Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osteoporoz Tedavisinde SERM’ler ve Diğer Yöntemler Prof. Dr. Gülay KURTAY Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osteoporoz Tedavisinde SERM’ler ve Diğer Yöntemler Prof. Dr. Gülay KURTAY Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD."— Sunum transkripti:

1 Osteoporoz Tedavisinde SERM’ler ve Diğer Yöntemler Prof. Dr. Gülay KURTAY Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

2  Selektif estrojen reseptör modülatörleri (SERM)  Stronsiyum ranelat  Vitamin D ve Kalsiyum  Tibolon  Paratiroid hormon  Kalsitonin

3 Selektif estrojen reseptör modülatörleri (SERM) Raloxifene post-menopozal osteoporoz koruma ve tedavi Tamoksifen Meme kanseri tedavisi Klomifen ovulasyon indüksiyonu Toremifen Meme kanseri tedavisi 17  -estradiol Yeni SERM’ler: - Lasofoxifene - Basedoxifene - Arzoxifene Estrojen ile benzer yapıda olmalarına karşın, yaptıkları etki estrojenden farklılık gösteren moleküllerdir. Çeşitli kullanım alanları vardır Osteoporoz tedavisinde onaylı tek SERM

4 Hormon değillerdir Estrojen reseptöründe estrojenden farklı yapısal değişiklikler oluştururlar Doku bağımlı biyolojik aktiviteler gerçekleştirirler SERM’lerin estrojenden farkları: *Katzenellenbogen BS. Science 2002;295:2380-2381 Raloxifene, K d = 54 pMEstradiol, K d = 86 pM Brzozowski AM et al. Nature, 1997 Estradiol ve Raloxifen aynı reseptöre bağlanır

5 Doku Bağımlı Etki Antagonistik Etkiler (uterus, meme) E ndometrial stimülasyon yapmaz Memede duktal gelişimi inhibe eder Agonistik Etkiler (kemik) Estrojen Reseptörü Osteoklast diferansiyasyonunu inhibe eder Osteoklast apoptozisini artırır Osteoblastlardan osteoprotegerin üretimini artırarak osteoklast inhibisyonu Osteoblastik aktivite artışına direkt etki ??? Raloksifen

6 MORE, Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation; CORE, Continuing Outcomes Relevant to EVISTA; RUTH, Raloxifene Use for The Heart; STAR, Study of Tamoxifen and Raloxifene; EVA, EVISTA-Alendronate Comparison 0 5000 10000 15000 20000 7,705 4,011 10,101 19,747 Hasta sayısı COREEVARUTHSTAR MORE 1,400 Raloxifen – Büyük Klinik Çalışmalar

7 Çok merkezli, çift-kör, plasebo-kontrollü çalışma 25 ülke, 180 merkez, 3 yıl 7705 postmenopozal osteoporozlu kadın Ortalama yaş 66.5 yıl Raloxifene 60 mg =Evista, 120 mg, veya plasebo Tüm hastalar günlük kalsiyum (500 mg) ve vitamin D (600 IU) almış Birincil amaç: radiografik vertebral fraktür, KMD, güvenilirlik İkincil amaç: tüm osteoporotik fraktürler, kardiyovasküler etki, meme kanseri önleyici etki, bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi Ettinger B et al. JAMA 282:637-45, 1999 Cummings SR et al. JAMA 281:2189-97, 1999 MORE Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation

8 Yeni vertebral fraktür insidansı (MORE – 1. yıl) 7705 postmenopozal osteoporozlu kadın *P=0.007 (RLX gruplarının plasebo ile karşılaştırılması Qu Y, et al. CMRO, 2005, 21 (12): 1955-59. Klinik vertebral fraktür (%) Raloksifen 60 ve 120 mg’da etki aynı Her ikisinde de vertebral fraktür insidansı plasebodan anlamlı olarak düşük

9 0.44% (n=10) Yeni vertebral fraktürler üzerine etkinlik Qu Y, et al. CMRO, 2005, 21 (12): 1955-59. Fraktür riski: Plaseboda 1000’de 4.4 RLX gruplarında 10000’de 4

10 Vertebral fraktür öyküsü olan veya olmayan tüm kadınlarda risk %68 azalır Vertebral fraktürü olan kadınlarda risk %66 azalır Placebo RLX 60 % of Women with New Clinical Vertebral Fracture 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 RR 0.32 (95% CI, 0.13 - 0.79) PlaceboRLX 60 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 RR 0.34 (95% CI, 0.11 - 0.77) %66 %68 1 yıllık kullanım sonrası yeni vertebral fraktür riski Marici et al, Arch. Int med, 2002

11 Raloksifen, Ciddi fraktürü olan kadınlarda non-vertebral * kırık riskini %47 azaltır *Klavikula, humerus, el bileği, pelvis, kalça, bacak Delmas PD et al. Bone 2003;33;4:522-532 0 5 10 15 20 % of Women with at least 1 New Nonvertebral Fracture RR=0.53 (95% CI 0.29, 0.99) Placebo Raloxifene 60 mg/d 47% MORE - 3 yıl

12 Raloksifen, 2 vertebral fraktürü olan kadınlarda non-vertebral fraktür riskini %31 azaltır Nonvertebral Fraktür * Farrerons et al., CTI, 2003;72(4):391(P230) 0 10 20 30 40 % of Women With at Least 1 New non-Vertebral Fracture RR=0.69 (95% CI 0.48, 0.99) P<0.05 Placebo Raloxifene 31% *Klavikula, humerus, el bileği, pelvis, kalça, bacak MORE - 3 yıl

13 Asyalı kadınlarda vertebral Fraktür üzerine etkinlik (12 ay RLX 60 veya RLX 120 mg kullanımı ile plasebo karşılaştırılmıştır) Raloxifene Pooled 3 2 1 0 (%)(%) 3.5% ( n=7 ) 0% ( n=0 ) PlaceboRaloxifene 60mg/day 4 5 6 0% ( n=0 ) *** ** :p<0.002 vs. placebo * :p<0.01 vs. placebo N=199N=194N=289 T.Nakamura et. Al, JBMM; 24:414-418; 2006 Plaseboda oran %3.5 RLX grubunda %0

14 Raloxifene Pooled 7 6 5 4 3 2 1 0 (%)(%) 6.0% ( n=12 ) 1.0% ( n=2 ) 0.7% RR : 0.11 ( 0.03 - 0.51 ) RR : 0.17 ( 0.04 - 0.75 ) PlaceboRaloxifene 60mg/day 8 9 ** * ** :p<0.001 vs. placebo * :p<0.01 vs. placebo Tüm fraktürler üzerine etki T.Nakamura et. al.JBMM; 24:414-418, 2006 Plaseboda oran %6 RLX grubunda %0.7

15 Raloksifen ve Bifosfonat karşılaştırması Vertebral fraktürde risk azalması Raloksifen %68 Alendronat: %59 Risedronat: %69 59% p<.03 69% p=.009 p=.01 68% MORE 1 Raloxifene FIT-I/FIT-II 2 Alendronate VERT-MN/VERT-NA 3 Risedronate Ettinger B, et al. JAMA. 1999 Black DM, et al. Lancet 1996 ve J Clin Endocrinol Metab 2000 Watts et al. J Clin Endocrinol Metab 2003. (Farklı çalışmaların oranları)

16 EVA Çalışması (Evista Versus Alendronate) Bu karşılaştırmayı yapan ilk çalışma Osteoporotik fraktür için risk azalması karşılaştırılmış Çalışmaya yaklaşık 1500 postmenopozal osteoporozlu kadın dahil edilmiş Çift-kör, randomize-kontrollü çalışma Raloksifen 60 mg/gün veya alendronat 10 mg/gün –Tüm hastalar: kalsiyum 500 mg/g + vitamin D 400 IU/g Recker RR, et al. J Bone Miner Res. 2005;20(suppl 1):S97, Bone 2007.

17 EVA : Raloksifen vs Alendronat 2. yılda BMD Recker R et al, ASBMR 2005, J Bone Miner Res. 2005;20(suppl 1):S97, Bone 2007 Lumbar SpinFemur boynu Total kalça * * * * * * P<0.0001 P= 0.002 P=0.041 * Bazal BMD’e göre her iki grupta anlamlı artış (P<0.05) Alendronat ile daha iyi KMD sağlanmaktadır

18 EVA: Vertebral ve non-vertebral fraktür ≥1 yeni fraktürü olanlar, n(%) ALN, 10mg/d RLX 60mg/d P value N=713 N=699 Yaş 65.7± 7.865.5± 7.7 0.56 Vert veya non-Vert 22 (3.1)20 (2.9) 0.84 Vertebral 8 (3.1) 5 (1.9) 0.53 Orta / Ciddi4 (1.6) 0 0.04 NonVertebral 14 (2.0) 15 (2.2) 0.86 Recker R et al, ASBMR 2005, Abstract in JBMR 2005, 20,Suppl 1,S97, Bone, 2007 Ancak fraktür oranları benzerdir

19 % (n) P Plasebo (N=1286) Raloxifene (N=2725) Ölüm2.3 (29)1.7 (47)0.27 Tüm kanserler8.6 (110)5.7 (156)0.001 Yan etkilerden dolayı tedaviyi kesenler 2.4 (31)1.9 (53)0.35 Uterin kanser0.39 (4)0.32 (7)0.75 Endometrial hiperplazi0.29 (3)0.37 (8)>0.99 Over kanseri0.16 (2)0.11 (3)0.66 Postmenopozal kanama5.4 (55)5.5 (120)0.87 Endometrial polip1.9 (19)3.2 (70)0.028 Vulvovajinal bulgu/semptom5.8 (75)5.0 (135)0.26 Raloksifen - Güvenilirlik MORE-CORE (N=4011): 8 yıllık takip

20 Sıcak basması89 (6.9)342 (12.6)<0.001 Bacak krampları 152 (11.8) 407 (14.9)0.008 Periferal ödem120 (9.3) 288 (10.6)0.240 n (%) PlaseboRaloxifene p (n=1286)(n=2725) Martino S, et al. J. Natl. Cancer Inst. 2004;96(23):1751-1761 Raloksifen - Güvenilirlik MORE-CORE (N=4011): 8 yıllık takip

21 Raloksifen – Alendronat yan etki karşılaştırması (istatistiksel anlamlı fark olanlar) n (%) RLX (N=707) ALN (N=716) P Kolonoskopi 1 (0.14)8 (1.12)0.04 Diare11 (1.56)27 (3.77)0.01 Bulantı22 (3.11)38 (5.31)0.047 R.Recker et al : ASBMR 2005

22 Kemik kaybını ve kemik döngü hızını azaltır Endometrial stimülasyon yapmaz Miller PD. J Bone Miner Res 2008 Randomize kontrollü bir çalışmada (n:6,847), postmenopozal osteoporozda vertebral fraktür riskinin %42 azaldığı bildirilmiştir Buna karşın non-vertebral fraktür üzerine etkisi izlenmemiştir. Yan etki profili raloksifen ile benzerdir. Yeni SERM: Bazedoksifen Silverman SL. J Bone Miner Res 2008

23 KMD artışında RLX 60, BZA rejimlerine göre daha etkin. RLX ve BZA plaseboya göre anlamlı artış sağlamaktadır. Yeni fraktür oluşumunu engellemek açısından RLX ve BZA rejimleri arasında fark yok. Ancak RLX ve BZA plaseboya göre vertebral fraktürü önlemede etkindir Kawate et al. Clin Interv Aging, 2011

24 Yeni SERM: Lasofoksifen Uluslar arası, randomize kontrollü çalışma, 5 yıl Postmenopozal osteoporozlu 8.556 kadın Tüm hastalar günlük 1 gr kalsiyum ve 400-800 IU Vitamin D almıştır Lasofoksifen (0.25 ve 0.50 mg) fraktürü önleme etkisi plasebo ile karşılaştırılmıştır Vertebral fraktür riski anlamlı olarak azalmıştır (0.25 dozu: %31 ve 0.50 dozu:%42) Non-vertebral fraktür riski ancak yüksek dozda anlamlı olarak azalmaktadır (0.25 dozu: %10 ve 0.50 dozu: %24) Cummings SR. PEARL trial. J Bone Miner Res 2008 PEARL Trial

25 Yeni SERM: Lasofoksifen Meme kanserli hastalarda estrojen reseptör sıklığını azaltır –ER-pozitif meme kanseri 0.3 vs. 1.7 / 1000 kadın/yıl Koroner kalp hastalığı sıklığında azalma –5.1 vs. 7.5 / 1000 kadın/yıl İnme sıklığında azalma –2.5 vs. 3.9 / 1000 kadın/yıl Hem düşük hem yüksek dozu, venöz tromboemboli riskini artırmaktadır –3.8 ve 2.9 vs. 1.4 / 1000 kadın/yıl PEARL Trial Cummings SR. PEARL trial. J Bone Miner Res 2008

26 Osteoporozda yeni tedavi seçeneği (?) Estrojen - SERM kombinasyonu (Doku selektif estrojen kompleksi) Estrojen ve SERM’lerin kombinasyonu sonucu yüksek hasta toleransı ile hem osteoporoz, hem de menopozal semptomların tedavisi için tasarlanmıştır SERM ve estrojenler reseptörlerde farklı genler üzerinden etki ettiklerinden kombinasyon durumunda her iki molekülün etkilerinin çıkması bekleni r Lindsay R. Osteoporos Int (2011) Pinkerton JV. Expert Opin Investig Drugs (2010)

27 P reklinik çalışmalarda –bazedoksifen (BZA) –raloksifen –lasofoksifen estrojen ile kombine edildiğinde yalnızca BZA’da potent etki görülmüştür

28 Bazedoksifen meme dokusunda estrojenin yaptığı duktal dallanmayı inhibe eden tek SERM’dir. Preklinik çalışmalarda, overleri alınmış farelerde BZA+estrojen’in –KMD’de artış –Kemik volümünde artış –Kemik histolojisinde düzelme sağladığı gösterilmiştir Estrojen - SERM kombinasyonu (Doku selektif estrojen kompleksi) Lindsay R. Osteoporos Int (2011)

29 SERM+E: Faz 2 çalışma Kombine tedavi ile kemik döngüsünde 84 gün kullanımdan sonra anlamlı düzeyde azalma olmuştur Ayrıca ateş basması sıklığı ve şiddetinde azalma görülmüştür Amenore sıklığı plasebo ile aynı saptanmıştır. –Bu sonuç estrojenin endometrium üzerindeki etkisinin SERM ile inhibe edilebildiğini göstermektedir Komm BS. 6th International Menopause Society Workshop, Italy.

30 BZA 10, 20 veya 40 mg Konjuge estrojen 0.625 veya 0.45 Raloksifen 60 mg Plasebo Toplam 8 grup Her grupta ortalama 100 hasta 2 yıllık tedavi sonrası değerlendirme yapılmış SERM+E: Faz 3 çalışma 6 kombinasyon Lindsay R. Fertil Steril (2009)

31 Faz 3 çalışma (SERM+E): SONUÇ: BZA/estrojen kombinasyonu osteoporozda yeni bir tedavi şekli olabilir V azomotor ve vajinal semptomlarda iyileşme sağlamaktadır K emik ve endometrium üzerine standart hormon tedavisine eşdeğer etkiler sağlanabilmektedir Ayrıca progestinlere gereksinim yoktur SERM+E, RLX’ten üstün RLX Plasebo

32 Stronsiyum ranelate (formasyon, anti-rezorbsiyon) Pre-OB replikasyonunu artırır ve OB’nin OC’e differansiyayonunu inhibe eder

33 Anlamlı KMD artışı Vertebralarda %14 Femur boynu %8 Vertebral fraktürde azalma 1. yılda %41 3. yılda %49 Avrupa ve Avusturalya’da yapılan geniş katılımlı (n:1649) RKÇ: (3 yıllık tedavi) Tüm hastalar 500-1000 mg kalsiyum ve 400-800 vitamin D Meunier PJ. N Engl J Med 2004

34 5091 postmenopozal osteoporotik kadın, randomize kontrollü 5 yıllık çalışma Günlük 2 gr stronsiyum ranelat ve plasebo karşılaştırılmış Tüm hastalara günlük 500-1000 mg kalsiyum ve 400-800 Vitamin D verilmiş Vertebral fraktür riskinde %39 azalma Non vertebral fraktürde %16 azalma KMD’de anlamlı artış (femur: %8.2, total kalça %9.8) Stronsiyum Ranelat – TROPOS Study Reginster JY. TROPOS study. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:2816-2822

35 Stronsiyum Ranelat – TROPOS Study –Yüksek riskli kadınlarda %36 kalça kırığı azalması (74 yaşından büyük, femur boynu T-skor -2.4’den büyük) –Kemik döngüsü anlamlı olarak etkilenmemiş –Bulantı, diare ve venöz tromboemboli oranı plaseboya göre daha yüksek –Bazı hastalarda hipersensitivite sendromu rapor edilmiştir Reginster JY. TROPOS study. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:2816-2822.

36 TROPOS çalışmasının 8. yılında yapılan analizde stronsiyumun KMD’de artış yapmaya devam ettiği görülmüştür (Bone, 2009) TROPOS - Sonuç Stronsiyum ranelat KMD’i artırır ve osteoporozla ilişkili fraktür riskini anlamlı derecede azaltır

37 50-65 yaş arası kadınlarda Stronsiyum Ranelat Erken postmenopozal dönemde fraktür olması, sonraki yıllarda fraktür gelişiminin en önemli belirleyicilerindendir Bu dönemde vertebral fraktür olması, geri kalan yaşam süresini yaşlı bireylere göre daha fazla kısaltmaktadır Ancak 65 yaş altındaki kadınlarda osteoporoz tedavisiyle ilgili veri sınırlıdır 50-65 yaş arası ciddi osteoporozlu 353 kadında yapılan analiz 4 yılın sonunda, stronsiyum ranelat, vertebral fraktür riskini %35 azaltmıştır Plaseboda KMD düşüş göstermesine karşın, Stronsiyum ranelat verilen grupta, vertebral ve femoral KMD’de anlamlı artış Yan etki profili diğer yaş gruplarıyla benzer Sonuç: Stronsiyum ranelat genç postmenopozal osteoporozda ilk basamak tedavide etkin bir ajan olabilir SOTI Trial

38 Kalsiyum ve vitamin D sağlıklı kemik yapısı için önemli faktörlerdir Azalmış vitamin D ve kalsiyum absorbsiyonu, paratiroid hormon düzeyini artırır ve kemik kaybı artar Kalsiyum ve vitamin D replasmanı osteoporoz tedavisinin temel komponentleridir Vitamin D ve Kalsiyum

39 25(OH)D seviyesinde azalma Deride yapılım azalması 7-dehidrokolesterol azalır Güneş ışığına maruz kalma azalır D vitaminine direnç VDR ekspresyonu azalır 1.25OH2D3, IGF-1, östrojen azalır TNFα azalır VDR’nin 1.25OH2D3e ilgisi azalır Vitamin D prekürsörleri azalır 24OHase ekspresyon ve metabolizması artar Renal bozukluk Kalsitonin azalır Vücut yağ kitlesi artar 25(OH)D3 azalır Barsak Ca emilimi azalır TRPV6 geni ekspresyonu azalır D vitamini direnci Böbrek Ca emilimi azalır TRPV5 gen ekspresyonu azalır Kofaktörler azalır D vitamini direnci Oral Ca alımı azalır D vitamini azalır PTH artar Osteoporosis Yaşam süresinde azalma Sarkopeni/düşme Ateroskleroz İnfeksiyon/AID Demans/depreyon Yaşlanma D vitamininin endokrin sistemdeki etkisi Kalsiyum (re)absorbsiyonuna etkisi Vitamin D ve Kalsiyum 1.25OH2D3: Kalsitriol 25(OH)D : 25 hidroksi vitamin D 25(OH)D3 : 25 hidroksi vitamin D3

40 Osteoporozlu Kadınlarda D vitamini Yetersizliği Prevelansı: Uluslararası Epidemiyolojik Çalışma 18 ülke, 55 bölgeden 2606 Postmenopozal OP olan 41-96 yaşlarındaki (67.1±7.7) kadınların 25OHD düzeylerine bakılmıştır Lips P Journal of Internal Medicine 2006: 260; 245-54

41 Kadınların %64ünün 25OHD<30ng/ml Ekvator dışındaki bölgelerde,yaz-kış farkı:2.3ng/ml Prevelans: Yazın;%59, kışın;%69 Sonuç: OP’u olan kadınlarda, serum 25OHD seviyesi düşük olarak saptanmıştır Osteoporozlu Kadınlarda D vitamini Yetersizliği Prevelansı: Uluslararası Epidemiyolojik Çalışma Lips P Journal of Internal Medicine 2006: 260; 245-54

42 Serum 25OHD ve PTH En düşük Lips P Journal of Internal Medicine 2006: 260; 245-54 Ülkemizde Vit D düzeyi alt sınıra yakın

43 Osteoporozlu Kadınlarda D vitamini Yetersizliğinde Risk Faktörleri: Uluslararası Epidemiyolojik Çalışma Rizzoli R, Eisman JA, Int J Clin Pract, 2006, 60, 8, 1013-1019

44 D vitamini eksikliği demek için değer nedir? PTH düzeyi en alt sınıra, 25OHD>30ng/ml olduğunda erişir. Bu düzeyde Ca emilimi en fazladır PTH düzeyi, 25OHD<20ng/ml olduğunda, yeterli doz D vitaminiyle baskılanabilir Bu nedenle: –25OHD<20ng/ml: Yetersizlik –25OHD: 21-29ng/ml: Eksiklik –25OHD>30ng/ml: Yeterlilik Holick MF.Clin Am Soc Nephrol 2008;3:1548-54

45 Hastaya ne kadar ek tedavi verilmelidir? Bischoff-Ferrari H. Best Practice&Research Clincal Rheumatology 2009;23:789-95 Nonvertebral kırık için 12 RKÇ Kalça kırığı için 8 RKÇ METAANALİZ D vitaminin kırık üzerine etkisi doza bağlıdır 400IU veya daha az D vitaminin kırık üzerine etkisi yoktur 482-770IU D vitamini, nonvertebral kırığı %20 ve kalça kırığını %18 azaltır

46 Ca ve D vitamini-Kalça kırığı Boonen S et al. JCE&M.2007;92(4):1415-1423 D vitaminine Ca eklenmeli mi? Metaanaliz: Ca ve D-vit birlikte verilmeli

47 Önerilen günlük kalsiyum dozları Yaş, menopoz ve HRT alınıp alınmamasına göre 1000-1500 mg günlük kalsiyum önerilmektedir

48 D vitamini ve düşmenin önlenmesi 70-85 yaşlarındaki hastaların dahil edildiği çalışmaların meta-analizi 700-1000IU D vitamini düşmeyi %19 azaltmaktadır 25 hidroksi kalsiferol konsantrasyonu 60nmol/L’den fazla olan hastalarda %23 azalma görülmüştür 700IU den düşük D vitamini ve 25-hidroksi kalsiferol düzeyi 60nmol/L’den az hastalarda düşme oranı yüksektir Bischoff-Ferrari. BMJ 2009;339-b3692 doi:10.1136,bmj.b3692

49 D vitamini ve düşmenin önlenmesi Bischoff-Ferrari. BMJ 2009;339-b3692 doi:10.1136,bmj.b3692 700 IU’den düşük dozlar etkisizdir

50 D vitamini ve düşmenin önlenmesi Error bar: %95Güven aralığı Bischoff-Ferrari. BMJ 2009;339-b3692 doi:10.1136,bmj.b3692 Düşmenin önlenmesi için yüksek doz gereklidir

51 D vitamini ve düşmenin önlenmesi Bischoff-Ferrari. BMJ 2009;339-b3692 doi:10.1136,bmj.b3692 Düşmenin önlenmesi için doz en az 700 IU olmalıdır.

52 Tibolon Tibolon sıcak basmalarının şiddeti ve sıklığını azaltır. Vajinal kurulukta etkindir. Meme kanseri açısından kullanımı sakıncalı olabilir (2 yıldan daha uzun çalışmalarla değerlendirme yok) Tibolon kullanımı meme kanseri risk artışı yapabilir Tibolon KMD artışı yapsa da, fraktür riskini azaltıcı etkisi henüz değerlendirilmemiştir. New Zealand Guidelines Group 2004 Million Women Study 2003 Tibolon diğer tedaviler gibi (HRT, Bifosfonat, SERM) osteoporotik fraktür riskini azaltır Tibolon invaziv meme kanseri riskini azaltır 70 yaşından büyük kadınlarda inme sıklığını artırır LIFT Study N Engl J Med 2008 Önceki durumGüncel durum

53 Meme kanserli hastalarda plaseboya göre daha fazla rekürrens (%15 vs %10) görülmüştür Rekürrens riskinden dolayı meme kanserli hastalarda kullanımı güvenli değil Kenemanas et al Lancet Oncol. 2009. Multicenter (3098 ptients)245 centres in 31 countries double-blind RCT Tibolon - Meme kanseri (Güncel durum) !!!

54 Parathormon Direkt osteoblastik aktivite stimülasyonu ve kemik formasyonu Fraktür riski yüksek bireylerde kullanım için onaylanmıştır Vertebral fraktürü olan kadınlarda yapılan bir çalışmada 19 aylık kullanımdan sonra: (Tüm hastalar 1000 mg kalsiyum ve 400-1200 IU Vit D / gün) –Kemik dansitesinde anlamlı artış görülmüştür (plaseboya göre) –Yeni vertebral fraktür riski %65, non-vertebral fraktür riski %53 azalmıştır –Kalça kırığı değerlendirilmemiştir Neer RM. N Engl J Med 2001

55 Parathormon Bir başka çalışmada –Plaseboya göre lumbar vertebralarda KMD’de %6.9, total kalça bölgesinde %2.1 artış yapmıştır –Vertebral fraktür riskini %58 oranında azaltır –Non-vertebral alanlarda fraktür riskine etkisi yoktur –Hiperkalsemi ve hiperkalsiüri plaseboya göre anlamlı olarak yüksektir Greenspan S. Ann Intern Med 2007 Tüm hastalar günlük 700 mg kalsiyum ve 400 IU Vitamin D kullanmıştır

56 Parathormon Fraktür için yüksek riskli hastalar parathormon kullanımı için en iyi adaylardır Günlük subkutan kullanım kemik yapımını ve KMD’i artırır (20 mikrogram/gün) Tedavi ABD’de 24 aydan, Kanada’da 18 aydan daha uzun süreli önerilmemektedir NAMS 2010

57 Kalsitonin Antirezorbtif bir ajandır PROOF trial –1255 postmenopozal osteoporozlu kadın –Tüm hastalar günlük 1000 mg kalsiyum ve 400 IU vitamin D kullanmış –İntranazal sprey, 200 IU/gün (5 yıl) vs plasebo –Yeni vertebral fraktür riski %33 azalmıştır –KMD’de artış izlenmiştir (%1) –Non vertebral ve kalça kırıklarında etkinliği yok Chesnut. PROOF study group. Am J Med 2000;109:267-276.

58 Kalsitonin Postmenopozal osteoporoz tedavisinde ilk basamak ilaç değildir Fraktür önlemedeki ve KMD artışındaki etkinliği güçlü değildir Diğer ajanları kullanamayanlarda kullanımı düşünülebilir Menopoz süresi 5 yıldan daha fazla olan osteoporozlu hastalarda kullanımı önerilmektedir Akut vertebral kompresyon fraktürlerine bağlı olan kemik ağrılarında kullanılablir NAMS 2010

59 Raloxifene PTH Calcitonin HRT HRT Ateş basmaları Fraktür öncesi Fraktür sonrası Fraktür Riski AGE At Risk/Osteopenia Osteoporosis Severe Osteoporosis STAGE LowerHigher -2.5BMD (T-score) Bisphosphonates veya Strontium Ranelate Postmenopozal osteoporozda tedavi algoritması 50 55 60 65 70 75 80 85 90

60 Raloxifene PTH Calcitonin HRT HRT Ateş basmaları Fraktür öncesi Fraktür sonrası Fraktür Riski AGE At Risk/Osteopenia Osteoporosis Severe Osteoporosis STAGE LowerHigher -2.5BMD (T-score) Bisphosphonates veya Strontium Ranelate 50 55 60 65 70 75 80 85 90 SERM+ E?? veya Tibolone Postmenopozal osteoporozda tedavi algoritması


"Osteoporoz Tedavisinde SERM’ler ve Diğer Yöntemler Prof. Dr. Gülay KURTAY Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları