Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küreselleşme ile Ulus Devlet Ölüyor mu?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küreselleşme ile Ulus Devlet Ölüyor mu?"— Sunum transkripti:

1 Küreselleşme ile Ulus Devlet Ölüyor mu?
Mehmet Töre Yıldırım Ali Perişan Ramazan Okatan

2 Ulus Devlet Ulus; ortak tarihi ve kültürü paylaşan, süreklilik arz eden, siyasi bakımdan devlet şeklinde örgütlenmiş bireyler (vatandaşlar) toplamıdır. Ulus devlet; vatandaşların ülke sınırları içinde ortak bir siyasal sisteme, ekonomiye, yargı sistemine tabi oldukları ve demokratik yollarla bu sistemlere müdahil olabildikleri bir yapıdır.

3 Küreselleşme Dünya genelinde sosyal ilişkilerin yoğunlaşması (Giddens ), Uluslararası mal, hizmet ve sermaye pazarlarının bütünleşme süreci (Rodrick ), Ekonomik faaliyetlerin sınırları aşacak şekilde coğrafi yayılımı (Dicken ), Bilgi sistemindeki çoğulculaşma sonucunda ekonominin, siyasetin ve kültürün dünyaya katkısı (Worsley ).

4 Küreselleşmenin Vaadettikleri
Dünya’nın her yerine demokrasi götürmek, Evrensel İnsan Hakları’nın her yerde uygulanmasını sağlamak, Küresel barışı sağlamak, Küresel istikrarı sağlamak, İstihdamı artırmak, yoksulluğu azaltmak, İnsan kaçakçılığını önlemek, İnsan ömrünü uzatmak, refah düzeyini artırmak, Çevre sorunlarını önlemek, ...

5 Küreselleşmeye Karşı Tutumlar
Kuşkucular Radikaller Dönüşümcüler

6 Küreselleşmeye Karşı Tutumlar
Kuşkucular: Küreselleşme karşıtları “kuşkucular” olarak nitelendirilirler. Küreselleşme olgusunu ulus devlet lehine eleştirirler.

7 Küreselleşmeye Karşı Tutumlar
Radikaller: Aşırı küreselleşmeciler “radikaller” olarak nitelendirilir. Ulus devletin küreselleşme sürecine paralel olarak önemini yitirdiğini ileri sürmektedirler.

8 Küreselleşmeye Karşı Tutumlar
Dönüşümcüler: Küreselleşmeyi modern toplumları ve dünya düzenini yeniden şekillendiren, hızla gerçekleşen sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin arkasındaki ana siyasal güç olarak görmektedir. Dönüşümcüler, ulusal hükümetlerin otoritelerini ve güçlerini yeniden yapılandırdığını kabul ettikleri halde, hem radikalleri hem de kuşkucularını reddetmektedirler.

9 Küreselleşmenin Aşamaları
Yüksek değerde üretim yapmak, Bölgesel birlikler oluşturmak, Ticareti kolaylaştırmak, Kalkınmanın sürekliliğini sağlamak, Bölgesel birliklerin birbirine eklemlenmesi sonucu küreselleşme ideasının tamamlamak.

10 Bölgesel Birlikler Avrupa Birliği (EU) Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği
(APEC) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)

11 Avrupa Birliği Özelinde Bölgesel Birlikler ve Ulus Devlet
Avrupa Parlementosu; Avrupa Birliği halklarının demokratik ve siyasi iradesinin temsili amacıyla 5 sene için seçilir ve Avrupa Birliği’nin yasama işlevini yerine getirir.

12 Avrupa Birliği Özelinde Bölgesel Birlikler ve Ulus Devlet
Avrupa Konseyi; ilgili bakanlıkların gündemi ele aldığı platformdur ve Avrupa Birliği’nin yürütme işlevini yerine getirir.

13 Avrupa Birliği Özelinde Bölgesel Birlikler ve Ulus Devlet
Adalet Divanı ve Bidayet Mahkemeleri; Avrupa Parlementosu tarafından 6 yıllığına atanan 15 yargıç ve 9 kanun sözcüsünden oluşur ve Avrupa Birliği’nin yargı işlevini yerine getirir.

14 Avrupa Birliği Özelinde Bölgesel Birlikler ve Ulus Devlet
Avrupa Birliği Merkez Bankası; sadece Eurozone’un değil bütün Avrupa Birliği’nin para politikalarını belirleyen kurumdur.

15 Sonuç


"Küreselleşme ile Ulus Devlet Ölüyor mu?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları