Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER."— Sunum transkripti:

1 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER

2 2 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 1 KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ Ekonominin Kapsamı ve Metodu BÖLÜM İÇERİĞİ Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Toplumu Anlamak İçin Küresel Olayları Anlamak İçin Duyarlı Bir Vatandaş Olmak İçin Ekonominin Kapsamı Mikroekonomi ve Makro Ekonomi Ekonominin Çeşitli Alanları Ekonominin Metodu Betimleyici Ekonomi ve Ekonomik Teori Teori ve Modeller Bir Davet Ek: Grafikleri Okuma ve Anlama

3 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education ekonomi Kişilerin ve toplumların, daha önceki nesiller ve doğa tarafından kendilerine sağlanmış olan kıt kaynakları kullanma konusunda yapılan tercihleri analiz eden bir bilimdir. Ekonomi Kişilerin ve toplumların, daha önceki nesiller ve doğa tarafından kendilerine sağlanmış olan kıt kaynakları kullanma konusunda yapılan tercihleri analiz eden bir bilimdir. Yukarıdaki tanımda anahtar kelime «tercih» kelimesidir. Geniş perspektiften bakıldığında ekonomi, insanların nasıl tercih yaptıklarını incelemelidir ki bu tercihler bir araya gelmek suretiyle, sosyal tercihlere dönüşmektedir. 3 of 37

4 4 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Üç temel kavram:  Fırsat (Alternatif) Maliyeti  Marjinalizm  Etkin Piyasalar – Bedava Yemek Olmaz Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?

5 5 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Fırsat (Alternatif) Maliyeti 1) Fırsat (Alternatif) Maliyeti Bir karar verilirken vazgeçmek zorunda olduğumuz en iyi alternatif. kıt Sınırlı.

6 6 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? 2) marjinalizm Verilen bir karar dolayısıyla oluşan ek maliyetin incelenmesidir.

7 7 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Etkin Piyasa – Bedava Yemek Olmaz 3) Etkin Piyasa Ani kâr olanaklarının ortadan kalktığı piyasalardır. Ekonomi bilimi bir düşünce tarzı geliştirmemize ve karar vermemize yardımcı olan bir bilimdir.

8 8 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Toplumu Anlamak İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Endüstri Devrimi On sekizinci yüzyılın sonunda ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında İngiltere’de başlayan yeni üretim ve taşımacılık teknolojilerinin ortaya çıkması sonucunda modern fabrikaların oluştuğu ve kırsal alandan kente büyük miktarda göçlerin meydana geldiği döneme verilen isimdir. Ekonomi bilimi toplumu anlamanın temelini oluşturmaktadır.

9 9 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Küresel Olayları Anlamak İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Ekonomiyi anlamak, küresel olayları anlamak için temel bir koşuldur. Duyarlı Bir Vatandaş Olmak İçin Duyarlı bir vatandaş olmak, temel ekonomik meseleleri anlamaktan geçmektedir.

10 10 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Mikroekonomi ve Makroekonomi Ekonominin Kapsamı mikroekonomi Ekonominin bireysel endüstrilerin nasıl işlediğini ve bireysel karar vericilerin (firmaların ve hane halkının) davranışlarını analiz eden bir dalıdır. Mikroekonomi bireysel firma, tüketici ve endüstri yönlü analizler yapar: yani «ağacı» görür. Makroekonomi ise, ekonominin bütününe dair analizler yapar: yani ağacı görür. mikroekonomi Ekonominin gelir, istihdam, çıktı gibi ülke düzeyindeki toplam büyüklükleri inceleyen bir dalıdır.

11 11 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Mikroekonomi ve Makroekonomi Ekonominin Kapsamı TABLO 1.1 Mikroekonomi ve Makroekonominin ilgi alanlarına yönelik örnekler Ekonominin dalları ÜretimFiyatlarGelirİstihdam MikroekonomiBireysel firmada ve endüstride üretim/çıktı Kaç ton çelik Kaç m 2 ofis Kaç tane araba Bireysel mal ve hizmet fiyatları İlaç fiyatları Benzinin fiyatı Yiyecek fiyatları Apartman kiraları Gelir ve servetin bölüşümü Otomobil endüstrisinde ücret oranı Minimum ücret Yönetim giderleri Yoksulluk Bireysel firmalar ve endüstriler tarafından sağlanan istihdam Çelik sektöründeki istihdam Bir firmadaki çalışan sayısı Muhasebeci sayısı MakroekonomiUlusal üretim/çıktı Toplam çıktı Gayrisafi yurtiçi üretim Büyüme Genel fiyat düzeyi Tüketici fiyatları Üretici fiyatları Enflasyon oranı Ulusal gelir Toplam ücret ve maaşlar Toplam şirket karları Ekonomideki istihdam ve işsizlik Toplam iş sayısı İşsizlik oranı

12 12 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ekonominin Yöntemi pozitif ekonomi Kişisel yorumlara başvurmaksızın, sistemin işleyişini anlamaya yönelik analizler yapan ekonomik yaklaşıma verilen isim. Neyin var olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklar. normatif ekonomi Ekonomik bir durumu inceleyen ve onun iyi veya kötülüğü konusunda görüş bildiren ve ona göre harekete geçen ekonomik yaklaşıma verilen isimdir. Politika ekonomisi olarak da adlandırılır.

13 13 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Betimsel Ekonomi ve Ekonomik Teori Ekonominin Metodu betimsel ekonomi Olayları ve gerçekleri açıklamak için veri toplama işlemidir. ekonomik teori Sebep sonuç veya aksiyon reaksiyon konusundaki ifadelere veya ifade gruplarına denir.

14 14 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Teoriler ve Modeller Ekonominin Metodu model İki veya daha fazla değişken arasında varsayılan ilişkinin formel olarak (genellikle matematiksel olarak) ifade edilmesidir. değişken Zamandan zamana veya gözlemden gözleme değişken büyüklüklerdir. Ockham’ın bıçağı Gereksiz görülen konulara analizde yer verilmemesi kuralıdır.

15 15 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Diğer Şeyler Sabitken: Ceteris Paribus ceteris paribus veya diğer şeyler sabitken iki değişken arasındaki ilişki incelenirken, söz konusu değişkenleri etkilemesi muhtemel olan diğer değişkenlerin sabit kabul edilmesi prensibidir. Teoriler ve Modeller Ekonominin Metodu (Using the device of ceteris paribus is one part of the process of abstraction. In formulating economic theory, the concept helps us simplify reality to focus on the relationships that interest us.)

16 16 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Modellerin kelimelerle, grafiklerle ve denklemlerle ifadesi Teoriler ve Modeller Ekonominin Metodu İki değişken arasındaki sayısal ilişkinin gösterim yöntemleri:  Grafikleme (eklerde gösterildiği gibi)  Denklemler, örneğin: C =.90 YandS =.10Y Amerikalı tüketicilerin ortalama olarak gelirlerinin %90’ını tükettiklerini ve %10’unu tasarruf ettiklerini varsayarsak, bu durum aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: Burada C tüketim harcamalarını, Y geliri ve S tasarrufu ifade etmektedir.

17 17 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Uyarılar ve Tuzaklar Teoriler ve Modeller Ekonominin Metodu Post Hoc yanılgısı post hoc, ergo propter hoc «bundan sonra», «bundan dolayı» sebep sonuç ilişkisi konusunda düşülen yaygın bir yanılgı: Eğer olay A, olay B’den önce olursa, A’nın B’ye neden olduğunu söylemek her zaman doğru değildir. Kompozisyon yanılgısı Kompozisyon yanılgısı Olayın bir parçası için doğru olan durumun, olayın tümü için de doğru olduğunu varsayan yanlış bir düşünce

18 18 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Teorilerin ve Modellerin Test Edilmesi: Ampirik Ekonomi Teoriler ve Modeller Ekonominin Metodu ampirik ekonomi Ekonomik teorilerin test edilmesi için verilerin toplanması ve kullanılmasıdır.

19 19 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ekonomik Politika Ekonominin Metodu Ekonomik sonuçlar hakkında yorum yapabilmek için kriterler: 1. Etkinlik 2. Adalet 3. Büyüme 4. İstikrar

20 20 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Etkinlik Ekonomik Politika Ekonominin Metodu Adalet etkinlik Ekonomide üretimde verimlilik. İnsanların istedikleri şeyleri en az maliyetle üreten ekonomi verimli ekonomidir. adalet Eşitlik.

21 21 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Büyüme Ekonomik Politika Ekonominin Metodu İstikrar ekonomik büyüme Bir ekonomide toplam çıktı düzeyinin artmasıdır. istikrar Ulusal çıktı düzeyinin düzenli bir şekilde düşük enflasyon ve kaynakların tam kullanımı eşliğinde artıyor olması durumudur.

22 22 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Grafik, rakamların ve verilerin iki boyutlu olarak gösterilmesidir. Grafikleri Okuma ve Anlama BÖLÜM 1 EKLER Bir zaman serisi grafiği, tek bir değişkenin ya da ölçünün zaman boyunca nasıl değiştiğini gösterir. Zaman Serisi Grafikleri

23 23 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Grafikleri Okuma ve Anlama Zaman Serisi Grafikleri TABLE 1A.1 Total Disposable Personal Income in the United States, 1975–2009 (in billions of dollars) Yıllar Toplam Kişisel Kullanılabilir Gelir Yıllar Toplam Kişisel Kullanılabilir Gelir 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1,187.3 1,302.3 1,435.0 1,607.3 1,790.8 2,002.7 2,237.1 2,412.7 2,599.8 2,891.5 3,079.3 3,258.8 3,435.3 3,726.3 3,991.4 4,254.0 4,444.9 4,736.7 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4,921.6 5,184.3 5,457.0 5,759.6 6,074.6 6,498.9 6,803.3 7,327.2 7,648.5 8,009.7 8,377.8 8,889.4 9,277.3 9,915.7 10,403.1 10,806.4 10,923.6  ŞEKİL 1A.1 Amerika’da Toplam Kişisel Kullanılabilir Gelir, 1975 – 2006 (milyar dolar) BÖLÜM 1 EKLER

24 24 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education İki Değişkenin Kartezyen Koordinat Sisteminde Grafiğinin Çizilmesi Appendix  ŞEKİL 1A.2 Kartezten Koordinat Sistemi Kartezyen Koordinat Sistemi birbirine dik olarak kesişen bir yatay (X ekseni) ve bir dikey (Y ekseni) doğrunun çizilmesi ile oluşturulur. Her bir eksek farklı değişkenleri ölçer. Grafikleri Okuma ve Anlama BÖLÜM 1 EKLER

25 25 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education A graph is a simple two-dimensional geometric representation of data. This graph displays the data from Table 1A.2. Along the horizontal scale (X-axis), we measure household income. Along the vertical scale (Y- axis), we measure household consumption. Note: At point A, consumption equals $22,304 and income equals $10,263. At point B, consumption equals $31,751 and income equals $27,442. TABLE 1A.2 Consumption Expenditures and Income, 2008 Average Income before Taxes Average Consumption Expenditures Bottom fifth 2nd fifth 3rd fifth 4th fifth Top fifth $ 10,263 27,442 47,196 74,090 158,652 $ 22,304 31,751 42,659 58,632 97,003  FIGURE 1A.3 Household Consumption and Income Plotting Income and Consumption Data for Households Grafikleri Okuma ve Anlama BÖLÜM 1 EKLER

26 26 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education (Slope) Eğim  FIGURE 1A.4 A Curve with (a) Positive Slope and (b) Negative Slope How to Read and Understand Graphs A positive slope indicates that increases in X are associated with increases in Y and that decreases in X are associated with decreases in Y. A negative slope indicates the opposite— when X increases, Y decreases; and when X decreases, Y increases. CHAPTER 1 APPENDIX

27 27 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 1A.5 Eğri Boyunca Eğimin Değişmesi Grafikleri Okuma ve Anlama Eğri BÖLÜM 1 EKLER

28 28 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education TABLO 1A.3 Amerika’nın Toplam Ulusal Geliri ve Tüketimi, 1930 – 2006 (milyar dolar) Toplam Ulusal Gelir Toplam Tüketim 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 82.9 90.9 263.9 473.9 929.5 2433.0 5059.8 8938.9 11,273.8 12,031.2 12,448.2 12,635.2 12,280.0 70.1 71.3 192.2 331.8 648.3 1,755.8 3,835.5 6,830.4 8,819.0 9,322.7 9,826.4 10,129.9 10,089.1  ŞEKİL 1A.6 Ulusal Gelir ve Tüketim Bazı Uyarılar Bir grafiğin eksenlerinin neyi ifade ettiğine dikkat edilmelidir. Bu grafikte, Şekil 1A.3’te olduğu gibi gelir ve tüketim çizilmiştir. Ancak bu grafikte ulusal gelir ve toplam tüketim değişkenleri farklı yıllar için milyar dolar cinsinden çizilmiştir. BÖLÜM 1 EKLER


"PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları