Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kim oldu ğ unu Ba ş ına gelen De ğ il, Senin hareket Tarzın belirler,. Sevdiğin kişinin, seni sevmediğini düşündüğünde... Çoğu zaman çok iyi hareket.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kim oldu ğ unu Ba ş ına gelen De ğ il, Senin hareket Tarzın belirler,. Sevdiğin kişinin, seni sevmediğini düşündüğünde... Çoğu zaman çok iyi hareket."— Sunum transkripti:

1

2

3 Kim oldu ğ unu Ba ş ına gelen De ğ il, Senin hareket Tarzın belirler,. Sevdiğin kişinin, seni sevmediğini düşündüğünde... Çoğu zaman çok iyi hareket etmiyorsun demektir …

4 kendili ğ inden mutlulu ğ u bulmak zordur, Ama onu ba ş ka Yerlerde bulmak da olanaksızdır Hiç kimse geçmişe dönemez ve parlak başlangıçlarını bulamaz. Ama herkes, şu andan itibaren, Harekete geçebilir ve parlak bir sona ulaşabilir.

5 Kaç defa Ba ş lamı ş oldu ğ un Hiç önemli de ğ il, Önemli olan Ba ş arma arzusuna Sahip olmaktır… Kendini geliştirmek için bolca zaman ayır, Böylece başkalarını eleştirmek için zaman bulamayacaksın.

6 En güzel Tebessüme, Kendini sevdi ğ inin Kollarına atı ğ ında Sahip olursun…olursun Eğer Sevgi acı veriyorsa, Bu gerçek sevgi değildir.

7 Mutlulu ğ a Götüren yol mevcut de ğ ildir. Mutluluk Yolunun üzerindedir. Özgür olmak, Hiç kimsenin senin, doğru olan bir işi yapmana engel olamaması Veya kötü olan bir şeyi yapman için seni ikna edememesidir.

8 c Ayrılık sevgiye, Yangın rüzgara ba ğ lıdır: Küçü ğ ü söndürür, Büyü ğ ü ate ş ler. Kaygılanmak,koltukta sallanmaya benzer. Bu meşgul eder, ama seni bir yere götürmez.

9 Tanrı insanları Birbirine benzer yaratmı ş tır, Ancak senin davranı ş ın di ğ erlerinden Farklı yapar. İnsan, nasıl sevdiğini güzel görüyorsa, İnandığını da kutsal yapar.

10 Ya ş am Bir çikolatayı andırır, Ancak acı Onun de ğ erini artırır. Eğer Zihnin geçmişteki problemlerle meşgul ise, Şu andaki neşe ortamından faydalanamazsın.

11 Bir insan, ancak bir ya ş a Geldi ğ inde, dostlarının Dostlarının kendisine Saygılı olmadı ğ ının Farkına varırsa, Ya ş am çok zor olur. Kendine olan saygını geliştirmediğin sürece, Başkalarının veya olayların kontrolüne girersin.

12 E ğ er, Ho ş nut olmak İ stiyorsan, Küçük ş eylerden Zevk almayı ö ğ renmelisin. Paranın mutluluk Getirmeyece ğ ini bilmelisin. Başarıya ulaşmak için en uygun durum, Sahip olduğunla bulunduğun durumdur.

13 Kötümser ve Haklı olmak Yerine, İ yimser olmak, Ve yanılmak Daha iyidir. Bir münakaşa, bir cehalet değiş tokuşudur.

14 Sakın ba ş kalarını Taklit etmeyi dü ş ünme. Zira sen, Hiç kimsenin Sahip olmadı ğ ı Bir güzellik ve Zenginli ğ e sahipsin. Zihni barış Başkalarını değiştirmek huyundan vazgeç, ve onları oldukları gibi kabul etmeyi öğren.

15 kendi davranışlarının sonuçlarına, Sabırla katlanmak zorundasın. Dostlarını Kontrol etmek için Kendini yorma. Daha çok, onlara Saygılı olmasını ö ğ ren.

16 Eğer dünü bir hata sebebiyle kaybetmiş isen, Onu düşünerekten bu gününü berbat etme. Geceleyin Yol almadan, Hiç kimse ş afa ğ a ula ş amaz.

17 Tünelin sonunu gösteren ışık, Önce kendi içinde parıldar. Nadir görüldü ğ ünde Çok ş a ş ırılır, Ama sık görülürse hayır.

18 En zor meydan okuma, herkesin senden başka biri Yapmak istediği bir dünyada kendin olmaktır. Ya ş am boyu küçücük Mutluluk ı ş ıkları Yaydı ğ ında, Bu daima, Dostunun onları Senin üstüne Serpmesi ile sonlanır.

19 Bir dostunu sevdiğini gizlemek, bu sevginin kaybolmasına neden olabilir. Kaybetti ğ inde Ders çıkarmayı Sakın unutma.

20 Senin ümitlerini kıran bir dostuna sakın kızma, çünkü onu saklayamayan ilk önce sen oluyorsun. Ne ş eli bir Mizaç kar ş ısında Bulutlu bir günün Hiçbir etkisi olamaz.

21 Ba ş kalarının, Bana saygılı Olmaları için, Her ş eyden önce benim kendi Kendime saygılı Olmam gerekir. Gerçekten ağlamak yerine içinden ağlamak en kötü şeydir. Gerçekten ağlandığında gözyaşları kolayca silinir Ama içeriden ağlanırsa daima yara bırakır.

22 Her türlü çözüm SÜKUNETLE bulunur Çözümler Senin İ Ç İ NDED İ R. Her türlü çözüm SÜKUNETLE bulunur Çözümler Senin İ Ç İ NDED İ R.

23 Tercüme:Yusuf Haznedaroğlu

24


"Kim oldu ğ unu Ba ş ına gelen De ğ il, Senin hareket Tarzın belirler,. Sevdiğin kişinin, seni sevmediğini düşündüğünde... Çoğu zaman çok iyi hareket." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları