Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi YONT414

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi YONT414"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi YONT414
Aytül Bilen

2 Sizce Uluslararası İnsan Kaynakları Nedir
Sizce Uluslararası İnsan Kaynakları Nedir? Sizce DÜNYA nasıl değişmektedir?

3 Küreselleşmeyi Etkileyen Olaylar
Sovyetler Birliği’nin dağılması, Berlin Duvarının Yıkılması, Doğu Avrupa’da meydana gelen değişiklikler, Bölgesel birleşmeler, Bilgi teknolojisindeki önemli gelişmeler, Ulaşım ve İletişimdeki gelişmeler, Uluslararası rekabetin yoğunlaşması ve özellikle 1992’de Avrupa ülkelerinin pazarlarını birleştiren Avrupa Birliği insan kaynakları yönetimi üzerinde etkili olmuştur.

4 İnsan Kaynakları Yönetimi
Canman’a göre; insan kaynakları yönetimi insan öğesini ön plana çıkaran, onu örgütün merkezinde gören personel yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır. İnsan kaynakları yönetimi işletme içerisinde insanın stratejik öneminin farkına vararak, onu bir maliyet unsuru olarak görmekten çok, işletmeye değer katan, işletmenin etkinlik ve verimliliğe ulaşmasında önemli derecede katkısı olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır.

5 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi hem iş görenlerin bilgi, yetenek ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanarak işletmeyi amaçlarına ulaştırma yönünde çalışmalı, hem de iş görenlerin organizasyondan beklentilerine cevap verebilmek için gerekli yöntemleri kullanmalıdır. Çift yönlü bu görev insan kaynakları yönetimine üst düzeyde bir sorumluluk yüklemektedir.

6 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası insan kaynakları yönetimi, dünya çapında insan kaynakları yönetimi ile ilgilenmektedir ve bunun amacı, çok uluslu işletmelerin global seviyede başarılı olabilmelerini sağlamaktır. Yani kurumun amaçlarına ulaşırken farklı ülkelerde de rekabet avantajını sürdürebilmesidir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise; dünya çapında rekabetçi, etkin, yerel düzeyde sorumlu, en kısa zaman periyodunda esnek ve adapte olabilen, global düzeyde yayılmış birimlerin tümüne öğrenmeyi transfer edebilme yeteneğine sahip olmayı gerektirmektedir.

7 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, özellikle çokuluslu şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının yönetiminden sorumlu olacak yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların farklı kültürel, hukuki ve siyasi özelliklere sahip ülkelere atanmalarını, ev sahibi ülkedeki işgörenlerle ilişkilerini, ev sahibi ülkelerdeki işgörenlerin seçimi, oryantasyonları, geliştirilmeleri ve motivasyonunu içermektedir.

8 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Yabancı ülkede görev yapan insan kaynakları yöneticisi, dış ortama karşı özellikle çok duyarlı olmalıdır. Ekonomik Politik Kültürel Teknolojik Sosyal Coğrafik Vb.

9 Uluslararası Farklılıkların İKY’ne Etkisi
Endüstri ilişkileri Politik / Yasal sistemler Ekonomik sistemler Kültürel faktörler ve etik anlayışı

10

11 Uluslararası işletmelerdeki temin süreci yerel işletmelere göre daha karmaşık ve zordur.
Uluslararası işletmeler için üç temin kaynağı vardır. Bunlar; Ana Ülke Vatandaşları (AÜV) Ev Sahibi Ülke Vatandaşları (EÜV) Üçüncü Ülke Vatandaşları (ÜÜV)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


"Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi YONT414" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları