Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıplarının, toplumsal norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıplarının, toplumsal norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği."— Sunum transkripti:

1

2

3  Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıplarının, toplumsal norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği dönüşümler olarak tanımlanabilir.  “Her şey değişir, değişemeyen tek şey, değişimin kendisidir”.

4  Fiziki Çevre: Doğrudan belirleyici olmamasına rağmen hayatın örgütlenilmesinde büyük bir rolü olduğu söylenebilir.  Coğrafi etkenler, iklim, sel deprem, çölleşme..  Sporsal değişmeyi nasıl etkiler???

5  Kültürel Faktörler: insanların yaşayış biçimini, tüketim alışkanlıklarını, inanç sistemlerini, toplumsal norm ve değerlerini ve davranış kalıplarını etkiler ve değiştirir. Ayrıca hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu tanımlar.  Örneğin moda…  Spor modası var mı dır tartışalım….

6  Teknoloji Faktörü: Uygarlık boyunca ateşin matbaanın elektriğin icadı…  Cep telefonu ve internet….  Sporda teknolojik gelişmeler neleri etkilemiştir. Tartışalım….

7  Demografik Faktörler: yaşlılık veya gençlik oranının yükselmesi, iç savaşlar,göçmenlik ve mültecilik yasası…  Sporsal açıdan tartışalım

8  Sosyolojinin temel çalışma alanlarından birisi günümüz toplumlarını ve geçirdikleri değişimleri anlayabilmek, karşılaştırabilmek benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyabilmektir.  Anthony Giddens ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlara göre toplumları sınıflandırmıştır.

9  Birinci Dünya Toplumları (gelişmiş ülkeler): 18.yy günümüze gelen topluluklardır.  Sanayi üretimi ve serbest girişim vardır.  Nüfus yoğunluğu kentlerde yaşar. Geri kalanı tarımsal faaliyetleri yürütür.  Az da olsa sınıfsal eşitsizlikler vardır….  Spor açısından neler getirmiştir…..

10  İkinci dünya toplumları: 1917 Rus Devrimini ardından 1990 ların başına kadar varlıklarını sürdüren toplumlardır.Merkezi planlama vardır.  Sınıfsal eşitsizlikler vardı..  Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa….  Değişimler sonucu serbest girişime dayalı ekonomik sisteme dönüşüldü.  Sporsal açıdan….

11  Üçüncü Dünya Toplumları (Gelişmekte Olan Toplumlar): genelde sömürgüleştirilmiş topluluklardır. Nüfus kırsalda fazladır.. Hindistan..  Tarıma dayalı sistem vardır…  Sporsal açıdan değerlendirelim…

12  Yeni Sanayileşen Ülkeler: 1970 lere kadar Üçüncü dünya toplumu iken sanayi üretimi ve serbest girişim ile dönüşümleri sağlanmıştır.  Kırsal ve kentsel bölgeler arası sınıf eşitsizlikleri vardır.  Örn: Türkiye, Güney Kore…  Spor açısından tartışalım…..

13  Evrimci Yaklaşım: Darwin’e göre insanlığın ilerlemesi rekabete dayalı bir başarıya ve doğal avantajlara bağlıdır.  Evrim bütün toplumlarda görülen evrensel ve doğal bir süreçtir.  Evrim bir birim için kendi içinden gelir, dışarıdan yardım almaz.

14  Evrimin belirli bir yönü vardır.Toplum her zaman iyiye gider.  Evrim zorunludur ve kaçınılmazdır. Herbiri bir öncekinden karışıktır.  Evrimsel süreç sürekli ve kaçınılmazdır.ani olmaz  Doğadaki değişim ile toplumdaki değişim benzerdir.

15  Evrimci yaklaşım gelişmiş ve gelişmemiş toplumlar arasında karşılaştırma yapar.  Batı Avrupa toplumları evrim sürecinde ulaşabilinecek en üst düzey toplumdur ve diğer toplumlarla karşılaştırmaları yapılır.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26  Küreselleşme ekonomik, finansal toplumsal ve kültürel ilişkilerin dünya ölçeğinde yaygınlaşması süreci olarak ele alınabilir.  Teorisyenler kapitalizmin bitip bitmediği konularını tartışırlar.

27  Küreselleşme süreci, kuşkucular, aşırı küreselleşmeciler, ve dönüşümcüler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.  Küreselciler: Eskiden beri Küreselleşme vardı. Asıl önemli olan bölgeselleşmedir. Bu açıdan dünya ekonomisi eskiden daha az bölgeselleşmiştir.

28  Aşırı küreselleşmeciler: para kazanılmasıyla ortak güç kazanılmıştır. Ulus devlet gücü azalmaya başlamıştır. Örn.AB.  Dönüşümcüler: toplum değişmelerinde asıl güç küreselleşmedir. Ulus devletler ne kadar birbirine bağımlı hale gelseler de varlıklarını korumaya devam ederler.

29

30

31

32  Teşekkürler….


" Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıplarının, toplumsal norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları