Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA 3. KORUYUCU ANNE BABA 4. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA 5. TUTARSIZ ANNE BABA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA 3. KORUYUCU ANNE BABA 4. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA 5. TUTARSIZ ANNE BABA."— Sunum transkripti:

1 1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA 3. KORUYUCU ANNE BABA 4. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA 5. TUTARSIZ ANNE BABA

2 İLGİSİZ ANNE BABALAR Disiplinsiz TutumÇocuğun kendi haline bırakıldığı anne baba tutumudur. Çocuk ile aralarında sevgi bağı yoktur. Çocuğa karşı herhangi bir disiplin uygulanmaz.Disiplinsiz Tutum: Çocuğun kendi haline bırakıldığı anne baba tutumudur. Çocuk ile aralarında sevgi bağı yoktur. Çocuğa karşı herhangi bir disiplin uygulanmaz. İLGİSİZ ANNE BABA TUTUMLARI

3 Bu tutumu sergileyen ailelerde çocuk sevildiğini hissedemez ve genellikle bu çocuklar sevgiyi başka insanlarda arama eğilimi gösterirler.Bu tutumu sergileyen ailelerde çocuk sevildiğini hissedemez ve genellikle bu çocuklar sevgiyi başka insanlarda arama eğilimi gösterirler. Aile içi bağlar oldukça zayıftır.Aile içi bağlar oldukça zayıftır. Çocuğun sevgi ile büyümemesi veya yok sayılması sebebiyle asosyal olma ihtimali yüksektir.Çocuğun sevgi ile büyümemesi veya yok sayılması sebebiyle asosyal olma ihtimali yüksektir. Yapılan araştırmalar suçluların çoğunlukla bu tür ailelerde büyüdüğünü ortaya koymaktadır.Yapılan araştırmalar suçluların çoğunlukla bu tür ailelerde büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Çocuklar anne babalarından ilgi ve şefkat beklerler. Sevgi, ilgi ve şefkatin olmadığı ortamda çocukların sağlıklı yetişmesi beklenemez.Çocuklar anne babalarından ilgi ve şefkat beklerler. Sevgi, ilgi ve şefkatin olmadığı ortamda çocukların sağlıklı yetişmesi beklenemez. İLGİSİZ ANNE BABA TUTUMLARI

4 KATI (OTORİTER) ANNE BABALAR Aşırı Disiplinli Tutum: Sevgi bağı çok zayıf, ancak disiplin uygulamalarının çok sert olduğu bir ortam vardır. Bazen bu tutumu tek başına baba gösterir anne çocuğa aşırı koruyucu yaklaşabilir. Bu tutum, ikinci evliliğini yapan ve eşinin çocuklarını benimseyemeyen üvey anne veya üvey baba tutumu olarak da karşımıza çıkabiliyor. KATI ANNE BABA TUTUMLARI

5 Böyle bir tutumla yetiştirilen çocuklar, genellikle ya isyan edip asi oluyor veya sindirilip pasif bir kişilik geliştiriyorlar.Böyle bir tutumla yetiştirilen çocuklar, genellikle ya isyan edip asi oluyor veya sindirilip pasif bir kişilik geliştiriyorlar. Bu tutumu sergileyen ailelerin çocukları, evden kaçmaya daha meyilli oluyorlar.Bu tutumu sergileyen ailelerin çocukları, evden kaçmaya daha meyilli oluyorlar. KATI ANNE BABA TUTUMLARI

6 KORUYUCU ANNE BABALAR Anne babanın aşırı koruması, çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamına gelir. KORUYUCU ANNE BABA TUTUMLARI Bunun sonucu olarak çocuk, diğer kişilere aşırı bağımlı, güvensiz, duygusal problemleri olan bir kişi olur. Bu bağımlılık çocuğun yaşamı boyunca sürebilir ve aynı koruyucu tutumu gelecekte eşinden bekleyebilir.

7 Kendisi yapabilecekken, anne çocuğa yemek yedirir, ayakkabısını tişörtünü giydirir, onun tutan eli olur;Kendisi yapabilecekken, anne çocuğa yemek yedirir, ayakkabısını tişörtünü giydirir, onun tutan eli olur; Onun yerine konuşur, konuşan dili olur;Onun yerine konuşur, konuşan dili olur; Okula giderken çantasını götürür, yürüyen ayağı olur;Okula giderken çantasını götürür, yürüyen ayağı olur; Okuldan geldikten sonra ödevini yapar, düşünen aklı olur.Okuldan geldikten sonra ödevini yapar, düşünen aklı olur. Sonuçta çocuğun bu organları kullanılmadıkları için gelişemez. KORUYUCU ANNE BABA TUTUMLARI

8 MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABALAR Genellikle tek çocuklu ve/veya maddi durumu iyi olan ailelerde daha sık görülür. Aşırı derecede verilen sevginin yanında bir de aşırı disiplin vardır. Yani çocuğa her şeyi veren ailenin çocuktan beklentileri de çok üst düzeydedir. MÜKEMMELLİYETÇİ ANNE BABA TUTUMLARI

9 Bu çocuklar öyle bir ortamda yetişirler ki her şey belirlidir. Kurallar fazlaca katı ve abartılıdır. Çocuğun hayatına aşırı müdahale vardır.Bu çocuklar öyle bir ortamda yetişirler ki her şey belirlidir. Kurallar fazlaca katı ve abartılıdır. Çocuğun hayatına aşırı müdahale vardır. Bu tutumun en kötü tarafı da anne babaların kendilerini çok sorumlu ve bilgili olarak görmeleri ve bu yüzden de yeniliklere açık olmamalarıdır.Bu tutumun en kötü tarafı da anne babaların kendilerini çok sorumlu ve bilgili olarak görmeleri ve bu yüzden de yeniliklere açık olmamalarıdır. MÜKEMMELLİYETÇİ ANNE BABA TUTUMLARI

10 Aşırı mükemmeliyetçi aileler çocuklarının yaptıkları hatalara dayanamazlar. Bunun için kafalarında haklı gerekçeler üretirler. “Şimdi öğrenmezse hiç öğrenemez.” “Zeki olmasa ben de bu kadar şey beklemezdim, amao kapasitesini kullanmıyor ki.” Çocukta, davranışlarının sonuçlarından korkma sebebiyle öğrenilmiş çaresizlik oluşabilir. Çocuk aile tarafından hep mükemmele odaklandığı için deneyip yapamamaktansa hiçi denememeyi tercih edebilir. MÜKEMMELLİYETÇİ ANNE BABA TUTUMLARI

11 Aileler arasında en sık görülen ve çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyen hatalı ana baba tutumlarından biri de tutarsız tutumdur.Aileler arasında en sık görülen ve çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyen hatalı ana baba tutumlarından biri de tutarsız tutumdur. Tutarsızlık aile içinde üç şekilde otaya çıkabilir. a. Anne ile Baba Arasında Tutarsızlık b. Anne veya Babanın kendi içinde Tutarsızlığı c. Aile büyükleri ve yakın çevrenin tutarsızlığı körüklemeleri TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI TUTARSIZ ANNE BABALAR

12 a.Anne Baba Arasında Tutarsızlık Anne ile babanın çocuk eğitimi hakkında ortak bir fikirleri yoktur. Büyük ihtimalle her ikisi de kendi ailelerinde gördükleri disiplin yöntemlerini uygulamak istemektedirler. Anne ile baba arasındaki tutarsızlığı çocuk kendi çıkarı için kullanır. TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI

13 b. Annenin veya Babanın Kendi İçinde Tutarsızlığı Anne ya da baba olayın içinde ikinci bir şahıs yokken kendi içinde tutarsızlığa düşebilir. Önce izin verdiği bir duruma sonradan, şartlarda hiçbir değişiklik olmadığı halde izin vermemesi gibi. TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI

14 Anne babanın çocuklarına tutarsız davranmalarına neden olan dış etmenlerin başında aile büyüklerinin yanlış tutumları yatmaktadır.Anne babanın çocuklarına tutarsız davranmalarına neden olan dış etmenlerin başında aile büyüklerinin yanlış tutumları yatmaktadır. Aile büyüklerinin hatalı tutumları anne babanın otoritesini baltalamaktadır.Aile büyüklerinin hatalı tutumları anne babanın otoritesini baltalamaktadır. c. AİLE BÜYÜKLERİ VE YAKIN ÇEVRENİN TUTARSIZLIĞI KÖRÜKLEMELERİ TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI

15 DEMOKRATİK TUTUM Demokratik tutum, yukarıda sözü edilen hatalı anne baba tutumlarının olmadığı, aile içi iletişimin kaliteli olduğu ve aile ile ilgili verilen kararlarda tüm aile bireylerinin söz sahibi olduğu tutumdur. DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMLARI

16 Demokratik tutum, çocuğun alabildiğine özgür, istediği gibi davranabildiği bir tuttum değildir. Çocuğun fikirlerine değer verildiği,Çocuğun fikirlerine değer verildiği, Sevgi ve disiplinin dengeli verildiği,Sevgi ve disiplinin dengeli verildiği, Çocuğun önemsendiği, aile tutumudur.Çocuğun önemsendiği, aile tutumudur. DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMLARI

17 Çocuğun ihtiyaçlarını sezenÇocuğun ihtiyaçlarını sezen Onlara uygun yanıtlar verenOnlara uygun yanıtlar veren Aşırı hoşgörülü veya katı olmayanAşırı hoşgörülü veya katı olmayan Davranışlarında tutarlı olanDavranışlarında tutarlı olan Karşı çıkmadan önce çocuğun isteklerini dinleyen anne babalardır.Karşı çıkmadan önce çocuğun isteklerini dinleyen anne babalardır. BAŞARILI ANNE BABALAR; DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMLARI


"1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA 3. KORUYUCU ANNE BABA 4. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA 5. TUTARSIZ ANNE BABA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları