Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUYORUZ. OKULUMUZDA OKUMA SAATİ PROJESİ OKUYORUZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUYORUZ. OKULUMUZDA OKUMA SAATİ PROJESİ OKUYORUZ."— Sunum transkripti:

1 OKUYORUZ

2

3

4

5 OKULUMUZDA OKUMA SAATİ PROJESİ

6 OKUYORUZ

7

8

9 TÜBİTAK SOSYOLOJİ PROJESİ ÇALIŞMALARI

10

11 DEĞERLERİMİZİ ANLATIYORUZ AYIN DE Ğ ER İ : ÇALI Ş KANLIK VE EME Ğ E SAYGI

12

13 ÇALIŞKANLIK

14

15

16 Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. ( Victor Hugo)

17 Yuvarlanan taş yosun tutmaz. (Syrus)

18 Birileri bugün gölgede oturuyorsa, uzun zaman önce birileri ağaç ektiği içindir. (Warren Buffett)

19 Babam bana çalışmayı öğretti ama çalışma aşkını öğretmeyi unuttu. (Abraham Lincoln)

20

21

22

23

24

25 Bir şeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol bulur; istemeyen mazeret bulur. (E. C. McKenzie)

26 Doğru yolda olsan bile, öylece oturup durursan ezilirsin. (Will Rogers)

27 Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. (Voltaire)

28 Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.(Emile Roux)

29 Bekleyenlerin de ayaklarına birkaç şey gelebilir ama bunlar, yalnızca çok çalışıp kazananlardan geriye kalan şeyler olur. (Abraham Lincoln)

30 Sakın oturduğunuz yerden "Allah´ım rızkımı ver" deyip durmayın. Gökten ne altın yağar, ne de gümüş?Hz.Ömer r.a.

31

32 ÇALIŞINCA OLUYOR Tüm güçler bir noktada Buluşunca oluyor, Yapamam deme sakın Çalışınca oluyor. Çalışmak zor gelmesin Alışınca oluyor, Planlı,prgramlı Çalışınca oluyor.

33 Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın çalışın. Otto Von Bismar

34 Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. Victor Hugo

35 Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. Motley

36

37

38 EMEĞE SAYGIIII

39 Dü ş ünmeden konu ş manın cezası sonradan dü ş ünmeye mahkum olmaktır. Thomas Edison

40

41 Nasıl bir hayat ya ş ıyorsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl öldüyseniz, öyle de dirilirsiniz. Hz. Muhammed(sav)

42 Nehrin kaynağına saygısı, denize doğru akmasıdır. Recâ Garudi

43 Saygı düzenin anahtarıdır Atatürk

44 Eme ğ e saygı göstermek eme ğ i meydana getiren ki ş iye kar ş ı saygı göstermektir.

45 Ki ş inin kendi nefsine gösterece ğ i saygı, saygıların en büyü ğ üdür. Ebeda

46 Eme ğ e Saygı Tesadüf yoktur bende,tevazü vardır Çalı ş manın da adabı usülü vardır, Çalı ş massan niçeli ğ in,gölgen kadardır; Yapılan eme ğ e saygım var benim. Ne yaparsan yap geçmiyor zaman Çok çalı ş hiç kimseye dileme aman Bıktırma kimseleri,dostta bulaman; Yapılan eme ğ e saygım var benim. Mehmet Sancak

47 Her ş ey incelikten, yalnız insanlar; kabalıktan kırılırlar. İ brahim Olcaytu

48 İ nsanların saygı ve ş erefinin itaat ve uyumunun kendinden maddeten de ğ il manen yüksek olanlar için gösterilmesi insan ruhunun gereklerindendir Atatürk

49 Haklara saygı göstermek ve sorumlulukları yerine getirmek herkesin dinî ve ahlakî görevidir. Eme ğ e saygı da İ slam’ın üzerinde önemle durdu ğ u bu görev ve sorumluluklardan biridir. Kur’an-ı Kerim'de “ İ nsan için ancak çalı ş tı ğ ı vardır.” (Necm, 53/39) buyrularak, eme ğ in hakkı açıkça vurgulanmı ş tır. Bir hadis-i kudsî’de, yüce Allah’ın; Kıyamet gününde kendisine verdi ğ i sözü tutmayanın ve çalı ş tırdı ğ ı i ş çiden i ş ve hizmet aldı ğ ı halde; onun eme ğ inin kar ş ılı ğ ını vermeyenin hasmı olaca ğ ı ifade edilmektedir. Sevgili Peygamberimiz ise; “Çalı ş anın ücretini alın teri kurumadan veriniz”buyurarak bu konuda i ş verenleri uyarmı ş lardır

50 Sevgi ile saygı, yapı ş ık ikizler gibidir. ayrılırlarsa ölürler.. E.ESAT ER İŞİ RG İ L

51 Saygı kazanmak istiyorsan önce ba ş kalarının emeklerine saygı göstermeyi bilmelisin.

52 TÜBİTAK PROJESİ ÇALIŞMALARI

53

54 AYIN ÖĞRENCİSİ (ARALIK) ELİF AKTEPE

55 AYIN EN TEMİZ SINIFI (ARALIK)

56 AYIN EN TEMİZ SINIFI


"OKUYORUZ. OKULUMUZDA OKUMA SAATİ PROJESİ OKUYORUZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları