Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSİMLERVE FİİLLER BİRNUR EKİZ 20110904029 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2. SINIF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSİMLERVE FİİLLER BİRNUR EKİZ 20110904029 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2. SINIF."— Sunum transkripti:

1

2 İSİMLERVE FİİLLER BİRNUR EKİZ 20110904029 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2. SINIF

3 ,,,,,, 11.01.2013 2

4 İSİM (AD)  Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. İsimlerle, karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir ilgi vardır. Bunlar daima birbirlerini çağrıştırır. Örneğin “kitap” sözü aklımızda hemen varlık olarak “kitap” nesnesini canlandırır. 11.01.2013 3

5 . Ya da bir kitabı gördüğümüzde zihnimize hemen onu karşılayan isim gelir. Kavramlar için ise bu kadar belirgin bir ilişkinin varlığını söyleyemeyiz. isim  Örneğin “dert” dendiğinde aklımızda bir nesne canlanmaz; ancak bunun insanı sıkıntıya sokan bir durum olduğu zihnimizde belirir.  İsim değişik yönlerden incelenir. 11.01.2013 4

6 * Varlıklara Verilişlerine Göre: a. Cins İsim: Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir. ağaç, top, kitap vs. b. Özel İsim: Tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlerdir. 11.01.2013 5

7  Kişi adları (Ahmet, Mustafa…)  Ülke adları (Pakistan, Şili)  Kitap, dergi, gazete adları (Yaban, Tanin…)  Kurum adları (Marmara Üniversitesi, Kızılay)  Dil adları (Türkçe, İngilizce…)Türkçe  Din ve mezhep adları (İslamiyet, Ortodoks…)  Hayvanlara verilen adlar (Boncuk, Tekir…) 11.01.2013 6

8  Bir isim, her zaman cins ismi olmayacağı gibi her zaman özel isim de olmaz.  “Mevsimlerden baharı severim.” derken “bahar” cins ismidir. Ancak;  “Bugün Bahar sınıfta yoktu.” cümlesinde bu isim bir kişi adı olmuş ve özel isim haline gelmiş. Elbette bunun tersi de olabilir. 11.01.2013 7

9  “Uzaydan Dünya’nın resmini çekmişler.”  “Dünya” özel cümlesinde bir isimdir. Çünkü bir gezegeni karşılar. Ancak;  “Dün, seni, dünyayı dolaştım, bulamadım.” cümlesinde “dünya” çok yer gezmek anlamında mecaz bir anlama gelmiş ve cins ismi olmuştur. 11.01.2013 8

10  Not : Özel isimlerin baş harfleri daima büyük harfle yazılır.  * Karşıladığı Varlığın Sayısına Göre:  a. Tekil İsim: Sayıca tek bir varlığı karşılayan isimlerdir: Kalem, silgi, ev…  b. Çoğul İsim: Sayıca birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. İsimlere (-ler, -lar) eki getirilerek yapılır: Ağaçlar, evler, kitaplar… 11.01.2013 9

11  c. Topluluk İsmi: Çoğul eki almadan birçok varlığı karşılayan isimlerdir: Toplum, halk, millet, ordu, bölük, sürü…  Topluluk isimleri de çoğul eki alabilir. Bu durumda grupların çoğulu bildirilmiş olur. Örneğin “Dünya milletlerinin yakınlaşması gerekir.” derken kendi içinde bir grup oluşturan “millet” sözüyle birden fazla grup anlatılmış olur. 11.01.2013 10

12  İsimleri ayrıca somut ve soyut oluşlarına göre de gruplandırabiliriz. Ancak daha önce soyut, somut anlamı açıkladığımızdan, burada ayrıca üzerinde durmayacağız. Somut anlamlı olan “masa” sözcüğünün somut; soyut anlamlı olan “neşe” sözcüğünün soyut isim olduğunu bilmeliyiz. 11.01.2013 11

13 İSİM ÇEKİM EKLERİ  İsim soylu sözcüklere gelerek onlara cümlede görev ve anlam kazandıran eklerdir. Sadece isimlerle ilgili olmayıp zamir, sıfat ve zarflarla da ilgili olduğundan isim soylu sözcüklerin sonunda işledik. Bu ekleri şöyle gösterebiliriz.isim  1. Çokluk eki  2. Hal ekleriHal ekleri  3. Eşitlik eki  4. İyelik eki  5. İlgi eki 11.01.2013 12

14 11.01.2013 13 FİLLER  Fiiller, kalıcı kavram ya da varlıkları karşılamaz. Bunlar hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Mastar halinde bir hareketin adı olurlar: “yürümek, olmak, düşünmek vs.”  Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. 11.01.2013 13

15  Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma olumsuzluk ekini ya da –mak,-mek mastar ekini kullanırız. Eğer bir kelimenin sonuna –ma,-me olumsuzluk ekini ya da –mak,-mek mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir. Getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir.  Örnek: Geldi——— gelmedi,gelmek Örnek: Oturmuş—— oturmamış, oturmak 11.01.2013 14

16  KONU ÖZETİ  1. İSİMLER  a. Varlıklara verilişlerine göre  b.Topluluk isimleri  2. FİİLLER  İŞ OLUŞ BİLDİREN KELİMELERE DİYORUZ.  mak mek eki ile yapılır. 11.01.2013 15


"İSİMLERVE FİİLLER BİRNUR EKİZ 20110904029 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2. SINIF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları