Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20. YÜZYILIN İLK YARISI Sovyetler Birliği Atağı İnsan kaynakları kalitesindeki belirgin yükseliş Amudi Bilimsel Gelişme ve Yüksek Teknoloji İlk Uzaya Çıkış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20. YÜZYILIN İLK YARISI Sovyetler Birliği Atağı İnsan kaynakları kalitesindeki belirgin yükseliş Amudi Bilimsel Gelişme ve Yüksek Teknoloji İlk Uzaya Çıkış."— Sunum transkripti:

1 20. YÜZYILIN İLK YARISI Sovyetler Birliği Atağı İnsan kaynakları kalitesindeki belirgin yükseliş Amudi Bilimsel Gelişme ve Yüksek Teknoloji İlk Uzaya Çıkış Denemesi ve Askeri Üstünlük

2 20. YÜZYILIN İLK YARISI Amerika Birleşik Devletleri’nin Uyanışı Sovyetler Birliğinin 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde ABD’ye fark atması ABD’nin Demirperde ardından aldığı istihbarat ve büyük keşif Mevzuat düzenlemesi, İlk Tanılama girişimleri, Envanter geliştirme, öğretmen yetiştirme ve kaynak tahsisi

3 20. YÜZYILIN İLK YARISI İNGİLTERE ALMANYA FRANSA NORVEÇ İSVEÇ

4 20 Yüzyılın İkinci Yarısı Çin İsrail Japonya

5 SON 40 YILDAN GÜNÜMÜZE Hindistan Ürdün Malezya Güney Kore Türkiye

6 Dünyada İlk Üstün Yetenekliler Eğitimi Dünyada bilinen ilk üstün yetenekliler eğitimi 15. Yüzyılda Türkler tarafından başlatılmıştır. Osmanlı “Enderun Mektebi” bilinen ilk üstün yetenekliler okuludur. Günümüzde dünyada söz sahibi olan pek çok özel eğitimcinin kabul ettiği bu kurum için “Dünya özel eğitim tarihinin yüz akıdır” şeklindeki bir niteleme söz konusudur.

7 Güney Kore Mucizesi

8 Güney Kore.. YIL: 1970 Maden Bakımından Fakir Yer Üstü Zenginliği Bakımından Fakir Hem ekvatorun kavuruculuğu hem kutup soğukları Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 300 Dolar civarında

9 Güney Kore.. 1970’lerde başlayan Uyanış… ÜLKENİN TEK ZENGİNLİĞİ: İNSAN KAYNAKLARI “Gifted students are our future” (“Üstün zekalı öğrenciler geleceğimizdir”) anlayışının benimsenmesi Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü(KEDI)’nün kurulması, Üstün Yetenekliler eğitiminin bir devlet politikasına dönüştürülmesi(Yasayla korunması) Öğretmenlerin yurtdışı ve yurt içinde hızla eğitilmesi Öğrenci Tanılama envanterlerinin geliştirilmesi Ekonomik yatırımların yapılması

10 Güney Kore.. Beyin göçünün önlenmesi, beyin dolaşımının başlatılması Üstün yetenekli öğrenciler için Science Hıgh Schooll( 7. Sınıftan itibaren, lise sona kadar yatılı Üstün Yetenekliler okulu) açılması Üniversitelerin çoğuna sınav geçiş hakkı verilmesi Öğrencilerin devlet kontrolünde yurt dışında eğitim olanaklarından yararlandırılması(Özellikle ABD, Avrupa, Rusya) Sınai ve Teknolojik Gelişim Hamlesi Önce taklide dayalı üretim hamlesi, ardından özgün modellerin geliştirilmesi Patentli Marka Ürünler: Hyundai, Kia, Samsung, Daiwou, v.s.

11 Güney Kore.. YIL: 2011 Maden Bakımından Fakir Yer Üstü Zenginliği Bakımından Fakir Hem ekvatorun kavuruculuğu hem kutup soğukları FAKAT ÜLKENİN TEK ZENGİNLİĞİ: İNSAN KAYNAKLARI “Üstün zekalı öğrenciler geleceğimizdir” anlayışını benimsemiş yeni Güney Kore!.. Ve kişi Başına Düşen Milli Gelir: 300 Dolar yerine 21.000 Dolar…

12 Türkiye’de Üstün Yeteneklilere Yönelik Çalışmalar 07/07/1948 tarih ve 5245 sayılı “İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair Kanun” ile ilk kez İdil BİRET ve Suna KAN yabancı ülkelerde öğrenim görmek için gönderilmiştir.

13 24.02.1956 tarihli 9242 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6660 Sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun

14 Fen Liseleri 1962 yılındaki Milli Eğitim Şurasında alınan karar doğrultusunda üstün yetenekli çocukların yetiştirilmesi amacıyla 1964 yılında Ankara Fen Lisesi’nin kurulması; Ülkemizde Eylül 2010 itibariyle 96 Fen Lisesi, 23.203 Öğrencisi bulunmaktadır)

15 1970’lerde Ankara’da açılan ve çok kısa ömürlü olan özel statülü bir resmi ilkokul denemesi…

16 Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL 1993 yılında, Sezai Türkeş tarafından kurulmuştur. 2001 yılından bu yana, etkinliklerini yalnızca lise seviyesinde Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir.

17 Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekalılar Bölümü’nün Proje uygulama okulu olarak, MEB ile İstanbul Üniversitesi arasında gerçekleştirilen bir protokol ile 2003 yılında kurulmuştur. 12’si üstün zekalı 12’si normal öğrenciler olmak üzere 24’er kişilik sınıflarla eğitim yapılan bir örgün eğitim kurumudur.

18 Diğer Kurumlar ve çalışmalar Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (Eylül 2010 itibariyle 57 AGSL, 10.134 Öğrencisi bulunmaktadır.) Spor Liseleri (Eylül 2010 itibariyle 22 Spor Lisesi,3.386 Öğrencisi bulunmaktadır.) Sosyal Bilimler Liseleri (Eylül 2010 itibariyle 18 SBL, 3.120 Öğrencisi bulunmaktadır.) Anadolu Liseleri (Eylül 2010 itibariyle 991 Anadolu Lisesi, 410.000 Öğrenci bulunmaktadır.)

19 Üniversitelerde Yapılan Çalışmalar İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) Anadolu Üniversitesinde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde üstün yetenekli öğrenciler için yürütülmektedir. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi- Üstün Zekalılar Eğitim Anabilim Dalı 2002-2003 öğretim yılında üstün zekalı öğrencilere sınıf öğretmeni yetiştirmeye başlamıştır. Çocuk Üniversiteleri (Ankara Üniversitesi,İstanbul Üniversitesi,Medeniyet-Üsküdar Çocuk Üniversitesi)

20 Bilim ve Sanat Merkezleri 1994 Yılında verilen makam onayı ile açılmaya başlanan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) üstün yetenekli öğrenciler için Ülkemizdeki en kapsamlı Eğitim Modelidir. BİLSEM, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve yetenek türlerine uygun eğitim almalarını sağlamak amacıyla açılmaktadır. (Eylül 2012 itibariyle 66 BİLSEM ve 7000’den fazla öğrencisi bulunmaktadır )

21 Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi İçin Yapılan Kongre ve Çalıştaylar Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (23-25 Eylül 2004 MEB, Marmara Üniversitesi, Çocuk Vakfı) II. Ulusal Üstün Yetenekliler Kongresi (25-27 Mart 2009 Anadolu Üniversitesi) Aralık 2009’da toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 19. toplantısında “2009-2013 Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı”nın hazırlanması kararını almıştır. I. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu (23-24 Eylül 2010 MEB, KOÇ Üniversitesi, TEV) TÜSSİDE Çalıştayı (20-22 Aralık 2010) 19. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına uygun olarak 2012-2016 Strateji belgesinin hazırlanması, Modeller, Tanılama Usulleri, İnsan Kaynakları, Sürdürülebilirlik konuları geniş tabanlı bir katlımla ele alınmıştır. Ankara Kızılcahamam Çalıştayı (4-8 Nisan 2011) TÜSSİDE Çalıştayı’nda ele alınan konular ve başlıklar üzerinden muhtemel bir üstün yetenekliler yönetmeliği için somut bir adım atıldı. Bir taslak oluşturularak çıkarılması planlanan bir üstün yetenekliler kanunu için zemin hazırlama çalışmaları yapıldı. 16-17 Ocak 2013 İstanbul Çalıştayı : İstanbul İl MEM, İstanbul BİLSEM ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile “Eğitimcinin Eğitimi” ve Üstün Yeteneklilerin İstihdamı” konuları ele alındı.

22 ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLER STRATEJİ VE UYGULAMA PLANI 2013 - 2017 Yeni Strateji Belgesi 16 Ocak 2013 Tarihinde TÜBİTAK web sitesinde yayınlandı Linki: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/10_ek-1_ustunyetenekliler.pdfhttp://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/10_ek-1_ustunyetenekliler.pdf KESİTLER… KESİTLER…. KESİTLER… Okul öncesi eğitimi dönemindeki üstün yetenekli çocukların eğitim hizmetleri İlkokul eğitimi dönemindeki üstün yetenekli çocukların eğitim hizmetleri Ortaokul eğitimi dönemindeki üstün yetenekli çocukların eğitim hizmetleri Lise eğitimi dönemindeki üstün yetenekli çocukların eğitim hizmetleri Orta okullar ağırlıklı olmak üzere, destek eğitim ve kaynak odalar yardımıyla üstün yetenekli bireylerin eğitim hizmetlerini genişletmek Eğitim çağına gelen her bireyi anasınıfından itibaren ilkokul sonuna kadar gelişim testleri yardımıyla tanılayarak yeteneklerine göre yönlendirmek. Ortaokuldan itibaren etiketleyerek eğitim hizmetlerini sürdürmek. Son 4’lük kısımda özel statülü liselerde eğitim hizmetlerine devam etmek. Hızlandırma kapsamında her 4’lük dilimde 1 kez sınıf atlatmak Üst öğretim kurumlarından ders ve kredi aldırmak Her aşamada BİLSEM’lerden aktif olarak yararlanmak. MEB dışında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da sürece dahil olmasını sağlamak…

23 İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi 15 kadrolu, 15 görevlendirme olmak üzere 30 öğretmen 6 yönetici ve 1 destek personeliyle eğitim hizmeti veren bir kamu kuruluşudur. Okul değildir. Öğrencilerimiz için 0kul saatlerinin dışındaki zamanlarda 3 seans seçeneği ile; Hafta içi: 15.00-17.00 veya 17.00-19.00 saatleri arasında; Hafta Sonu: 09.00-15.00 saatleri arasında eğitim hizmetleri yürütülmektedir.

24 Diğer Sunumuz İçin Hazır mısınız?


"20. YÜZYILIN İLK YARISI Sovyetler Birliği Atağı İnsan kaynakları kalitesindeki belirgin yükseliş Amudi Bilimsel Gelişme ve Yüksek Teknoloji İlk Uzaya Çıkış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları