Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ODUNPAZARI İBRAHİM KURŞUNGÖZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ODUNPAZARI İBRAHİM KURŞUNGÖZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ODUNPAZARI İBRAHİM KURŞUNGÖZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR EKİM 2013

2 YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
NEDİR? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sistem, SBS’nin kaldırıldığı ve yerine 6 derse yönelik toplam 12 sınavın merkezi olarak yapılacağı yeni bir uygulamanın getirildiği bir sistemdir. eğitim-öğretim yılında 8.sınıf öğrencileri yeni sisteme göre ortaöğretime (üs öğretim kurumuna) geçecektir. 8.sınıflara, öğretmenler tarafından 6 temel dersten, dönemsel olarak yapılacak sınavlardan bir tanesi, merkezi olarak yapılacaktır.

3 YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI
Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Öğretmenin meslekî performansını artırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak

4 YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI
Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek

5 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 28-29 Kasım 2013 Perşembe -Cuma 14-15 Aralık 2013 Cumartesi-Pazar Ocak 2014 II. Dönem 28-29 Nisan 2014 Pazartesi-Salı 10-11 Mayıs 2014 Cumartesi-Pazar Haziran 2014

6 MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI
SINAV GÜNÜ OTURUM DERS ADI BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ SINAV SÜRESİ SORU SAYISI 1 Türkçe 09:00 09:40 40 DAKİKA 20 2 Matematik 10:30 11:10 3 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 12:00 12:40 Fen ve Teknoloji T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

7 Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

8 Sınava Giriş Şartları 2013–2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8 inci sınıfında öğrenim görüyor olmak, Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8 inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerinin sınava girmek için herhangi bir ücret ödemelerine ya da başvuru yapmalarına gerek yoktur.

9 Tüm 8 inci sınıf öğrencileri (olağanüstü haller ve özel durumlar hariç) sınavlara öğrenim gördüğü kendi okulunda girecektir. Öğrenciler sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını ise Millî Eğitim bakanlığının e-okul ve veli bilgilendirme sisteminden öğrenebileceklerdir.

10 Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır
Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

11 Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin AĞIRLIK KATSAYISI
Ortak Sınav Yapılacak Dersler DERS ADI Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin AĞIRLIK KATSAYISI Türkçe 4 Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Toplam AĞIRLIK KATSAYISI 18

12 Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır. Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır. Sınavda A ve B olmak üzere iki ayrı tür Soru Kitapçığı kullanılacaktır.

13 Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi
Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır Her test için doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Derslerin Sınav Puanı hesaplaması; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü ile hesaplanacaktır. 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

14 Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.
Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

15 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır. Ortalama (ORT) Hesaplama: ORT = ( S1 + S2 + S3 + PR + PE ) / 5 ORT Türkçe = ( ) / 5 = 96,000 AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Ağırlıklı Ortalama (AORT) Hesaplama: AORT = ( ORT x DS ) / ToplamDS AORT Türkçe = ( x 5 ) / 28 =

16 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Hesaplama:
YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Hesaplama: YBP = ( 1.Dönem AORT Toplamı + 2.Dönem AORT Toplamı ) / 2 YBP = ( 94, ) / 2 =

17 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8)
Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) (8.sınıf) 1. DÖNEM 2. DÖNEM 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8) Dersler Haftalık Ders Saati Ağırlık Katsayısı 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Proje Performans Ortalama Ağırlıklı Ortalama DS KS S1 S2 S3 PR PE ORT AORT Türkçe 5 4 100 90 95 96,0000 17,1428 85 93,0000 16,6071 Matematik 88 87,6000 12,5142  85 92,0000 13,1428 Fen ve Teknoloji 96 82 92,6000 13,2285 90  93 Yabancı Dil 2 90,0000 12,8571 93,7500 13,3928 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 86,6666 6,1904 91,6666 6,5476 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 100,0000 7,1428 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1 3,5714 Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi ve Spor Teknoloji ve Tasarım Toplam 28 18 94,0753 95,0614 94,5683

18 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Ortalama (ORT) Hesaplama: ORT = ( S1 + S2 + S3 + PR + PE ) / 5 ORT_Türkçe = ( ) / 5 = 96,000 Ağırlıklı Ortalama (AORT) Hesaplama: AORT = ( ORT x DS ) / ToplamDS AORT_Türkçe = ( x 5 ) / 28 = 17,1428 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8) Hesaplama: YBP8 = ( 1.Dönem AORT Toplamı + 2.Dönem AORT Toplamı ) / 2 YBP8 = ( 94, ) / 2 =

19 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

20 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)
1. DÖNEM 2. DÖNEM Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Dersler Ağırlık Katsayısı Sınav Puanı Ağırlıklı Sınav Puanı KS SP ASP Türkçe 4 90 360 100 400 Matematik Fen ve Teknoloji 95 380 Yabancı Dil 2 85 170 190 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 180 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 200 Toplam 18 1650 1750 OSP1 641,6666 OSP2 680,5555 661,1110

21 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
OSP1 = (SPTür x KSTür + SPMat x KSMat + SPFen x KSFen + SPDil x KSDil +SPTar x KSTar + SPDin x KSDin) / KSTop.) / 100) x 700) OSP1 = (90x4 + 90x4 + 95x4 + 85x2 + 90x x2)/18) /100) x 700)=641,6666 OSP2 = (100x x4 + 95x4 + 95x2 + 90x x2)/18)/100)x700)=680,5555 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Hesaplama: AOSP = ( OSP1 + OSP2 ) / 2 AOSP = ( ) / 2 =

22 Yerleştirmeye Esas Puan
Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP6) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP7) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP) Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 99,3200 96,5700 94,5683 661,1110 475,7846 Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Hesaplama: YEP = ( YBP6 + YBP7 + YBP8 + OSP ) / 2 YEP = ( ) / 2 YEP =

23 Ek Puan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir. Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

24 Ek Puan Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. İbraz edilen bilgiler, öğrencinin öğrenim gördüğü ortaokul müdürlüğü tarafından ders yılı bitimine kadar e-okul sistemine işlenir. Ders yılı bittikten sonra sisteme işlenen bilgiler işleme alınmayacaktır. Ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gereğince dikkate alınmayacaktır.

25 Yerleştirme Puanı Eşitliği
Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirmeleri yapılırken Yerleştirme Puanı‘nın eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına bakılır. 1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 5) Tercih önceliği 6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı

26 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
a. Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir. b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. c. Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

27 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
ç. İtiraz ücretini yatırıp banka dekontunu itiraz dilekçesi ile birlikte göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. d. İtirazların cevaplanmasında YEĞİTEK gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

28 TEŞEKKÜRLER.


"ODUNPAZARI İBRAHİM KURŞUNGÖZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları