Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 1 KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ Ekonominin Kapsamı ve Metodu BÖLÜM İÇERİĞİ Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 1 KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ Ekonominin Kapsamı ve Metodu BÖLÜM İÇERİĞİ Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?"— Sunum transkripti:

1 1 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 1 KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ Ekonominin Kapsamı ve Metodu BÖLÜM İÇERİĞİ Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Toplumu Anlamak İçin Küresel Olayları Anlamak İçin Duyarlı Bir Vatandaş Olmak İçin Ekonominin Kapsamı Mikroekonomi ve Makro Ekonomi Ekonominin Çeşitli Alanları Ekonominin Metodu Betimleyici Ekonomi ve Ekonomik Teori Teori ve Modeller Bir Davet Ek: Grafikleri Okuma ve Anlama

2 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ekonomi Kişilerin ve toplumların, daha önceki nesiller ve doğa tarafından kendilerine sağlanmış olan kıt kaynakları kullanma konusunda yapılan tercihleri analiz eden bir bilimdir. Yukarıdaki tanımda anahtar kelime «tercih» kelimesidir. Geniş perspektiften bakıldığında ekonomi, insanların nasıl tercih yaptıklarını incelemelidir ki bu tercihler bir araya gelmek suretiyle, sosyal tercihlere dönüşmektedir. 2 of 37

3 3 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Üç temel kavram:  Fırsat (Alternatif) Maliyeti  Marjinalizm  Etkin Piyasalar – Bedava Yemek Olmaz Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?

4 4 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Fırsat (Alternatif) Maliyeti Bir karar verilirken vazgeçmek zorunda olduğumuz en iyi alternatif. Batık Maliyet Yapılmak zorunda olan ve bir kez yapılınca da geri paraya çevrilemeyen maliyettir. Marjinalizm Verilen bir karar dolayısıyla oluşan ek maliyetin incelenmesidir. Etkin Piyasa Ani kâr olanaklarının ortadan kalktığı piyasalardır. Ekonomi bilimi bir düşünce tarzı geliştirmemize ve karar vermemize yardımcı olan bir bilimdir.

5 5 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Toplumu Anlamak İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Ekonomi bilimi toplumu anlamanın temelini oluşturmaktadır. Geçmişte ve günümüzde alınan ekonomik kararların bir toplumun yaşam kalitesi ve yapısı üzerinde çok büyük etkileri bulunmaktadır. Bir toplumun mevcut fiziksel durumu, hammadde miktarı, iş sayısı ve bu işlein yapısı, hep ekonomik sistemlerin ürünüdür. Ekonomik kararlar bir toplumun sadece fiziksel yapısını değil, aynı zamanda o toplumun karakterinide belirlemektedir.

6 6 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Küresel Olayları Anlamak İçin Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Ekonomiyi anlamak, küresel olayları anlamak için temel bir koşuldur. Duyarlı Bir Vatandaş Olmak İçin Duyarlı bir vatandaş olmak, temel ekonomik meseleleri anlamaktan geçmektedir.

7 7 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Mikroekonomi ve Makroekonomi Ekonominin Kapsamı mikroekonomi Ekonominin bireysel endüstrilerin nasıl işlediğini ve bireysel karar vericilerin (firmaların ve hane halkının) davranışlarını analiz eden bir dalıdır. Mikroekonomi bireysel firma, tüketici ve endüstri yönlü analizler yapar: yani «ağacı» görür. Makroekonomi ise, ekonominin bütününe dair analizler yapar: yani «ormanı» görür. makroekonomi Ekonominin gelir, istihdam, çıktı gibi ülke düzeyindeki toplam büyüklükleri inceleyen bir dalıdır.

8 8 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Mikroekonomi ve Makroekonomi Ekonominin Kapsamı TABLO 1.1 Mikroekonomi ve Makroekonominin ilgi alanlarına yönelik örnekler Ekonominin dalları ÜretimFiyatlarGelirİstihdam MikroekonomiBireysel firmada ve endüstride üretim/çıktı Kaç ton çelik Kaç m 2 ofis Kaç tane araba Bireysel mal ve hizmet fiyatları İlaç fiyatları Benzinin fiyatı Yiyecek fiyatları Apartman kiraları Gelir ve servetin bölüşümü Otomobil endüstrisinde ücret oranı Minimum ücret Yönetim giderleri Yoksulluk Bireysel firmalar ve endüstriler tarafından sağlanan istihdam Çelik sektöründeki istihdam Bir firmadaki çalışan sayısı Muhasebeci sayısı MakroekonomiUlusal üretim/çıktı Toplam çıktı Gayrisafi yurtiçi üretim Büyüme Genel fiyat düzeyi Tüketici fiyatları Üretici fiyatları Enflasyon oranı Ulusal gelir Toplam ücret ve maaşlar Toplam şirket karları Ekonomideki istihdam ve işsizlik Toplam iş sayısı İşsizlik oranı

9 9 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ekonominin Metodu pozitif ekonomi Kişisel yorumlara başvurmaksızın, sistemin işleyişini anlamaya yönelik analizler yapan ekonomik yaklaşıma verilen isim Neyin var olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklar. normatif ekonomi Ekonomik bir durumu inceleyen ve onun iyi veya kötülüğü konusunda görüş bildiren ve ona göre harekete geçen ekonomik yaklaşıma verilen isimdir. Politika ekonomisi olarak da adlandırılır.

10 10 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Betimsel Ekonomi ve Ekonomik Teori Ekonominin Metodu betimsel ekonomi Olayları ve gerçekleri açıklamak için veri toplama işlemidir. ekonomik teori Sebep sonuç veya aksiyon reaksiyon konusundaki ifadelere veya ifade gruplarına denir.

11 11 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Teoriler ve Modeller Ekonominin Metodu model İki veya daha fazla değişken arasında varsayılan ilişkinin formel olarak (genellikle matematiksel olarak) ifade edilmesidir. değişken Zamandan zamana veya gözlemden gözleme değişken büyüklüklerdir.

12 12 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Diğer Şeyler Sabitken: Ceteris Paribus ceteris paribus veya diğer şeyler sabitken iki değişken arasındaki ilişki incelenirken, söz konusu değişkenleri etkilemesi muhtemel olan diğer değişkenlerin sabit kabul edilmesi prensibidir. Teoriler ve Modeller Ekonominin Metodu

13 13 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ekonomik Politika Ekonominin Metodu Ekonomik sonuçlar hakkında yorum yapabilmek için kriterler: 1. Etkinlik 2. Adalet 3. Büyüme 4. İstikrar

14 14 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Etkinlik Ekonomik Politika Ekonominin Metodu Adalet etkinlik Ekonomide üretimde verimlilik. İnsanların istedikleri şeyleri en az maliyetle üreten ekonomi verimli ekonomidir. adalet Eşitlik. Büyüme ekonomik büyüme Bir ekonomide toplam çıktı düzeyinin artmasıdır İstikrar istikrar Ulusal çıktı düzeyinin düzenli bir şekilde düşük enflasyon ve kaynakların tam kullanımı eşliğinde artıyor olması durumudur.


"1 of 37 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 1 KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ Ekonominin Kapsamı ve Metodu BÖLÜM İÇERİĞİ Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları