Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6."— Sunum transkripti:

1

2 11 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6

3 Sınıftaki Tartışmaları Yönetmek (Leading Classroom Discussion) Discussion as a Way of Teaching Tools and Techniques for Democratic Classrooms

4 Sınıf kültürü, geleneği oluşturmak

5 Sınıftaki tartışmaları niçin yapmalı?  Öğrencinin konuyu daha derin ve zengin öğrenmesini sağlar. Zayıf bilgi bağlantıları tartışma ile güçlenir. Çok farklı açılardan bir bakış sağlar.  Öğretmenin ve öğrencilerin dersten zevk almalarını sağlar. >>>

6 Sınıftaki tartışmaları niçin yapmalı?  Ders içeriğini, bilinenlerle bilinmeyenler arasındaki bağlantıları açık hale getirir.  Öğrenciler sınıfta canlı ve disiplin içinde kalmış olurlar.  Okulun toplumsal görevlerinden biri olan topluluk duygusu oluşur. Öğrenciler ve öğretmenler birbirlerini daha iyi tanırlar.

7 Sınıf tartışmalarının önemi Konuşma, düşünceyi somut ve “görünür” kılar, Tartışma, yeni fikirlerin açıklanma biçimidir, Öğrenciler, birbirlerinin farklı bilgi ve görüş açılarını öğrenirler, Öğrenci daha hoşgörülü ve uyanık olur, Öğrenci kendi görüşlerinin başkaları yanındaki değerini, desteğini veya karşı çıkışını görür. >

8 Sınıf tartışmalarının önemi Öğrenci dikkatli, nazik, saygılı ve cesur olur. Saygılı bir şekilde dinleme öğrenilir Diyalektik düşünce ve zihinsel çeviklik kazanılır Bir konuya bağlı olarak konuşma öğrenilir Öğrencilerin görüş ve deneyimlerine saygı duyulduğu anlaşılır >>

9

10 Sınıf tartışmalarının önemi Öğrenciler ortak olarak bilgi üretmenin zevkini duyar İşbirliği ile öğrenme (collaborative learning) adetleri gelişir Fikir ve düşünceleri açık iletişimle aktarma kapasitesi gelişir Farklı bilgi ve düşünceleri birleştirme ve bütünleştirme becerileri gelişir

11 Sınıf tartışmaları  Avantajları  Öğrenciler düşüncelerini açıklayabilirler  Sosyal öğrenme  Fikirler test edilir  Uyum sağlanabilir  Dezavantajları  Çok zaman alır  Öğrenciler gruplara ayrılabilir  Sosyal problemler ortaya çıkar  Fazla etkin olmayabilir

12 Sınıf Tartışmalarında Öğretmenin Yapabilecekleri  Hedefleri koyar ve izler  Tatışmayı alevlendirir  Tartışmayı yönlendirir  Ne zaman biteceğine karar verir  Tartışmayı özetler

13 Sınıf Tartışmalarını Yönetme

14 Grup tartışmalarında oynanan roller Görevli lider: Grubun üst seviyesinde, iyi eğitimli, daha tecrübeli, grup üyelerinden ve grup görevinden kendisini sorumlu gören kişi. Sosyal-duygusal lider: Tüm grup elemanlarınca sevilen, “popüler”, dışadönük, esas liderle çatışmayan, popüler kişi. Çatışmaları yumuşatır ve çözebilir. Gerilimi gevşetenler: Komik, şakacı lider. Sosyal lider empatik iken, bu mizahçıdır. >>

15 Grup tartışmalarında oynanan roller Bilgi sağlayıcı lider: Grupta birçok kişi bu rolü oynayabilir ve çeşitli kaynaklardan grup tartışmasında gerekli olabilecek bilgileri sağlar Moral bozucular: Gidişattan hiç memnun olmayan başkana muhalifler. Kötümserler Bunların yanında grup içinde sadece soru soranlar, aktif dinleyenler, pasif dinleyenler, kayıt tutanlar vs de vardır.

16 Sınıf Tartışmasında öğretmenin yapacakları  Tartışılacak konuyu çok dikkatli seçin (konu ve seviye)  Önce “düşünme süresi” verin  Öğrencinin öğrenciyi yanıtlamasını destekleyin  Bir oturma düzeni ayarlayın

17  Tartışmalarda bilimsel veriler kullanılsın, yanlış bilgilerle tartışma yapılmasın  Bir kişinin uzun süre konuşmasına izin vermeyin. Herkes konuşsun.  Konuşmaların esas konudan uzaklaşmamasına özen gösterin  Fikirler paylaşılsın. Sonra ortak ve doğru bir düşünceye doğru gidilsin

18 ÖĞRETMENİN ROLÜ Ana konudan ayırmama Zorla yürütme Yerinde övgü İleriyi görme Gütme Güdümleme Kontrol

19 Sınıftaki herkesin tartışmalara katılma hakkı ve yükümlülüğü vardır; öğretmen istediğinde herkes konuşmalıdır. Her zaman açık fikirli bir şekilde ve dikkatli dinle Eğer bir noktayı anlamadıysan zanlarınla hareket etme, anlatan açıklasın >> Sınıf Tartışmaları İçin Öğütler

20 Eğer bir kimsenin fikrine karşı çıkacaksan, açık delillerle ve uygun bir mantıkla karşı çıkmalısın Başkaları senin fikrine karşı çıktığında, eğer delilleri sağlam ise fikrini değiştir Tartışmaya, konuyla ilgisi olmayan meseleri karıştırma Sınıf Tartışmaları İçin Öğütler

21 Eğer bir başkası senin fikrini daha önce söylemiş ve ekleyeceğin önemli bir şey yoksa, konuşmuş olmak için konuşma Etkili bir konuşma yap, söyleyeceğini söyle ve sözü başkalarına bırak Senin fikrinden farklı olsa bile, başkalarının fikirleriyle alay etme, onların düşüncelerine saygı göster Sınıf Tartışmaları İçin Öğütler

22 Öğrencilerinizi birey olarak görün, bazı grupların temsilcileri olarak görmeyin Bir öğrencinin grup temsilcisi gibi konuşmasına izin vermeyin Farklı öğrenme stillerine saygı gösterin ve işbirliği halinde öğrenmeyi teşvik edin Zararlı olabilecek cümleleri açıklama yapmadan geçmeyin Sınıf atmosferini bozmadan, öğrencilerin sizin ve diğer öğrencilerin fikirlerinden farklı düşünmelerine hoşgörü gösterin Sınıf Tartışmaları İçin Öğütler

23 Özel tartışma biçimleri Sade grup tartışması: Tüm grup üyeleri tartışmalara katılır. Çünkü grup çalışması bireysel çalışmadan daha iyidir. Yüzyüze, yuvarlak masa etrafında fikirler dinlenir ve gerekirse oylanır. Beyin fırtınası (Brainstorming): Değerlendirme ve eleştirme yasak, ilk akla gelen çılgınca fikirler rahatça söyleniyor. Fikrin kalitesi değil, sayısı önemli. Yeni fikirler aranır. Aynı olan fikirler sadeleştirilir, fikirler berraklaştırılır ve geliştirilir.

24 Özel tartışma biçimleri Delfi Tekniği (Delphi Technique): Delfi, Antik Yunan’da gelecekten haber veren bilgeler konseyinin bulunduğu şehir idi. Bu tartışmada tüm grup üyeleri bir konuda uzlaşma sağlamadan karar alınmaz (Papa seçimi gibi). Dolayısıyla katılımcıların fikirleri sentezlenecek ve sıraya konacak. Oylama yapılacak. Vızıltı grupları (Buzz Groups, Phillips 66): Büyük gruplar altı veya biraz daha fazla alt gruplara bölünür. Her grup ayrı çalışır, grup lideri raporlarını bildirir.

25 Özel tartışma biçimleri Tek soru biçimi: Zaman sınırlı olduğunda ve tek bir oturum yapmak zorunda kaldığımızda, alt problemleri de olan tek bir sorunu tartışırız. İdeal Çözüm biçimi: Grup elemanlarının ilgi ve bilgileri çok çeşitli olduğunda, herkes için tartışılan sorunun ideal çözümleri farklı olabilir. Burada dostça bir ortamda en iyi çözüm bulunur. Uzmanlar grubu tartışması (Focus Group Interview)

26 Tartışma biçimleri

27

28

29 Büyük Sınıfların yönetimi Her zaman interaktif olmalıdır ! Dikkati dağıtma. Öğrenciler derse katılsın. Öğrenci tepkilerine bak. İnformal ilişkiler kur. Mutlaka iletişim teknolojileri kullan. Sınıfı bir tiyatro gibi gör.

30 Büyük sınıflar farklıdır Orada dersler daha çok örnekle anlatılmalıdır Daha fazla drama ve mizah Sunuyu çeşitlendirmelidir İçerik kadar sunum da önemlidir Dinleyicilerini tanımalısın! Burada planlama daha önemlidir

31 Platon’un “ Menon ” adlı eserini okuyunuz http://www.egitim.aku.edu.tr/classman/Menon.doc Orada Sokrates’in köle ile konuşmalarına dikkat ediniz. Öğretmenin tartışmadaki rehberliğini örnek cümlelerle ortaya koymaya çalışınız. Socrates ve köle tarafından oynanan rolleri, tartışma tekniği açısından açıklayınız (tartışmada öğretmenin rolü)

32 Herkese soruyoruz Sahip olduğunuz bazı kavramları sorgulamak için, kendi kendiniz ile Sokratvari bir diyaloga girdiniz mi? Girişmediniz ise deneyin ve kendinizin öğretmeni olun!

33 Ödev:  İlköğretim 4-5 sınıfta, üzerinde sınıf tartışması yapabileceğiniz 8-10 tane konu belirleyip ergun@aku.edu.tr adresine gönderiniz.. ergun@aku.edu.tr

34 Ne çıplak bir el ne de zeka tek başına bir şey yapamaz: esas iş yapan âlet ve dış yardımlardır (Bacon: Yeni Organon …, 1690) Rembrandt EK:


"11 SINIF YÖNETİMİ Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları