Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam Talep ve Toplam Arz Toplam Talep ve Toplam Arz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam Talep ve Toplam Arz Toplam Talep ve Toplam Arz."— Sunum transkripti:

1

2 Toplam Talep ve Toplam Arz Toplam Talep ve Toplam Arz

3 Toplam Talep ve Toplam Arz Toplam Talep ve Arz Analizi

4 Toplam Talep (Aggregate Demand =AD) Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan talebin toplamını ifade etmektedir. Toplam talep eğrisini elde edebilmek için, fiyatlar genel düzeyi (P) değiştiği zaman, üretim miktarının bundan nasıl etkileneceğinin incelenmesi gerekir. Bir başka ifadeyle, örneğin, ''fiyatlar arttığı zaman üretim miktarı artar mı, azalır mı, yoksa sabit mi kalır?'' sorusunun cevabının verilmesi gerekmektedir.

5 Toplam Harcamalar (milyar YTL) 0 0 Fiyat Düzeyi Y1Y1 P1P1 AE 1 ( P 1 ) 1 1’ P2P2 AE 2 ( P 2 ) 2 2’ AE 3 ( P 3 ) 3 P3P3 3’ Toplam Talep Eğrisi TOPLAM TALEP EĞRİSİNİN ELDE EDİLMESİ Y3Y3 Y2Y2 Y1Y1 Y3Y3 Y2Y2 AD

6 Toplam Talep Eğrisi n Toplam talep eğrisi ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken iki nokta söz konusudur. n AD eğrisi üzerindeki her noktada hem reel sektör, hem de parasal sektör dengededir.  hem, para arzı ve talebi eşittir,  hem de mal ve hizmetler piyasası dengededir.

7 Toplam Talep Eğrisi Neden Negatif Eğimlidir ? n Reel gelir etkisi - Fiyat düzeyinin artması, satın alma gücünü azalttığı için tüketim harcamaları azalır, bu da MG azalır. n Faiz oranı etkisi - Fiyat artışı, para talebini artırır, para arzı sabit ise bu durum faiz oranlarının artmasına neden olur. Faiz artışı, yatırımları azalttığı için MG azalır. n Uluslararası ikame etkisi - Yurtiçi fiyatların artması, göreli olarak ithal malların ucuzlamasına yol açar ve talebi artırır. İthalatın artması sonucu MG azalır.

8 Fiyat düzeyi Reel GSYİH Toplam Talepteki Değişmeler AD 1 AD 2 Toplam Talep Artabilir

9 AD 1 AD 3 …ya da azalır Toplam Talepteki Değişmeler Fiyat düzeyi Reel GSYİH Toplam Talep artabilir

10 TOPLAM TALEPTEKİ DEĞİŞMELER Belirli bir fiyat düzeyinde, toplam talebin artması demek, MG deki artışa bağlı olarak toplam talep eğrisinin sağa kayması demektir.

11 Toplam Harcamalar (milyar YTL) 0 0 Fiyat Düzeyi Y2Y2 AE 2 P1P1 AE 1 TOPLAM HARCAMALARDAKİ DEĞİŞMELER & TOPLAM TALEP EĞRİSİ Y1Y1 Y2Y2 Y1Y1 AD 1 AD 2 Toplam Harcamalardaki Artış Toplam Talepteki Artış

12 TOPLAM TALEBİN BELİRLEYİCİLERİ Tüketim Harcamalarındaki değişmeler Tüketici beklentileri Tüketicinin borcu Tüketicinin zenginliği Vergiler Yatırım Harcamalarındaki değişmeler Reel Faiz Oranı Beklenen Kazanç Gelecekte iş alemiyle ilgili beklentiler Teknoloji Gelir Vergisi

13 Kamu Harcamaları Net Dış Ticaret Harcamaları Diğer Ülkelerin Gelir Düzeyi Döviz Kuru TOPLAM TALEBİN BELİRLEYİCİLERİ

14 TOPLAM TALEP EĞRİSİNİN KAYMASINA SEBEB OLAN FAKTÖRLER n 1) Para arzındaki değişmeler n 2) Vergilerdeki değişmeler n 3) Hükümet harcamalarındaki değişmeler n 4) Diğer Faktörler

15 Toplam Talep Eğrisinin Kaymasına Yol Açan Faktörler Genişlemeci Para PolitikasıDaraltıcı Para Politikası M   AD eğrisi sağa kayarM  AD eğrisi sola kayar Genişlemeci Maliye PolitikasıDaraltıcı Maliye Politikası G  AD eğrisi sağa kayarG   AD eğrisi sola kayar T  AD eğrisi sağa kayarT  AD eğrisi sola kayar

16 TOPLAM ARZ (Aggregate Supply=AS) Bir ekonomide toplam üretim miktarı, dolayısıyla reel milli gelirle fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Toplam arz eğrisi, bir ekonomideki tüm fırmalar tarafından arz edilen toplam miktar ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi gösterir.

17 TOPLAM ARZ (Aggregate Supply=AS) Göz önünde bulunduracağımız zaman dilimine göre Uzun Dönemde Toplam Arz (Lon-run aggregate supply= LRAS) Kısa Dönemde Toplam Arz (Short-run aggregate supply= SRAS)

18 TOPLAM ARZ (Aggregate Supply=AS) Kısa Dönemde Toplam Arz (SRAS) Gerçekleşen Reel GSYİH’nın tam istihdam düzeyindeki (potansiyel) reel GSYİH’dan sapmalar gösterebileceği bir dönemdir.

19 TOPLAM ARZ (Aggregate Supply=AS) Uzun Dönemde Toplam Arz (LRAS) Ekonomideki bazı güçlerin ekonomiyi tekrar tam istihdam düzeyine getireceği bir dönemdir. Kısa dönemde, ekonomi tam istihdam düzeyindeki reel GSYİH’dan sapmalar gösterse bile, uzun dönemde daima tam istihdam düzeyindeki reel GSYİH’ya ulaşacaktır.

20 O (LRAS) Fiyat Düzeyi Milli Gelir Uzun DönemToplam Arz Eğrisi

21 Toplam Talep ve Arz Kısa Dönem Arz Eğrisi (SRAS) Kısa Dönem Arz Eğrisi (SRAS)

22 Toplam Arz Eğrisi Kısa dönemde toplam arz eğrisi pozitif bir eğime sahiptir. Düşük gelir düzeylerinde AS eğrisi oldukça yatık bir eğime sahiptir. Ekonomi tam kapasiteye yaklaştıkça AS eğrisi dikleşmekte, tam kapasiteye ulaşıldığında ise yatay eksene dik bir konum almaktadır.

23 O Fiyat Düzeyi Milli Gelir YPYP AS Kısa Dönem Arz Eğrisi

24 TOPLAM ARZ Fiyat Düzeyi Reel GSYİH Q P Yatay alan Ara bölge Dikey alan

25 TOPLAM ARZIN BELİRLEYİCİLERİ Girdi Fiyatlarındaki Değişmeler Yurtiçi Kaynakların Varlığı Arazi İşgücü Sermaye Girişimcilik Yeteneği İthal Malların Fiyatı Piyasanın Gücü

26 Verimlilikteki Değişmeler Verimlilik = Reel Çıktı Girdi KURUMSAL ÇEVREDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Vergiler ve Sübvansiyonlar Hükümet Düzenlemeleri TOPLAM ARZIN BELİRLEYİCİLERİ

27 TOPLAM ARZ Fiyat Düzeyi Reel GSYİH Q P AS 3 AS 1 AS 2 Toplam Arzdaki Artış Toplam Arzdaki Azalma Toplam Arzdaki Değişmeler

28 Toplam Arz Eğrisinin Kaymasına Yol Açan Faktörler Toplam Arz Eğrisinin Sağa Kayması Toplam Arz Eğrisinin Sola Kayması Maliyetlerdeki Azalma, -Girdi fiyatlarının düşmesi -Ücretlerin düşük kalması Maliyetlerdeki Artma -Girdi fiyatlarının artması -Ücretlerin yükselmesi Ekonomik Büyüme -Daha fazla sermaye -Daha fazla işgücü -Teknolojik ilerleme Yatırım Açığı -Aşınan sermaye mallarının yenilenmemesi İdeal Hava KoşullarıKötü Hava Koşulları-Doğal Felaketler ve Savaş

29 Denge Fiyat Düzeyi Bir ekonomide denge fiyat düzeyi, toplam talebin toplam arza eşitlendiği nokta; yani AD ve AS eğrilerinin kesiştiği noktada belirlenir. AD eğrisi üzerindeki her noktada reel ve parasal sektör dengededir. AS eğrisi üzerindeki her nokta ise firmaların üretim/fiyatlama kararlarını yansıtır. Buna göre, P 0 ve Y 0 para piyasası, mal piyasası ve firmaların üretim fiyatlama kararları arasındaki çok yönlü dengeyi temsil eden fiyat ve üretim düzeyidir.

30 O Fiyat Düzeyi Milli Gelir AS AD P0P0 Toplam Talep ve Toplam Arz Y0Y0

31 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları Toplam arz -toplam talep analizini kullanarak, para ve maliye politikalarının ekonomide fiyatlar ve üretim üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

32 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları Genişlemeci politikalar AD eğrisini sağa doğru kaydırmakta, daraltıcı politikalar ise AD eğrisini sola doğru kaydırmaktadır.

33 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları İktisat politikası değişikliklerinin etkilerini değerlendirirken, politika değişikliğinin gerçekleştirildiği dönemde, ekonominin AS eğrisi üzerinde hangi nokta bulunduğuna dikkat edilmesi gerekir. Ekonomi, toplam arz eğrisinin yatay bölümünde faaliyet gösteriyorsa, AD eğrisini sağa doğru kaydıran genişlemeci bir politika fiyatlarda küçük, üretimde ise büyük bir artışla sonuçlanmaktadır.

34 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları Toplam talep eğrisi bir dizi faktöre bağlı olarak sağa kayabilir. Bu faktörler arasında para arzındaki artış, vergilerdeki düşüş ve kamu harcamalarındaki artış yer alır. Eğer ekonomi AS eğrisinin yatık bölgesinde ise AD eğrisindeki kayma üretimde bir artış yaratırken, fiyatlar üzerindeki etkisi sınırlı kalmaktadır.

35 O Y1Y1 Fiyat Düzeyi Milli Gelir Y2Y2 AS Y3Y3 Y4Y4 YPYP AD 3 AD 2 AD 1 AD 4 Kısa Dönem Arz Eğrisi

36 Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrileri ve Para-Maliye Politikaları Ekonomi, toplam arz eğrisinin dik olduğu bölümde faaliyet gösteriyorsa, genişlemeci iktisat politikası üretimde küçük bir artış Yo'dan Yı'e yaratırken, fiyatlar genel düzeyinde daha fazla Po'dan Pı'e arttırmaktadır. Bu durumda genişlemeci politika kendisinden bekleneni gerçekleştirememiş demektir. Zira üretimde küçük bir artış ortaya çıkarken fiyatlar önemli oranda artmıştır. Üretim tam kapasite sınırına yakın bir düzeyde olduğu için, üretimi daha fazla arttırma çabası, üretimde bir değişikler yaratmazken fiyatların daha yüksek bir düzeye çıkmasına yol açmaktadır.


"Toplam Talep ve Toplam Arz Toplam Talep ve Toplam Arz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları