Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 B İ R KEL İ MEN İ N B İ RDEN FAZLA ANLAMI OLAB İ L İ R M İ ?  B İ R KEL İ MEN İ N B İ RDEN FAZLA ANLAMA GELMES İ D İ L İ M İ Z İ N ZENG İ NL İĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " B İ R KEL İ MEN İ N B İ RDEN FAZLA ANLAMI OLAB İ L İ R M İ ?  B İ R KEL İ MEN İ N B İ RDEN FAZLA ANLAMA GELMES İ D İ L İ M İ Z İ N ZENG İ NL İĞİ."— Sunum transkripti:

1

2

3  B İ R KEL İ MEN İ N B İ RDEN FAZLA ANLAMI OLAB İ L İ R M İ ?  B İ R KEL İ MEN İ N B İ RDEN FAZLA ANLAMA GELMES İ D İ L İ M İ Z İ N ZENG İ NL İĞİ N İ GÖSTER İ R M İ ?

4 • “A Ğ IZ” dendi ğ inde ilk aklınıza gelen nedir?  Bu şarkıya bayılırım” cümlesinde bayılmak- sözcü ğ ünün anlamı nedir?  “ETEKLER İ Z İ L ÇALMAK” deyiminde NASIL bir anlam var?

5 SIZCE BU IKI CÜMLE ARASıNDA YOL KEL İ MES İ AYNI ANLAMLARDA MI KULLANILMIŞTIR? HAD İ BERABER DÜŞÜNEL İ MMM  Bu yolun sonu kötü,kendini toparla!  Kaybolduk,Bu yol haritada yok, HADİ HEP BERABER KELİMELERİ İNCELEYELİMMM …

6 KEL İ ME (SÖZCÜK)  Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadı ğ ı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime denir.  Kelime, insanlar arasında anlaşmayı sa ğ layan dilin anlamlı en küçük parçasıdır.  Kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sa ğ lanır.

7 ANLAM BAKIMINDAN KEL İ MELER  Kelimelerin taşıdıkları anlamları maddeler hâlinde sıralayalım.

8 Sözcüklerde Anlam Özellikleri Gerçek Anlam Mecaz Anlam Yan Anlam

9

10 •Biraz sonra toprak bir yola girdik. •Sıcak çorbayı içince rahatladım. •Dolaptan temiz elbiselerini çıkardı. •İpin ucundan da ben tuttum. •Bu çiçeğin kökü yeterince su almıyor.

11 •T•Temel anlamıyla ba ğ lantılı olarak zamanla ortaya çıkan de ğ işik anlamlara yan anlam denir. •S•Sözcü ğ ün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. •B•Bir sözcü ğ ün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.

12  Meselâ “göz” dendi ğ inde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “i ğ nenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.  Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü” cümlesinde temel anlamda;  “Çocu ğ un pantolonu düşüyordu”,  “Bu yılın ilk karı düştü”cümlesinde ise yan anlamdadır.

13 • Şişeyi boğazına kadar doldurdu • Yokuşun başına kadar koştuk. • Uçağın kanadı parçalanmış. • Kentin göbeğinde bombalar patladı. • Sıranın gözüne koyduğum kitabı bulamıyorum. • Küçük kardeşi İzmit’te okuyormuş. • Bu dalda başarılı olabileceğimi sanıyorum.

14 BBir sözcü ğ ün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandı ğ ı yeni anlama mecaz anlam denir. BBaşka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. BBu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır.

15 SSepetteki armutlar çok tatlıydı. (Gerçek anlam) TTatlı su levre ğ inin tadı başkadır.(Yan anlam) IIlık, tatlı bir sonbahar akşamı tanıştık.(Mecaz anlam) ÇÇalışma odamın perdeleri de ğ işti. (Gerçek anlam) ÖÖrdeklerin ayakları perdelidir. (Yan anlam) CCinayetin üzerindeki sis perdesi henüz aralanmadı. (Mecaz anlam)

16  DAHA SONRA B İ R KEL İ ME OYUNU OYNANAB İ L İ R.  ROLE-PLAY AKTIVITE YAPILAB İ L İ R.


" B İ R KEL İ MEN İ N B İ RDEN FAZLA ANLAMI OLAB İ L İ R M İ ?  B İ R KEL İ MEN İ N B İ RDEN FAZLA ANLAMA GELMES İ D İ L İ M İ Z İ N ZENG İ NL İĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları