Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

=İnkılapçılık Tarihi ve Atatürkçülük= Konu:İnkılapçılık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "=İnkılapçılık Tarihi ve Atatürkçülük= Konu:İnkılapçılık"— Sunum transkripti:

1 =İnkılapçılık Tarihi ve Atatürkçülük= Konu:İnkılapçılık

2 INKILAPÇILIK (DEVRIMCILIK): Devletin,çagin gereklerine göre sürekli yenilenmesini öngören, duraganligi reddeden bir ilkedir. Akilcilik ve bilimselligi tek yol ve hedef kabul eder.Inkilap, bir halden baska hale dönüsme, biçim degistirme, devrim anlamina gelir.

3 İNKILABIN UNSURLARI:

4 İnkılap, halk hareketi olarak mevcut düzeni zor kullanarak yıkmayı ve yıkılan düzen yerine yeni bir düzen kurmayı ifade eder. Bu tarife göre inkılap olayının unsurları şunlardır:

5 a. İnkılap önce bir halk hareketidir
a. İnkılap önce bir halk hareketidir. Hareketten maksat ani ve enstantane bir hareket değildir. Modern inkılap teorisi, inkılabın sanıldığının aksine ani bir olay, birden patlak veren bir hareket olmayıp için için gelişen, oldukça uzun bir sürecin eseri oluğunu ortaya koymaktadır.

6 b. İnkılap mevcut düzeni yıkma olayıdır
b. İnkılap mevcut düzeni yıkma olayıdır. Mevcut düzenin yıkılması, mevcut hukuk düzenine karşı gelmeyi, kanuna, aykırı olan harekete geçmeyi gerekli kılar. Dayanağını direnme hakkında bulan bu toplum hareketi, eskimiş, yıpranmış ve iktidarda bulunanların zorla devama çalıştıkları eski düzenin yıkılmasını öngörmektedir.

7 c. İnkılap, yıkılan düzen yerine yeni bir düzen kurmayı amaç edinir
c. İnkılap, yıkılan düzen yerine yeni bir düzen kurmayı amaç edinir. İnkılap, yıkılan düzen yerine yeni bir düzen kurmayı amaç edinmekle inkılabın yeni bir hukuki düzen olduğu, gelecek hukuk düzeninin geçerliliğinin temelini teşkil ettiği anlaşılır. İnkılap, eski hukuk düzeninin enkazı üzerinde yeni hukuk düzeninin kuruluşudur.

8 İnkılabın Evreleri:

9 İnkılap üç evrede gerçekleşir; a
İnkılap üç evrede gerçekleşir; a. Birinci Evre: Birinci evreyi teşkil eden fikri cephe, cemiyette değişiklik fikrinin tohumlarının atıldığı ve geliştirildiği devredir. Düşünürlerin, yazarların ve filozofların hazırladıkları ve yön verdiği devredir.

10 b. İkinci Evre: İkinci evre, hazırlık evresinin tamamlanmasından sonra gelir ve aksiyon safhasıdır. Dar anlamı ile ihtilali ifade eder. İhtilal başarı gösterirse meşruluk kazanır. Modern ihtilaller bir tabiye ve taktik işidir. Disiplinli ihtilalciler ister.

11 c. Üçüncü Evre: Üçüncü evreyi, yıkılan, bozulan düzenin yerine bir yenisini kurma fiili teşkil eder. Yeniden kurma ile inkılap başarılmış olur. İhtilal kelimesi, canlı ve enerjik bir hareketin ifadesi olmakla beraber, inkılabın ancak bir safhasını, daha doğrusu tamamlanmamış durumunu ifade eder.

12 Türk İnkılabının Özelliği:

13 Türk inkılabı, bir diriliş ve yenilik hareketidir
Türk inkılabı, bir diriliş ve yenilik hareketidir. Milli bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelesidir. Dışarıda işgalciye, içeride Sultan – Halifeye karşı birlikte, bir arada yapılmıştır. Milleti batıya – batı kültürüne, batı zihniyetine götüren kökten sosyal bir deşişikliktir.

14 “Türk inkılabını bir başka özelliği de ondaki paragmatik durum ve her türlü teorik ve ideolojik hazırlığın yokluğudur. Öyle ki, Türk inkılabı hiç meydanda yokken, birden hakikat olmuştur. Tarih böyle bir ideolojik hazırlık için, ne Mustafa Kemal’e ne de Türk milletine vakit bırakmamıştır

15 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk’ün esas amacı yeni bir Türk devleti kurmaktı. Yeni Türk devleti bir taraftan milli egemenlik diğer taraftan da milli bağımsızlık mücadelesi ile birlikte kurulmuştur. Yeni devletin kuruluşunun baş özelliği inkılaplarla birlikte, bir arada kurulmuş olmasındandır

16 Yeni Türk Devleti’nde yapılan inkılapları; siyasi alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, sosyal alanda ve ekonomi ve sağlık alanında yapılanlar olmak üzere beş ana grupta toplamak mümkündür. Bu inkılaplar gruplarına göre şunlardır;

17 A) Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar:
A) Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar: 1)Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) 2)Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) 3)Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

18 4)Yeni Türk Devleti’nde Anayasa hareketleri 4
4)Yeni Türk Devleti’nde Anayasa hareketleri 4.a)İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar 4.b)20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) 4.c)20 Nisan 1924 Anayasası (İkinci Anayasa)

19 5)Çok partili rejim denemeleri ve sonuçları
5.a)TBMM’de çeşitli grupların ortaya çıkışı 5.b)Müdafa-I Hukuk Grubu’nun kuruluşu ve bunun halk fırkasına dönüşmesi 5.c)Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası 5.d)Atatürk’e süikast girişimi 5.e)Serbest Cumhuriyet Fırkası 5.f)Menemen Olayı

20 B) Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
1)Medeni Kanunun kabulü 2)Ceza Kanunun kabulü 3)Hakimler Kanun kabulü 4)Ticaret Kanunun kabulü 5)Borçlar Kanunun kabulü 6)İcra ve İflas Kanunun kabulü

21 C) Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar 1)Eğitim alanında yapılan inkılaplar 1.a)Tevhid-I Tedrisat (Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi) Kanunun kabulü 1.b)Latin harflerinin kabulü 1.c)Üniversite reformu 2)Kültür alanında yapılan inkılaplar 2.a)Türk tarihi alanında yapılan çalışmalar 2.b)Türk dili alanında yapılan çalışmalar

22 D) Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
1)Kılık kıyafette yapılan değişiklik 2)Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması 3)Takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik 4)Soyadı Kanunun kabulü 5)Milli bayramlar ve tatil günlerinin belirlenmesi 6)Kadın haklarının kabulü

23 E) Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
1)Ekonomik alanda yapılan çalışmalar 2)Sağlık alanında yapılan çalışmalar

24 Atatürk inkilapçiligi; toplumsal ihtiyaçlari karsilamak için kurallar koymayi, düzenlemeler yapilirken izlenecek yol ve yöntemler belirlemeyi öngörür.

25 İnkılap, kelime anlamı ile değişme, bir halden başka bir hale dönmeyi ifade eder. İnkılap; Arapça “ kalp” kelimesinden gelmiş olup, bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle makul ve ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

26 Türk Milletinin ilerleyerek devam etmesi ve bunu sağlayan inkılapların korunması için, inkılapçılık ilkesini, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerinden birisi olarak Anayasaya koydurmuştur.

27

28 =SON= Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder iyi dersler dileriz…


"=İnkılapçılık Tarihi ve Atatürkçülük= Konu:İnkılapçılık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları