Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEPSİS Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEPSİS Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 SEPSİS Sağlık http://hastaneciyiz.blogspot.com Slayt Arşivi:
Hem. Hülya ERDOĞAN / Hem. Yelda ÇETİN Sağ. Memuru Mesut TELEŞ / Hem. Aysel DEMİREL Sağ. Memuru Serdar TAŞDEMİR Acil Cerrahi Yoğun Bakım Sağlık Slayt Arşivi:

2 SEPSİS Sepsis tanımlanması , tanı konulması ve tedavisi oldukça zor buna karşın sık karşılaşılan ve mortalitesi oldukça yüksek bir sendromdur. Vücudun sistemik yanıtı olarak başlar Bir yada birden fazla organda işlev bozukluğu ile devam eder Organ yetmezliği gelişir Hasta kaybedilir.

3 Tanı ve Laboratuar Bulgular:
Başarılı tedavide altın kurallardan biri, erken tanı ve tedavidir. Erken Tanı İçin : Sepsis ve sekellerinin evrensel tanımlarını bilmek Kan kültürlerinin alınması gereklidir. Bu amaçla ateşli veya titreme döneminde günde en az 3 kez 10 ml kan, özel besi yeri şişelerine alınmalı ve hemen laboratuara gönderilmelidir. Ayrıca primer odaktan da kültür alınmalıdır.

4 Tanı ve Laboratuar Bulgular:
Kan Kültür pozitifliği Lökopeni veya lökositoz Trombositopeni, PT, aPTT zamanında uzama Fibrinojen azalması, fibrin yıkım ürünlerinde artma Kan gazlarında: aisidoz tablosu gelişir ( pH’da düşme, HCO3’de düşme, laktat düzeyinde artış). BUN kreatinin yükselmesi, kreatinin klirensinde azalma SGOT, SGPT ve billirubinlerde artış

5 Kaynak: ACCP/ SCCM Uzlaşma toplantısı kararları
TERİMLER SIRS-Systemic İnflammatory Response Syndrome : Çeşitli ciddi klinik, zarar veren olaylara gösterilen sistemik inflamatuar yanıt. İnfeksiyon: Mikroorganizmaya karşı inflamatuar yanıt ile karakterli mikrobial fenomen veya normalde steril olan konak dokusunun bu organizmalar ile invazyonu Bakteremi : Kanda canlı bakteri bulunması SEPSİS : İnfeksiyona sistemik yanıt; bu yanıt infeksiyon sonucu SIRS’ın iki veya daha fazla kriterinin ortaya çıkması ile kendini gösterir. MODS-Multiple Organ Dysfunction Syndrome : Akut olarak hastalanmış kişilerde değişmiş organ işlevinin olması. Kaynak: ACCP/ SCCM Uzlaşma toplantısı kararları

6 SEPSİS PATOGENEZİ Oldukça karmaşık bir patogenezi olan sepsis sendromu son yıllarda daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Sepsis Semptomları ( ateş taşikardi takipne, beyaz küre yüksekliği veya düşüklüğü) yanında Genel semptomlar ( konjestif kalp yetmezliği veya travma) görülmesi Tanı ve tedaviyi geciktirir.

7 SEPSİSTE RİSK FAKTÖRLERİ
Hasta yaşının 60 ın üzerinde olması AIDS Malnütrisyon Alkolizm Malignite Diabetus Mellitus Sitotoksik ve immünsüpressif ajan kullanımında artma Transplantasyon Dirençli mikroorganizmaların varlığı Tanı ve tedavide agressiv invaziv işlemlerin kullanımı

8 AĞIR SEPSİS : Epidemiyoloji
Dünya çapında major morbidite ve mortalite nedeni Nonkoroner Yoğun Bakım Ünitelerinde önde gelen ölüm nedeni (ABD)1 Genelde 11. ölüm nedeni (ABD)2 ABD’de yılda 750,000’den fazla ağır sepsis olgusu3, her gün 500’den fazla hastanın kaybı3 * Dünyada her gün 1400 kişinin ağır sepsis nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir (Üç Boeing uçağının yolcu sayısı kadar!) 1Sands KE, et al. JAMA 1997;278: 2Murphy SL. National Vital Statistics Reports 3Angus DC, et al. Crit Care Med 2001;29:

9 AĞIR SEPSİS SIK GÖRÜLÜR*
Her 100,000 Kişdeki Oran *The American Heart Association, American Cancer Society, National Center for Health Statistics ve the US Census Bureau ( )’dan alınan bilgilere dayanılarak hesaplanmış veriler. † Ağır sepsis mortalite oranları %28- % 50 (79/100, /100,000 kişide) değişmektedir.

10 AĞIR SEPSİS ÖLÜMCÜLDÜR
Ağır sepsisi olan hastalar arasındaki mortalite oranları %28 ile %50 arasında bildirilmektedir. % 283 % 502 20 40 60 Sands KE, et al Zeni F, et al Angus DC, et al % 341 Mortalite (%) 1Sands KE, et al. JAMA 1997;278: 2Zeni F, et al. Crit Care Med 1997; 3Angus DC, et al. Crit Care Med 2001;29:

11 AĞIR SEPSİS İNSİDANSI ARTMAKTADIR
1,800 600 Ağır Sepsis Olguları ABD Populasyonu 1,600 500 1,400 Total ABD Populasyonu (milyon) Sepsis Olguları (x103) 1,200 400 1,000 800 300 2001 2025 2050 Yıl Angus DC, et al. JAMA 2000;284: Angus DC, et al. Crit Care Med 2001;29:

12 Türkiye’de Sepsis Yıllık ortalama 13.000 sepsis tanısı konulmaktadır.
Bu olguların %40’ı ağır sepsis hastası (yaklaşık 5000 vaka) Ağır sepsis hastalarının %90 gibi bir bölümünün sosyal güvencesi mevcut (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, vs) Sepsisten dolayı ayda ortalama 250 hasta kaybedilmektedir.

13 Sepsiste Homeostazis Bozulur
Pro-enflamatuar mediatörler Endotel hasarı Doku Faktör sunumu Trombin yapımında artış  Enflamasyon  Kogülasyon  Fibrinolizis Artmış PAl-1 Artmış TAFIa Azalmış Protein C Homeostazis

14 MODS ( Çoklu Organ İşlev Bozukluğu)
MODS : Akut olarak hastalanmış kişilerde değişmiş organ işlevinin olmasıdır. Çoklu organ işlev bozukluğu tanımdan da anlaşılacağı gibi bir hastalık değil bir sendromdur ve daima akut veya subakut başlangıca sahiptir.

15 MODS ( Çoklu Organ İşlev Bozukluğu)
MODS genellikle akciğerlerde işlev bozukluğu gelişmesi ile başlar ve takiben de karaciğer, bağırsak, böbrekler, santral sinir sistemi ve hematolojik sistemlerde işlev bozuklukları gelişmesi ile devam eder.

16 MODS DA RİSK FAKTÖRLERİ :
Yaş ( özellikle 65 yaş üstü Önceden mevcut hastalıklar Diabetus Mellitus Malignite Böbrek yetmezliği Malnütrisyon Ateroskleroz / İskemik kalp hastalıkları İnflamatuar / otoimmün hastalıklar Siroz / hepatik işlev bozukluğu Alkol bağımlılığı Steroidler

17 MODS DA RİSK FAKTÖRLERİ :
Akut olaylar Yetersiz, gecikmiş resüssitasyon, doku hipoksisi Mikrovasküler koagülopati İnatçı veya kontrolsüz infeksiyon,sepsis Multipl travma Kompleks cerrahi girişimler Bağırsak infarktüsü Multipl kan transfüzyonu Pankreatit Nörolojik hasar Vasküler hasar, travma

18 SEPSİTE TEDAVİ 1-Antimikrobik Tedavi : Patojen izolasyonu
Antibioram MİK/MBK saptanması Bakterisid ajanların kullanımı Kültür sonuçları ve klinik yanıtın karşılaştırılması İstenmeyen olası etkilerin izlenmesi

19 SEPSİTE TEDAVİ 2- Kardiovasküler Destek Tedavisi
Oksijen replasmanı Sıvı replasmanı Erken dönem ® Kristalloidler Geç dönem ® Kollidler Sempatomimetikler 3- Metabolik Bozuklukların Düzeltilmesi - HCO3 replasmanı

20 SEPSİTE TEDAVİ 4- Tartışmalı Tedaviler : Kortikosteroidler :
Kullanımları tartışmalıdır. Pek çok çalışmada yararlı etkileri saptanamadığından kullanımları artık gereksizdir. Opioid antagonistleri : Naloksanın iv verilmesinin şok tablosunu ortadan kaldırabildiği gösterilmiştir. Şokun erken döneminde verilmelerinin daha yararlı olduğu belirtilmektedir. Etki mekanizmaları bilinmemekle birlikte CAMP’yi artırarak hücresel düzeyde etki gösterdiği düşünülmektedir.

21 SEPSİTE TEDAVİ 5- Yeni Tedaviler :
Antiendotoksin antikorları : HA-1A, Es (monoklonal) Antimediatörler : TNF alfa, IL-1 PAF, diğer NSAID : İbuprofen Pentoksifilin : GIK tedavisi : Hücresel resüstasyon amacıyla önerilmiştir.

22 Sağlık Slayt Arşivi:


"SEPSİS Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları