Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

«Hafif düzeyde zihinsel engelli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "«Hafif düzeyde zihinsel engelli"— Sunum transkripti:

1 «Hafif düzeyde zihinsel engelli
6-18 yaş grubu bireylerin eğitsel tanılaması ve bu bireylere sunulan eğitim programı seçeneklerinin karşılaştırmalı incelenmesi»

2 Almanya

3 Almanya Konumu Bayrak Arma Yüz ölçümü :357.000 km2 Nüfusu :83.029.536
İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Berlin Önemli şehirleri :Hamburg, Münih, Köln, Essen, Frankfurt Dili :Almanca Dini :Hıristiyanlık Para birimi :Euro

4 Almanya’nın Sınırları
Almanya sınırlarının hepsini Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşır. Ülkenin komşuları kuzeyde Danimarka, doğuda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, güneyde Avusturya ve İsviçre, batıda Fransa ve Lüksemburg, kuzeybatıda Belçika ve Hollanda'dır.

5 Almanya’nın Sınırları

6 Almanya’nın Siyasi Yapısı
Almanya; federal, parlamenter, temsili demokrasili bir cumhuriyettir. Almanya; her biri alt bölgelere ayrılmış toplam 13 eyalet (Bundesländer) ve 3 serbest şehir içerir. Alman politik sistemi 1949'da ilan edilen anayasayla, bilinen adıyla Grundgesetz ile, temellendirilmiştir

7 Almanya’nın Tarihçesi
Bismarck,1871'de Alman birliğini sağlayarak Alman İmparatorluğu'nu kurdu. Ekonomi, bilim ve kültür alanında büyük başarılar elde edildi. I. Dünya Savaşı, Almanya'nın yenilmesiyle sonuçlandı. Halkın ayaklanması ile Cumhuriyet ilân edildi. 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi üzerine İngiltere ve Fransa, Almanya'ya savaş açtı ve II. Dünya Savaşı çıktı. ABD'nin müttefikler yanında savaşa girmesi sonucu, Almanya teslim oldu ve işgal edildi. ABD, Fransa ve İngiltere'nin işgal bölgesinde Batı Almanya, SSCB'nin işgal bölgesinde de Doğu Almanya kuruldu. 1989 yılında Sovyetler Birliği’nde yapılan reformlardan cesaretlenen Doğu Alman halkı demokratik reformların yapılması için gösterilere girişti Kasım'ında "Berlin Duvarı" yıkıldı. 3 Ekim 1990'da iki Alman Devleti, Federal Almanya anayasası altında birleşti.

8 Almanya’nın Yer Şekilleri
Kuzey kesiminde ovalar, orta kesiminde dağlar, güney kesiminde de platolar ve dağlar bulunur. Almanya'da üç ana nehir vardır: Ren 865 km.liktir ve Neckar, Main ve Moselle Nehri'ni kapsar.Elbe 727 km.likdir (Kuzey Denizi'ne akar) veTuna Nehri (Donau) 687 km.lik bir uzunluğa sahiptir. Diğer önemli nehirler, güneydoğudaki Isar Nehri, Orta Almanya'daki Main, kuzeybatıdaki Neckar ve kuzeydeki Weser Nehri'dir.

9 Almanya’nın Yer Şekilleri
Ülkenin üçte birinden fazlası ormanlarla kaplanmıştır Avrupa'nın Orta ve Atlantik bölgelerinde bulunmasıyla birçok hayvan ve bitki çeşidini barındırmaktadır

10 Almanya’nın İklimi Almanya'nın geneli, nemli batı rüzgarlarının üstünlük kurduğu ılımlı bir iklime sahiptir. İklim; Gulf Stream'in etkisi altındaki Kuzey Atlantik Akıntıları tarafından etkilenmektedir. Bu ısıtıcı sular, Kuzey Denizi sınırlarındaki Jutland Yarımadası ve Ren Bölgesi dahil olmak üzere birçok bölgeyi etkilemektedir. Sonuç olarak kuzeybatı ve kuzey bölgelerinde iklim okyanusal iklimdir; yağış yaz boyunca maksimuma çıkmak üzere her dönem sürer. Kışları ılımlı ve yazları serindir, buna karşın sıcaklık çoğu zaman 30°C'yi aşabilmektedir. Doğuda ise iklim daha karasaldır; kışlar çok soğuk, yazlar çok sıcak ve kuru olabilmektedir. Orta ve güney Almanya ise farklı olarak karasal ve okyanusal iklim arasında bir geçiş bölgesidir. Yine, en yüksek sıcaklık yazın 30°C'yi aşabilmektedir.

11 Berlin 53°K – 13°D / 50m 8,9°C / 581mm

12 Hamburg 54°K-10°D / 16m 8,6°C / 754mm

13 Almanya’nın Nüfusu Nüfusu, 2001 yılına göre 'dır. Ülkede civarında yabancı yaşar.

14 Almanya’nın Eğitim Sistemi
Almanya'da eğitimin idaresinin sorumluluğu federal eyaletlerindir. Federal hükûmet eğitim konusunda oldukça küçük bir role sahiptir. İsteğe bağlı olmak üzere anaokulu eğitimi üç ve altı yaş arasındaki tüm çocuklara sağlanmaktadır, sonrasında da en az dokuz yıl sürecek zorunlu eğitim vardır. İlköğretim genelde dört yıl sürmektedir ve devlet okulları bu ilköğretim sürecinde katmanlara ayrılmamıştır. Buna zıt olarak, orta öğretimde öğretmenlerin öğrencilerin yeteneklerine ve öğretmenlerin tavsiyesilerine göre öğrencilerin gidebilecekleri dört çeşit okul bulunmaktadır: Gymnasiuma en yetenekli öğrenciler kayıt olur ve Gymnasium onları üniversite eğitimine hazırlar; eğitim, eyaletlerin sistemine bağlı olarak sekiz veya dokuz yıl sürmektedir; Realschule daha yaygın olarak orta düzey öğrencilere hitap eder ve altı yıl sürer; Hauptschule okulları, öğrencileri mesleki eğitime hazırlar ve Gesamtschulede önceki üç türü kapsayan bir eğitim sistemini benimsemektedir.

15 Almanya’nın Ekonomik Etkinlikleri
Yer altı kaynakları çok zengin olmamasına rağmen sa­nayisi çok gelişmiştir. En önemli yer altı zenginliği taş kömürü ve linyittir. Doğalgaz da bulunur. Tarım ve hay­vancılık gelişmiştir. Ormancılık ülke ekonomisine bü­yük katkı sağlar. Dünya'nın en büyük otomobil üreticilerindendir. Dış ticaret açısından ABD'den sonra Dün­ya'nın ikinci büyük ülkesidir.

16 Tarım Aktif nüfusun % 5'inden azı tarım sektöründe çalışmaktadır.
Tarımda modern yöntemlerin kullanılması nedeniyle verim çok yüksektir. En önemli tarım ürünleri; patates, tahıl, şeker pancarı ve üzümdür. Patates üretiminde dünyanın başta gelen ülkelerinden biridir. Tarımsal üretimi kendine yeterli olmadığı için dışarıdan gıda maddeleri alır.

17 Hayvancılık Almanya'da domuz, sığır, koyun ve kümes hayvanları yetiştirilir. Hayvancılık daha çok mandıracılık ve besicilik şeklindedir. Et ve süt verimi yüksek hayvan ırkları beslenir. Hayvansal ürünlerin üretimi ihtiyaçtan fazladır.

18 Maden ve Enerji Almanya yer altı kaynaklarından sadece taş kömürü ve linyit bakımından kendine yeterlidir. Petrol, doğal gaz ve diğer madensel ham maddeleri ithal eder.

19 Sanayi ABD’den sonra en gelişmiş sanayi ülkesidir.
Alman ağır sanayi; Ruhr Havzası, Dortmund ve Bremen çevresinde toplanmıştır. Almanya, dünyanın en büyük demir-çelik üreticilerinden biridir. Sanayinin en önemli kollarından biri de otomotiv sanayidir. Bunu, kimya, petrokimya, elektronik, seramik, kâğıt, gemi yapımı, dokuma, optik aletler sanayi vb. izler.

20 Ulaşım Dünyanın en modern ulaşım sistemlerine sahip ülkelerinden biridir. Demir yolları ağı çok gelişmiştir. Ülkenin büyük kentleri arasında bilgisayar kontrollü ve hızlı trenler çalışır. Toplu taşımacı­lıkta raylı sistemin payı çok büyüktür. Avrupa'nın en iyi otoyol sistemi Almanya'da kurulmuştur. Hava ulaşımı da çok gelişmiştir. Frankfurt şehri, Avrupa'nın en büyük hava limanına sahiptir. Akarsular ve kanallar da ulaşımda önemli bir yer tutar.

21 Ticaret Almanya'nın ticareti çok gelişmiştir.
ABD'den sonra ekonomik güç yönünden dünyanın ikinci büyük devletidir, İhracatı ithalâtından fazladır. İhracatı: Tıbbî malzeme, çeşitli makineler, elektronik eşyalar, başta otomobil olmak üzere motorlu araçlar, kimyasal maddeler, demir-çelik, gemi ve silâhtır. İthalatı: Petrol, gıda maddeleri ve çeşitli ham maddeler gelir. Daha çok Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapar. Ticarî ilişkilerinin yoğun olduğu diğer ülkeler ABD, Japonya ve Tayvan'dır.

22 Almanya – Türkiye İlişkileri
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihî bir geçmişi vardır. Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar iki ülke ilişkileri daima canlı kalmıştır. 1960'tan sonra çalışmak üzere bu ülkeye birçok vatan­daşımız gitmiştir. Hâlen eş ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 2, Türk Almanya'da yaşamaktadır. Zamanla Türk vatandaşlarının bir bölümü bugün işveren durumuna gelmiştir. Türklere ait iş yerinin sayısı 'i bulmuştur. Bu işyerleri arasında dev iş merkezleri ve fabrikalar da vardır. Türkler kazançlarının bir bölümünü döviz olarak ülkemize yollar ve ekonomimize katkı sağlarlar.

23 Almanya – Türkiye İlişkileri
Almanya'daki Türk vatandaşları birçok sorunla karşı karşıyadır. Bunlar; yabancı düşmanlığı, çocuklarının eğitimi, kültür çatışması, uyum problemi ve ailelerin parçalanmasıdır. Türkiye, Almanya'daki vatandaşlarımızın dinî, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, öğretmen ve din görevlisi göndermektedir. Bu alanlarda Almanya ile ikili anlaşmalar yapılmıştır.

24 Almanya – Türkiye İlişkileri
Türkiye - Almanya arasındaki ticarî ve siyasî ilişkiler çok gelişmiştir. Almanya, Türkiye'nin dış ticaretinde birinci sırayı alır. Türkiye'ye çeşitli makineler, elektrikli aletler, optik aletler, kimyasal ürünler, boya maddeleri, demir - çelik, motorlu araçlar satar. Türkiye'den meyve, sebze, deri ürünleri ve tekstil ürünleri renkli televizyon alıcıları, otomobil yedek parçaları ve çeşitli ham maddeler alır.

25 Türkiye’nin Dış Ticaretinde Almanya


"«Hafif düzeyde zihinsel engelli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları