Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIF ALAN SEÇİMİ BİLGİLENDİRME SUNUSU 12/05/2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIF ALAN SEÇİMİ BİLGİLENDİRME SUNUSU 12/05/2014."— Sunum transkripti:

1 9. SINIF ALAN SEÇİMİ BİLGİLENDİRME SUNUSU 12/05/2014

2 ALAN SEÇİMİ 9. sınıfı geçen öğrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönlendirme, öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır.

3 Bilişim Teknolojileri Alanı Muhasebe Finansman Alanı
Okulumuz’da 3 ALAN bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri Alanı Muhasebe Finansman Alanı Pazarlama ve Perakende Alanı

4 Bilişim Teknolojileri Alanı Bilişim Teknolojileri
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan nitelikli kişidir.

5 Bilişim Teknolojileri Alanında Web Programcılığı Dalı
10.Sınıfta Bilişim Teknolojileri Temelleri Programlama Temelleri Paket Programlar Teknik Resim 11.Sınıfta Web Tasarım Veri Tabanı Grafik Animasyon 12.Sınıfta İnternet Programcılığı gibi dersler alırlar.

6 Bilişim Teknolojileri Alanından mezun öğrencilerimiz
Bilgisayar Firmalarında veya Büyük İşletmelerde Teknisyen Web Tasarımcı Müşteri Temsilcisi gibi mesleklerde istihdam edilmektedir.

7 Muhasebe ve Finansman Alanı
Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri mevzuata göre tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişidir.

8 MUHASEBE ve FİNANSMAN ALANINDA
1- Bilgisayarlı Muhasebe Dalı Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri mevzuata göre tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişidir. 2- Dış Ticaret Dalı İhracat / İthalat operasyonları olan firmalarda siparişlerin alınması, sipariş formları ve proforma faturaların hazırlanması, siparişlerin üretim-planlama birimine bildirilmesi, üretilen ürünlerin nakliyesi ve gümrük işlemleri ve ürün bedellerinin tahsilatı sürecindeki işleri takip eden kişidir.

9 Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencilerimiz;
10.Sınıfta ; Muhasebe 1, Bilgisayarda ofis programları,Klavye kullanımı, Mesleki gelişim 11.Sınıfta ; Genel muhasebe 2, Bilgisayarlı Muh.,Maliyet Muh.,Maliye (Bilgisayarlı Muh.Dalı) Genel muhasebe 2, Dış Tic.İşlemleri, Dış ticarette teslim ve ödeme. (Dış Ticaret Dalı) 12.Sınıfta ; Şirketler Muhasebesi Dış Ticaret Muhasebesi gibi dersler alırlar.

10 Muhasebe ve Finansman Alanından mezun öğrencilerimiz
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

11 Pazarlama ve Perakende Alanı
Mal, can ve diğer sigorta edilebilir riskleri belirleyip sigorta poliçesi üreten, hasar takip işlemleri yapabilen, sorumlu nitelikli kişidir.

12 PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANINDA
1- Sigortacılık Dalı Mal, can ve diğer sigorta edilebilir riskleri belirleyip sigorta poliçesi üreten, hasar takip işlemleri yapabilen, sorumlu nitelikli kişidir.

13 Pazarlama ve Perakende Alanı öğrencilerimiz;
10.Sınıfta; Bilgisayarda ofis programları, Müşteri İlişkileri, Klavye kullanımı, Çalışma hayatı, Ticari hesaplamalar,Mesleki gelişim 11.Sınıfta; Sigortacılıkta risk,Ticari defterler ve beyannameler, Can ve mal sigortaları 12.Sınıfta; Sorumluluk sigortaları gibi dersler alırlar.

14 Pazarlama ve Perakende Alanından mezun öğrencilerimiz
* Lise ve dengi okul mezunlarına da iş alanı sunan sigorta sektöründe, özellikle mesleki eğitim görmüş ara insan gücüne ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin işsiz kalma riski çok azdır. Kendi işlerini de kurabilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler, sigorta hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Kadınların bu meslekte çalışma oranları oldukça yüksektir.

15 TERCİH EDEBİLECEĞİ OKULLAR TERCİH EDEMEYECEĞİ OKULLAR
BU YIL 9. SINIFTA OKUYAN BİR ÖĞRENCİNİN TERCİH EDEBİLECEĞİ OKULLAR TERCİH EDEMEYECEĞİ OKULLAR KIZ MESLEK LİSESİ 1. ANADOLU MESLEK LİSELERİ 2. ENDÜSRTİ MESLEK LİSESİ 2. ANADOLU LİSELERİ 3. TİCARET MESLEK LİSESİ 3. FEN LİSELERİ 4. ÇOK PROGRAMLI LİSE 4. SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ 5. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ 5. SAĞLIK MESLEK LİSELERİ 6. TEKNİK LİSELER ( Teknik Liseye geçiş şartlarını taşıyanlar seçebilecektir. ) 6. SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN TÜM ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI -) 9. sınıfta okuyan öğrencilerin 10. sınıftan itibaren yönebilecekleri alanı belirlemek 1-) 9. sınıfta okuyan öğrencilerin 10. sınıftan itibaren yönebilecekleri alanı belirlemek amacıyla öğrenci velisinin tercihleri doğrultusunda (Ek-1)Alana Yöneltme Tavsiye amacıyla öğrenci velisinin tercihleri doğrultusunda (Ek-1)Alana Yöneltme Tavsiye Formu üzerinden sınıf rehber öğretmeni,okul rehber öğretmeni tarafından Formu üzerinden sınıf rehber öğretmeni,okul rehber öğretmeni tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda (Ek-2) ön kayıt formu doldurulacaktır yapılacak değerlendirme sonucunda (Ek-2) ön kayıt formu doldurulacaktır. 2-)Alana yöneltme tavsiyesinin belirlenmesinde; ➢ 9. sınıfta okul rehber öğretmeni ile sınıf rehber öğretmenince(M.E.B Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda mesleki rehberlikle ilgili anket sonuçla

16 1-) 9. sınıfta okuyan öğrencilerin 10
1-) 9. sınıfta okuyan öğrencilerin 10. sınıftan itibaren yönebilecekleri alanı belirlemek amacıyla öğrenci ve velisinin tercihleri doğrultusunda (Ek2)Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu doldurulacaktır. 2-) Formlar ilk önce, tercih sırasına göre alan (en fazla 15 alan) ve sonra da bu alanın bulunduğu okul seçilmesi suretiyle doldurulacaktır. Örnek: 1. Sıraya Çocuk Gelişimi alanını yazan öğrenci ikinci sütunda bu alanı hangi okulda okumak istiyorsa o okulun ismini yazacaktır. Diğer tercihlerini de bu usulle yapacaktır. Önemli olan en çok istedikleri alan ve bu alanın okumak istediği okulun üst sırada  yer alması ve alt sırada ‘keşke 2. sıradaki alan ve okula yerleşeceğime 3. sıradaki alan ve okula yerleşseydim’ demeyecek biçimde sıralamaktır. Tercih formundaki alanlardan hiç birine yerleştirilemeyen öğrencilerimiz, bu yerleştirme sonucu okulumuzdaki kontenjanı dolmayan alana kaydedilecektir.

17 3- )Alana yerleştirme; ➢ 9. sınıf yıl sonu başarı ortalaması %60 ➢ İlköğretim okulu diploma notu %40– oranında etki ettirilmek suretiyle yapılacak sıralama esas alınacaktır. 4-) 9. Sınıfta okuyan tüm öğrencilerimiz Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Alan Tercih Formu’ ndaki bilgilerin eksiksiz doldurması zorunludur. Doldururken silinti kazıntı olmamasına özel dikkat gösterilmelidir. Kazıntı ve silinti olan formlar teslim alınmayacaktır. Formunda kazıntı silinti olan öğrenciler okulumuz internet sitesinden boş formunu temin edebilir. Formu dolduran öğrencilerimizden 10. Sınıfa geçenler bu formlardaki tercihleri doğrultusunda  e- okul  sistemi tarafından okullara ve alanlara yerleştirilecektir. 5-) Formlar evde veli ile birlikte doldurulup imzalandıktan sonra en geç  02/06/2014 gününe kadar Müdür Yardımcısı Taner BİLİR’ e teslim edilecektir.

18 6-) Alan tercihi yaparken en çok istediği alandan en az istediği alana doğru sıralama yapmalıdır. Çünkü puanların eşitliği durumunda bu sıralama dikkate alınacaktır.Tercihler yapılırken bu okulda okuyan bir öğrencinin başka okulları tercih etme hakkı olduğu gibi, başka okullardaki öğrencinin de bu okulu tercih edebileceğini ve bu okulda okuyan öğrenci ile dışarıdan başvuran öğrenci arasında yönetmelik gereği bir ayrım yapılamayacağı; sadece puan üstünlüğüne dikkat edileceği unutulmamalıdır 7-) Başka okuldan tercih yapılırken hakkının boşa harcanmaması için seçilen alanın ilgili okulda olmasına dikkat edilmelidir. 8-) Alanlara yerleştirme işleminin sonuçları Ağustos 2014 ayı içinde e- okuldan duyurulacaktır. Yerleştirme sonuçlarını lütfen e- okuldan takip ediniz. 9-) 13 Haziranda yaz tatili başlayacak olup, bu tarihten sonra alana yerleştirme işlemleri ile ilgili bir değişiklik olursa okulumuzun   ( internet adresinden duyurulacaktır. Herhangi bir mağduriyetin olmaması için bu internet adresini sık ziyaret ediniz.

19 İlçemiz kız meslek lisesi alanları;
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Yiyecek içecek hizmetleri, Giyim Üretimi teknolojisi, Sarraciye ve Ayakkabıcılık…. İlçemiz endüstri meslek lisesi alanları; Elektrik-elektronik, İnşaat Teknolojisi,Metal Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Ahşap Teknolojisi…. Not: Tercih etmek istediğiniz okul ile iletişim kurarak, hangi alanların olduğu konusunda bilgi edinmeyi unutmayınız!!! NOT: TERCİHLER YAPILIRKEN; BU OKULDA OKUYAN BİR ÖĞRENCİNİN BAŞKA OKULLARI TERCİH ETME HAKKI OLDUĞU GİBİ BAŞKA OKULLARDAKİ ÖĞRENCİNİNDE BU OKULU TERCİH EDEBİLECEĞİNİ, BU OKULDA OKUYAN ÖĞRENCİ İLE DIŞARIDAN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ARASINDA YÖNETMELİK GEREĞİ BİR AYRIM YAPILAMAYACAĞI SADECE PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT EDİLECEĞİ UNUTULMAMALIDIR

20 TEKNİK LİSEYE GEÇİŞ ŞARTLARI
• Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan,ortalama ile veya ortalama yükseltme sınavları sonunda geçmiş olması, • Dil ve Anlatım, Matematik, Fizik ve Kimya derslerinin ; Her birinden doğrudan veya ortalama yükseltme sınavı sonunda başarılı olması, b) Bu dört dersin yıl sonu başarı puanı ortalamasının en az55.00 olması, Öğrenciler, söz konusu dört dersin yıl sonu başarı puanlarının toplamına göre sıralanır. Bu sıralamada eşit puan alan öğrencilerin sırasıyla; Matematik, Fizik, Kimya dersinin yıl sonu puanı yüksek olanına öncelik verilir.

21 BAHÇELİEVLER ŞEHİT OSMAN YILDIZ TİCARET MESLEK LİSESİ
TEŞEKKÜR EDERİZ… BAHÇELİEVLER ŞEHİT OSMAN YILDIZ TİCARET MESLEK LİSESİ


"9. SINIF ALAN SEÇİMİ BİLGİLENDİRME SUNUSU 12/05/2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları