Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ İŞ PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ İŞ PLANI"— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ İŞ PLANI

2 Amaç: Bologna ile ilgili çalışmaların
BOLOGNA SÜRECİ HAZIRLIK AŞAMASI Eylül 2011 Nisan 2012 Amaç: Bologna ile ilgili çalışmaların fakülte düzeyinde tanıtımının ve süreç ile ilgili çalışmaların yapılması

3 HAZIRLIK AŞAMASINDA YAPILACAKLAR
Dekan Yardımcısı ve iki öğretim üyesinin Bologna Süreci Fakülte Koordinatörü olarak görevlendirilmesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bologna Kurulu Koordinatörleri Prof.Nesrin Önlü Doç.Dr.Özlenen Erdem İşmal Yard.Doç.Dr.Selda Ergun Bologna Kurulu Çalışmaları ile ilgili, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna Bilgi Vermek

4 FAKÜLTE BOLOGNA KURULU
Dekan Prof. Halil Yoleri Koordinatörler Prof.Nesrin Önlü Doç.Dr.Özlenen Erdem İşmal Yard.Doç.Dr.Selda Ergün Fakülte Sekreteri Rıza Özbek Bölüm Başkanları Prof.Dr.Murat Tuncay Sahne Sanatları Bölümü Prof.Dr. Ertan Yılmaz Film Tasarımı Bölümü Prof. Sevim Çizer Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Prof. Nuray Yılmaz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Prof.Yakup Öztuna Grafik Tasarımı Bölümü Prof.Mümtaz Sağlam Resim Bölümü Prof.Nesrin Önlü Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Yard.Doç.Gökçen Ergür Heykel Bölümü Yard.Doç.Dr.Beyhan Özdemir Fotoğraf Bölümü Yard.Doç.Mehmet Koştumoğlu Temel Eğitim Bölümü Dış İlişkiler Koordinatörü (Erasmus Koordinatörü) Prof.Sevim Çizer Öğr.Gör. Temsilcisi Öğr.Gör.Yıldız Ersağdıç Arş.Gör.Temsilcisi Arş.Gör. Sevim Tuğba Arabalı Koşar

5 Öğr.Temsilcisi Cem Kofoğlu İdari Birimler Dilek Şengür Öğrenci İşleri Şefi Betül Yazıcı Öğrenci İşleri Uzm. Sergül Bulut Halkla İlişkiler Uzm. Kaner Kırmızı Halkla İlişkiler Ülkü Ak Personel İşleri

6 D.E.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BOLOGNA SÜRECİ İŞ PLANI
1. HAZIRLIK AŞAMASI EYLÜL 2011 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME ÇIKTILARINA BAĞLI OLARAK DÜZENLENMESİ AŞAMASI EKİM 2011-MART 2012 İş Paketi 1 Paydaş Analizlerinin Yapılması EKİM 2011 İş Paketi 2: Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi ARALIK 2011 İş Paketi 3: Program Çıktılarının (Program Yeterliliklerinin) Belirlenmesi İş Paketi 4: Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi ve Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi OCAK 2012 Öğrenme çıktılarının hazırlanması ve ders-modül tasarımı İş Paketi 5: Öğrenci İş Yükünün ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi ŞUBAT 2012 İş Paketi 6: Ders Öğretim Planlarının Hazırlanması MART 2012 3. GÖZDEN GEÇİRME VE ONAY AŞAMASI NİSAN-MAYIS 2012 4. PROGRAM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN SAĞLANMASI AŞAMASI

7 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME ÇIKTILARINA BAĞLI OLARAK DÜZENLENMESİ AŞAMASI
Ekim 2011 / Mart 2012

8 Girdiler İş Paketi 1: Paydaş Analizlerinin yapılması
1 Ekim – 30 Kasım 2011 Girdiler Dış Paydaş Görüşleri: Mezunlar,İşverenler,Meslek Odası Temsilcileri,Galeriler,Müzeler,Kamu Kuruluşları İç Paydaş Görüşleri: Öğretim Üyeleri,Öğretim Görevlileri,Araştırma Görevlileri,Uzman,Okutman, Öğrenciler İdari Personel Bölüm Misyon ve Vizyonu,Değerleri

9 Paydaşların Belirlenmesi
1- 21 Ekim 2011 Paydaş Anketlerinin Hazırlanıp Paydaşlara İletilmesi ve Geri Bildirimlerin Alınması Odak Grup Çalışmalarının Yapılması 24 Ekim/ 30 Kasım 2011 Bölüm Misyon/Vizyonlarının Belirlenmesi 20-28 Ekim 2011

10 Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi
İş Paketi 2: Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi 1-31 Aralık 2011 Amaç: 1-Eğitimi gözden geçirerek yeniden yapılandırmayı ve sürekli iyileştirme sürecini oluşturmayı amaçlamaktadır. 2- Bu doğrultuda, bölümden mezun olanların sahip olması beklenen yeterlikler ulusal ve alana özgü yeterlikler doğrultusunda belirlenerek, programın amaç ve hedefleri ortaya konacaktır.

11 İş Paketi 1 ve 2 İle İlgili Yapılacaklar
Bölümlerde Eğitim Amaçlarının ve Program Çıktılarının Belirlenmesi İçin Komisyonlar Kurulması Paydaşlardan Soru Formu, Arama Konferansı, Çalıştaylar ve Delphi Tekniği v.b. Yöntemlerle Görüş Alınması Program Amaç ve Hedefleri İle Program Çıktılarının Oluşturulmasına Yönelik Bilgilendirme Yapılması

12 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi
İş Paketi 3 : Program Çıktılarının (Program Yeterliliklerinin) Belirlenmesi 1- 31 Aralık 2011 Amaç: Nasıl Bir Mezun? Bölüm mezununa hangi yetkinlik ve becerilerin kazandırılmış olması bekleniyor? Sorularına yanıt verilerek program çıktılarının oluşturulması. Girdiler: Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yetkinlikler (belirlenmiş durumda değildir) Eğitim Amaçları (bir önceki aşamada belirlenmiş olacak) Paydaş Görüşleri

13 İş Paketi:4 Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi ve Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi 1- 31 Ocak 2012 Öğrenim Çıktıları Amaç: Öğrencinin ne öğrenmesi gerektiğinin belirlenmesi. Çıktı temelli öğrenme. öğrencinin ne kazandığına odaklanılması. Program çıktılarına dayalı olarak her bir dersin öğrenme çıktılarının (bilmek, anlamak, yapabilmek) belirlenmesi.

14 Öğrenme Çıktılarının Hazırlanması ve Ders-Modül Tasarımı
İş Planı 5: Öğrenci İş Yükünün ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi 1- 28 Şubat 2012 Amaç: Öğrenci iş yükünün ve AKTS kredilerinin belirlenmesi. Öğrenci İş Yükü: Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm eğitim faaliyetlerinin (derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar vb.) için gerekli zamanı kapsar. AKTS: Derste hedeflenen öğrenim çıktılarını elde edebilmek için öğrenenin harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak belirlenen kredi.

15 İş Paketi 5 ile İlgili Yapılacaklar:
AKTS kredilerinin hesaplanması konusunda tüm öğretim üyelerine bilgilendirme yapılması. Öğrenci İş Yükü Tahmininin yapılması (Öğretim üyelerinden ve olanaklı ise öğrenciden anket yoluyla bilgi toplanacaktır) Öğretim Üyelerinin sorumlu oldukları dersler ile ilgili temel noktaları dikkate alarak öğrenci iş yüklerini belirlemeleri. Dersinizde hangi yetkinlikleri kazandırmayı düşünüyorsunuz? Dersinizin öğrenim çıktıları nelerdir? Dersinizde hangi eğitim aktiviteleri mevcut? Öğrenim çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorsun? Bu öğrenim çıktılarını kazandırabilmek Programdaki tüm dersler için AKTS kredilerinin öğrenci iş yükünden hareketle ve kısıtlar (30 AKTS yarıyıl, 60 AKTS yıl, Akademik Takvim Uzunluğu) dahilinde hesaplanması

16 İş Paketi 6 : Ders Öğretim Planlarının Hazırlanması 1- 31 Mart 2012
1- Öğretim Planının Oluşturulması Amaç: Program çıktılarını sağlayacak öğretim planının hazırlanması. 2-Derslerin Amaç ve Hedefleri Amaç: Öğrenme sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyanın hazırlanması.

17 İş Paketi 3, 4 ,5,6 ile İlgili Yapılacaklar
Mevcut programın gözden geçirilerek öğretim planın hazırlanması. Bölüm öğretim elemanlarına ders tanıtım bilgisi (içerik, öğrenim izlencesi) hazırlama konusunda bilgilendirme yapılması. Öğrenme çıktıları hazırlama kılavuzunun tüm öğretim üyelerine iletilmesi. Program çıktılarıyla ilişkili olarak her bir dersin amaç ve hedefleriyle, öğrenim çıktılarının dersi yürütecek öğretim üyelerince hazırlanması. Program çıktılarıyla ders çıktılarının karşılaştırılarak çapraz tablolar aracılığıyla sağlamanın yapılması. İlgili öğretim üyelerince, öğrenme çıktılarına yönelik olarak öğrenme, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin (sınav, ödev, quiz, proje vb.), ve kaynakların belirlenmesi. İlgili öğretim üyelerince öğrenim çıktıları doğrultusunda ders tanıtım bilgilerinin (içerik, öğrenim izlencesi) hazırlanması.

18 Program Kalite Güvence Sisteminin Kurulması
Gözden Geçirme ve Onay Program Kalite Güvence Sisteminin Kurulması ve Sürdürülebilir Gelişmenin Sağlanması Aşaması Nisan - Mayıs 2012 Amaç: Bologna süreci ile ilgili program geliştirme sürecinin tamamlanarak onaya sunulması. Gözden Geçirme ve Onay Aşamasında Yapılacaklar: Bölüm program çıktıları, öğretim planları, öğrenme çıktıları ve AKTS kredilerinin uygunluk ve tutarlılık açısından kontrol kriterleri dikkate alınarak komisyonlarca gözden geçirilmesi. Bölüm kurullarınca onaylanması Güncellenen bölüm programlarının Fakülte Kurulu onayından geçmesi Türkçe ve İngilizce raporların ASD(Ana Sanat Dalı) ve ABD (Ana Bilim Dalı) ders dosyalarının ve Fakülte kataloğunun hazırlanması Yeni programlar

19 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN SAĞLANMASI 2012 yılından itibaren
Amaç: Gelişimi sürekli kılmak amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmalarının sürekliliğinin değerlendirilmesi ve güncel gelişmelerin sisteme aktarılması. Sürdürülebilir Gelişmenin Sağlanması Aşamasında Yapılacaklar: Gözlem, değerlendirme ve güncelleme süreçlerinin belirlenmesi. Ders başarı durumunun değerlendirilmesi Dersin genel değerlendirilmesi Öğretim elemanı değerlendirilmesi Öğrenim çıktılarının değerlendirilmesi İdari ve destek hizmetlerinin değerlendirilmesi Çalışanların(idari ve akademik)‏ memnuniyetinin değerlendirilmesi Mezunların memnuniyeti değerlendirilmesi Akademik rekabet ortamlarının değerlendirilmesi.

20 BOLOGNA SÜRECİ İŞ PLANI


"BOLOGNA SÜRECİ İŞ PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları