİYATI GEÇİREN HASTANIN HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
A. Ameliyat öncesi dönem B. Ameliyat sonrası dönem

11 A. Ameliyat öncesi dönem

12 B. Ameliyat sonrası dönem
Devam ediyor

13

14

15

16

17

18 VI. KULAK CERRAHİSİ GEÇİREN HASTANIN HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
A. Ameliyat öncesi dönem B. Ameliyat sonrası dönem

19 B. Ameliyat sonrası dönem

20 VII. GLOKOM A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi G. Cerrahi tedaviler H. Hasta eğitimi I. Değerlendirme

21 VIII. KATARAKTLAR A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi G. Hasta eğitimi H. Değerlendirme

22 E. Planlama ve uygulama Devam ediyor

23

24 IX. AYRILMIŞ RETİNA A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama 1. Ameliyat öncesi bakım 2. Ameliyat sonrası bakım F. İlaç tedavisi G. Hasta eğitimi H. Değerlendirme

25 X. MAKÜLA DEJENERASYONU
A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi: Bu durumu tedavi etmek için ilaç bulunmamaktadır. G. Hasta eğitimi H. Değerlendirme

26 XI. DİYABETİK RETİNOPATİ
A. Tanım ve tanılama bulguları B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. İş birlikçi yönetim

27 XII. GÖZ ENFEKSİYONLARI YA DA ENFLAMASYONLARI
A. Tanım ve tanılama bulguları B. İş birlikçi yönetim

28 XIII. GÖZ YARALANMASI A. Tanım ve tanılama bulguları
B. İş birlikçi yönetim

29 XIV. YASAL KÖRLÜK A. Tanım B. Etiyoloji
C. Öncelikli hemşirelik sorunları D. Planlama ve uygulama E. Hasta eğitimi F. Değerlendirme

30 XV. KULAK ENFEKSİYONLARI
A. Tanım ve etiyoloji B. Tanılama C. Öncelikli hemşirelik sorunları D. Planlama ve uygulama E. Cerrahi uygulamalar F. Değerlendirme: Enfeksiyon belirti ve bulgularının giderilmesi

31 XVI. OTOSKLEROZ A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. Hasta eğitimi G. Değerlendirme

32 XVII. MENİERE HASTALIĞI
A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama ve tanılayıcı bulgular D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. Hasta eğitimi G. Değerlendirme

33


"BÖLÜM 16 Göz Kulak Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları