Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY"— Sunum transkripti:

1 Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY

2 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretime Devamsız Öğrenci Sayıları
NEDEN Eğitim Öğretim Yılı İlköğretime Devamsız Öğrenci Sayıları KIZ ERKEK Toplam Genel Toplam Gün Özürsüz Devamsız Öğrenci Sayısı 51 Gün ve Üstü Özürsüz Devamsız Öğrenci Sayısı

3 Sınıflara göre okul terk oranları (%), 2009

4 Devamsızlık “domino etkisi” yaratır
NEDEN Devamsızlık “domino etkisi” yaratır Okul başarısızlığı Çalıştırılan çocuk Sokakta yaşama Okul Fobisi Suç işleme Şiddet eğilimi Madde kullanımı İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009

5 Devamsızlıkta birçok etken önemli rol oynamaktadır*
NEDEN Devamsızlıkta birçok etken önemli rol oynamaktadır* Tek bir değişken belirleyici değildir. Devamsızlığı etkileyen değişkenleri aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz - Akademik sorunlar - Düşük ebeveynlik becerisi - Ebeveynin eğitime yetersiz katılımı - Ailevi sorunlar - Ruhsal ve davranışsal sorunlar - Çalışan çocuk olmak - Ekonomik sorunlar - Okula uyum sorunları - Arkadaş ilişkileri sorunları İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009

6 ADEY’i GELİŞTİRME SÜRECİ
Araştırmalar Çalıştaylar Pilot uygulama Gözden geçirme Daha önce bu konuda yapılan araştırmalar gözden geçirilmiştir. Türkiye’de ve farklı ülkelerdeki uygulamalar taranmıştır. e-Okul veri tabanından özel bir örneklemde çalışma yapılmış ve böylece niceliksel ve niteliksel araştırmanın yapıldığı illerin e-Okul veri tabanı analiz edilmiştir. Araştırmalar Niteliksel araştırma: 5 ilde ve ilçelerinde yapılan niteliksel araştırmada derinlemesine görüşme ve odak grup yöntemleri uygulanmıştır. 97 öğretmen, 53 okul yöneticisi, 73 okuldan diplomasız ayrılan çocuk ve 76 ebeveynle görüşme yapılmıştır. Niceliksel araştırma: 5 ilde ve ilçelerinde yapılan niceliksel araştırmada anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmaya okuldaki çocuklar ve öğretmenler dâhil edilmiştir. Niceliksel araştırmada 294 öğretmene ve 1131 çocuğa anket uygulanmıştır. Çalıştaylar İhtiyaçların saptanması, çözüm yöntemlerinin bulunması, ADEY’in geliştirilmesi ve ADEY hakkında okulda çalışanların görüşlerinin alınması için iki tane çalıştay yapılmıştır. Birinci çalıştaya okul yöneticisi, eğitim müfettişi, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan 44 kişi katılmıştır. İkinci çalıştaya okul yöneticisi, eğitim müfettişi, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan 23 kişi katılmıştır. Pilot uygulama Pilot uygulama amacıyla 3, 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan 10 bin 264 çocuk ve ebeveynle ve 160 öğretmenle çalışılmıştır.

7 ARAŞTIRMALAR İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi 2009 Daha önce yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi Literatür taraması Seçilmiş e-okul verilerinin analizi Niteliksel araştırma Niceliksel araştırma

8 E-okul veri analizi Devamsız gün sayısı 0 3 10 20 5 A B C 5
5 Öğrencilerin sadece %34’ü 5 günden fazla devamsızlık yapmaktadır. 0-3 gün devamsızlık yapanlarla 4-5 gün devamsızlık yapanlar birbirinden farklıdır. 5 günden fazla devamsızlık yapanlarla, 20 gün veya daha fazla devamsızlık yapanların genel özellikleri birbirine benzerdir. Sonuç olarak 5 gün devamsızlık önemli bir kriterdir… Öğrencilerin 33.26’sı 5 günden fazla devamsızlık yapmış. Bu da üçte ikisinin devamsızlık yaptığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle devamszılıkta, 5 günden sonrası önemlidir. _ 0-3 gün devamsızlık yapan öğrenciler ile 3-5 gün arasında devamsızlık yapan öğrenciler farklı özelliklere sahiplerdir. 7-25 gün arasında fark yok. Temel özellikleri aynı bunednele 5 günden fazla yapan önemli, Artıkl bunların riski yükseliyor gün kritik günler olup bu gruba dikkat etmek gerekiyor. 25 günden falza devamsızlık yapma ihtimali yüksek, bunların kaçı devamsızlık yapmış. Bu nendenle bu fikri özellikle Vermek gerekiyor. Yukarıdaki oranlar devam edenleri gösteriyor. %35 i 5 günden fazla devamsızlık yapıyor. Bu da çok önemli. 22 gün sınırında olanlarda pasif öğrenci yok. Tanımlamalarda soru var gün Ve üstü özürsüz devamsızlık oranları (grafiğini göstergesi) 5

9 Bulgular 1. Yaygınlık Devamsızlık yaygın bir sorundur.
Risk grubu %5’lik bir dilimden oluşmaktadır. 2. Tanımlar Devamsızlık tanımları çok karmaşıktır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 5 gün ve daha az süre devamsızlık yapmaktadır.  

10 Bulgular 3. Temel sorunlar
e-Okul verileri düzenli girilmemekte ve güncellenmemektedir. Kayıtlı ama devamsız öğrenci sayısı yüksektir. Okullarda ders dışı aktivite sayısı çok düşüktür. Her çalışan öğrenci zorunluluktan çalışmamaktadır. Rehber öğretmen öğrenci ilişkisi yetersiz düzeydedir.

11 Bulgular 4. Nedenler Hane ve ebeveyn özellikleri ile okul mevcudu devamsızlıkta belirleyicidir. Hiçbir değişken tek başına okul terk ve devamsızlık üstünde etkili gözükmemektedir.

12 Bulgular 5. Uygulamalar Devamsızlığa müdahale erken dönemde yapılmamaktadır. Öğretmen idareci iletişimi yetersizdir. Aileye yönelik çalışmalar yetersizdir. Devamsızlık durumunda yapılacak standart işlemler konusunda bilgi yetersizdir . Çocuğunu okula göndermeyen ailelere dava açılmamaktadır. Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) devamsızlık konusunda pasif konumdadır.

13 Bulgular 6. Farkındalık ve tutum
Okul çalışanları sorunu dışsallaştırmaktadır. Devamsızlık okul çalışanlarınca önemsenmemektedir. Risk altındaki öğrencilere yaklaşım ve tutum olumsuzdur. Disiplin uygulamaları konusunda bilgi ve beceri eksikliği vardır.

14 Sonuç ve Öneriler Devamsızlık ve okul terk tanımı tekrar yapılmalıdır.
Bireyselleştirilmiş, aşamalı bir devamsızlık yönetimi geliştirilmelidir. Okul içi düzenlemeler yapılmalıdır. Erken uyarı göstergelerine uygun müdahale stratejileri geliştirilmelidir. Başarısız ve sorunlu öğrenciye yönelik özel programlar geliştirilmelidir. Yönetici ve öğretmenler eğitilmelidir. 1. Devamsızlık ve okul terk tanımı tekrar yapılmalıdır. Okul terk kavramının fonksiyonel olmadığı görülmektedir. Bu nedenle okul terk ile ilgili tüm kavramların devamsızlık tanımı üstünden geliştirilmesi yararlı olacaktır. Okul terki devamsızlığın bir sonucudur. Devamsızlığın ise birçok etkenden kaynaklandığı ancak bu çocukların okul başarısızlığı da ortak bir sorundur. Birçok riskli davranışı da bu sorunun beraberinde görmekteyiz. Okuldan ayrılma ise sadece devamsızlığın değil geç kayıt olmak, sağlık, ölüm akademik başarısızlık gibi nedenlere de bağlı olabilir. 1a. Okul terk ile ilgili kavramların, devamsızlık tanımı üstünden geliştirilmesi yararlı olacaktır. Devamsızlık ve okul terk tanımı tekrar yapılmalıdır. Mevcut tanımlar değişmelidir. Devamsızlık tanımları, devamsızlık yönetimini kolaylaştıracak tarzda olmalıdır. 1b. Devamsızlık tanımları, devamsızlık yönetimini kolaylaştıracak tarzda olmalıdır. Öğretmenler sık devamsızlık ve okul terk riskinin farkındadır. Ancak bu terk riskinin veya devamsızlığın önemi/büyüklüğü konusunda haberdar değillerdir. Öte yandan müdahale konusunda oldukça yetersiz gözükmektedirler. Sorumluluk üstlenmeme eğilimi de oldukça yüksektir. Bu nedenle tek başına erken uyarı sisteminin veya farkındalık artırmanın yeterli olmayacağı düşünülmektredir. 2a. Aşamalı devamsızlık yönetimi geliştirilmelidir. 2. Bireyselleştirilmiş, aşamalı bir devamsızlık yönetimi geliştirilmelidir. Eylem planları Okul içi düzenlemeler Aşamalı devamsızlık yönetimi aşağıdakileri içermelidir. Risk ve ihtiyaç saptama araçları 2b. Aşamalı eylem planları oluşturulmalıdır. İzleme ve değerlendirme Uygulama kılavuzları Devamsızlık için oluşturulacak eylem planlarında yapılacak ev ziyaretleri veya çocuğa ve ailesine yönelik uygulanacak programlar belirlenmelidir. Bunlara örnek aşağıda verilmiştir. 2c. Devamsızlığa yönelik eylem ve uygulamalar iyi tanımlanmalıdır. Devamsızlık yönetimi için standartların oluşturulması, bir yönetim planının geliştirilmesi gereklidir. Buna ilişkin bilgi aşağıdaki şekilde de verilmiştir. Bu planda her aşamada yapılması gerekenler eylemler saptanmalıdır. Bu amaçla bir algoritma oluşturulmalıdır. Planın işleyip işlemediğini test edecek öz denetim modeli geliştirilmelidir. Akademik destek programı Okul değer eğitimi Çalışan çocuk programı Okul içi aile eğitimleri Eve mektup Davranış sorunları yönetimi Ekonomik destek Ev ziyareti Yasal yollar Yaşam becerileri eğitimi Psikolojik destek Aile eğitimlerinin önemi çok açık olarak analizlerde ortaya çıkmıştır. Ancak ebeveynlere yönelik bir eğitim gözlenmemiştir. Bu nedenle ebeveyn eğitimlerinin daha düzenli ve sık hale getirilmesi gerekmektedir. Çalışan öğrenciler saptanmalıdır. Bu öğrencilere ulaşmak için yöntemler geliştirilmelidir. Uygulanacak müdahalelerin nasıl ve kim tarafından uygulanacağını açıklayan kılavuz ve yönergeler oluşturulmalıdır. Bu yönergelerde duruma ve bölgesel özellikler de göz önüne alınmalıdır. Devamsızlık için uygulanacak her eylemin bir yönergesi olmalıdır. 2d. Uygulama kılavuzları oluşturulmalıdır. 2e. Öğrenciye yönelik bireyselleştirilmiş yaklaşım uygulanmalıdır. Risk ve ihtiyaç değerlendirmesi için hazırlanacak ölçme değerlendirme aracının pilot uygulamalarla geçerli ve güvenilir olması sağlanmalıdır. Aracın eğitimi yaygın olarak yapılmalı, araç belirli dönemlerle gözden geçirilmeli, değişen durumlara uygun olarak yeni versiyonları geliştirilmelidir. 2f. Risk ve ihtiyaç değerlendirmesi için araçlar geliştirilmelidir. Her öğrencinin farklı riskleri ve ihtiyaçları vardır. Bu nedenle buna uygun bir düzenleme getirilmelidir. Hangi öğrencinin hangi programa katılacağı, yapılacak risk değerlendirilmesi ile objektif kriterlere uygun olarak saptanmalıdır. 2g. İzleme ve değerlendirme yapılandırılmalıdır. 3a. Okul içi devamsızlık kurulları oluşturulmalıdır. 3. Okul içi düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm uygulamaların izleme ve değerlendirilmesinin yapılabilmesi için izleme çizelgeleri geliştirilmelidir. Bu formların doldurulması zorunlu hale getirilmelidir. Öğretmen ve okul yöneticilerinin, devamsızlık konusunda daha yakın iletişim içinde olmalarının sağlanması için ortak sorumluluk taşıyacakları bir sistemin geliştirilmesi yararlı olacaktır. Bu amaçla okul içinde devamsızlık kurullarının oluşturulması, okul içi iletişimi artıracak, devamsızlık yapan öğrenciye yönelik dikkatin ve özenin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Bir önceki sınıftan diğer sınıfa öğrenciler hakkında bilgilerin geçirilmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmelidir. Bu amaçla özellikle 6. sınıftan itibaren sınıf öğretmenleri için e-okul içinde daha ayrıntılı bir form hazırlanmalı ve öğrencileri için bunu doldurmaları sağlanmalıdır. 3b. Sınıflar arası bilgi geçişi sağlanmalıdır. 3e. Okul içinde öğrenciden ve öğretmenden geri bildirim alma sistemi kurulmalıdır. 3d. Okullarda internet kafelerle mücadele stratejisinin geliştirilmesi gerekir. E-okul verilerinin güncellenip güncellenmediği denetlenmelidir. 3f. Devamsızlık verilerinin düzenli girilmesi sağlanmalıdır. Öğretmenlerin derslerin daha eğlenceli geçmesini sağlayacak yöntemler konusunda eğitilmesi gereklidir. 3g. Ders dışı aktivite sayısı artırılmalıdır. 4a. Ardışık olmayan 5 gün devamsızlık süresi eşik noktasıdır 4. Erken uyarı göstergelerine uygun müdahale stratejileri geliştirilmelidir Ardışık olmayan 5 gün devamsızlık süresi erken uyarı işareti olarak değerlendirilmelidir. 5 gün sonrasında devamsızlık için planlanan aşamalı eylem planı uygulanmalıdır. Devamsızlık sürdüğü veya sürmediği durumlar için bir yol haritası geliştirilmelidir. Çok kısa süreli devamsızlıkta bile (0-3), ekonomik düzeyi düşük olan çocukların izlenmesi gereklidir. 4b. Yaşadığı yer, aile özellikleri ve ekonomik durumu olumsuz ve şube başına düşen öğrenci sayısı yüksek olan okullardaki çocuklar yakından izlenmelidir. Örneğin sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerde, sadece ekonomik yaklaşım yeterli olmayacaktır. Ekonomik destek yanında, farklı desteklerin verilmesi ve danışmanlık yapılması yararlı olacaktır. Bu amaçla risk ve ihtiyaç değerlendirme formundan elde edilecek veriler kullanılabilir. 4c. Okul terk ve devamsızlık riski çok boyutlu olarak değerlendirilmelidir.

15 ADEY’in AMACI Çocukların; Okula düzenli devamlarını sağlamak
Okuldan diplomasız ayrılmalarını önlemek Devamsızlık tanımlarına uygun olarak okul devamsızlığını erken tanımak ve değerlendirmek Bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılmasını sağlamak , çocukların takibini yapmaktır.

16 Okul içi destek ve yönlendirme
Başarısız Yaramaz İşte çalışma Davranış sorunu Okula ilgisiz Ciddi aile sorunları Devamsızlık Göç Ekonomik sorunlar Aile Değerler kaybı Okul içi destek ve yönlendirme Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Çocukla ilgili birçok etken devamsızlığa, devamsızlıkla ise birçok olumsuz riske neden olmaktadır. Devamsızlığa yol açan birçok etken vardır. Bu faktörlerin bir kısmını değiştirmek elimizde olmayabilir. Ancak biz okul içi destek ve yönlendirmeyi yapabiliriz. ADEY’de bunun için vardır. Uygulamada sınıfta kalmanın olmaması Öğretmenin düşük maaşı Okulların fiziki yapısı

17 İlköğretime kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.
ADEY’in KAPSAMI İlköğretime kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.

18 ADEY’in HEDEFLERİ Devamsızlığın izlenmesinin önemi hakkında okul içi farkındalığı artırmak, Devamsızlığın takibi için temel kural ve ilkeleri geliştirmek, Devamsızlık ve okul terk riski olan çocukların erken dönemde saptanmasını sağlamak, Risk altındaki çocukların iyi tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, Müdahalelerin sürekliliğini sağlamak, Kurumlar arası iş birliğini artırarak devamsızlığa yönelik müdahalelerin çeşitliliğini ve etkililiğini artırmak.

19 Bileşenler 1-Hazırlık 2-Temel uygulamalar 3-Aşamalı Eylem Planları
-Eylemler -Müdahaleler Devamsızlığı önlemek için gerekli hazırlıkların yapılması Devamsızlık durumunda temel uygulamaların gerçekleştirilmesi Riskli devamsızlık durumunda aşamalı eylem planlarının uygulanması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi Risk İhtiyaç Analizinin ve planlamanın yapılıp uygun Müdahalelerin gerçekleştirilmesi Devamsızlığın izlemesinin yapılması 4-İzleme

20 Bileşenler Hazırlık Çalışmaları Temel Uygulamalar e- Okul Uyarısı
Eve mektup gönderme Evin telefonla aranması Aileyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme Ev ziyareti İkinci ev ziyareti Ailenin/Velinin uyarılması Hukuki yaptırım Risk ihtiyaç değerlendirmesi Devamsızlık odaklı müdahale Okula devam sözleşmesi İzleme Özürlü Devamsızlığın nedenlerini araştırılması Okul Korkusu ve okuldan kaçmanın birbirinden ayrılması Okul korkusu olan öğrencilere özel yaklaşım gösterilmesi Rehberlik servisine yönlendirme Müdahaleler Eylemler

21 Özürlü (AEP4) Özürsüz Ardışık Özürsüz Devamsızlık (AEP1) Kesintili
Genel Nedenlere Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP1a) Mevsimlik Gezici ve Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP1b) Okul Korkusuna Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP1c) Resen Kayıtlı Olmaya Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP1d) Gün İçi Özürsüz Devamsızlık (AEP3) Geç Kalma Derse Devamsızlık Erken Ayrılma Devamsızlık özürlü ve özürsüz olmak üzere 2 ana başlıkta sınıflandırılır. Özürsüz devamsızlık ; .Ardışık Özürsüz devamsızlık Kesintili Özürsüz devamsızlık Gün içi özürsüz devamsızlık olmak üzere 3’e ayrılır. Devamsızlık tanımlarının bu kadar çeşitlendirilmesinin iki önemli nedeni vardır. Devamsızlık durumunda olan bütün çocukların gözden kaçırılmadan müdahale etme gerekliliği Örneğin: 2 gün üst üste gelmeyen çocuğu özürsüz devamsız kabul edip müdahale yapmak uygun görülseydi. Ara ara özürsüz devamsızlık yapan çocukların gözden kaçma ihtimali vardı. Bazı spesifik durumlara farklı müdahale yapma gereği. Örneğin 2 gün üst üste gelmeyen bir çocuğa ya da 15 gün içinde aralıklı 3 gün gelmeyen bir çocuğa uygulanacak eylemler benzerlik gösterirken mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle 2 gün gelmeyen çocuğa müdahale farklılaşmaktadır. Yine gün içi devamsızlıklara baktığımızda çocuğun hangi saat gelmediği dersten kaçması ya da okuldan erken ayrılmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bir çocuk öğretmeni sevmediği için dersten ayrılırken diğerinin nedeni dersi sevmemek ya da öğrenememek olabilir. Başka bir çocuk ise çalışmak için erken çıkıyor olabilir vb.

22 7 Devamsızlık tipine göre tanımlanmış 7 eylem planı vardır.
Bunlar Genel Nedenlere Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP 1a) Mevsimlik Gezici Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1b) Okul Korkusuna Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1c) Resen Kayıtlı Olmaya Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1d) Kesintili Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 2) Gün içi Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 3) Özürlü Devamsızlık Eylem Planı (AEP4) 222 sayılı kanun İlköğretim yönetmeliği Farklı bir eylem planı geliştirilmemiştir. Yasal mevzuatla desteklenmiştir.

23 Aşamalı Eylem planında belirtilen her bir eylem için yönerge hazırlanmıştır.
Eve mektup gönderme Evin telefonla aranması Aileyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme Ev ziyareti İkinci ev ziyareti Ailenin/Velinin uyarılması Yasal yaptırım Risk ihtiyaç değerlendirmesi Devamsızlık odaklı müdahale Okula devam sözleşmesi İzleme Özürlü Devamsızlığın nedenlerini araştırılması Okul Korkusu ve okuldan kaçmanın birbirinden ayrılması Okul korkusu olan öğrencilere özel yaklaşım gösterilmesi Rehberlik servisine yönlendirme Eylemler Yönergelerde o eylemi gerçekleştirmekte sorumlu olan kişilerde tanımlanmıştır.

24 Devamsızlık Risk İhtiyaç Analizinde Saptanan Risklere Göre Yapılacak Müdahaleler Belirlenmiştir.
Eylemler Eğitim desteği Ebeveynlik desteği Ebeveynin eğitime katılımı Ailevi sorunlarda destek Psikolojik ve davranışsal destek Çalışan çocuğa destek Devamsızlık Risk Takibi Ekonomik destek Okula uyum desteği Arkadaş ilişkileri desteği Eve mektup gönderme Evin telefonla aranması Aileyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme Ev ziyareti İkinci ev ziyareti Ailenin/Velinin uyarılması Hukuki yaptırım Risk ihtiyaç değerlendirmesi Devamsızlık odaklı müdahale Okula devam sözleşmesi İzleme Özürlü Devamsızlığın nedenlerini araştırılması Okul Korkusu ve okuldan kaçmanın birbirinden ayrılması Okul korkusu olan öğrencilere özel yaklaşım gösterilmesi Rehberlik servisine yönlendirme Hazırlık Çalışmaları Temel Uygulamalar e-Okul Uyarısı Eylemler …. Hukuki yaptırım Risk ihtiyaç değerlendirmesi ….. Müdahaleler

25 RİTA (Risk Takip Kurulu)

26 Okul Kurulu Kimlerden Oluşur?
Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı (Kurul Başkanı) Sınıf öğretmeni ve şube rehber öğretmenlerinden birer kişi Okulda varsa okul rehber öğretmeni, yoksa 2005/95 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi gereği görevlendirme yapılan öğretmenler, onların da olmadığı durumlarda okul rehberlik işlerinden sorumlu bir öğretmen Okul öğrenci kurul temsilcisi/öğrenci meclis temsilcisi Okul RİTA’ya gündemin konusuna göre kurul üyelerinin kararı üzerine ihtiyaç duyulan diğer kişiler de katılabilir (Veliler, uzmanlar, okul aile birliği temsilcisi, din görevlisi, köy ve mahalle muhtarı, STK temsilcileri)

27 Okul Risk Takip Kurullarının görevleri
İzleme ve Önleme Eylem ve müdahalelerin takibi Okul-çevre koordinasyonu İl/ilçeye yasal süreçle ilgili dosya hazırlamak İzleme ve Önleme: Okul RİTA devamsızlığın izlenmesi ve önlenmesi için uzmanlar, kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri gibi kişilerin yardımı ile gerekli tedbirleri alır. Eylem ve müdahalelerin takibi: Devamsızlık yapan çocuklarla ilgili olarak eğitim desteği, psikolojik destek gibi uygun müdahalelerin takibini sağlar. Okul-çevre koordinasyonu: Okula devamsızlığın önlenmesi konusunda okul müdürü veya müdür yetkili öğretmen, sınıf öğretmeni varsa branş öğretmeni, veliler, muhtar ve din görevlisiyle toplantılar yapar. İl/ilçeye yasal süreçle ilgili dosya hazırlamak: Devamsızlıkla ilgili yasal süreç başlatılacak çocukların dosyasının hazırlar ve okul müdürü veya müdür yetkili öğretmen tarafından ilçeye gönderilir.

28 İlçe Kurulu Kimlerden Oluşur?
İlçe MEM Şube Müdürü (Kurul Başkanı) İlçe AR-GE birim görevlisi Eğitim bölgesi koordinatör müdürü En az iki ilköğretim okul müdürü En az iki rehber öğretmen (Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilmelidir.) En az iki şube rehber öğretmeni En az iki sınıf öğretmeni

29 İlçe Risk Takip Kurullarının görevleri
1. Öğrenci devamsızlıklarının izlenmesi 2. Okulların devamsızlık durumunun izlenmesi 3. Okulların koordinasyonu 4. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 5. Raporlama  Öğrenci devamsızlıklarının izlenmesi Okullardaki risk takip kurullarından gelecek dosyalar için yeni çözüm stratejileri oluşturur ve takibini yapar. Yasal süreçleri takip eder. Çözümlenemeyen konularla ilgili farklı politikalar geliştirir. Devamsızlık sorununun çok yaşandığı okullardaki Okul RİTA’larının çalışmalarını yerinde ziyaret ederek okul müdüründen bilgi alır ve geri bildirimlerde bulunur.  2. Okulların devamsızlık durumunun izlenmesi Okulların devamsızlık durumunu ekim, aralık, mart ve mayıs toplantı dönemlerindeki verilere göre takip eder. Okula devamsızlık yapan çocuklara dair yapılan müdahale ve tedbirleri izler. İlçe genelindeki okula devamsızlık yapan çocuklarla ilgili gelen raporları (değerlendirir ve karara bağlar. İlköğretim Kurumları Standartlarının Eğitime Erişim ve Devamın sağlanmasına dair belirlenen standart alanları hakkında okul düzeyinde alınacak ilerleme raporlarını değerlendirir.  3. Okulların koordinasyonu Okullardaki risk takip kurullarında görevli rehber öğretmenlerin her ay ilçe düzeyinde gerçekleştirilen rehber öğretmenler toplantısına katılmasını sağlayarak okullarındaki devamsızlıkla ilgili konuların bu toplantıda değerlendirilmesine fırsat yaratır. Milli eğitim komisyonları, danışma kurulları, okul müdürleri, koordinatör müdürler, zümre başkanlar kurulu, şube öğretmenler kurulu, rehber öğretmenler, lig heyetleri, şiddeti önleme komisyonu, psiko-sosyal müdahale hizmetleri, kalite kurulu ve ilçe koordinasyon kurulu gibi ilçe düzeyinde gerçekleştirilen çeşitli toplantılarda ilçenin ve okulların devamsızlık durumunun değerlendirilmesini sağlar ve ortak stratejiler geliştirmeye çalışır.  4. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon Sağlık kurumları, halk eğitim merkezi, belediye, meslek örgütleri (barolar gibi..) müftülük ve kaymakamlıklarla iş birliği yapar. “İlköğretime Erişim ve Devamın İzlenmesinde Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü” gereğince ilçedeki sosyal hizmetler, müftülük, sağlık grup başkanlıkları, emniyet yetkilileriyle ihtiyaç hallerinde toplantı düzenleyerek toplantılarda devamsızlık yapan çocukların durumunu görüşür ve bu kurumların çözüme katkıları konusunda desteğini sağlar (İlgili protokole MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ulaşabilirsiniz.). İlçede düzenlenen koordinasyon toplantılarında çocukların devamsızlık sorununun gündeme getirilmesini sağlar.  5. Raporlama Kurul ilçedeki çocukların devamsızlıklarıyla ilgili hazırladığı raporları her öğretim dönemi sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

30 İl Kurulu Kimlerden Oluşur?
İl Milli Eğitim Müdürü tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü (Kurul Başkanı) RAM Müdürü AR-GE birim görevlisi En az iki ilköğretim okul müdürü En az iki rehber öğretmen ((Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilmelidir.) En az iki şube rehber öğretmeni En az iki sınıf öğretmeni

31 İl Risk Takip Kurullarının görevleri
1. İldeki öğrencilerin devamsızlıklarının izlenmesi 2. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 3. Raporlama 1. İlin çocukların devamsızlık durumunu takip eder, değerlendirir ve İl Milli Eğitim Müdürü ile İl Eğitim Müfettişleri Başkanlığına rapor eder. 2. Devamsızlığa neden olan konularda diğer kurum/kuruluşlarla iş birliği yapar ve yerel çözümler üretir. 3. Devamsızlık sorununun yoğun olarak yaşandığı okullardaki İlçe RİTA’ların çalışmalarını yerinde ziyaret ederek kurul başkanından bilgi alır ve geri bildirimlerde bulunur. 4. İldeki devamsızlık durumu ve gelişmeleri İlköğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere her öğretim dönemi sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne rapor eder.

32 Merkez Kurul Kimlerden Oluşur?
Genel Müdür Yardımcısı (Kurul Başkanı) Daire Başkanı Okullar ve İstatistik Şubesi Şube Müdürü AB ve Projeler Şubesi Şube Müdürü Okul Gelişim ve Rehberlik Şubesi Şube Müdürü Strateji Şubesi Şube Müdürü İzleme ve Değerlendirme Şubesi Şube Müdürü YİBO Şubesi Şube Müdürü Taşımalı İlköğretim Şubesi Şube Müdürü *İhtiyaç halinde kurula akademisyen, uzman veya danışman davet edilebilir.

33 Merkez Risk Takip Kurullarının görevleri
İlden gelen raporlardan yararlanarak ülke değerlendirmesini yapmak Devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik ülke politika ve projeleri geliştirmek İl ve İlçe RİTA'ların kapasitelerini geliştirmek için hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek Millî Eğitim Bakanlığının diğer birimleri ile kamu kurum/kuruluşları ve STK'larla devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik işbirliğini geliştirmek.. 1. Devamsızlık konusunda illerden gelen raporlardan da yararlanarak ülke değerlendirmesini yapar. 2. Devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik ülke politikalarını geliştirir. 3. Devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik ülke ölçeğinde projeler geliştirir. 4. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kapasitelerini geliştirmek için bilgilendirme toplantıları ve hizmet içi eğitim seminerleri düzenler. 5. Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer birimleri ile kamu kurum/kuruluşları ve STK’larla devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik merkezi ve yerel iş birliklerinin geliştirilmesi için girişimde bulunur.

34 Teşekkürler….


"Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları