Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Ekonominin Kapsamı ve Metodu KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ BÖLÜM İÇERİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Ekonominin Kapsamı ve Metodu KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ BÖLÜM İÇERİĞİ"— Sunum transkripti:

1 1 Ekonominin Kapsamı ve Metodu KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ BÖLÜM İÇERİĞİ
Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz? Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Toplumu Anlamak İçin Küresel Olayları Anlamak İçin Duyarlı Bir Vatandaş Olmak İçin Ekonominin Kapsamı Mikroekonomi ve Makro Ekonomi Ekonominin Çeşitli Alanları Ekonominin Metodu Betimleyici Ekonomi ve Ekonomik Teori Teori ve Modeller Bir Davet Ek: Grafikleri Okuma ve Anlama

2 Ekonomi Kişilerin ve toplumların, daha önceki nesiller ve doğa tarafından kendilerine sağlanmış olan kıt kaynakları kullanma konusunda yapılan tercihleri analiz eden bir bilimdir. Yukarıdaki tanımda anahtar kelime «tercih» kelimesidir. Geniş perspektiften bakıldığında ekonomi, insanların nasıl tercih yaptıklarını incelemelidir ki bu tercihler bir araya gelmek suretiyle, sosyal tercihlere dönüşmektedir. 2 of 37

3 Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?
Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Üç temel kavram: Fırsat (Alternatif) Maliyeti Marjinalizm Etkin Piyasalar – Bedava Yemek Olmaz

4 Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?
Bir Düşünce Tarzı Geliştirmek İçin Fırsat (Alternatif) Maliyeti Bir karar verilirken vazgeçmek zorunda olduğumuz en iyi alternatif. Marjinalizm Verilen bir karar dolayısıyla oluşan ek maliyetin incelenmesidir. Batık Maliyet Yapılmak zorunda olan ve bir kez yapılınca da geri paraya çevrilemeyen maliyettir. Etkin Piyasa Ani kâr olanaklarının ortadan kalktığı piyasalardır. Ekonomi bilimi bir düşünce tarzı geliştirmemize ve karar vermemize yardımcı olan bir bilimdir.

5 Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?
Toplumu Anlamak İçin Geçmişte ve günümüzde alınan ekonomik kararların bir toplumun yaşam kalitesi ve yapısı üzerinde çok büyük etkileri bulunmaktadır. Bir toplumun mevcut fiziksel durumu, hammadde miktarı, iş sayısı ve bu işlein yapısı, hep ekonomik sistemlerin ürünüdür. Ekonomik kararlar bir toplumun sadece fiziksel yapısını değil, aynı zamanda o toplumun karakterinide belirlemektedir. Ekonomi bilimi toplumu anlamanın temelini oluşturmaktadır.

6 Neden Ekonomi Öğrenmeliyiz?
Küresel Olayları Anlamak İçin Ekonomiyi anlamak, küresel olayları anlamak için temel bir koşuldur. Duyarlı Bir Vatandaş Olmak İçin Duyarlı bir vatandaş olmak, temel ekonomik meseleleri anlamaktan geçmektedir.

7 Ekonominin Kapsamı Mikroekonomi ve Makroekonomi
mikroekonomi Ekonominin bireysel endüstrilerin nasıl işlediğini ve bireysel karar vericilerin (firmaların ve hane halkının) davranışlarını analiz eden bir dalıdır. makroekonomi Ekonominin gelir, istihdam, çıktı gibi ülke düzeyindeki toplam büyüklükleri inceleyen bir dalıdır. Mikroekonomi bireysel firma, tüketici ve endüstri yönlü analizler yapar: yani «ağacı» görür. Makroekonomi ise, ekonominin bütününe dair analizler yapar: yani «ormanı» görür.

8 Ekonominin Kapsamı Mikroekonomi ve Makroekonomi
TABLO 1.1 Mikroekonomi ve Makroekonominin ilgi alanlarına yönelik örnekler Ekonominin dalları Üretim Fiyatlar Gelir İstihdam Mikroekonomi Bireysel firmada ve endüstride üretim/çıktı Kaç ton çelik Kaç m2 ofis Kaç tane araba Bireysel mal ve hizmet fiyatları İlaç fiyatları Benzinin fiyatı Yiyecek fiyatları Apartman kiraları Gelir ve servetin bölüşümü Otomobil endüstrisinde ücret oranı Minimum ücret Yönetim giderleri Yoksulluk Bireysel firmalar ve endüstriler tarafından sağlanan istihdam Çelik sektöründeki istihdam Bir firmadaki çalışan sayısı Muhasebeci sayısı Makroekonomi Ulusal üretim/çıktı Toplam çıktı Gayrisafi yurtiçi üretim Büyüme Genel fiyat düzeyi Tüketici fiyatları Üretici fiyatları Enflasyon oranı Ulusal gelir Toplam ücret ve maaşlar   Toplam şirket karları Ekonomideki istihdam ve işsizlik Toplam iş sayısı İşsizlik oranı

9 Ekonominin Metodu pozitif ekonomi Kişisel yorumlara başvurmaksızın, sistemin işleyişini anlamaya yönelik analizler yapan ekonomik yaklaşıma verilen isim Neyin var olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklar. normatif ekonomi Ekonomik bir durumu inceleyen ve onun iyi veya kötülüğü konusunda görüş bildiren ve ona göre harekete geçen ekonomik yaklaşıma verilen isimdir. Politika ekonomisi olarak da adlandırılır.

10 Ekonominin Metodu Betimsel Ekonomi ve Ekonomik Teori
betimsel ekonomi Olayları ve gerçekleri açıklamak için veri toplama işlemidir. ekonomik teori Sebep sonuç veya aksiyon reaksiyon konusundaki ifadelere veya ifade gruplarına denir.

11 Ekonominin Metodu Teoriler ve Modeller
model İki veya daha fazla değişken arasında varsayılan ilişkinin formel olarak (genellikle matematiksel olarak) ifade edilmesidir. değişken Zamandan zamana veya gözlemden gözleme değişken büyüklüklerdir.

12 Ekonominin Metodu Teoriler ve Modeller
Diğer Şeyler Sabitken: Ceteris Paribus ceteris paribus veya diğer şeyler sabitken iki değişken arasındaki ilişki incelenirken, söz konusu değişkenleri etkilemesi muhtemel olan diğer değişkenlerin sabit kabul edilmesi prensibidir.

13 Ekonominin Metodu Ekonomik Politika
Ekonomik sonuçlar hakkında yorum yapabilmek için kriterler: 1. Etkinlik 2. Adalet 3. Büyüme 4. İstikrar

14 Ekonominin Metodu Ekonomik Politika Etkinlik
etkinlik Ekonomide üretimde verimlilik. İnsanların istedikleri şeyleri en az maliyetle üreten ekonomi verimli ekonomidir. Adalet adalet Eşitlik. Büyüme ekonomik büyüme Bir ekonomide toplam çıktı düzeyinin artmasıdır İstikrar istikrar Ulusal çıktı düzeyinin düzenli bir şekilde düşük enflasyon ve kaynakların tam kullanımı eşliğinde artıyor olması durumudur.


"1 Ekonominin Kapsamı ve Metodu KISIM I EKONOMİYE GİRİŞ BÖLÜM İÇERİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları