Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof Dr Damla Gökşen Şimşek Ege ÜTF Pediatrik Endokrinoloji BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof Dr Damla Gökşen Şimşek Ege ÜTF Pediatrik Endokrinoloji BD."— Sunum transkripti:

1 Prof Dr Damla Gökşen Şimşek Ege ÜTF Pediatrik Endokrinoloji BD

2  10 yaş kız olgu Başvurudan 4 gün önce; solunum sıkıntısı göğüs ağrısı Hastaneye başvuru PNÖMONİ---AB

3 Solunum sıkıntısı, Kusma Bilinç bulanıklığı Ege ÜTF acil servis Anamnezde; 3-4 aydır Poliüri-polidipsi Fizik Bakı: % 10 dehidrate, aseton kokusu(+) Dispne (+) İdrar keton: (+++) KŞ: 392 mg/dl Kan gazı: pH: 6,8 HCO3: 8,2 mmol/l

4 Diyabetik Ketoasidoz Diyabetik Ketoasidoz

5  Hiperglisemi (>200 mg/dl)  Venöz pH: <7.3 ya da HCO 3 :<15 mmol/l  Ketonemi ve ketonüri

6  Hafif Venöz Ph:<7.3 veya HCO3<15 mmol/l  Orta Venöz Ph:<7.2 veya HCO3<10 mmol/l  Şiddetli Venöz Ph:<7.1 veya HCO3<5 mmol/l

7  Dehidratasyon  Kussmaul solunum  Bulantı, kusma, karın ağrısı  Bilinç kaybı

8 Trigliseridler Serbest ya ğ asidi Gliserol Ketoasidozis PROTE İ NLER Glikojen KAS GLUKOZ KETONLAR Hiperglisemi YA Ğ DOKUSU İ NSUL İ N EKS İ KL İĞİ NDE

9  Pnömoni (DKA)  Sepsis (DKA)  Akut karın (DKA)

10  Kötü metabolik kotrollü ya da önceden geçirilmiş DKA atağı olan  Prepubertal ya da adolesan kızlar  Psikiyatrik problemi olanlar( yeme bozukluğu)  Ailesel sorunları olanlar  İnsülin yapmayanlar  Pompa kullananlar  Yeterli tıbbi bakımı alamayanlar

11  Tanıyı doğrula ve nedeni belirle  Dehidratasyonun derecesini sapta uzamış kapiller dolum zamanı deri turgorunda azalma hiperpne hipotansiyon oligüri  Bilinç durumunu değerlendir(GKS)

12 KETOASİDOZ TEDAVİSİ Amaç :  İntravaskuler volumu doldurmak  Sıvı,elektrolit kaybını karşılamak,  Asidozu düzeltmek  Kan şekerini düşürmek  Asidoz tedavisi sonrası izlem ve tedavi

13 Dehidratasyon için 0-1. Saat 10 ml/kg %0.9 NaCl infüzyonu KETOASİDOZ TEDAVİSİ Rp1) % 09 NaCl S: 300 cc/1saat Ağ: 30 kg, 1 m 2 % 10 dehidrate Ağ: 30 kg, 1 m 2 % 10 dehidrate

14  Sıvı replasmanı idame + açık 3000 cc/m2/gün Rp 2) %09 NaCl S: 3000 cc/gün 125 cc/saat Ağ: 30 kg, 1 m 2 % 10 dehidrate Ağ: 30 kg, 1 m 2 % 10 dehidrate

15 İlk 24 saatte 4 lt/m 2 den fazla sıvı verilmemelidir. DİKKAT !!

16 0.1 U/kg/s infüzyon (5 yaş altına 0.05 U/kg/s) Kristalize insülin Humulin R veya Actrapid flakon S: 18 U/6 saat 180 cc %09 NaCl içinde verilecek 30cc/saat KETOASİDOZDA İNSULİN TEDAVİSİ Ağ: 30 kg, 1 m 2

17 İnsülin hızlı verildiğinde kan şekerinin hızlı düzeltilmesi ile beyne geçen sıvı artar ve beyin ödemi gelişir. IV bolus insülin KETOASİDOZ tedavisinde uygulanmaz

18 Hiperglisemi Beyinde ozmotik yük (glikoz ve metabolitleri ve tanımlanmamış maddeler) Dehidratasyon sırasında beyin hc den sıvı kaybını önler Kan Şekerinin hızlı düşürülmesi

19 DKA tedavisi ile serum ozmalite Sıvı beyin hücresi içine geçer Beyin ödemi

20 İlk 2 saatte Kan şekeri 75 mg/dl den hızlı düşerse Kan şekeri 300 mg/dl altına inerse sıvı ½ S. Mix %10 dextroz ile ayarlanır Değişiklik ilkeleri

21 Kan şekeri sıvının değişimine rağmen saatte 75 mg/dl den hızlı düşerse insülin dozu 0.05 U/kg/sa düşülür Değişiklik ilkeleri Tedavi başladıktan 3 saat sonra kan şekerinde düşme olmazsa insülin dozu 0.05 u/kg/sa arttırılır

22 Potasyum Diürez gözlendikten sonra 40 mEq/L 24 saatlik sıvıya eklenir. (K değeri >6.5 meq'dan eklenmez) KCL 20 mEq/L K fosfat 20mEq/L KETOASİDOZDA ELEKTROLİT TEDAVİSİ

23 Asidozu düzeltmek için verilen NaHCO 3 kan-beyin bariyerini geçemez. NaHCO 3 + H 2  CO 2 ve H 2 0

24 pH <6,9 ise 2 mEq/kg 2-4 saatte verilir. BİKARBONAT TEDAVİSİ

25 Saatte bir Tansiyon Nabız Bilinç Kan şekeri Diürez (bilinç tam kapalı ise sonda ) 6 saat ara ile Kan gazı, Elektrolit kontrolü Tedavi sırasında dikkat edilmesi gerekenler

26  Santral sinir sitemine yönelik nedenler  Beyin Ödemi (% 80-85)  İntrakraniyal kanama, infarkt  Diğer nedenler : ◦ Hipokalemi / hiperkalemi ◦ Tromboz ◦ Sepsis, diğer enfeksiyonlar ◦ Aspirasyon pnömonisi ◦ Pulmaner ödem, ARDS

27 İdrarda keton (+) İdrarda glikoz (+) ↓ Venöz kan şekeri (rastlantısal KŞ > 200 mg/dl 8-10 saat açlık KŞ > 126 mg/dl) ↓ Diyabetes mellitus Pediatrik endokrinoloji merkezine yakınlık < 3 saat Pediatrik endokrinoloji merkezine yakınlık >3 saat Kusma Ø PO beslenme (+) Reguler insülin 0.25 U/kg/doz SC 6 saat ara ile tekrarla + beslenme PO sıvı alımı (3000 cc/m 2 /gün) EĞİTİM ve İZLEM için Pediatrik Endokrinoloji merkezine SEVK POLİÜRİ/POLİDİPSİ

28 ÖYKÜ: ÖYKÜ: Poliüri-Polidipsi-karın ağrısı-bilinç bulanıklığı KLİNİK BULGULAR: KLİNİK BULGULAR: Dehidratasyon-Letarji-Solunum Sıkıntısı ↓ İdrarda keton (+) İdrarda glikoz (+) ↓ Kan şekeri (rastlantısal KŞ > 200 mg/dl) ↓ Diyabetes mellitus - KETOASİDOZ ↓

29 Kusma + - IV sıvı 10 cc/kg /saat % 09 NaCl ile yükleme 3000 cc/m 2 /24 saat % 09 NaCl Pediatrik Endokrinoloji merkezi <3 saat İNSÜLİN YAPMA Pediatrik Endokrinoloji merkezi >3 saat Regüler insulin 0.25/kg/doz/SC PO sıvı 3000 ccm 2 /gün

30 TEŞEKKÜR EDERİM

31  11 yaş 8 ay kız olgu 1 ay önce çok su içme çok idrar yapma gece idrar kaçırma çok yemek yeme kilo kaybı

32  Fizik Muayene: Normal  Laboratuar: KŞ: 316 mg/dl Rutin idrar idrar glikoz: (++) idrar keton: (++) Tip 1 DM tanısı ile Ege ÜTF sevk

33  Öz ve Soy Geçmişte önemli bir özellik Ø  Fizik Bakı: Ağ: 25 kg Boy: 133 cm Boy SDS: -2,01 VKİ: 14,13 kg/m 2 VKI SDS: -2,21 Diğer sistem bakıları N

34  Kan şekeri: 456 mg/dl  pH: 7,34 HCO3: 18 meq  İdrar keton: (+++)  İdrar glikoz (+++)

35 Tip 1 Diyabetes Mellitus

36  1 U/kg/gün 4 dozda SC kristalize insülin Başvurunun 1. günü DM eğitimi Hastanede kalış süresi 7 gün  Enjektör eğitimi tamamlandıktan sonra insülin anologları

37 Çok Kısa Etkili İnsulin Anologları ETK İ Lispro(Humolog)Aspart (Nova Rapid) Glulisine(Apidra) Ba ş lama zamanı 5-15 dk En yo ğ un etki 30 dk-1,5 saat Etki süresi 4-6 saat Uygulama zamanı Yemek ba ş langıcı

38 Uzun Etkili İnsulin Anologları (Bazal İnsulin) ETKİGlargine-Detemir (LANTUS)-(Levemir) Başlama zamanı1,5-2 saat En yoğun etkiYOK Etki süresi24 saat Uygulama zamanı Günde 1 kez

39 sabahöğleakşam Bazal insülin


"Prof Dr Damla Gökşen Şimşek Ege ÜTF Pediatrik Endokrinoloji BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları