Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan İŞLETME İLKELERİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan İŞLETME İLKELERİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan İŞLETME İLKELERİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu

2 İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Kültürel eğilimler: Bir topluluğun yaşam tarzı olarak ya da iş yapma biçimi olarak tanımlanabilecek kültür de sürekli değişimler göstermektedir. Demografik eğilimler: İşletmelerin hedef olarak belirledikleri pazardaki nüfusun yapısının ne şekilde değiştiği, nüfus artış oranları, yaş cinsiyet, doğum ölüm oranları, nüfusun yaşam tarzı, tercih edilen meslekler ve eğitim durumuna ait bilgiler, vb. işletmelerin her türlü planlaması için önemli bir girdi oluşturur

3 İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Dünyanın ve ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik durum: Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik çevrenin yapısı, yaşanan ekonomik krizler, ülkenin ekonomik durumu, diğer ülkelerle yaptığı ticaretin hacmi, dünya ticaretinden aldığı pay vb. gibi etkiler kaçınılmaz olarak işletmeleri etkilemektedir.

4 İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Yasal ve politik çevre: İşletmelerin faaliyetlerini yürütürken uymak zorunda olduğu kuralları belirleyen düzenlemelerin tamamı ile faaliyetleri üzerinde etkili olan ve uyulması gereken politikaları kapsamaktadır. Meydana gelen ve uluslararası etkileri olan olaylar: Ekonomik durum dışında, genel olarak tüm dünyayı etkileyen politik, çevresel, sosyolojik olaylar, örneğin Doğu Almanya’daki Berlin Duvarı’nın yıkılması, SSCB’nin dağılması, ülkelerde meydana gelen iç savaşlar, çevresel etkileri olan olaylar işletmelerin çalışmalarını ve iş yapma biçimlerini etkileyebilir

5 Küreselleşmenin tanımlanması ve ortaya çıkış süreci Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşme hem finansal piyasaların hem de hem mal ve hizmet piyasalarının artan şekilde uluslararası hale dönüşmesini sağlayan çok boyutlu ve dinamik bir entegrasyon sürecidir.

6 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması: Ticaret Genel Anlaşması’nın amaçları Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılması,

7 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Tam istihdamın sağlanması, Üretimde kullanılan kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması olarak sıralanmaktadır.

8 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma, uluslararası ticaretin üzerindeki gümrük tarifelerini daha da azaltan, fikri mülkiyet haklarının korumasını sağlayan ve hükümetlerin tarım ürünlerine sağladıkları finansal desteklerin azaltılmasını sağlayan kararlar içermektedir. Uruguay Görüşmeleri

9 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Ayrıca Uruguay Görüşmeleri’nin getirdiği en büyük yenilik, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasını sağlayan, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nı Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüştüren karardır. Uruguay Görüşmeleri

10 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet toplam ticaret Dünya Ticaret Örgütü tarafından küreselleşme; Dünya Ticaret Örgütü

11 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Sermaye hareketleri: bir ülkedeki fon sahibi bir yatırımcının, bir başka ülkedeki bir kişiye ya da kuruluşa sermaye aktarmasıdır. Sermaye hareketlerinin çoğu proje, kredi olarak belirli program ve planlara bağlı, başka bir deyişle bir takım şartların gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılan fonlardır.

12 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Doğrudan yabancı sermaye yatırımları: : bir ülkedeki fon sahibi bir başka ülkeye fiziki olarak yatırım yapar ve yatırımın bir kısmının ya da tamamının sahibi olur. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları çoğu zaman çok uluslu işletmeler tarafından yapılır.

13 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Uluslararası ticaretin boyutu:ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerini toplamıdır.

14 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Çokuluslu işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin büyüklüğü: çokuluslu ve küresel olarak nitelendirilen işletmelerin yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır.

15 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Teknolojinin uluslararası boyutunun ölçümüdür: ülkeler arasında yapılan teknoloji transferlerinin parasal olarak karşılıklarının belirlenmesi yoluyla hesaplanmaktadır.

16 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Ekonomik entegrasyon:: Ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar, portfolyo yatırımları, sermaye akışı ve yatırım gelirleri Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet

17 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Kişisel temas noktaları: Uluslararası seyahatler ve turizm, uluslararası telefon trafiği, para havalesi, kişisel transferler (işçilere ödenen tazminatlar da dahil olmak üzere) Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet

18 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Teknolojik bağlantılar:Internet kullanıcısı sayısı, internette yer almak üzere üzerinde web sayfası barındıran bilgisayarlar, güvenli şekilde internet sunucusu hizmeti veren bilgisayarlar Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet

19 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Politik düzenlemeler: Uluslararası örgütlerdeki üyelikler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi misyonlarına personel ve finansman katkıları, kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve hükümetlerin transferleri Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet

20 Küreselleşmenin işletmelere etkileri Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Pazarların küreselleşmesi Pazarlama maliyetlerini azaltır Yeni pazar fırsatları yaratır Düzenli olmayan gelir akışlarını düzenli hale getirir Yerel pazarlara hizmet önemini korumaktadır

21 Küreselleşmenin işletmelere etkileri Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Üretim kaynaklarının küreselleşmesi En uygun maliyetli insan kaynağına ulaşmak En uygun uzmanlık ve teknik becerilere ulaşmak En uygun maliyetle üretim faktörlerine ulaşmak

22 Küreselleşme sürecinde işletmelerin karşılaştıkları sorunlar Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Farklı kültürlerle birlikte iş yapmak Evsahibi ülkeler tarafından bir takım kısıtlamalar getirilmesi Daha zor iletişim

23 Küreselleşme sürecinde işletmelerin karşılaştıkları sorunlar Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Yerel yönetimlere ne kadar otorite devredileceği konusunda güçlüklerdir. Ulusların sahip olduğu rekabet avantajları

24 KÜRESEL REKABET Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Daha iyi müşteri hizmeti, Mükemmel kalite kontrol, Pazarlamada rakiplere göre üstünlük,

25 KÜRESEL REKABET Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Yeni ürünler tasarlama kabiliyeti, Pazarlama bilgisine daha düşük maliyetle erişmek,

26 KÜRESEL REKABET Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet İyi bir tedarik zincirinin oluşturulması Etkili bir satış sonrası servisi Etkili satış gücü, Müşteri istek ve ihtiyaçlarını çok iyi anlama yeteneği,


"Hazırlayan İŞLETME İLKELERİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları