Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SENDİKALARIN ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİYE KATKISI VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SENDİKALARIN ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİYE KATKISI VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ"— Sunum transkripti:

1 SENDİKALARIN ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİYE KATKISI VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ

2 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ NEDİR?
Endüstriyel Demokrasi Kavramı; ilk kez Sidney ve Beatrice Webb tarafından iş yerinde işçinin kendisini ilgilendiren konularda yönetime katılması olarak tanımlanmıştır.

3 İŞÇİLER İKİ ŞEKİLDE YÖNETİME KATILIM SAĞLAR
İşçiler işletmede alınan kararlara kendileri, doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla dolaylı olarak katılabildikleri gibi; İşletmenin karına katılma yoluyla da bu sürece dahil olabilmektedirler.

4 Endüstriyel Demokrasi kavramı zaman içersinde;. Katılma. Danışma
Endüstriyel Demokrasi kavramı zaman içersinde; . Katılma . Danışma . Gücün paylaşılması gibi anlamlar kazanmış ve işletme düzeyinden sektörel düzeye oradan ulusal düzeye ve en son AB düzeyine ulaşmıştır.

5 GÜNÜMÜZDE ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ;
hizmetler sektöründeki ilerleme ve buna bağlı beyaz yakalı çalışanların sendikal desteğe ihtiyaç duymaksızın yönetim sürecine katılacak güce sahip olması nedeniyle tabandaki işgücü açısından kan kaybetmiştir.

6 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİNİN VARLIĞI İÇİN OLMAZSA OLMAZ KURUMLAR OLAN SENDİKALAR VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ KAVRAMI

7 SENDİKALAR; sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel demokrasinin gereği olan uygulamalara olanak sağlayan demokratik kurumlardır.

8 SENDİKALARIN BU SÜREÇTEKİ GÖREVLERİ
Çıkar çatışmasında sayısal gücü elinde bulunduran işçi sınıfını işverene karşı korumak. Çalışma koşullarında ve ücretlerde iyileşme sağlamak. Örgütlü bir toplum yapısı oluşturmakta öncü kuruluş olmak. Çalışma barışının yanı sıra sosyal adaletin ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmak.

9 SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ;
Bir sendikaya üye olan tüm işçilerin sendikanın karar alma mekanizmalarına rahatça katılabilmeleri ve kendi görüşlerini rahatça belirtebilmeleridir.

10 ÖDEVE KONU OLAN SENDİKALAR VE BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLAR

11 HAK-İŞ HİZMET-İŞ DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ

12 TÜRK-İŞ DEMİRYOL-İŞ PETROL-İŞ TEKGIDA-İŞ

13 SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

14 TÜRKİYE’DE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİYE İLİŞKİN GENEL GÖRÜŞLER VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ GÖSTERGELERİ
Sendikaların genel merkezlerindeki yönetim ile şube yönetimleri arasında demokrasi anlayışı farklılık göstermektedir. Şube yöneticilerinin; demokrasi anlayışı, örgütlendikleri il, örgütlü oldukları sektör gibi unsurlara bağlı olarak da sendika içi demokrasi kavramı uygulama alanı bulmaktadır.

15 Sendikaların işyeri temsilcilerini seçim yoluyla belirlemesi
Toplu İş Sözleşmelerinin(TİS) taslağında üyelerinin isteklerine yer vermesi TİS ’i taslağının işverene sunulmadan önce işçilerinin onayına sunulması Bilgilendirme amaçlı üyelerle toplantılar yapılması İşçilerin siyasi görüşleri sendikal üyelikte dikkate alınmaması

16 Türkiye’de sendikaların ; Ücret sendikacılığını benimsemesi
TÜRKİYE’DE SENDİKALARIN ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİYE KATKISI VE ÖNLERİNDEKİ ENGELLER Türkiye’de sendikaların ; Ücret sendikacılığını benimsemesi Sarı sendikacılık uygulamaları Sendikaların siyasal otoriteye yakınlığı İşsizlik kaygısı

17 Uluslar arası sözleşmelerin ulusal mevzuatta uygulama alanı bulamaması
İşveren ile çalışma barışının asgari düzeyde bile sağlanamaması İşverenin işyerinin yönetimi ile ilgili geleneksel yöntemler benimsemesi Beyaz yakalı işi sayısındaki artış… vb.

18 Yukarıda sıralanan unsurlar bir araya gelerek Türkiye de endüstriyel demokrasinin sendikalar aracılığıyla uygulanmasına olanak vermemektedir.

19 SONUÇ Ödevin hazırlanması sürecinde kullanılan kaynaklar ve yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bilgilerden Türk Sendikacılığında sendika içi demokrasinin uygulama alanı bulamıyorken, endüstriyel demokrasiye katkı sağlamalarının olanaklı olamayacağı sonucuna varılmıştır.


"SENDİKALARIN ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİYE KATKISI VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları