Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?"— Sunum transkripti:

1 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?

2 2 Stratejik Planlama Süreci 0. Planlamanın Planlanması 0. Planlamanın Planlanması 1. Neredeyiz ? 1. Neredeyiz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

3 3 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

4 4 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması 0 Genelge Üst yöneticilerle görüşme SP anlayışı konusunda uzlaşma SP ekibinin seçim kriterleri Takım oluşturma çalışmaları Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Planlamanın Planlanması

5 5 DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?

6 6 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Faaliyet Alanları Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA Paydaş Belirleme

7 7 Durum Analizi (Neredeyiz)? Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar) Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)

8 8 1.Tarihi gelişim Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.

9 9 2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.

10 10 YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK AYRILAN MALİ KAYNAK ÖRGÜT/ İNSAN KAYNAĞI DEĞERLENDİRME - Yok - Yetersiz - Yeterli - Fazla - Yok - Yetersiz - Yeterli - Fazla - Kaldırılmalı - Daha az önem verilmeli - Aynı kalmalı - Güçlendirilmeli Mevzuat Analizi

11 11 3.Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı

12 12 Mühendislik Fakültesinin Hizmet/Ürün Grupları Eğitim Öğretim Araştırma Geliştirme

13 13 MEB Faaliyet Alanları (Örnek) ALT YAPI VE MALZEME BURS-YURT-SOSYAL-KÜLTÜR-SPOR-SAĞLIK DENETİM DÜZENLEME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEK EĞİTİM-ÖĞRETİM Nitelikli insan gücünü yetiştirmek Ölçme değerlendirme hizmetlerini sunmak Üstün zekalıların ve engellilerin eğitimi Yaşam boyu eğitim POLİTİKA –STRATEJİ-PLANLAMA-PROGRAM-GELİŞTİRME Engelli ve özel yetenekli öğrencilerin durumlarına uygun programlar hazırlamak Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ……………………….. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ …………………………….. YAYIM ……………………………………..

14 14 DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ

15 15 Paydaş Analizi Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır.

16 16 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)

17 17 İç paydaşlar(Çalışanlar) Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları yöneticiler ve Bakan

18 18 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri

19 19 Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin Paydaşları Rektörlük Tıp Fakültesi Hastane çalışanları H.Ü Öğrencileri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Sağlık hizmeti talep edenler Kamu kuruluşları Tedarikçiler

20 20 Stratejik ortak Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” yaklaşımı. ÖRNEK: Medya

21 21 Temel ortak Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik

22 22 Müşteri (Yaralanıcı, Hedef kitle) Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar

23 23 Hacettepe Üniversitesinin Müşterileri Öğrenciler Veliler STK Firmalar Medya Toplum Askeri kuruluşlar Hasta ve yakınları

24 24 MEB’in müşterileri kimler? MEB kimlerin müşterisi?

25 25 Paydaş görüşleri alınması Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? Kurumdan beklentileriniz?

26 26 Paydaş görüşleri alınması Mülakat Anket uygulanması Atölye çalışması Toplantı

27 27 Paydaş Analizi-Belirleme Paydaş adıİç paydaş Dış paydaş Müşteri Neden paydaşÖnceliği ……….. ………… ………….

28 28 MEB’in Paydaşları PaydaşÇalışanMüşteriTemel Ortak Strateji Ortak Tedarikçi ……….. ………… …………. O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların tamamı

29 29 Müşteri/Hizmet Matrisi HİZMET MÜŞTERİ ……….. ………… …………. O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır. V: paydaşların Tamamı

30 30 MEB paydaşları İç PaydaşlarDış Paydaşlar  Kurum İçi Birimler  Eğitim Yöneticileri  Öğretmenler  Diğer Çalışanlar  Öğrenciler  Okul Aile Birlikleri  Özel Öğretim Kurumları  Anne, Baba ve Veliler  Eğitim Sendikaları  Üniversiteler  Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri  Diğer Bakanlık Kuruluşları  Medya  Yayınevleri ve Yazarlar  Yerel Yönetimler  Yargı Kurumları  Hayırseverler  Mezun Dernekleri  Eğitim Materyali Üreten Özel Firmalar  Özel Öğrenci Yurtları  Ulaştırma Sektörü  Sanat ve Spor Dünyası  Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Üreticileri ve Kullanıcıları  Siyasi Partiler  Güvenlik Güçleri

31 31 MEB paydaş matrisi MüşteriTemel ortak Stratejik ortak Çalışan Mülki idare yöneticileri Yerel yönetimler Öğretmenler Öğrenciler Medya Sivil toplum kuruluşları Sendikalar Spor kulüpleri Üniversiteler ……………….

32 32 Paydaşların Değerlendirilmesi Etki Önem ZayıfGüçlü ÖnemsizİzleBilgilendir ÖnemliÇıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et Birlikte çalış

33 33 DURUM ANALİZİ 5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ GZFT (SWOT) Analizi Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler

34 34 GZFT (SWOT) F G Z T

35 35 1.Kuruluş İçi Analiz Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi

36 36 Kuruluş içi analizde; Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Teknoloji Mali durum dikkate alınmalıdır.

37 37 Güçlü yönlerin saptanması Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

38 38 Zayıf yönlerin saptanması Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

39 39 2. Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

40 40 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?

41 41 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı?

42 42 Çevre analizi (PEST Analizi) Politik/Hukuki Ekonomik Sosyal/Kültürel Teknolojik

43 43 Çevre analizi (PEST) Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler

44 44 Çevre analizi(PEST) Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları

45 45 Çevre analizi (PEST) Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler

46 46 Çevre analizi(PEST) Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi

47 47 SWOT (GZFT) ANALİZİ Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

48 48 Strateji oluşturma yöntemleri Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri

49 49 İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) TOWS MATRİSİ

50 50 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları