Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY)"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY)

2 Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY )

3 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretime Devamsız Öğrenci Sayıları KIZERKEKToplamGenel Toplam 21 -50 Gün Özürsüz Devamsız Öğrenci Sayısı 231.195344.686575.881 910.172 51 Gün ve Üstü Özürsüz Devamsız Öğrenci Sayısı 171.998162.293334.291

4 Sınıflara göre okul terk oranları (%), 2009

5 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) İlköğretimde devamsızlık önemli bir sorundur İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009; Öğrencilerin %34’ü 5 günden fazla devamsızlık yapmaktadır. Toplam devamsızların kayıtlı öğrencilere oranı %5.5’dir. Devamsızlık özellikle altıncı sınıf öğrencilerinde artış göstermektedir. 5 günden fazla devamsızlık yapanlarla, 20 gün veya daha fazla devamsızlık yapan öğrencilerin genel özellikleri birbirine benzerdir.

6 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Devamsızlık “domino etkisi” yaratır Okul başarısızlığı Çalıştırılan çocuk Sokakta yaşama Okul Fobisi Suç işleme Şiddet eğilimi Madde kullanımı İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009

7 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Devamsızlıkta birçok etken önemli rol oynamaktadır * İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009

8 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY)

9 ADEY’İ GELİŞTİRME SÜRECİ Gözden geçirme çalışmaları (Alanda) Araştırmalar (MEB verileri, akademik araştırmalar ) Çalıştaylar (MEB, Üniversiteler, Taşra TeşkilatıYöneticileri, il eğitim denetmenleri, okul yöneticileri, öğretmenler, uzmanlar, STÖ’ler ) Pilot uygulamalar

10 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) ADEY’İN AMACI Çocukların; Okula düzenli devamlarını sağlamak Okuldan diplomasız ayrılmalarını önlemek Devamsızlık tanımlarına uygun olarak okul devamsızlığını erken tanımak ve değerlendirmek Bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılmasını sağlamak, çocukların takibini yapmaktır.

11 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) ADEY’İN KAPSAMI İlköğretime kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.

12 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) ADEY’İN HEDEFLERİ Devamsızlığın izlenmesinin önemi hakkında okul içi farkındalığı artırmak, Devamsızlığın takibi için temel kural ve ilkeleri geliştirmek, Devamsızlık ve okul terk riski olan çocukların erken dönemde saptanmasını sağlamak, Risk altındaki çocukların iyi tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, Müdahalelerin sürekliliğini sağlamak, Kurumlar arası iş birliğini artırarak devamsızlığa yönelik müdahalelerin çeşitliliğini ve etkililiğini artırmak.

13 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) e-Okul Üzerindeki Yeri

14 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) ADEY’İN AŞAMALARI 1-Hazırlıkların Yapılması  2-Temel Uygulamalar  3-Uygulanacak Aşamalı Eylem Planları, Eylemler ve Müdahaleler  4-Sürecin Takip Edilmesi

15 Eve mektup gönderme Evin telefonla aranması Aileyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme Ev ziyareti İkinci ev ziyareti Ailenin/Velinin uyarılması Hukuki yaptırım Risk ihtiyaç değerlendirmesi Devamsızlık odaklı müdahale Okula devam sözleşmesi İzleme Özürlü Devamsızlığın nedenlerini araştırılması Okul Korkusu ve okuldan kaçmanın birbirinden ayrılması Okul korkusu olan öğrencilere özel yaklaşım gösterilmesi Rehberlik servisine yönlendirme Hazırlık Çalışmaları Temel Uygulamalar e- Okul Uyarısı Eylemler Müdahaleler Bileşenler

16 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Ardışık Özürsüz Devamsızlık (AEP1) Genel Nedenlere Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP1a) Mevsimlik Gezici ve Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP1b) Okul Korkusuna Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP1c) Resen Kayıtlı Olmaya Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP1d) Gün İçi Özürsüz Devamsızlık (AEP3) Geç Kalma Derse Devamsızlık Erken Ayrılma Devamsızlık ÖzürsüzÖzürlü (AEP4) Kesintili Özürsüz Devamsızlık (AEP2 )

17 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) RİTA (Risk Takip Kurulu)

18 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Okul Kurulu Kimlerden Oluşur? Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı (Kurul Başkanı) Sınıf öğretmeni ve şube rehber öğretmenlerinden birer kişi Okulda varsa okul rehber öğretmeni, yoksa 2005/95 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi gereği görevlendirme yapılan öğretmenler, onların da olmadığı durumlarda okul rehberlik işlerinden sorumlu bir öğretmen Okul öğrenci kurul temsilcisi/öğrenci meclis temsilcisi Okul RİTA’ya gündemin konusuna göre kurul üyelerinin kararı üzerine ihtiyaç duyulan diğer kişiler de katılabilir (Veliler, uzmanlar, okul aile birliği temsilcisi, din görevlisi, köy ve mahalle muhtarı, STK temsilcileri)

19 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Okul Risk Takip Kurullarının görevleri 1. İzleme ve Önleme 2. Eylem ve müdahalelerin takibi 3. Okul-çevre koordinasyonu 4. İl/ilçeye yasal süreçle ilgili dosya hazırlamak

20 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) İlçe Kurulu Kimlerden Oluşur? İlçe MEM Şube Müdürü (Kurul Başkanı) İlçe AR-GE birim görevlisi Eğitim bölgesi koordinatör müdürü En az iki ilköğretim okul müdürü En az iki rehber öğretmen (Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilmelidir.) En az iki şube rehber öğretmeni En az iki sınıf öğretmeni

21 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) İlçe Risk Takip Kurullarının görevleri 1. Öğrenci devamsızlıklarının izlenmesi 2. Okulların devamsızlık durumunun izlenmesi 3. Okulların koordinasyonu 4. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 5. Raporlama

22 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) İl Kurulu Kimlerden Oluşur? İl Milli Eğitim Müdürü tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü (Kurul Başkanı) RAM Müdürü AR-GE birim görevlisi En az iki ilköğretim okul müdürü En az iki rehber öğretmen ((Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilmelidir.) En az iki şube rehber öğretmeni En az iki sınıf öğretmeni

23 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) İl Risk Takip Kurullarının görevleri 1. İldeki öğrencilerin devamsızlıklarının izlenmesi 2. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 3. Raporlama

24 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Merkez Kurul Kimlerden Oluşur? Genel Müdür Yardımcısı (Kurul Başkanı) Daire Başkanı Okullar ve İstatistik Şubesi Şube Müdürü AB ve Projeler Şubesi Şube Müdürü Okul Gelişim ve Rehberlik Şubesi Şube Müdürü Strateji Şubesi Şube Müdürü İzleme ve Değerlendirme Şubesi Şube Müdürü YİBO Şubesi Şube Müdürü Taşımalı İlköğretim Şubesi Şube Müdürü *İhtiyaç halinde kurula akademisyen, uzman veya danışman davet edilebilir.

25 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Merkez Risk Takip Kurullarının görevleri 1. İlden gelen raporlardan yararlanarak ülke değerlendirmesini yapmak 2. Devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik ülke politika ve projeleri geliştirmek 3. İl ve İlçe RİTA'ların kapasitelerini geliştirmek için hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek 4. Millî Eğitim Bakanlığının diğer birimleri ile kamu kurum/kuruluşları ve STK'larla devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik işbirliğini geliştirmek..

26 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) ADEY’ye yönelik rehberlik çalışmalarında: Devamsızlık durumunda hemen müdahale etmeyi kolaylaştıracak hazırlık ve temel uygulamalar gerçekleştirilmiş mi?  Tüm yönetici ve öğretmenler ADEY online eğitim programına katılmaları  Veli Bilgilendirme  e-Okul bilgilerinin güncellenmesi  Okul Risk Takip Kurulu Kurulması  Risk İhtiyaç Değerlendirmesi Formlarının doldurulması  Devamsızlık girişlerinin düzenli yapılması

27 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Eylemler Devamsızlığın önlenmesi için devamsızlık türlerine göre ayrıştırılarak oluşturulan eylemler uygulanıyor mu? E-Okuldan riskli devamsızlığı olduğu uyarısı gelen öğrencilerin devamsızlık tipinin belirlenmesi Devamsızlık tipine göre aşamalı eylem planının seçilmesi ve uygulanması Örneğin: Mevsimlik Gezici Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1b) Uygulanan Aşamalı eylem planının e-Okula işlenmesi

28 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Müdahaleler Çocuğu devamsızlığa iten risk faktörlerinin belirlenmesi ve risklerin ortadan kaldırılması için uygun müdahaleler belirlenmiş mi? Risk Değerlendirme Formunun analizinin yapılması Çocuğun önceliklerinin belirlenmesi Uygun müdahalenin okul içi işbirliği içinde yapılması

29 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Sürecin Takip Edilmesi Çocuğun devamsızlığı izleniyor mu? Okul içi düzenlemelerle çözümlenemeyecek sorunlar için yönlendirme ( RAM, hastane vb.) yapılması ve sürecin takip edilmesi Çocuğun devamsızlık sorunu çözümlenmediyse ilçe risk takip kuruluna bildirilmesi Hukuki yaptırımın başlatılması Devamı sağlanan çocukların 2 dönem boyunca izlenmesi Devamsızlık tekrar başlarsa doğru müdahalenin belirlenmesi ve uygulanması

30 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Doğrulama Kaynakları  E-Okul ADEY ekranları  Okul devamsızlık çizelgesi  Okul RİTA tutanak ve dosyaları  Rehberlik servisi kayıtları  Öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşleri

31 “El koyduğumuz İlköğretim ülküsünü gerçekleştirmek için, Türk yurdunun dağlarında, kıyılarında ve kırlarında ayrıca en ücra yerlerinde kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız” Hasan Ali YÜCEL

32 Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Genel Müdürlüğü – Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Teşekkürler….


"İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları