Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İktisadi Dalgalanmalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İktisadi Dalgalanmalar"— Sunum transkripti:

1 İktisadi Dalgalanmalar
Bilgin Bari

2 İktisadi dalgalanmalar nedir?
İstihdam ve çıktıda (ekonominin genelinde) görülen kısa-dönem dalgalanmalardır.

3 İktisadi Dalgalanmaların Özellikleri
Ekonominin genelinde görülür. Sadece bir değişkende izlenmez. Reel GSYİH toplam ekonomik faaliyetleri neredeyse tamamını gösterdiğinden tek bir değişken olarak izlenebilir. Genişleme ve daralma şeklinde görülür. Resesyon: ekonomide yavaşlama Resesyon şiddetlenirse depresyon olarak adlandırılır. Genişleme: ekonomide büyüme

4 İktisadi Dalgalanmaların Özellikleri
İktisadi değişkenler birlikte hareket ederler. Düzenli ve tahmin edilebilir bir seyir izlerler. İktisadi dalgalanmalar tekrarlanır fakat dönemsel değildir. “daralma-dip-genişleme-zirve” döngüsü tekrarlanır. Süreklilik gösterirler. Daralma dönemi artarak devam ederken, genişleme dönemi de artarak devam eder.

5 İktisadi değişkenlerin döngüsel davranışı
İktisadi değişkenlerin yönü ve zamanlaması konjonktür ile farklılık gösterebilir. Bazı değişkenler konjonktür ile aynı yönde hareket ederken bazıları tersi yönde hareket edebilir. Bazı değişkenler konjonktürden önce değişim gösterirken, bazıları eş zamanlı bazıları ise sonra değişim gösterebilir.

6 Makroekonomik Değişkenler
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Ekonomik birimlerin toplam gelirini ölçer. İşsizlik Oranı Toplam işgücü içerisinde çalışmayan kısmı gösterir. Enflasyon Oranı Fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçer

7 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

8 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

9 Enflasyon

10 Enflasyon

11 İşsizlik

12 İktisadi Dalgalanmaların analizi
Kısa ve uzun dönem arasındaki temel fark fiyatların davranışıdır. Uzun dönemde fiyatlar esnek, kısa dönemde ise yapışkandır. Fiyatların davranışındaki bu farklılık nedeniyle politikaların kısa ve uzun dönemde etkisi farklı olmaktadır. İktisadi dalgalanmaları analiz eden bir model kısa dönem fiyat yapışkanlığını dikkate almalıdır.

13 Teori Klasik Teori Keynesyen Teori Fiyatlar esnektir.
Fiyatlar yapışkandır. Çıktı (üretim), arz tarafından belirlenir. Çıktı(üretim), talep tarafından belirlenir. Arz; sermaye, işgücü ve teknolojiye bağlıdır. Talep; tüketicilerin tercihleri, firmaların beklentileri ve iktisat politikasına bağlıdır.

14 AD-AS Modeli

15 AD-AS Modeli Model, kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi ve toplam çıktı miktarının nasıl belirlendiğini basit bir şekilde incelememizi sağlar. Model yardımıyla ekonominin kısa ve uzun dönemde nasıl hareket ettiğini karşılaştırabiliriz. Model bir çok farklı piyasa arasındaki etkileşimleri birleştiren kapsamlı bir modeldir.

16 AD Eğrisi AD eğrisini paranın miktar teorisi denklemi
yardımıyla elde ederiz. MV=PY

17 AS Eğrisi Mal ve hizmetler kısa dönemde yapışkan, uzun dönemde ise esnek fiyatlara sahipler. Toplam arz ilişkisi de döneme bağlıdır. Bu nedenle iki farklı AS eğrisine sahibiz. Kısa Dönem Uzun Dönem Dikey AS eğrisi Yatay AS eğrisi Esnek fiyatlar Yapışkan fiyatlar Çıktı, arza bağlı Çıktı, talebe bağlı

18 AS Eğrisi

19 Kısa-Uzun Dönem Dengesi

20 AD-AS Modelinde Konjonktür Analizi
Merkez Bankasının para arzını azaltması durumunda ekonomide kısa ve uzun dönemde ortaya çıkan değişim.

21 AD-AS Modeli Toplam arzda veya toplam talepte ortaya çıkan değişmeler ekonomide dalgalanmalara yol açar. AD ve AS eğrisini değiştiren dışsal kaynaklı olaylar “şok” olarak adlandırılır. (arz şoku-talep şoku) AD-AS modeli bu şokların nasıl iktisadi dalgalanmalara neden olduğunu gösterir. AD-AS modelini kullanarak bu şoklara nasıl bir politika tepkisi vermemiz gerektiğini analiz edebiliriz.


"İktisadi Dalgalanmalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları