Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Araklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Powerpoint Templates araklieml.meb.k12.tr

2 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENÇLERİMİZ İŞ ARIYOR İŞVERENLER İSE İYİ YETİŞMİŞ ÇALIŞAN BULMAKTA ZORLANIYOR. araklieml.meb.k12.tr

3 Okulumuz; Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise
Endüstri Meslek Lisesinden oluşmaktadır. araklieml.meb.k12.tr

4 Teknik Lise Giriş Şartları
Teknik lise programlarına alınacak öğrencilerin; a) Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan, ortalama ile veya ortalama yükseltme sınavları sonunda geçmiş olması, b) Dil ve Anlatım, Matematik, Fizik ve Kimya derslerinin; Her birinden doğrudan veya ortalama yükseltme sınavı sonunda başarılı olması, c) Dil ve Anlatım, Matematik, Fizik ve Kimya derslerinin yıl sonu başarı puanı ortalamasının en az olması gerekir . araklieml.meb.k12.tr

5 Anadolu Teknik Lisesi SBS ile öğrenci alır.
Mezun olduktan sonra iş yeri açma belgesi alır. Teknik liseden farkı yabancı dil ağırlıklı olması ve SBS ile öğrenci almasıdır. (Haftada 6 saat yabancı dil) Kazanıldığı takdirde yüksek öğrenime devam edebilirler. araklieml.meb.k12.tr

6 Endüstri Meslek Lisesi:
9. SINIF ORTAK 10. SINIFTA ALANA YÖNLENME 11. SINIFTA DALA YÖNLENME Endüstri Meslek Lisesi: 9. Sınıfta genel liselerle ortak dersler alınır. 9. Sınıfı başarıyla tamamlayanlar 5 tane alan tercihi yaparlar ve puanlarına göre sıralanır ve yerleşirler. Puan hesaplanırken; 9. sınıf not ortalamasının % 60’ ı, ilköğretim diploma puanının % 40’ ı alınarak hesaplanan puan kullanılır. araklieml.meb.k12.tr

7 10. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler dal seçimi yaparlar.
Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar, isterlerse bu işyeri ve mesleği ile ilgili alana doğrudan kayıt edilirler. Ancak, bu gibi öğrencilerin anne ve babalarına ait işyerinin bulunduğu ve bu işyerindeki mesleğin ne olduğunu, ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri gerekir. 10. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler dal seçimi yaparlar. 10. sınıf not ortalamalarına göre dala yerleşirler. 12. sınıfa geldiklerinde işletmelerde mesleki eğitim almak üzere haftanın 3 günü işletmelerde çalışır, 2 gün okula devam ederler. araklieml.meb.k12.tr

8 MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR
Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ve Çok Programlı Liselerin bu okullarda uygulanan bölümlerinden mezun olanlar, 3795 sayılı kanuna göre TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Anadolu Teknik Lisesi mezunları, yabancı dil eğitimi görmenin avantajlarına sahip olurlar. Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. araklieml.meb.k12.tr

9 MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR
Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunları, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile başlarlar. Öğretim süresi dört yıl olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını bitirenlere 3308 sayılı kanuna göre Ustalık Belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir. araklieml.meb.k12.tr

10 MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR
Mesleki ve Teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve işyerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi işyerlerini kurup çalıştırabilirler. araklieml.meb.k12.tr

11 İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER
İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin %30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. Eğitimleri, süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır. araklieml.meb.k12.tr

12 İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER
Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkanına sahip olurlar. Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler. araklieml.meb.k12.tr

13 YGS – LYS - SINAVSIZ GEÇİŞ
Öğrencilerimiz sınavsız geçişle 2 yıllık meslek yüksekokullarına yerleşebilmektedirler. Bunun için ÖSYM’ ce hesaplanan Mesleki Orta Öğretim Başarı Puanı kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Polis Meslek Yüksekokullarına ve Astsubaylık Okullarına başvurabilmektedir. araklieml.meb.k12.tr

14 Meslek Lisesi öğrencileri YGS ve LYS sonunda, 4 yıllık MTOK-Mühendislik (Teknoloji Fakülteleri) programlarını tercih edebilirler. Mesleki ve Teknik liseliler kendi alanlarındaki MTOK-Mühendislikler bölümleri için mecburen LYS-1 ve LYS-2 sınavlarına girmek zorundadırlar. Çünkü MTOK-Mühendislikler MF-4 puanına göre öğrenci alacaktır. araklieml.meb.k12.tr

15 4 yıllık MTOK-Mühendislik (Teknoloji Fakülteleri) programlarını SADECE Meslek Lisesi öğrencileri tercih edebilir. araklieml.meb.k12.tr

16 Bilgisayar Mühendisliği(MTOK) – 350 Bilgisayar Mühendisliği - 427
Sakarya Üniversitesi’ ndeki Meslek Lisesi öğrencisinin gidebileceği MTOK (Teknoloji Fakültesi) Bilgisayar Mühendisliği(MTOK) ile diğer liselerin gidebileceği Bilgisayar Mühendisliği programının puanlarını karşılaştıralım: Bilgisayar Mühendisliği(MTOK) – 350 Bilgisayar Mühendisliği araklieml.meb.k12.tr

17 Anadolu Teknik Lisesi ve Teknik Lise
Bilişim Teknolojileri Alanı, Makine Teknolojileri Alanı bulunmaktadır. araklieml.meb.k12.tr

18 Endüstri Meslek Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı, Makine Teknolojileri Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Muhasebe-Finansman Alanları bulunmaktadır. araklieml.meb.k12.tr

19 Bilişim Teknolojileri Alanı
Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. araklieml.meb.k12.tr

20 Bilgisayar teknik servisi Veritabanı programcılığı
Bilişim Teknolojileri Alanı Web programcılığı Bilgisayar teknik servisi Veritabanı programcılığı araklieml.meb.k12.tr

21 Bilgisayar Teknik Servisi
Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayar Teknik Servisi Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı, kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. araklieml.meb.k12.tr

22 Veritabanı Programcılığı
Bilişim Teknolojileri Alanı Veritabanı Programcılığı Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. araklieml.meb.k12.tr

23 Web Programcılığı Bilişim Teknolojileri Alanı
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. araklieml.meb.k12.tr

24 Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Elektrik-elektronik Teknolojisi sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır. araklieml.meb.k12.tr

25 Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü Görüntü ve ses sistemleri
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü Görüntü ve ses sistemleri Güvenlik sistemleri araklieml.meb.k12.tr

26 ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü meslek elemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. araklieml.meb.k12.tr

27 GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
Görüntü ve ses sistemleri teknik servis elemanının sahip olması gereken görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulumu ile uydu ve yerel anten sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. araklieml.meb.k12.tr

28 GÜVENLİK SİSTEMLERİ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
Güvenlik sistemleri servis elemanının sahip olması gereken alarm ve uyarı sistemleri, CCTV (kapalı devre güvenlik sistemleri) ve geçiş kontrol sistemleri ile ilgili tüm işlemleri yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. araklieml.meb.k12.tr

29 Makine Teknolojisi Alanı
Makineler, insanların hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten en önemli unsurlardan biridir. Makine teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelidir. Alan, ülkemizde ve dünyada hızla ilerlemektedir, getirisi ve katma değeri de ekonominin lokomotifi durumundadır Makine bakım onarım araklieml.meb.k12.tr

30 MAKİNE BAKIM ONARIM Makine Teknolojisi Alanı
Makine bakım ve onarımcısının sahip olduğu, makinelerin temel bakım ve onarımını yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. araklieml.meb.k12.tr

31 Metal Teknolojisi Alanı
Metal teknolojisi; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, çeşitli metallere ısıl işlemlerin uygulandığı, metallere değişik konumlarda kaynak, perçin ve cıvata ile birleştirmelerin yapıldığı, metal mobilya ve doğrama, metal süsleme ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir alandır. Kaynakçılık araklieml.meb.k12.tr

32 KAYNAKÇILIK Metal Teknolojisi Alanı
Elektrik ark kaynağı, oksi-gaz kaynağı, elektrik direnç kaynağı, tig, mig-mag ve toz altı kaynak tekniklerini kullanarak çeşitli metallerin sökülemeyecek şekilde birleştirmesini yapan, farklı kalınlıktaki gereçleri elektrik arkı ve plazma ile kesebilen nitelikli kişidir. araklieml.meb.k12.tr

33 Muhasebe-Finansman Alanı Bilgisayarlı Muhasebe
Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan mesleklerde sektörlerin ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bilgisayarlı Muhasebe araklieml.meb.k12.tr

34 BİLGİSAYARLI MUHASEBE
Muhasebe-Finansman Alanı BİLGİSAYARLI MUHASEBE Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri mevzuata göre tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişidir. araklieml.meb.k12.tr

35 Teşekkür ederiz. ©2012


"Araklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları