Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİLER 20-24 EKİM 2014 ANTALYA. Strateji nasıl ulaşılacağını Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİLER 20-24 EKİM 2014 ANTALYA. Strateji nasıl ulaşılacağını Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİLER 20-24 EKİM 2014 ANTALYA

2 Strateji nasıl ulaşılacağını Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

3 Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir. Strateji

4 Arzulanan hedefe nasıl başarıyla ulaşacağını belirlemeye yönelik olarak alternatif stratejilerin maliyetleri, yararları ve olası sonuçları mutlaka karşılaştırılmalıdır. En etkili ve verimli stratejilerin seçilmesi hedeflerin başarıya ulaşması bakımından önemlidir. Strateji

5 Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir. Strateji

6 Stratejiler Oluşturulurken şu soruların cevaplanması gerekir: Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? „ Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? „ Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? „ Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? Strateji

7 Ayrıca aşağıdaki sorular da bize doğru stratejiler oluşturmakta yardımcı olur. Eğer bu stratejiler uygulanırsa, hedefler gerçekleşir mi? Bu stratejilerin beklenen maliyetleri ve yararları nelerdir? Bu stratejilerin diğer amaç ve hedeflerin üzerinde pozitif ya da negatif bir etkisi olacak mı? Bu hedefin gerçekleşmesi için hangi adımlara (aşamalara) ihtiyaç var ve her aşamanın tamamlanması için ne kadar bir süreye ihtiyaç var? Çeşitli stratejilerin uygulanması için ihtiyaç duyulan kaynakların da göz önünde tutulması gerekir. Strateji

8 Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden diğeri ise “TOWS Matrisi”dir. Tows analizi bir klasik iş analizidir. Tows ve Swot ‘Strengths’ (Güçlü Yönler), ‘Weaknesses’ (Zayıf Yönler), ‘Opportunities’ (Fırsatlar) ve ‘Threats’ (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinin farklı düzenlenmesinden oluşan analizlerdir. Strateji - TOWS

9 SWOT ve TOWS analizleri, karşılaştığımız stratejik seçenekleri daha iyi anlamamızda bize yardımcı olur. Çünkü strateji, hedefin nasıl başarılacağını belirleme sanatıdır. SWOT ve TOWS şu sorulara cevap verir: – Stratejilerinde en güçlü nasıl olursun? – Zayıflıklarını nasıl aşarsın? – Fırsatlarından nasıl yararlanırsın? – Tehditlerini nasıl yönetirsin? Strateji - TOWS

10 Strateji – TOWS GÜÇLÜ TARAFLAR ZAYIF TARAFLAR FIRSATLAR GF Stratejileri: Kuruluşun hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yönelik olarak geliştirilen stratejilerdir. ZF Stratejileri : Dış fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluşturulabilir. TEHDİTLER GT Stratejileri : Dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirmeye yöneliktir. ZT Stratejileri : zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yöneliktir.

11 Stratejik Planlarda Hedeflerden sonra bu hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğine dair stratejiler geliştiririz. Bu stratejileri geliştirirken kritik sorulardan ve TOWS matrisinden yararlanırız. Ancak TOWS matrisinden önce her bir hedef için SWOT analizi yaparız. Daha sonra da stratejileri belirlemek üzere TOWS analizine geçeriz. Strateji

12 Strateji - TOWS FIRSAT VAR VE SEN GÜÇLÜSÜN! FIRSATLARIN AVANTAJI İÇİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLAN. FIRSAT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞINI YENMEK İÇİN FIRSATI KULLAN. TEHDİT VAR VE GÜÇLÜSÜN! TEHDİTİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLAN TEHDİT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞINI AZALT VE TEHDİTTEN KURTUL. F T Z G

13 Strateji - TOWS İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER 1-Okullarda ulusal ve uluslar arası proje hazırlamaya yetkin öğretmenlerin varlığı 2-Bakanlığımızın istatistik altyapısının güçlü olması 3-Genç eğitimcilerin teknolojiyi iyi düzeyde kullanması 4-Bakanlığımızın güçlü bir kurum kültürünün olması 5-Bakanlık kadrolarında nitelikli personelin bulunması 1-Bina ve derslik ihtiyacının fazla olması 2-Düzenlenen hizmetiçi eğitimlerin yeterli olmaması 3-Okul öncesi okullaşma oranlarının yeterli olmaması FIRSATLARG-F StratejileriZ-F Stratejileri 1-Eğitime destek veren özel kuruluşların varlığı 2-AB Projeleri ile Eğitim Kurumlarına kaynak sağlanması 3-Eğitim kadrolarına yönelik eğitim hizmeti veren kuruluşların varlığı 4- Genç nüfusun fazla olması 5-Her ilde en az bir üniversitenin var olması 6-Okul öncesi eğitim destekleyen sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşması. 7-Teknolojinin hızla gelişmesi 8-Teknolojinin ucuzlaması 9-İnternette çok sayıda eğitim materyalinin bulunması 10-Genç neslin teknoloji ile yakından ilgili olması 1-Eğitim kurumlarımızın bilgi ve görgülerini geliştirmek, okul kaynaklarını güçlendirmek bakımından AB projelerine ağırlık verilecektir. (F2-G1) 2-Teknolojik gelişmeler eğitim öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi amacıyla okullarda etkin olarak kullanılacaktır. (F7,8,9,10-G3) 1-Derslik ihtiyacının karşılanması için özel sektörün yatırımlarından yararlanılacaktır. (F1-Z1) 2-Özel kurum ve kuruluşlarla protokoller yapılarak öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir.(F3-Z1) 3-Okul öncesi eğitime olan farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapılacak, sivil tolum kuruluşlarından yardım alınacaktır. (F6-Z3) TEHDİTLERG-T StratejileriZ-T Stratejileri 1-Nüfus artış hızının yüksek olması 2-Bazı bölge ve illere göçlerin fazla olması 3-Eğitim politikalarının sık sık değişmesi 1-Bakanlığımızın güçlü istatistik kapasitesi kullanılarak nüfus hareketlilikleri geleceğe yönelik olarak yordanacak ve yatırımlar bu bilgilere göre planlanacaktır. (T1,2-G2) 2-Güçlü kurum kültürü ve nitelikli personel ile değişen eğitim politikalarının eğitime yansımasında karşılaşılacak güçlüklere tedbirler alınacaktır. (T3- G4,5) 1-Nüfus artışı ve göçler dikkatlice analiz edilerek bina ve derslik yatırımları nüfus artışının yüksek olduğu ve göçlerin yoğun olduğu bölgelere ağırlık verilecek şekilde planlanacaktır. (T1,2-Z1)

14 Strateji - Örnek Amaç: Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır. Hedef 1.... Hedef 2.... Hedef 3.... Hedef 4.... Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler: Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, Hizmetlerden yararlananların, hizmet alım sürecine dahil edilmesi, Kredi kullandırılarak yapılacak işlerin ihalelerinin hizmet alanlarca yapılması. (İller Bankası Stratejik Planı 2006-2010)

15 Strateji – TOWS Matrisi Hedef: Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan pratika işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar %99’a çıkarılacaktır. Bu hedefe ilişkin izlenecek stratejiler: Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde personel dağılımı iş analizine göre planlanacaktır, Gemilerin limanlar arasında takibini kolaylaştırmak için Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri bilişim ağıyla birbirine bağlanacaktır, Mobilize sağlık denetim ekipleri oluşturulacaktır. (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2005-2009)

16 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Dr. Yahya TURAN Ataşehir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü


"STRATEJİLER 20-24 EKİM 2014 ANTALYA. Strateji nasıl ulaşılacağını Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları