Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadeş Antlaşması. Güvenlik Kavramında Değişim Küreselleşme, Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkışı, Egemenlik Kavramındaki Değişim, Güvenlikte Devletin Rolünün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadeş Antlaşması. Güvenlik Kavramında Değişim Küreselleşme, Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkışı, Egemenlik Kavramındaki Değişim, Güvenlikte Devletin Rolünün."— Sunum transkripti:

1 Kadeş Antlaşması

2 Güvenlik Kavramında Değişim Küreselleşme, Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkışı, Egemenlik Kavramındaki Değişim, Güvenlikte Devletin Rolünün Zayıflaması, Avrupa Birliğindeki Üye Sayısının Artışı, Klasik Güvenlik Kavramının Yerini İşbirlikçi Güvenlik Kavramının Alması.

3 Yeni Güvenlik Kavramı Bir devletin sadece kendi ülkesiyle ilgilenmeyen aynı zamanda diğer ülkelerinde güvenliğini hesaba katan, Karşı koymaya dayanmayan, işbirliğine dayanan, Sadece askeri ve siyasi olmayıp, ekonomi, teknoloji, kültür,iklim ve toplum gibi değişik alanları içeren, Belli bir yasaya ve mekanizmaya dayanan.

4 Küreselleşme, güvenlik alanındaki hedeflerin yenilenmesini sağlamaktadır. En büyük endişe ise; uluslar arası dolaşımın genişliği ve sıklığı refah ve barış için temel teşkil etmesine rağmen, oluşacak risklerin nasıl ele alınacağıdır?

5 Bütünleşik/Entegre Sınır Yönetimi Schengen Antlaşmasının Amsterdam Antlaşması içinde yer almasıyla serbest dolaşım alanının oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği iç sınırları kaldırılmış bunun sonucu dış sınırların korunması üzerinde yeniden düşünülmesi gündeme gelmiş ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında ortak politika üretme ihtiyacı, işbirliği ve koordinasyonun arttırılması amacıyla sınır yönetiminde yeni bir model doğmuştur.

6

7 Amacı Yasal Ticaretin Kolaylaştırılması, Kişilerin Seyahat Özgürlüğü Hakkını Hukuka Uygun Olarak Kullanması, Yasadışı sınır geçişleri ve yasal olmayan ticaret usullerine karşı güvenli ve iyi kontrol edilen sınırlara ulaşmak.

8 Unsurları Birbiriyle bağlantılı ticaret, taşımacılık, güvensizlik, kaçakçılık ve sınır bölgelerinin kendi sorunları ile kapsamlı bir mücadele, Birçok Kurum ve Kuruluşun ayrı ayrı ve çoğu zaman birbirinin amacına aykırı şekilde çalışmaları yerine ortak sorunlar üzerinde işbirliği yapmaları için sıkı gereklilikler, Komşu ülkelerin ortak sınırların yönetiminde işbirliği yapmalarının desteklenmesi.

9 Schengen Sınırlar Kanunu Madde 1: Avrupa Birliği üye devletleri arasında kişilerin iç sınırlarda sınır yönetimine tabi tutulmadan serbest geçişini temin eder. Kişilerin Avrupa Birliği üye devletlerinin dış sınırlardan geçişinde sınır yönetimini düzenler. İç Sınır: Nehir ve göl sınırları dahil olmak üzere üye devletlerin ortak kara sınırları, Üye devletlerin iç seferler için kullanılan havalimanları, Üye devletlerin düzenli feribot bağlantıları için kullanılan deniz, nehir ve göl limanları Dış Sınırlar: Üye devletlerin iç sınır olmayan; nehir ve göl sınırları, deniz sınırları ve hava limanları, deniz ve göl limanlarının dahil olduğu kara sınırıdır.

10 Schengen Sınırlar Kanununun Avrupa Birliği yasal çerçevesine katılması 1997 tarihli Amsterdam Antlaşmasına 1 Mayıs 1999 tarihli düzenlemeyle girmiştir.

11

12 ÜlkelerYürürlüğe Giriş TarihiNotlar Avusturya28 Nisan 1995 Belçika26 Mart 1995 Çek Cumhuriyeti21 Aralık 2007 Danimarka19 Aralık 1996Fareo Adaları, Gröland Hariç Estonya21 Aralık 2007 Finlandiya19 Aralık 1996 Fransa26 Mart 1995 Almanya26 Mart 1995Heligoland Hariç Yunanistan26 Mart 2000 Macaristan21 Aralık 2007 İzlanda19 Aralık 1996 İtalya26 Ekim 1997Livigno, San Marino Hariç Litvanya21 Aralık 2007 Letonya21 Aralık 2007 Lüksemburg26 Mart 1995 Malta21 Aralık 2007 Hollanda26 Mart 1995Aruba Hariç

13 ÜlkelerYürürlüğe Giriş TarihiNotlar Norveç19 Aralık 1996Svalbard Hariç Polonya21 Aralık 2007 Portekiz26 Mart 1995 Slovakya21 Aralık 2007 Slovenya21 Aralık 2007 İspanya25 Mayıs 1992 İsveç19 Aralık 1996 İsviçre16 Ekim 2004 Kıbrıs CumhuriyetiDaha Sonra Katılacak BulgaristanDaha Sonra Katılacak RomanyaDaha Sonra Katılacak- 2012 Monako26 Mart 1995 İrlanda Birleşik Krallık Vatikan Liechtenstein19 Aralık 2011 Schengen anlaşması ile oluşturulan Schengen bölgesi, şu anda 26 Avrupa ülkesi için de geçerli olup yaklaşık olarak 4,312,099 kilometrekarelik alanı kaplamaktadır

14 15-16 Ekim 1999 tarihli Tampere Zirvesi: AB’nin yasa dışı göçü durdurmak ve bunu gerçekleştiren uluslar arası suç örgütleriyle mücadelede dış sınırların uzman eğitimi almış profesyonellerce etkili biçimde kontrolü, 14-15 Aralık 2001 Leaken Zirvesi: Dış sınırların tutarlı ve ve etkili biçimde ortak yönetimi ve AB vatandaşlarının ortak bir yapı ve kadere ait olma duygularını arttırma ve terör, yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadelede taahhüt edilen eylemlerde sürekliliği, 10 Mayıs 2005 Lahey Programı: Ortak bir sığınma sistemi oluşturulması, yasadışı göçle mücadele, AB’nin Dış Sınırlarının Korunması amacıyla Avrupa Ajansı Kurulması.

15 İLK AVRUPA SINIR ÖRGÜTÜ: FRONTEX AB üye ülkelerin dış sınırlarının entegre yönetimini, üye ülkelerin kara ve deniz sınırları ve bunların havaalanları ve deniz kapıları gibi şahıslar tarafından dış sınırların geçişinde Topluluk mevzuatının uygulandığı, dış sınırların yönetimine ilişkin mevcut ve gelecekteki topluluk önlemlerinin uygulanmasını kolaylaştırarak ve daha etkili kılarak geliştirmektir.

16 2 Aralık 2009 tarihli Stockholm Programı: Üye devletlerin topraklarına yasal girişlerin kolaylaştırılmasını ancak yasadışı göç ve sınır aşan suçla mücadele edilmesini böylece yüksek düzeyde güvenliğini sağlamak amaçlamaktadır.

17 Uluslar arası İşbirliği Kurumlar arası İşbirliği Kurum İçi İşbirliği

18 Entegre Sınır Yönetiminin Sacayakları Entegre Yönetim Kurum İçi İşbirliği Yatay Dikey Kurumlar Arası İşbirliği Sınır Geçişlerinde Süreçlerin Eşgüdümü Bilgi Teknolojisi Sistemlerinin Entegrasyonu Farkındalığı Geliştirme ve Ortak Sorumluluklar Uluslar arası İşbirliği Sınırın her iki tarafında yerel düzeyde İşbirliği Komşu Devletler Arasında İkili İşbirliği Sınırla ilgili konularda çok uluslu işbirliği

19 Birlikte Çalışması Gereken Resmi Paydaşlar İç işleri Adalet Finans Tarım Sağlık Dış İlişkiler Ekonomi Çevre Ulaşım, Enerji ve Altyapı Kültür İşleri Turizm Telekomünikasyon Savunma

20 Sınır Yönetiminde Görevli Kurum ve Kuruluşlar Sınır Muhafaza Birimi, Gümrükler, Bitki Sağlığı Denetiminde Görevliler, Hayvan Sağlığı Denetiminde Görevliler, Halk Sağlığı Denetiminde Görevliler, Ulaştırma Bakanlığı, Güvenlik Kurumu, Göçmenlik Kurumu, Yargı Üyeleri, Polis Akademileri ya da ilgili eğitim kurumlar, Ulusal Demiryolu Şirketleri, İstatistik Kurumları, Pazar Denetimleri ve Tüketicileri Koruma, Liman yeri ve hava alanı makamı, Taşıyıcılar ve Kullanıcılar, Nakliyeciler, Sanayiciler ve İş adamları, Hükümet Dışı Organizasyonlar, Sivil Toplum, Sınır Bölgesindeki Nüfus

21 Türkiye ve Bütünleşik Sınır Yönetimi Türkiye’nin Stratejik Konumu, AB’nin Dış Sınırlarına Ulaşmak İçin En Uygun Güzergah Olması, Komşu ülkelerdeki Savaş ve İstikrarsızlık Ortamının Sürekliliği, Sınır Ötesi Akrabalık İlişkileri, Doğu ve Güneydoğu Sınırlarının coğrafi yapısı itibariyle kontrolünün güçlüğü

22 Sınır İdaresinde Genel Görevli : İçişleri Bakanlığı Sınır Kapılarında İnsan Giriş ve Çıkışı Irak sınırının tamamında ve İran sınırının Hakkari İli bölgesi (127 km)’nde sınırın korunması Kara sınırlarının geri kalan bölümünde sınırın korunması

23 Kurum Bazında İnceleme Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı) Kara Sınırında İnsan sağlığını ilgilendiren konulara ilişkin kontroller Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı) Deniz Sınırında İnsan sağlığını ilgilendiren konulara ilişkin kontroller Gümrük Müsteşarlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Sınır Kapılarında Eşya giriş ve çıkışı Çevre ve Şehircilik BakanlığıVeterinerlik, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Güvenliği Alanındaki Kontroller Kültür ve Turizm BakanlığıTürkiye‘ye giriş yapan yabancılara ait karavan ve moto karavanların bakım, onarımı

24 Mevzuatlar 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 618 sayılı Limanlar Kanunu 4178 sayılı İl idaresi Kanunu

25 İllerKaraHavaDeniz AdanaŞakirpaşa, İncirlikBotaş Afyon AğrıGürbulak AmasyaMerzifon AnkaraEsenboğa, Etimesgut AntalyaAntalya, GazipaşaAlanya, Kaş, Finike, Antalya, Kemer ArdahanPosof, Çıldır ArtvinSarpHopa AydınKuşadası, Söke, Didim BalıkesirBalıkesir, Bandırma, EdremitAyvalık, Bandırma, Akçay Bartın Batman BursaBursa, YenişehirGemlik. Mudanya Çanakkale Çanakkale, Kepez DenizliÇardak Diyarbakır EdirnePazarkule, İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli, Uzunköprü, Kapıkule Elazığ

26 İllerKaraHavaDeniz Erzurum Eskişehir GaziantepKarkamışGaziantepIslahiye Giresun HakkariEsendere, Çukurca, Şemdinli HatayYayladağı, CilvegözüHatayİskenderun IğdırDilucu IspartaSüleyman Demirel İstanbulİstanbul, Pendik, SarayburnuSabiha Gökçen, Atatürk İzmirÇiğli, Gaziemirİzmir, Dikili, Aliağa, Foça, Seferihisar Kars Akyaka Kastamonuİnebolu KayseriErkilet KırklareliDereköy KilisÖncüpınarÇobanköy KocaeliDerince Konya MalatyaErbaa

27 İllerKaraHavaDeniz ManisaAkhisar MardinNusaybin, ŞenyurtNusaybin MersinAnamur, Mersin, Taşucu, Bozyazı, MuğlaDalaman, MilasBodrum, Fethiye, Güllük, Datça, Marmaris, Turgutreis, Bozburun, Yalıkavak, Mantar Burnu Muş NevşehirKapadokya OrduÜnye, Ordu Rize SamsunÇarşambaSamsun Sinop SivasNuri Demirağa ŞanlıurfaCeylanpınar, MürşitpınarGAP ŞırnakHabur TekirdağÇorluTekirdağ Trabzon Uşak VanKapıköyFeritmelenKapıköy ZonguldakÇaycumaZonguldak, Ereğli

28 2010-2011 yılı Ulusal Eylem Planı “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” Alanında Tamamlanması Gereken Çalışmalar Başlığı Altında: Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planını” tamamlayıcı nitelikte bir yol haritasının hazırlanması, Sınır Muhafızı Eğitim Stratejisi’nin onaylanması, Yasadışı Göç Genelgesi’nin onaylanması, İltica Genelgesi’nin onaylanması, İltica ve Göç Ulusal Eylem Planının” tamamlayıcı nitelikte bir yol haritasının hazırlanması, Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisi Belgesi ve ekli Eylem Planı onaylanması, Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesinin Uygulanması İçin Eylem Planı hazırlanması.

29 2010-2011 yılı Ulusal Eylem Planında İçişleri Bakanlığına bağlı sınır güvenliği biriminin kurulmasına ilişkin yasal düzenlemeler: Amsterdam Anlaşması ve bu Anlaşma’ya eklenen ve Schengen Müktesebatı’nı Avrupa Birliği çerçevesiyle bütünleştiren protokolün 8. maddesi “Aday ülkelerin Schengen Müktebatı’nı benimsemeleri” 8 Şubat 2002'de hazırlanan Schengen Kataloğu Schengen Uygulama Anlaşmasının 6. Maddesi: Dış Sınırlarda sınır ötesi eylemler in kontrolü yetkili makamlar tarafından ulusal makamlar ulusal hukuk kuralları, temel hukuk kuralları gözetilerek yapılmalıdır.

30 Dokuzuncu Kalkınma Planı “Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi” Başlığı altında : Entegre Sınır Yönetimi konusunda hazırlanan Ulusal Eylem Planı çerçevesinde profesyonel bir sınır muhafaza teşkilatının kurulması yönündeki hukuki ve kurumsal altyapı çalışmaları sürdürülecektir. Yasadışı göç ve iltica hareketleriyle etkili bir mücadele amacıyla müstakil bir Göç ve İltica Teşkilatı kurulacak ve sınırlarda barınma ve geri gönderme merkezlerinin yapılması ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Terör ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda, terörün ulusal boyutu kadar uluslararası boyutunu da dikkate alan yasal ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir. Ulusal Uyuşturucu Stratejisi AB müktesebatına uygun olarak güncelleştirilecek ve bu konuda görev yapmakta olan polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza teşkilatları arasında etkili bir koordinasyon sağlanacaktır.

31 Türkiye 2011 İlerleme Raporunda Bütünleşik Sınır Yönetimi Dış Sınırlar ve Schengen konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. ATILAN ADIMLAR Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. (10 Ağustos 2011) Entegre Sınır Yönetimi Yol Haritası ve Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü hazırlanmıştır. Entegre Sınır Yönetimi’ne (ESY) ilişkin eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. Yeni sınır güvenlik teşkilatının kurulmasına ilişkin kanun tasarısı ve sınır yönetiminde kurumlar arası işbirliğinin düzenlenmesine odaklanmıştır. Sınır Güvenlik Teşkilatı Kanununun kabulü ve kurumlar arası işbirliği bu alandaki kilit konulardır. EKSİKLER Havaalanları transit bölgelerinde düzensiz göçün kontrol altına alınması için sınır kontrol usul ve düzenlemelerinin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. Vali yardımcılarının görevlerini genişleterek sınır birimlerinde idare amiri olarak görev yapmalarını öngören ve bu yolla sınır birimleri arasındaki koordinasyonu yerel düzeyde kolaylaştırmayı amaçlayan mevzuat değişikliği Meclis’te hâlâ beklemektedir. Türkiye, düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş ülkesi ve hedef ülke olmaya devam etmektedir.

32 ÖNERİLER Sınır güvenliğinin sağlanması için, daha uygun bir altyapının kurulması ve özellikle elektronik araçlar, mobil ve sabit kızılötesi video gözetleme kameraları (CCTV sistemleri) ve diğer sensör sistemleri gibi gözetleme ekipmanlarının daha yaygın kullanımı da dahil, bazı alanlarda daha fazla ilerleme kaydedilmelidir. Üst düzeyde mesleki yeterliliğin sağlanması amacıyla temel eğitimler ve uzmanlık eğitimlerinin düzenlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Düzensiz göçün önlenebilmesi ve sınır aşan suçlarla mücadele edilebilmesi amacıyla Türkiye’nin AB sınırlarında operasyonel işbirliğinin artırılmasına yönelik müzakerelerin tamamlanması gerekmektedir. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde risk analizi yapılmalıdır. Düzensiz göçün önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü konusunda çabalar sürdürülmelidir. Türkiye son dönemde adım olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmasına dair Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısını TBMM Başkanlığı’na 04/05/2012 tarihinde sunmuştur.

33 11 Mayıs 2012: Sınır Güvenliği Teşkilatı’na ilişkin yasa taslağı üzerindeki çalışmalar ise İçişleri Bakanlığı’nca tamamlandı. Türkiye’nin sınır güvenliği, askerden alıp, İçişleri Bakanlığı’na devredilecek. İçişleri’nde de sınır güvenliğinden Emniyet Genel Müdürlüğü yerine, Sınır Güvenliği Teşkilatı sorumlu olacak. Projenin hayata geçmesi için hedeflenen tarih ise 2018. Yani 6 yıl sonra, sınır denetimi tamamen Sınır Güvenliği Teşkilatı’na devredilecek. http://www.trtturk.com.tr/index.php?lang=tr&page=11&newsCat=1&newsID=3463http://www.trtturk.com.tr/index.php?lang=tr&page=11&newsCat=1&newsID=3463 11/05/2012

34 SONUÇ Sınır Yönetimi Anlayışı iyi niyetli yolcuların seyahatlerini ve uluslar arası ticarette malların dolaşımını kolaylaştıran, sınır yönetiminde ilgili kurumların kendi bünyesinde ve birbiriyle işbirliği ve koordinasyonunu gerektiren bir noktaya gelmiştir. Türkiye’de jeopolitik konumu gereği bunun yanında Avrupa Birliği’ne aday olan müzakereler sürecince suçla mücadele adına etkili ve de en iyi sınır yönetim sistemini oluşturmalıdır.

35 Kalelerin Genellikle Yarardan Çok Zararı Dokunur. Niccolo Machiavelli Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler


"Kadeş Antlaşması. Güvenlik Kavramında Değişim Küreselleşme, Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkışı, Egemenlik Kavramındaki Değişim, Güvenlikte Devletin Rolünün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları