Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Engin 20110906047 BİLGİSAYAR I Sözcükte Anlam/ Mecaz Anlam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Engin 20110906047 BİLGİSAYAR I Sözcükte Anlam/ Mecaz Anlam."— Sunum transkripti:

1

2 Adnan Engin 20110906047 BİLGİSAYAR I Sözcükte Anlam/ Mecaz Anlam

3 Sözcükte Anlam 12.01.2013 2 Kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir anlamda birkaç kelime de kullanılabilir. Bu özellikler hem kelimenin kendisine ait olabilir, hem de diğer kelimelerle olan anlam ilişkisini gösterebilir. Burada kelimelerin anlam özelliklerinin yanı sıra kelimeler arasındaki anlam ilişkileri de karşımıza çıkmaktadır.

4 12.01.2013 3 Kelimeler tek başlarına anlamlı olabildikleri gibi cümlede veya söz içinde kullanılışlarına göre yeni anlamlar da kazanabilirler, aralarında anlamdaşlık sesteşlik gibi ilişkiler de barındırabilirler.

5 Mecaz Anlam 12.01.2013 4 Bir sözcü ğ ün gerçek anlamından bütünüyle uzakla ş arak kazandı ğ ı yeni anlama mecaz anlam denir. Ba ş ka bir deyi ş le bir kelimenin, gerçek anlamı dı ş ında, ba ş ka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmi ş tir.

6 12.01.2013 5 Kullanım Amacı: Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve geni ş lik vermek için kullanılır.

7 12.01.2013 6 Mecaz Anlam Örnekleri: Bu konuyu bir daha açmayaca ğ ım. İş sizlik sorunu hükümeti terletecek. Derdim çoktur, hangisine yanayım. Doktora bo ş gözlerle bakıyordu İ nce i ş lere aklım pek ermiyor. Kitapları ta ş ırken kolum koptu.

8 12.01.2013 7 Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İ stiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. E ğ retileme ve deyim aktarması da denir. “Kurban olam, kurban olamBe ş ikte yatan kuzuya” (açık istiare) “Tekerlekler yollara bir ş eyle anlatıyor.” (kapalı istiare)

9 12.01.2013 8 İ lgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İ ç-dı ş, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. A ş a ğ ıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da i ş lenir. Saçını kestir demedim mi? Bereket ya ğ ıyor; çiftçinin yüzü gülecek. Aya ğ ını çıkarmadan girebilirsin. Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor. Orhan Veli’yi okur musun?

10 Konu Özeti 12.01.2013 9  Bir sözcü ğ ün gerçek anlamından bütünüyle uzakla ş arak kazandı ğ ı yeni anlama mecaz anlam denir.  Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve geni ş lik vermek için kullanılır.  Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir.  İ lgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir.

11 Kaynakça 12.01.2013 10 MEB Komisyon. (2012). 6.Sınıf Türkçe kitabı. İ stanbul: MEB Yayınları. nedirögren.com. (2012, 11 12). http://deyimanlam.nedirogren.com/ adresinden alınmı ş tır turkceciler.com. (2012, 12 9). http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/kelimebilgisi. html adresinden alınmı ş tır U ğ ur Dershaneleri. (2010). Türkçe Konu Anlatımı. İ stanbul: U ğ ur Yayınları.


"Adnan Engin 20110906047 BİLGİSAYAR I Sözcükte Anlam/ Mecaz Anlam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları