Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemodiyaliz Hemşireliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemodiyaliz Hemşireliği"— Sunum transkripti:

1 Hemodiyaliz Hemşireliği
Hemşire Sevilay AYDIN ANH Hemodiyaliz Ünitesi 15/04/2004/ANKARA Sağlık Slayt Arşivi:

2 Hemodiyaliz Yarı geçirgen bir membran ile kan ve diyaliz sıvısı arasında ozmoz ve difüzyon esasına dayalı bir solüt geçişi olarak tanımlanabilir. Ultrafiltrasyon son derece küçük olan su moleküllerinin hidrostatik ve ozmotik kuvvet etkisiyle membrandan geçmesiyle oluşur.

3

4 Akut Diyaliz Endikasyonları
Perikardit Hiperkalemi Tıbbi tedaviye cevap vermeyen hacim artışı Tıbbi tedaviyle düzeltilemeyen hipertansiyon İleri dönem üremik ensefalopati ve/veya nöropati (koma, konvülsiyon) GİS kanama Şiddetli bulantı ve kusma Tıbbi tedavi ile düzeltilemeyen elektrolit bozuklukları (hipo ve hipernatremi) Metabolik asidoz

5 Diğer Diyaliz Endikasyonları
İlaç entoksikasyonları Bazı mantar entoksikasyonları (yenildikten 48 saat içinde) Hiperkalsemi Hiperüremi Metabolik alkaloz ve hepatorenal sendrom Akut nefrotik hemorajik pankreatit Hipertermi Psöriazis

6 Kronik Diyaliz Endikasyonları
GFR < 10 ml/dk Serum albümin < 4 g/dl Adale kitlesinde azalma Spontan protein alımının < g/kg/gün olması

7 Yapılan araştırmalarda özellikle diyabetik nefropatiye bağlı diyaliz endikasyonu olan hastaların diğer hastalara göre daha dikkatli ve erken dönemde diyalize alınmaları sonucunda hastaların yaşam sürelerini artmıştır. Diğer hastaların 10 yıllık yaşam süresi < % 55. Kreatin klerensi 10 ml/dk ile diyalize alınan hastaların 10 yıllık yaşam süresi % 80 iken 4 ml/dk olan hastalarda bu oran < % 50. Bazı özel durumlarda diyaliz kontrendikedir.

8 Diyaliz Kontrendikasyonları
Alzheimer hastalığı Beyinde multiple infarktların olması nedeniyle hastanın şuurunun iyi olmaması Hepatorenal Sendrom Siroza bağlı ilerlemiş ensefalopatisi olan hastalar İleri evre kanser (multiple miyelom hariç) İleri yaşa bağlı mental problemler/ve uygulamanın yarar sağlamayacağı bilinen hasta grupları (örn; premortem gruplar) Hastanın uygulamayı kabul etmemesi

9 Hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde daha önceden tanı almış ve programı bilinen ayaktan hasta kabul edilmeyip sadece acil diyaliz endikasyonu olan ve/veya bir başka nedenle hastanemizde tedavi altında bulunan ve diyaliz programı önceden önceden bilinen hastalara hizmet verilmektedir. Kliniğimizdeki hastaların % 80’e yakını ilk defa diyalize giren ve komplikasyonlar açısından, ayaktan hasta grubuna kıyasla, daha dikkatli ve titiz çalışmayı gerektiren bir hasta grubudur.  Hastalarımızın titiz bir hemşirelik bakımına ihtiyaçları vardır.

10 Hastaların diyalize alınması esnasında geçici ve kalıcı damar yolu uygulamaları yapılmaktadır.
Damarsal giriş yolları geçici veya kalıcı uygulamalar şeklindedir.

11

12

13 Geçici hemodiyaliz kateterleri
Juguler Subklavyen ve femoral  Hastanemiz acil hasta karşıladığı için en sık uyguladığımız yöntemdir.

14 Kalıcı damar yolu uygulamaları
AV fistül ve greftleri (Uzun vadede hastanın programa alınmasıyla yapılmaktadır. Hastanın fistül açılacak ekstremitesinin (sıklıkla kol) belirlenmesi ve/veya uygulamanın yapılması sonrasında korunmaya alınması gerekmektedir.)

15 Fistül açılacak veya açılmış olan ekstremitenin korunması
Damar yolu açılamaz. TA ölçülemez. Hiçbir tedavi uygulanamaz. Sıkan kıyafetler giyilmez. Çok sıcak ve çok soğuktan korunmalıdır. Saat ve benzeri takılar takılamaz. Bu ekstremite ile gr’dan daha ağır yük taşınamaz. Ekstremitenin aktiviteleri kısıtlanır.

16 Kalıcı santral venöz kateterler fistül açılmadığı, girişimsel damar yolu olmadığı şartlarda son aşama olarak uygulanır.

17 HBV negatif olan hastalar Hepatit B için aşılanmalıdır.

18 Akut Hemodiyalizde en sık görülen komplikasyonlar
Hipotansiyon (% 20-30) Kas krampları (%5-20) Bulantı-kusma (%5-15) Baş ağrısı (% 5) Göğüs ve sırt ağrıları Ateş ve titreme Antikoagülasyona bağlı komplikasyonlar

19 Akut Hemodiyalizin ciddi ancak daha az görülen komplikasyonları
Disequilibrium sendromu Anaflaksi Aritmiler Kalp tamponatı İntrakraniyal kanama Konvülsiyonlar Hemoliz Hava embolisi Kardiopulmoner arrest

20 Sağlık Slayt Arşivi:


"Hemodiyaliz Hemşireliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları