Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EŞLERİNE İHANET EDEN NUH (AS) VE LUT (AS)’UN HANIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EŞLERİNE İHANET EDEN NUH (AS) VE LUT (AS)’UN HANIMLARI"— Sunum transkripti:

1 EŞLERİNE İHANET EDEN NUH (AS) VE LUT (AS)’UN HANIMLARI
1. Hz. Peygamberin sırlarını yayan Hz. Hafsa ve Hz. Aişe başta olmak üzere kocasının sırlarını yayan kadınlara; “Nuh (as) ve Lut (as)’un karısı gibi yapmayın” şeklinde mesaj verilmiştir .

2 2. Eğer bir kişinin imanı yoksa diğer statüleri ne olursa olsun, velev ki peygamber evladı veya hanımı dahi olsun bu konumu ona hiçbir fayda sağlamayacak ve Allah katında bir değer ifade etmeyecektir .

3 3. Allah soy sop ve nesep yakınlığına değil de akidevî yakınlığa önem vermiştir .

4 4. İnsanlar birbirlerine akrabalık bağları ile bağlanmış dahi olsalar kimsenin günahı başkalarına zarar vermediği gibi kimsenin itaati de kimseye fayda sağlamaz .

5 6. Allah bir topluma veya kişiye bir azap takdir ederse, peygamber hanımı dahi olsalar hiç kimse haklarında takdir edilen bu azaptan kurtulamaz .

6 7. Müminlere düşmanlık edenlere ve küfürlerinden dolayı saldırıda bulunanlara, müminler ile aralarında olan akrabalık, nesep bağlılıkları bir fayda sağlayamaz .

7 8. Başkalarının iyiliklerinin kendisine fayda sağlayacağını düşünerek günah işleyen kimselerin beklentilerini boşa çıkarmıştır .

8 9. Burada kadın ve erkekler için, eşlerinin kıymetini bilmeleri yönünde bir mesaj vardır. Kadınlar ne kadar salih olurlarsa olsunlar Allah istese onları Firavun gibi zalim bir kimseye eş olarak verebilirdi.

9 10. Koca eşine, Allah’a kulluk etmesi konusunda rehberlik etmelidir.
11. Sorumluluk konusunda şahsilik esas olmasına rağmen, bazı konumlardaki kimselerin daha hassas davranmaları gerekir.

10 EŞİNİ ALDATMAYA ÇALIŞAN MISIR AZİZ’İNİN KARISI ZÜLEYHA
1. İnsanı günahlardan koruyacak en büyük burhan dinî terbiyedir. Çocuklarının geleceğini düşünen, onların namus ve iffetleri ile yaşamalarını arzu eden anne ve babalar onların dinî terbiyelerini ihmal etmemelidirler.

11 2. Züleyha’nın hedefine ulaşmak için her yolu meşru görüp, elinden gelen her türlü gayreti sergilemesi, Allah tarafından kişilere verilen azim ve gayret gibi duyguların yanlış yolda kullanılmasına bir örnektir. Oysaki kişilerden istenen bu duyguları hayır yolunda kullanmalarıdır.

12 3. İnsanlar hayırlı hedeflerine ulaşma noktasında hemen pes etmemelidirler. Bir şeye inanıp sonra da onu gerçekleştirmeye çalışan kimseler başarılı olurlar. Ama önce yapıp sonra yaptıklarına inanmaya çalışan kimseler pek başarılı olamazlar.

13 4. Bir şeye duyulan gerçek sevgi, kişiyi o şeyle bütünleştirir
4. Bir şeye duyulan gerçek sevgi, kişiyi o şeyle bütünleştirir. Züleyha’nın Yusuf’a olan sevgisi zamanla onun Yusuf (as) ile aynı inancı paylaşmasına sebep olmuştur.

14 5. Yüzde yüz suçlu olduğu bir durumdan kurtulabilmek için iftira ettiği şahsa konuşma fırsatı vermeden ilk önce kendisi konuşmaya başlayarak kendisini üstün ve haklı çıkarmak istemesi, mücadelede ilk hamle yapmanın önemine dikkat çekmektedir

15 6. Yaptığı hilenin ortaya çıkması neticesinde kaybolan itibarını tekrar elde edebilmek için ziyafet düzenlemesi, kamuoyu desteğini alma noktasında ilginç bir hamledir.

16 7. Gerekli desteği aldıktan sonra tekrar nefsanî arzularının peşine düşmesi, bir fiilin işlenmesinde kamuoyu desteğinin önemini göstermektedir.

17 8. Ahlak perdesi yırtılan kadınlar, süflî emelleri için iftira dâhil olmak üzere her türlü kötülüğü pervasızca yapmaktan geri kalmayacaklarından dolayı elden geldiğince onlardan uzak durulmalıdır.

18 9. Ahlaksız bir kadının iftirasına maruz kalan imanlı bir kimse duruşunu bozmadığı takdirde, Allah o kimseyi aklayarak istediği noktaya getirir.

19 10. Allah’ın çizmiş olduğu sınırlara çok dikkat edilmelidir
10. Allah’ın çizmiş olduğu sınırlara çok dikkat edilmelidir. Bunlardan biri de yabancı erkek ile kadının halvet dediğimiz yalnız bir ortamda kalmasıdır.

20 11. Eşlerini aldatmaya kalkışan kimseler aile yuvasına zarar verdikleri gibi ailenin mahremiyetini bozarak toplumda sosyal bozulmalara da sebep olabilirler.

21 ZALIM KOCAYA DİRENEN MÜMİN KADIN: ASİYE
1. Hz. Asiye, zalim bir kocanın nikâhı altında olmasına rağmen inancı uğrunda gösterdiği dik duruşu ile kendini ifade etmekte sıkıntı çeken veya karşılaşabileceği zorlukları düşünerek inancını açıklamaktan çekinen birçok kadın ve erkeğe iyi bir örneklik teşkil etmiştir.

22 2. Eşleri ile aynı inancı paylaşmayan kadınlar için örnektir

23 3. Asiye sadece mümin kadınlar için örnek değil, mümin toplum için örnektir. Âyette “Allah inanan kadınlar için Firavun’un karısını örnek verdi” demiyor. “İyi kadın örneği Firavun’un karısıdır” diyor. Bundan dolayı sadece kadınlar değil İslâm toplumu ondan ders almalıdır.

24 4. Mümin bir kadın, onu sevip ona meyletmediği müddetçe, zalim bir kimsenin nikâhı altında da olsa imanı ona fayda sağlar . Zamanı gelince de tavrını koyar.

25 5. Asiye, kadınlık haline rağmen en zalim, en ceberut bir istibdatçı yöneticinin baskılarına dayanabiliyorsa, her kâmil mümin de dayanabilir demektir .

26 6. Kişileri birbirine bağlayan en önemli bağ evlilik bağı olmasına rağmen, kocanın küfrü hanımının imanına zarar veremez. Eğer bir mümin kalbîni küfür ve şirk gibi pisliklerden temizlerse, hiçbir kimsenin küfrü ve şirki ona zarar vermez .

27 7. Kişi hakiki manada iman eder, nefsini her türlü şirk ve küfürden temizlerse, kâfirlerle beraber olmak veya onların komşusu olmak gibi durumlar onun imanını etkilemez. Dalalette olanın dalaleti ona tesir etmediği gibi hiçbir zalimin zulmü de onu haksızlıklar karşısında susturamaz .

28 8 Peygamber hanımları olmalarına rağmen Nuh (as) ve Hz
8 Peygamber hanımları olmalarına rağmen Nuh (as) ve Hz. Lut (as)’un eşlerinin cehennemlik amelleri tercih etmelerine karşın, Firavun gibi zalim bir kocanın hanımı olan Asiye’nin tüm engellemelere rağmen imanı tercih ederek cennete girecek olması kişilerin cennetlik veya cehennemlik olmalarında çevrenin tek etkin unsur olmadığına delildir.

29 9. İnsanın inancında ihlâslı olup inancı uğrunda sebat göstermesine ve sıkıntılı hallerde iken de Allah’tan yardım dileyerek O’na sığınmasına vesile olması açısından önemlidir.

30 10. Hiçbir kimsenin başka birinin günahını yüklenmeyeceğine , kimsenin imanının diğerine fayda vermeyeceği gibi küfrünün de başkasının imanına zarar getirmeyeceğine bir örnektir .

31 11. Ahiret inancına sahip olup, Allah’a yakın olmayı isteyen kimseleri, hiç kimse inancından geri çeviremez .

32 12. Namuslu kadınlar için biri evli diğeri de bekâr kadının örnek verilmesi, kadının namusunu koruması ve inancı ile dimdik ayakta durabilmesi için her zaman bir erkeğin himayesinde olmasının şart olmadığına delildir. Kadın kocası olmasa dahi imanı ile kendini muhafaza edebilir .

33 13. Allah’a iman konusunda Hz. Asiye ve Hz
13. Allah’a iman konusunda Hz. Asiye ve Hz. Meryem gibi olup, Nuh (as) ve Nuh (as)’un hanımları gibi olmamak lazımdır .

34 14. İffetli kadınlar istemeyerek de olsa yanlış bir evlilik yapıp olumsuz şartlar altında yaşamak zorunda kalsalar dahi namus ve iffetlerini korumalıdırlar

35


"EŞLERİNE İHANET EDEN NUH (AS) VE LUT (AS)’UN HANIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları