Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖZDEĞERLENDİRME SUNUMU Prof. Dr. Hüsniye YÜKSEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖZDEĞERLENDİRME SUNUMU Prof. Dr. Hüsniye YÜKSEL."— Sunum transkripti:

1 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖZDEĞERLENDİRME SUNUMU Prof. Dr. Hüsniye YÜKSEL

2 SUNUM PLANI Anabilim Dalı Tanıtımı – Misyon – Vizyon – Kısa tarihçe – Fiziki yapı ve hizmet birimleri İnsan kaynakları – Öğretim üyesi – doktor, hemşire, diğer personel Akademik Faaliyet – 2012-2013 Eğitim Faaliyetleri – Mezuniyet öncesi – Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri – Hasta yatış – Poliklinik – Laboratuar, özel işlem, günlük girişim ve tedavi Etkinlik analizleri – Hekim, Hemşire, personel Mali Analiz (2012-2013) – Gelir – Gider – Fatura Red Oranı – Sağlanan Bağışlar Geleceğe yönelik planlar ve talepler

3 MİSYON Araştırma Eğitim Tıp Öğrencilerinin Eğitimi Uzmanlık Eğitimi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Diğer Lisansüstü ve Doktora Eğitimleri Toplum Eğitimi Sağlık Hizmeti Eğitim ve Sağlık Hizmetinin Planlamasına Katkı Temsil

4 VİZYON İstanbul Üniversitesinin «Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma» vizyonunun gerçekleşmesine anılacak düzeyde katkıda bulunmak – Araştırma Sadece sayısı değil niteliği yükseltilmiş araştırmalarla tıbbın gelişimine katkıda bulunmak – Eğitim Sayısal/ölçülebilir verilerle en iyi eğitimi veren, gerek lisans öncesi, gerekse lisans sonrası eğitimleri için en iyi öğrencilerin/hekimlerin tercih ettiği Fakülte/Üniversite olmanın paydaşı olmak – Tedavi hizmetlerinde günceli yakalamış olmakla kalmayıp öncü olmak – Toplumsal sağlık meselelerine, sağlık planlamalarına katkı konusunda vazgeçilemez konumda olmak

5 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI ADIKARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLETİŞİM BİLGİLERİ TEL: (0212) 414 32 85 (0212) 414 30 00 / 21644 kardiyolojianabilimdalı@gmail.com ANABİLİM DALI TARİHÇESİ KARDİYOLOJİDE İLKLER 1991 Yılına kadar CTF İç Hastalıkları bünyesinde 1991 Yılında Kardiyoloji Anabilim Dalı Ülkedeki ilk sol kalp kateterizasyonu 1961, Harmancı, Binak, Oran Sol ventrikül dp/dt (Binak,1968) ve Vmax (Uçak,1969) tayinleri İlk mitral ekogram U.Derman 1971 Mart 1973 – Ülkedeki 3. Koroner Bakım Ünitesi’nin kuruluşu 1975 – Sol kalp kateterizasyonunun rutin uygulanması (190 olgu/yıl)

6 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI FİZİKSEL YAPISI Toplam yatak sayısı: 48 ( 2013 yılında onarım nedeniyle 17 yatak 6 ay kapalı kaldı) – Servis: 34 yatak (8 tek, 5 iki ve 4 dört yataklı oda) – Yoğun Bakım: 6 yatak (1 yatak hemşiresizlik nedeni ile kapalı) – Günübirlik Anjiyo : 8 yatak Poliklinikler: 1 genel, 1 spesifik poliklinik Non-İnvazif Laboratuarlar – 2 adet ekokardiyografi cihazı (2013’de alındı, biri bağış ile) – 1 adet egzersiz testi cihazı – 1 adet ambulatuar kan basıncı ölçüm cihazı (yeni, bağış ) – 1 adet tilt-table (yeni alındı-uluslar arası çalışma kazancı) İnvazif Laboratuar – 2 anjiyografi cihazı (diagnostik, girişimsel işlemler ve elektrofizyoloji) Toplantı Salonu (aynı zamanda öğrenci dersliği): 40 kişi

7 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI

8 AKADEMİK FAALİYETLER Ulusal ve Uluslararası Makaleler

9 Ulusal kitap editörlüğü

10 YURTDIŞI TEMSİL Uluslararası kongreler – Sempozyumda konuşmacı – Prof.Dr. Zeki Öngen ACC 2010, ESC 2011, AHA 2012 – Prof. Dr. Rasim Enar Dünya Kalp Yetersizliği Kongresi 2012, 2 konuşma Uluslararası çalışma koordinatörlüğü – Prof. Dr. Zeki Öngen 3 çalışma Yürütülen uluslararası çalışmalara katılım – Prof.Dr. Barış İlerigelen 2 çalışma

11 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM 2-3 ve 5. SINIFLAR İNGİLİZCE ve TÜRKÇE PROGRAMLAR Teorik Dersler – 2,3 ve 5. sınıflar Entegre programa dahil ders kurullarında (diğer Anabilim Dalları ile ortak) Pratikler – 3. sınıf: propedötik eğitimi içinde (diğer Anabilim Dalları ile ortak) – 5.sınıf: staj Sınavlar – 2,3 ve 5. sınıf ders kurulları (diğer Anabilim Dalları ile ortak)

12 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KARDİYOLOJİ UZMANLIK Rotasyonlar – Zorunlu (İç Hastalıkları (6ay), Akciğer H (2ay) – Bilim Dalı (servis, YBÜ (3 ay), non-invazif (6 ay), invazif (6 ay) ve poliklinik (3 ay) rotasyonları Vizitler Eğitim Toplantıları –Seminer, olgu tartışmaları –Dergi toplantıları –Kateter laboratuarında bu hafta –EKG ve EKO çözümlemeleri Diğer – Anabilim Dalı dışında gerçekleştirilen kongre vd toplantılara katılım – Anabilim Dalı/Bilim Dallarında yürüyen çalışmalara katılım

13 HİZMET İSTATİSTİKLERİ YATAN HASTA 2012 2013 (6 aylık)

14 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİANABİLİM DALI 2012-Yıllık Ortalama

15 KARDİYOLOJİ A.D. YATAK DOLULUK ORANI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

16 KARDİYOLOJİ A.D. ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

17 KARDİYOLOJİ A.D. YATAK DEVİR HIZI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

18 POLİKLİNİK

19 KARDİYOLOJİ A.D. POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

20 KARDİYOLOJİ A.D. ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN GÜNLÜK POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

21 KONSÜLTASYON

22 LABORATUAR İŞLEMLERİ Non-invazif – Elektrokardiyografi – Ekokardiyografi – Efor testi – Ritm Holter İnvazif – Tanısal (anjiyo, sağ sol kalp kateterizasyonu, vazoreaktivite testi, FFR vb) işlemler – Tedavi (PKG, CRT, ICD)

23 ELEKTROKARDİYOGRAFİ

24 EKOKARDİYOGRAFİ 2012 yılı kasım-aralık aylarında EKOKARDİYOGRAFİ ünitesi cihaz arızası sebebiyle faaliyet göstermemişti r.

25 RİTM HOLTER 1-2 kayıt cihazı, 18 Hazirandan itibaren yapılamıyor

26 EGZERSİZ TESTİ

27 İNVAZİF TANISAL İŞLEMLER

28 İNVAZİF TEDAVİ İŞLEMLERİ

29 GÜNÜBİRLİK YATIŞLAR

30 2012 YILI GELİR GİDER DURUMU

31 2013 YILI 9 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

32 Bağış yolu ile kazanımlar Temmuz 2012-Temmuz 2013 arasında 375.000 bağış toplandı – 3 boyutlu ekokardiyografi cihazı alındı – Yıkık dökük haldeki A3 servisi tamir edildi Uluslararası çalışmadan elde edilen döner sermaye gelirinden – Tilt-table alındı Elektrokardiyografi cihazı (şahıs bağışı)

33 İnvazif ve non-invazif laboratuar işlemlerinin sayısının artırılması Holter laboratuarının tekrar işler hale getirilmesi Tilt table laboratuarında rutin işlemlerin başlatılması Perkütan kapak girişimlerinin (TAVI vb.) yapılmaya başlanması ve rutin uygulamaya girmesi Elektrofizyoloji laboratuarında ablasyon işlemlerinin rutin uygulamaya girmesi GELECEĞE DÖNÜK HEDEFLER

34 TALEPLER Fiziki koşullar konusundaki talepl er – Binanın fiziksel sorunlarının giderilmesi (eski anjiyografi laboratuarının non-invazif laboratuarlar için uygun hale getirilmesi ) – Personel açığının kapatılması – Cihaz talepleri Rutin uygulamalarda kullanılan malzemelerin temininde karşılaşılan güçlüklerin çözülmesi

35 PERSONEL ve CİHAZ İHTİYAÇLARI Personel ihtiyacı – Hemşire 4 adet – Hastabakıcı 2 adet – Tıbbi sekreter 1 adet Cihaz ihtiyacı – Defibrilatör: 2 adet, eksternal pacemaker özelliği olan – Ara yoğun bakım için monitör 5 adet – EKG cihazı: 2 adet – Fluroskopi / mobil röntgen cihazı: 1 adet – Serviste hasta monitörizasyonu (telemetri) sistemi kurulması – Holter EKG cihazlarının temini – Kardiyopulmoner test cihazı (egzersizde oksijen tüketimini hesaplamak için stres EKG cihazı ve ekleri) 1 adet – Portable BPAP-CPAP cihazı 1 adet – Ambulatuar kan basıncı monitörizasyon cihazı 5 adet – Koroner bakım ünitesi için 2 adet yatak


"CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖZDEĞERLENDİRME SUNUMU Prof. Dr. Hüsniye YÜKSEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları