Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MENİERE HASTALIĞI Prof.Dr.Mustafa Erkan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MENİERE HASTALIĞI Prof.Dr.Mustafa Erkan."— Sunum transkripti:

1 MENİERE HASTALIĞI Prof.Dr.Mustafa Erkan

2 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

3 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

4 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

5 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

6 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

7 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

8 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

9 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

10 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

11 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

12 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

13 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

14 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

15 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

16 TARİHÇE 1861, Prosper Meniere, hastalığı tanımladı.
1926 İlk Endolenfatik kese ameliyatı Portmann tarafından uygulandı. 1937’de Hallpike ve Cairns baş dönmeleri olan 2 hastalarını Vestibulernörektomi için Nöroşirurjiyenlere tevdi ettiler. Histopatolojik bulgular ilk kez bu hastaların temporal kemiklerinde tesbit edildi. 1938, Yamakawa hastalığın histopatolojik bulgularını tesbit etti. 1965, Schuknecht ve Kimura Endolenfatik kanalı ve keseyi tahrip ederek kobaylarda ilk kez endolenfatik hidrops meydana getirdiler. 1965 Dohlmann endolenfatik aralığa perilenf doldurarak vestibuler paralizi oluşturdu. KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

17 Endolenfatik hidrops nedir?
Membranöz labirentin içini dolduran endolenfin, Endolenfatik aralıkta birikmesi, Zar labirent yapılarını germesi, Endolenfatik aralığı, perilenfatik aralık aleyhine genişletmesidir. ( 1976 Antoly Candela,1981 Kitamura ve Schucknecht,1985 Paparella, 1990 Klis) KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

18 Meniere Hastalığı nedir?
Hastalığın triadı Nöbet tarzında baş dönmesi Tinnitus Dalgalı sensörinöral işitme kaybı olup, Bazı vakalarda kulakta dolgunluk hissi de mevcuttur KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

19 ETYOLOJİ Gerçek Meniere hastalığında endolenfatik hidropsun sebebi belli değildir ve idiyopatik Meniere hastalığından bahsedilir. Sebep bilinirse, sekonder endolenfatik hidrops diye adlandırılır. Bilinen sebepler arasında; Temporal kemik travmaları Enfeksiyonlar ( viral, sifilitik, bakteriyel) İmmunite Allerji Otoskleroz Tümörler Perilenfatik fistül Yapısal nedenler ( Endolenfatik kanal darlığı vs) sayılabilir. KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

20 Sak Adenokarsinomu (Von Hippel-Lindau)
KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

21 EPİDEMİYOLOJİ Görülme sıklığı 100.000 ‘de 7,5 -157 .
Irklara göre sıklık, kadın/erkek oranı ile ilgili çalışmalar bilinmemektedir. Görülme yaşı ort. 50 civarındadır (35-60). En küçük görülme yaşı 7’dir. Hastalığın çift taraflı başlaması % 17 olarak verilmiştir. Ancak bu konu tartışmalıdır. Hastalık bir tarafta görüldükten sonra 3(5) yıl içinde görülüyorsa, hastalık çift taraflı kabul edilir.( Değişik çalışmalarda bu oran % 2-78 ) KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

22 EPİDEMİYOLOJİ 1988 –2002 yılları arasında kliniğimizde Meniere Hastalığı tanısı almış 64 hastanın; Kadın/Erkek oranı eşit. Yaş aralığı ( ort. 51). KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

23 PATOGENEZ Endolenfin dolanımında ortaya çıkan bozukluklar.
Endolenfin salınımında fazlalık. Endolenfin emiliminde yetersizlik. KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

24 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

25 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

26 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

27 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

28 TANI KRİTERLERİ 1995’de AAO’nin denge ve işitme komitesi Menier Hastalığı(MH)’nın tanı kriterlerini yeniden tesbit etmiştir. Buna göre; Kesinkes MH: Kesin MH bulguları Histopatolojik biyopsi sonuçları Kesin MH: 20 dk’dan uzun süren en az iki vertigo atağı İşitme kaybının en az bir defa tesbiti Kulakta uğultu ve dolgunluk bulunması Bunları yapabilecek diğer hastalıkların ekarte edilmesi Muhtemel MH: Tek bir vertigo atağı İşitme Kaybının en az bir defa tesbiti Olabilir MH: İşitme kaybı olmadan vertigo atağı Dalgalı ya da sabitleşmiş sensörinöral işitme kaybı ve dengesizliğin bir arada olması (vertigo atağı YOK) KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

29 KLİNİK - TANI Hikaye Odyometri (PTO, SD, Diplakuzi- %50,Parakuzi araştırılması, Rekruitman-% 100 müsbet) Rutin vestibuler testler Kalorik test % zayıflar Elektrokokleografi ( SP / AP > 0.5 ) Spesifik testler Dehidratasyon testi Otoakustik emisyon (Önemi yok) KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

30 Vestibüler rehabilitasyon
TEDAVİ Medikal Cerrahi Vestibüler rehabilitasyon KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

31 MEDİKAL TEDAVİ Akut nöbetlerin tedavisi:
Benzodiazepin (8x5mg’a kadar Diazepam) H1 reseptör blokörleri (antihistaminik- Dramamine 3x50mg-) Vazodilatatörler (Histamin, Betahistidin 3x8 mg) ACE inhibitörleri Kalsiyum antagonistleri Beta Blokörler Antikolinerjikler KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

32 MEDİKAL TEDAVİ PROFLAKSİ: Su-tuz kısıtlaması Diüretik
Sigaranın yasaklanması KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

33 CERRAHİ TEDAVİ Kese ameliyatları Vestibuler nörektomi Labirentektomi
Kimyasal Cerrahi Kohleosakkulotomi (vazgeçilmek üzere) KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

34 VESTİBULER REHABİLİTASYON
Tek taraflı vestibuler kaybın tedavisi VOR kazancı düşmüştür. Viewing x 1 ve x 2, VOR kazancını artırmak için yapılan rehabilitasyon testleridir. KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

35 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

36 TEŞEKKÜRLER


"MENİERE HASTALIĞI Prof.Dr.Mustafa Erkan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları