Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEL İ ME (SÖZCÜK) Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadı ğ ı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEL İ ME (SÖZCÜK) Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadı ğ ı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime."— Sunum transkripti:

1

2

3 KEL İ ME (SÖZCÜK) Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadı ğ ı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime denir. Kelime, insanlar arasında anlaşmayı sa ğ layan dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sa ğ lanır.

4 ANLAM BAKIMINDAN KEL İ MELER Kelimelerin taşıdıkları anlamları maddeler hâlinde sıralayalım.

5 Sözcüklerde Anlam Özellikleri Gerçek Anlam Mecaz Anlam Yan Anlam

6

7 Biraz sonra toprak bir yola girdik. Sıcak çorbayı içince rahatladım. Dolaptan temiz elbiselerini çıkardı. İpin ucundan da ben tuttum. Bu çiçeğin kökü yeterince su almıyor. Sobaya attığımız odun yanıyor.

8 Temel anlamıyla ba ğ lantılı olarak zamanla ortaya çıkan de ğ işik anlamlara yan anlam denir. Sözcü ğ ün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcü ğ ün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.

9  Meselâ “göz” dendi ğ inde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “i ğ nenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.  Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü” cümlesinde temel anlamda;  “Çocu ğ un pantolonu düşüyordu”,  “Bu yılın ilk karı düştü”cümlesinde ise yan anlamdadır.

10 Şişeyi boğazına kadar doldurdu Yokuşun başına kadar koştuk. Uçağın kanadı parçalanmış. Kentin göbeğinde bombalar patladı. Sıranın gözüne koyduğum kitabı bulamıyorum. Küçük kardeşi İzmit’te okuyormuş. Bu dalda başarılı olabileceğimi sanıyorum.

11 Bir sözcü ğ ün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandı ğ ı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır.

12 İ şsizlik sorunu hükümeti terletecek. Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı. Ben bu adamın görüşlerini tuttum. Bizim kökümüz Orta Asya’ya dayanır. Ona bir çift söz söylemediğime yanıyorum. Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk. Kitapları taşırken kolum koptu.

13 Sepetteki armutlar çok tatlıydı. (Gerçek anlam) Tatlı su levre ğ inin tadı başkadır.(Yan anlam) Ilık, tatlı bir sonbahar akşamı tanıştık.(Mecaz anlam) Çalışma odamın perdeleri de ğ işti. (Gerçek anlam) Ördeklerin ayakları perdelidir. (Yan anlam) Cinayetin üzerindeki sis perdesi henüz aralanmadı. (Mecaz anlam)

14


"KEL İ ME (SÖZCÜK) Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadı ğ ı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları