Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABDULLAH KÜÇÜK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ Kök Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabilen en küçük parçaya “kök” denir. Bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABDULLAH KÜÇÜK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ Kök Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabilen en küçük parçaya “kök” denir. Bir."— Sunum transkripti:

1

2 ABDULLAH KÜÇÜK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

3 Kök Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabilen en küçük parçaya “kök” denir. Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabilen en küçük parçaya “kök” denir. Örnek : Bal, kaş, göz, el… Dilimizde sözcük kökleri genel olarak tek hecelidir; ancak iki ya da üç heceli olan sözcük köklerine de rastlanır. Örnek : otur-, yürü-, çiçek, emek, sarı, kelebek…

4 Ek Sözcük kök ve gövdelerine getirildiğinde onların anlamlarını değiştiren, kimi zaman anlamlarıyla birlikte türlerini değiştiren ya da sözcüklerin cümle içindeki görevini belirleyen hece ve seslerdir. Sözcük kök ve gövdelerine getirildiğinde onların anlamlarını değiştiren, kimi zaman anlamlarıyla birlikte türlerini değiştiren ya da sözcüklerin cümle içindeki görevini belirleyen hece ve seslerdir. Örnek: Gel-di, yat-ak, sil-gi, kitap-çı çalış-kan, ağaç-lar, anne-m, oku-yor-um, sınıf-ımız…

5 İşlevlerine göre ekler ikiye ayrılırlar: 1- Yapım Ekleri: Sözcüğün anlamını veya türünü değiştiren eklere “yapım eki” denir. Sözcüğün anlamını veya türünü değiştiren eklere “yapım eki” denir.

6 ÖRNEKLER simit Kök simit-çi Yapım Eki kir Kök kir-li Yapım Eki yaz- Kök yaz-ı Yapım Eki sil- Kök sil-gi Yapım Eki baş Kök baş-la Yapım eki

7 UYARI Yapım eki almış sözcüklere “gövde” denir. Örnek: bat- Kök bat-ı Yapım Eki bat- Kök bat-ı Yapım Eki “Batı” sözcüğü yapım eki almış ve artık gövdedir.

8 uyarı Yapım eki almış sözcükler yapı bakımından “türemiş sözcük” olarak adlandırılır. Örnek: yat- Kök yat-ak Yapım eki yat- Kök yat-ak Yapım eki “Yatak” sözcüğü yapım eki aldığı için yapı bakımından “türemiş sözcük” olur.

9 sorular 1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök değildir? a)kaşık b) bilgi c) küpe d)balık CEVAP: b şıkkı bil-gi Bu kelime yapım eki almıştır. Kök durumunda değildir.

10 2- Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almamıştır? a) ölü b) kızgın c) balta d) yolcu CEVAP: c şıkkı a) öl-ü (Almış.) b) kız-gın (Almış.) c)balta (Almamış.) d) yol-cu (Almış.)

11 3-Aşağıdakilerden hangisi gövde değildir? a) vatan b) doğu c) durak d) askı CEVAP: a şıkkı “Vatan” kelimesi yapım eki almamış; yani kök halindedir.

12 4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş değildir? a)Büyüklerimize saygı gösteririz. b)Zaman en değerli hazinedir. c)Markete beş işçi daha aldı. d)Öğretmenimiz evli değilmiş. CEVAP: b şıkkı a)say-gı (Türemiş) b)Zaman (Kök) c)iş-çi (Türemiş) d)ev-li (Türemiş)

13 5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük nesne olmuştur? a)Arka sokaktaki binayı yıktılar. b)Çocuk, arkadaşına saat almış. c)Otobüs burada yolcu indirmiş. d)Okulumuza yeni derslik yapıldı. CEVAP: c şıkkı yol-cu (Türemiş Sözcük) yol-cu (Türemiş Sözcük) Nesne Nesne

14 6-Aşağıdakilerden hangisi gövde değildir? a)kaçak b)yangın c)vergi d)kuşak CEVAP: d şıkkı a)kaç-ak(Gövde) b)yan-gın(Gövde) c)ver-gi(Gövde) d)kuşak(Kök)


"ABDULLAH KÜÇÜK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ Kök Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabilen en küçük parçaya “kök” denir. Bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları