Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadeş Antlaşması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadeş Antlaşması."— Sunum transkripti:

1 Kadeş Antlaşması

2 Güvenlik Kavramında Değişim
Küreselleşme, Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkışı, Egemenlik Kavramındaki Değişim, Güvenlikte Devletin Rolünün Zayıflaması, Avrupa Birliğindeki Üye Sayısının Artışı, Klasik Güvenlik Kavramının Yerini İşbirlikçi Güvenlik Kavramının Alması.

3 Yeni Güvenlik Kavramı Bir devletin sadece kendi ülkesiyle ilgilenmeyen aynı zamanda diğer ülkelerinde güvenliğini hesaba katan, Karşı koymaya dayanmayan, işbirliğine dayanan, Sadece askeri ve siyasi olmayıp, ekonomi, teknoloji, kültür,iklim ve toplum gibi değişik alanları içeren, Belli bir yasaya ve mekanizmaya dayanan.

4 Küreselleşme, güvenlik alanındaki hedeflerin yenilenmesini sağlamaktadır. En büyük endişe ise; uluslar arası dolaşımın genişliği ve sıklığı refah ve barış için temel teşkil etmesine rağmen, oluşacak risklerin nasıl ele alınacağıdır?

5 Bütünleşik/Entegre Sınır Yönetimi
Schengen Antlaşmasının Amsterdam Antlaşması içinde yer almasıyla serbest dolaşım alanının oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği iç sınırları kaldırılmış bunun sonucu dış sınırların korunması üzerinde yeniden düşünülmesi gündeme gelmiş ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında ortak politika üretme ihtiyacı, işbirliği ve koordinasyonun arttırılması amacıyla sınır yönetiminde yeni bir model doğmuştur.

6

7 Amacı Yasal Ticaretin Kolaylaştırılması,
Kişilerin Seyahat Özgürlüğü Hakkını Hukuka Uygun Olarak Kullanması, Yasadışı sınır geçişleri ve yasal olmayan ticaret usullerine karşı güvenli ve iyi kontrol edilen sınırlara ulaşmak.

8 Unsurları Birbiriyle bağlantılı ticaret, taşımacılık, güvensizlik, kaçakçılık ve sınır bölgelerinin kendi sorunları ile kapsamlı bir mücadele, Birçok Kurum ve Kuruluşun ayrı ayrı ve çoğu zaman birbirinin amacına aykırı şekilde çalışmaları yerine ortak sorunlar üzerinde işbirliği yapmaları için sıkı gereklilikler, Komşu ülkelerin ortak sınırların yönetiminde işbirliği yapmalarının desteklenmesi.

9 Schengen Sınırlar Kanunu
Madde 1: Avrupa Birliği üye devletleri arasında kişilerin iç sınırlarda sınır yönetimine tabi tutulmadan serbest geçişini temin eder. Kişilerin Avrupa Birliği üye devletlerinin dış sınırlardan geçişinde sınır yönetimini düzenler. İç Sınır: Nehir ve göl sınırları dahil olmak üzere üye devletlerin ortak kara sınırları, Üye devletlerin iç seferler için kullanılan havalimanları, Üye devletlerin düzenli feribot bağlantıları için kullanılan deniz, nehir ve göl limanları Dış Sınırlar: Üye devletlerin iç sınır olmayan; nehir ve göl sınırları, deniz sınırları ve hava limanları, deniz ve göl limanlarının dahil olduğu kara sınırıdır.

10 Schengen Sınırlar Kanununun Avrupa Birliği yasal çerçevesine katılması 1997 tarihli Amsterdam Antlaşmasına 1 Mayıs 1999 tarihli düzenlemeyle girmiştir.

11

12 Ülkeler Yürürlüğe Giriş Tarihi Notlar Avusturya 28 Nisan 1995 Belçika 26 Mart 1995 Çek Cumhuriyeti 21 Aralık 2007 Danimarka 19 Aralık 1996 Fareo Adaları , Gröland Hariç Estonya Finlandiya Fransa Almanya Heligoland Hariç Yunanistan 26 Mart 2000 Macaristan İzlanda İtalya 26 Ekim 1997 Livigno, San Marino Hariç Litvanya Letonya Lüksemburg Malta Hollanda Aruba Hariç

13 Ülkeler Yürürlüğe Giriş Tarihi Notlar Norveç 19 Aralık 1996 Svalbard Hariç Polonya 21 Aralık 2007 Portekiz 26 Mart 1995 Slovakya Slovenya İspanya 25 Mayıs 1992 İsveç İsviçre 16 Ekim 2004 Kıbrıs Cumhuriyeti Daha Sonra Katılacak Bulgaristan Romanya Daha Sonra Katılacak- 2012 Monako İrlanda Birleşik Krallık Vatikan Liechtenstein 19 Aralık 2011 Schengen anlaşması ile oluşturulan Schengen bölgesi, şu anda 26 Avrupa ülkesi için de geçerli olup yaklaşık olarak 4,312,099 kilometrekarelik alanı kaplamaktadır

14 15-16 Ekim 1999 tarihli Tampere Zirvesi: AB’nin yasa dışı göçü durdurmak ve bunu gerçekleştiren uluslar arası suç örgütleriyle mücadelede dış sınırların uzman eğitimi almış profesyonellerce etkili biçimde kontrolü, Aralık 2001 Leaken Zirvesi: Dış sınırların tutarlı ve ve etkili biçimde ortak yönetimi ve AB vatandaşlarının ortak bir yapı ve kadere ait olma duygularını arttırma ve terör, yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadelede taahhüt edilen eylemlerde sürekliliği, 10 Mayıs 2005 Lahey Programı: Ortak bir sığınma sistemi oluşturulması, yasadışı göçle mücadele, AB’nin Dış Sınırlarının Korunması amacıyla Avrupa Ajansı Kurulması.

15 İLK AVRUPA SINIR ÖRGÜTÜ: FRONTEX
AB üye ülkelerin dış sınırlarının entegre yönetimini, üye ülkelerin kara ve deniz sınırları ve bunların havaalanları ve deniz kapıları gibi şahıslar tarafından dış sınırların geçişinde Topluluk mevzuatının uygulandığı, dış sınırların yönetimine ilişkin mevcut ve gelecekteki topluluk önlemlerinin uygulanmasını kolaylaştırarak ve daha etkili kılarak geliştirmektir.

16 2 Aralık 2009 tarihli Stockholm Programı: Üye devletlerin topraklarına yasal girişlerin kolaylaştırılmasını ancak yasadışı göç ve sınır aşan suçla mücadele edilmesini böylece yüksek düzeyde güvenliğini sağlamak amaçlamaktadır.

17 Uluslar arası İşbirliği Kurumlar arası İşbirliği Kurum İçi İşbirliği

18 Entegre Sınır Yönetiminin Sacayakları
Entegre Yönetim Kurum İçi İşbirliği Yatay Dikey Kurumlar Arası İşbirliği Sınır Geçişlerinde Süreçlerin Eşgüdümü Bilgi Teknolojisi Sistemlerinin Entegrasyonu Farkındalığı Geliştirme ve Ortak Sorumluluklar Uluslar arası İşbirliği Sınırın her iki tarafında yerel düzeyde İşbirliği Komşu Devletler Arasında İkili İşbirliği Sınırla ilgili konularda çok uluslu işbirliği

19 Birlikte Çalışması Gereken Resmi Paydaşlar
İç işleri Adalet Finans Tarım Sağlık Dış İlişkiler Ekonomi Çevre Ulaşım, Enerji ve Altyapı Kültür İşleri Turizm Telekomünikasyon Savunma

20 Sınır Yönetiminde Görevli Kurum ve Kuruluşlar
Sınır Muhafaza Birimi, Gümrükler, Bitki Sağlığı Denetiminde Görevliler, Hayvan Sağlığı Denetiminde Görevliler, Halk Sağlığı Denetiminde Görevliler, Ulaştırma Bakanlığı, Güvenlik Kurumu, Göçmenlik Kurumu, Yargı Üyeleri, Polis Akademileri ya da ilgili eğitim kurumlar, Ulusal Demiryolu Şirketleri, İstatistik Kurumları, Pazar Denetimleri ve Tüketicileri Koruma, Liman yeri ve hava alanı makamı, Taşıyıcılar ve Kullanıcılar, Nakliyeciler, Sanayiciler ve İş adamları, Hükümet Dışı Organizasyonlar, Sivil Toplum, Sınır Bölgesindeki Nüfus

21 Türkiye ve Bütünleşik Sınır Yönetimi
Türkiye’nin Stratejik Konumu, AB’nin Dış Sınırlarına Ulaşmak İçin En Uygun Güzergah Olması, Komşu ülkelerdeki Savaş ve İstikrarsızlık Ortamının Sürekliliği, Sınır Ötesi Akrabalık İlişkileri, Doğu ve Güneydoğu Sınırlarının coğrafi yapısı itibariyle kontrolünün güçlüğü

22 Sınır İdaresinde Genel Görevli : İçişleri Bakanlığı
Sınır Kapılarında İnsan Giriş ve Çıkışı Irak sınırının tamamında ve İran sınırının Hakkari İli bölgesi (127 km)’nde sınırın korunması Kara sınırlarının geri kalan bölümünde sınırın korunması

23 Kurum Bazında İnceleme
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı) Kara Sınırında İnsan sağlığını ilgilendiren konulara ilişkin kontroller Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı) Deniz Sınırında İnsan sağlığını ilgilendiren konulara ilişkin kontroller Gümrük Müsteşarlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Sınır Kapılarında Eşya giriş ve çıkışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Veterinerlik, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Güvenliği Alanındaki Kontroller Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye‘ye giriş yapan yabancılara ait karavan ve moto karavanların bakım, onarımı

24 Mevzuatlar 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 618 sayılı Limanlar Kanunu 4178 sayılı İl idaresi Kanunu

25 İller Kara Hava Deniz Adana Şakirpaşa, İncirlik Botaş Afyon Ağrı Gürbulak Amasya Merzifon Ankara Esenboğa, Etimesgut Antalya Antalya, Gazipaşa Alanya, Kaş, Finike, Antalya, Kemer Ardahan Posof, Çıldır Artvin Sarp Hopa Aydın Kuşadası, Söke, Didim Balıkesir Balıkesir, Bandırma, Edremit Ayvalık, Bandırma, Akçay Bartın Batman Bursa Bursa, Yenişehir Gemlik. Mudanya Çanakkale Çanakkale, Kepez Denizli Çardak Diyarbakır Edirne Pazarkule, İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli, Uzunköprü, Kapıkule Elazığ

26 İller Kara Hava Deniz Erzurum Eskişehir Gaziantep Karkamış Islahiye Giresun Hakkari Esendere, Çukurca, Şemdinli Hatay Yayladağı, Cilvegözü İskenderun Iğdır Dilucu Isparta Süleyman Demirel İstanbul İstanbul, Pendik, Sarayburnu Sabiha Gökçen, Atatürk İzmir Çiğli, Gaziemir İzmir, Dikili, Aliağa, Foça, Seferihisar Kars Akyaka Kastamonu İnebolu Kayseri Erkilet Kırklareli Dereköy Kilis Öncüpınar Çobanköy Kocaeli Derince Konya Malatya Erbaa

27 İller Kara Hava Deniz Manisa Akhisar Mardin Nusaybin, Şenyurt Nusaybin Mersin Anamur, Mersin, Taşucu, Bozyazı, Muğla Dalaman, Milas Bodrum, Fethiye, Güllük, Datça, Marmaris, Turgutreis, Bozburun, Yalıkavak, Mantar Burnu Muş Nevşehir Kapadokya Ordu Ünye, Ordu Rize Samsun Çarşamba Sinop Sivas Nuri Demirağa Şanlıurfa Ceylanpınar, Mürşitpınar GAP Şırnak Habur Tekirdağ Çorlu Trabzon Uşak Van Kapıköy Feritmelen Zonguldak Çaycuma Zonguldak, Ereğli

28 2010-2011 yılı Ulusal Eylem Planı
“Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” Alanında Tamamlanması Gereken Çalışmalar Başlığı Altında: Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planını” tamamlayıcı nitelikte bir yol haritasının hazırlanması, Sınır Muhafızı Eğitim Stratejisi’nin onaylanması, Yasadışı Göç Genelgesi’nin onaylanması, İltica Genelgesi’nin onaylanması, İltica ve Göç Ulusal Eylem Planının” tamamlayıcı nitelikte bir yol haritasının hazırlanması, Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisi Belgesi ve ekli Eylem Planı onaylanması, Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesinin Uygulanması İçin Eylem Planı hazırlanması.

29 yılı Ulusal Eylem Planında İçişleri Bakanlığına bağlı sınır güvenliği biriminin kurulmasına ilişkin yasal düzenlemeler: Amsterdam Anlaşması ve bu Anlaşma’ya eklenen ve Schengen Müktesebatı’nı Avrupa Birliği çerçevesiyle bütünleştiren protokolün 8. maddesi “Aday ülkelerin Schengen Müktebatı’nı benimsemeleri” 8 Şubat 2002'de hazırlanan Schengen Kataloğu Schengen Uygulama Anlaşmasının 6. Maddesi: Dış Sınırlarda sınır ötesi eylemler in kontrolü yetkili makamlar tarafından ulusal makamlar ulusal hukuk kuralları , temel hukuk kuralları gözetilerek yapılmalıdır.

30 Dokuzuncu Kalkınma Planı
“Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi” Başlığı altında: Entegre Sınır Yönetimi konusunda hazırlanan Ulusal Eylem Planı çerçevesinde profesyonel bir sınır muhafaza teşkilatının kurulması yönündeki hukuki ve kurumsal altyapı çalışmaları sürdürülecektir. Yasadışı göç ve iltica hareketleriyle etkili bir mücadele amacıyla müstakil bir Göç ve İltica Teşkilatı kurulacak ve sınırlarda barınma ve geri gönderme merkezlerinin yapılması ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Terör ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda, terörün ulusal boyutu kadar uluslararası boyutunu da dikkate alan yasal ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir. Ulusal Uyuşturucu Stratejisi AB müktesebatına uygun olarak güncelleştirilecek ve bu konuda görev yapmakta olan polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza teşkilatları arasında etkili bir koordinasyon sağlanacaktır.

31 ATILAN ADIMLAR EKSİKLER
Türkiye 2011 İlerleme Raporunda Bütünleşik Sınır Yönetimi Dış Sınırlar ve Schengen konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. ATILAN ADIMLAR EKSİKLER Havaalanları transit bölgelerinde düzensiz göçün kontrol altına alınması için sınır kontrol usul ve düzenlemelerinin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. Vali yardımcılarının görevlerini genişleterek sınır birimlerinde idare amiri olarak görev yapmalarını öngören ve bu yolla sınır birimleri arasındaki koordinasyonu yerel düzeyde kolaylaştırmayı amaçlayan mevzuat değişikliği Meclis’te hâlâ beklemektedir. Türkiye, düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş ülkesi ve hedef ülke olmaya devam etmektedir. Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. (10 Ağustos 2011) Entegre Sınır Yönetimi Yol Haritası ve Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü hazırlanmıştır. Entegre Sınır Yönetimi’ne (ESY) ilişkin eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. Yeni sınır güvenlik teşkilatının kurulmasına ilişkin kanun tasarısı ve sınır yönetiminde kurumlar arası işbirliğinin düzenlenmesine odaklanmıştır. Sınır Güvenlik Teşkilatı Kanununun kabulü ve kurumlar arası işbirliği bu alandaki kilit konulardır.

32 ÖNERİLER Sınır güvenliğinin sağlanması için, daha uygun bir altyapının kurulması ve özellikle elektronik araçlar, mobil ve sabit kızılötesi video gözetleme kameraları (CCTV sistemleri) ve diğer sensör sistemleri gibi gözetleme ekipmanlarının daha yaygın kullanımı da dahil, bazı alanlarda daha fazla ilerleme kaydedilmelidir. Üst düzeyde mesleki yeterliliğin sağlanması amacıyla temel eğitimler ve uzmanlık eğitimlerinin düzenlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Düzensiz göçün önlenebilmesi ve sınır aşan suçlarla mücadele edilebilmesi amacıyla Türkiye’nin AB sınırlarında operasyonel işbirliğinin artırılmasına yönelik müzakerelerin tamamlanması gerekmektedir. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde risk analizi yapılmalıdır. Düzensiz göçün önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü konusunda çabalar sürdürülmelidir. Türkiye son dönemde adım olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmasına dair Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısını TBMM Başkanlığı’na 04/05/2012 tarihinde sunmuştur.

33 11 Mayıs 2012: Sınır Güvenliği Teşkilatı’na ilişkin yasa taslağı üzerindeki çalışmalar ise İçişleri Bakanlığı’nca tamamlandı. Türkiye’nin sınır güvenliği, askerden alıp, İçişleri Bakanlığı’na devredilecek. İçişleri’nde de sınır güvenliğinden Emniyet Genel Müdürlüğü yerine, Sınır Güvenliği Teşkilatı sorumlu olacak. Projenin hayata geçmesi için hedeflenen tarih ise Yani 6 yıl sonra, sınır denetimi tamamen Sınır Güvenliği Teşkilatı’na devredilecek. 11/05/2012

34 SONUÇ Sınır Yönetimi Anlayışı iyi niyetli yolcuların seyahatlerini ve uluslar arası ticarette malların dolaşımını kolaylaştıran, sınır yönetiminde ilgili kurumların kendi bünyesinde ve birbiriyle işbirliği ve koordinasyonunu gerektiren bir noktaya gelmiştir. Türkiye’de jeopolitik konumu gereği bunun yanında Avrupa Birliği’ne aday olan müzakereler sürecince suçla mücadele adına etkili ve de en iyi sınır yönetim sistemini oluşturmalıdır.

35 Kalelerin Genellikle Yarardan Çok Zararı Dokunur.
Niccolo Machiavelli Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler


"Kadeş Antlaşması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları