Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi."— Sunum transkripti:

1 Doç Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi

2

3

4 Sivil Toplum Örgütleri; Toplumsal ihtiyaçları fark ederek çözüm üretirler, Huzur ve refah adına toplumsal bilincin artırılması için çaba gösterirler. “İnanırsan yapabilirsin” “İnanırsan yapabilirsin”

5 Demokratik yönetişimin olmazsa olmaz şartı siyasal katılımdır. Belediyelerde siyasal katılım çok düşük, STK’ların temsil güçleriyle bu boşluğu doldurmaya en uygun adaydır. Siyasal Katılım Sivil Toplum Kuruluşları Demokratik Yönetim Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye…

6 Toplum Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Mekanizması (Kamu Kurumları) Temsil gücü artan yerel yönetimler yetki ve kaynaklarını, STK’lar ile paylaşmada daha istekli ve cesur olacaklardır. Nitekim temsil gücünün artmasının yanında, yetki ve kaynakların paylaşılması yerel yönetimler yönetsel meşruiyetlerini sağlar. Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye…

7 Stratejik kamu yönetimi anlayışının temelinde vatandaş memnuniyeti vardır. Bu çerçevede kamu yönetimi ile vatandaş arasında etkin ve demokratik ilişkinin kurulabilmesini ancak STK’lar sağlayabilir. Vatandaş Memmuniyeti Kamu Yönetimi Sivil Toplum Kuruluşları Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye…

8

9 STK’lar toplumda sosyal ve ekonomik olarak mahruh bırakılanların için çözüm üreten aktörlerdir. Toplumsal ihtiyaçların tespiti ve çözüm önerilerin geliştirilmesinde kamu yönetiminin karar alma ve uygulamada en önemli ortağı olmak durumundadır. Sivil Toplum, Sürdürülebilir Gelişmenin Vazgeçilmez Ortağı…

10 BM Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplum Kuruluşları… BM Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin, uluslararası örgütlerin, kamu yönetimlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak işbirliği ve gayretleri ile gerçekleştirilmesi mümkün görülmüştür. Açlığın ve yoksulluk sefaletinin ortadan kaldırılması.Açlığın Evrensel ilköğretimin standardının sağlanması.ilköğretimin Kadın haklarının geliştirilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin teşvik edilmesi.kadın-erkek eşitliğinin Çocuk ölüm oranlarının azaltılması.Çocuk ölüm oranlarının Anne sağlığının iyileştirilmesi. Sıtma, HIV/AIDS gibi küresel hastalıklarla mücadele edilmesi.SıtmaHIVAIDShastalıklarla Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması sağlanması. Kalkınmaya yönelik küresel işbirliğinin geliştirilmesi.

11 Egemenlik Kayıtsız Şartsız (Örgütlü) Milletindir… Demokratik Yönetim/Gelişim Sivil Toplum Kuruluşları insan Türkiye İMF verilerine göre GSYH (2013: yaklaşık 822 milyar dolar) bakımından dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğu hemen hemen her vatandaşımız tarafından bilinir. Ancak kişi başına düşen milli gelir bakımından yine İMF (2014: yaklaşık 11 bin dolar) verileriyle dünyada 66. sırada olduğumuz, Ayrıca BM İnsani Gelişmişlik Endeksinde 76. sırada olduğumuz pek bilinmez.

12 Toplumsal refah ve barış için kritik öneme sahip uluslararası veriler hakkında bilinç ve farkındalık oluşturmak ancak STK’lar vasıtasıyla mümkündür. Bizim imkanlarımızla bizleri yönetenlerin performansı ancak gözetlenebilir. En yalın ifadeyle, örgütlenemeyen toplumlar yukarıda dile getirilen sıralamalarda hep gerilerde kalmaya mahkumdur. Egemenlik Kayıtsız Şartsız (Örgütlü) Milletindir…

13 Son 15 yıllık refromların temelinde sivil toplumun artan desteği vardır. Türkiye’de 1996 Habitat II bunun işaretcisi olmuştur. Uluslararası alanda ise 1992 Rio Konferansı etkili olmuştur. Bu konferansların ortak noktası güçlü bir STK katılımının olmasıdır. Sonuç ve Değerlendirme…

14 Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak, Daha yüksek yaşam kalitesi için örgütlü hareket etmenin önem ve gereğini sürekli gündemde tutmak, Sivil toplum adına kamu yönetiminin izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak. Bu kapsamda STK’lar için Temel Stratejiler,: Sonuç ve Değerlendirme…

15 İlginiz için Teşekkürler Doç. Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi ydemirkaya@marmara.edu.tr


"Doç Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları