Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Özcan PALAVAN OKUMA ÖĞRENME ALANI. İÇİNDEKİLER 1. TÜRKÇE DERSİ İÇİNDE OKUMA ÖĞRENME ALANININ YERİ VE ÖNEMİ 2. OKUMA EĞİTİMİ VE NİTELİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Özcan PALAVAN OKUMA ÖĞRENME ALANI. İÇİNDEKİLER 1. TÜRKÇE DERSİ İÇİNDE OKUMA ÖĞRENME ALANININ YERİ VE ÖNEMİ 2. OKUMA EĞİTİMİ VE NİTELİĞİ."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Özcan PALAVAN OKUMA ÖĞRENME ALANI

2 İÇİNDEKİLER 1. TÜRKÇE DERSİ İÇİNDE OKUMA ÖĞRENME ALANININ YERİ VE ÖNEMİ 2. OKUMA EĞİTİMİ VE NİTELİĞİ Okuma Süreci Bileşenleri Okuma ve Anlama Okuma Eğitiminin Amaçları 3.OKUMA EĞİTİMİ SÜRECİ ▫Okuma Öncesi Etkinlikler ▫Okuma Etkinlikleri ▫Okuma Sonrası Etkinlikler 4. OKUMA TÜRLERİ ▫Sessiz Okuma ▫Sesli Okuma ▫Paylaşmalı Okuma ▫Rehberle Okuma ▫Eşli (arkadaşla) Okuma ▫Öğrencilerin Hep Birlikte Sesli Okuması ▫Eleştirel Okuma ▫Metinler Arası Okuma 5. OKUMA İLGİSİ VE ALIŞKANLIĞI 6. OKUMA HIZI

3 Türkçe öğretimi ve okuma Türkçe dersi; özellikleri dikkate alındığında öğrencilere “ anadillerini kazandırmayı ” hedefler. İlköğretimden başlayarak Türkçe dersinde okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra öğrencilerin doğru ve hızlı okuyabilen, okuduğunu anlayabilen, sözcük dağarcığı geniş, dili sözlü ve yazılı olarak iyi kullanabilen bireyler olmaları hedeflenir.

4 Okumanın önemi Okuma beynin yetenek ve gücünü, kuvvetli düşüncelere karşı kullanmayı geliştirme amacı ile yapılır. Okuma alışkanlığı edinmiş bir birey, değişik düşünceleri yargılamada, bunlar üzerine kurulmuş mantık ve önermeleri fark etmede beceri kazanmış olacaktır. Birey dünya görüşünü okuma ile genişletir, bilgilerini okuma ile artırır.

5 Okumanın Amacı Güncel olayları anlama, günlük gereksinimleri karşılamak, Profesyonel ve mesleki ilgileri sürdürmek ve ilerlemek, Zaman doldurmak ya da bireysel doyum sağlamak, Entellektüel (?) gereksinimleri karşılamak, Bireysel ya da sosyal ilgi, istek ve gereksinimleri karşılamak, kendini geliştirmek.

6 ENTELLEKTÜEL Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut konularla derinlemesine ilgilenen kişi.soyut Kültür ve sanat konularında uzman kabul edilen, bu konulardaki bilgisi birikimi kültürel bir otorite olmasına olanak sağlayan ve toplum karşısında çeşitli konularda değerlendirmeler yapan kişi.Kültürsanat

7 Okuma Nedir? Yazılı sembollerin kavranması olarak da ifade edilebilen okuma, sayfa üzerindeki alfabetik sembollerin yorumlanmasından daha fazlasını gerektirir.

8 Okuma Nedir? Bu bağlamda, okuma; okuma beceri ve alışkanlığı kazanma ile okuduğunu anlama ve değerlendirme gücü kazanma olmak üzere iki temel öğeden oluşur

9 Bireylerin kendisini, çevresini doğru biçimde algılayıp, içinde bulunduğu sosyal çevreye uyum sağlaması yönünden de okuma alışkanlığını kazanmış olması önem taşımaktadır. Okuma alışkanlığı

10 Okuma alışkanlığını etkileyen nedenler Sözlü kültür geleneğinden kaynaklanan nedenler Zihniyete yönelik nedenler Topluma yönelik nedenler Kültürel nedenler Eğitimle ilgili nedenler Ekonomik (yoksulluk) nedenler Zamana ve döneme ilişkin nedenler Medya merkezli (özellikle televizyona bağlı) nedenler

11 Okuma alışkanlığı Çok okuyan okuyucu: Bir yılda 21 kitap ve daha fazla kitap okuyan Orta düzey okuyucu: Bir yılda 6-20 kitap okuyan Az okuyan okuyucu: Bir yılda 1-5 kitap okuyan Okuyucu olmayan: Hiç kitap okumayan kişidir.

12 Okuduğunu Anlama Okuduğunu anlama yalnızca kavramları, şekilleri ve terimleri doğru bilmenin ötesinde bir süreçtir. Örneğin anlamlarını bilmeden bir öğrenci, kavram ve terimleri yineleyebilir. Oysa, okuduğu bilgiyi anlayan öğrenci bilgiyi en etkili bir biçimde kullanabilir.

13 İlköğretim basamağında Türkçe dersleriyle kazandırılması amaçlanan okuduğunu anlama becerileri; okunan bir metne uygun başlık bulma, okuduğu bir metnin anafikrini bulma, anafikri destekleyici yardımcı fikirleri bulma, metinde geçen ve anlamı bilinmeyen sözcüklerin anlamını kestirme, İlköğretimde okuduğu anlama çalışmaları

14 okuduğu bir metni, özünü kaybetmeden kendi ifadeleriyle anlatma, metinde geçen olay yerini bulma, okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini bulma, okuduğu metindeki neden-sonuç ilişkilerini bulma, metnin hangi amaca yönelik olarak yazıldığını açıklama şeklinde sıralanabilir. İlköğretimde okuduğu anlama çalışmaları

15 Okuma eğitimi

16 Anlamak için okuma becerisi kazanabilme Anlamak için okuma becerisi kazanabilme Eleştirel olarak değerlendirme becerisi kazanabilme Eleştirel olarak değerlendirme becerisi kazanabilme Uygulama becerisini (yazılı materyalleri okuyarak anlatım gücü) geliştirebilme Okumayı zevkli bir alışkanlık biçimine getirebilme Sözcük dağarcığını geliştirebilme Okuma Eğitiminin Amaçları

17 Okuma eğitimi süreci okuma öncesi etkinlikler, okuma okuma sonrası yapılacak etkinlikler olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

18 Okuma eğitimi süreci Okuma öncesi etkinlikler; okunacak metinle ilgili önceki bilgileri etkin hale getirme, okuma amacını oluşturma, tahminlerde bulunma ve metni gözden geçirme, elde edilen sonuçları ve bilgileri sınıflandırmadır.

19 Okuma eğitimi süreci Okuma etkinliği; öğrencilerin okuma aşamasında sözcüklerin işaretleri bu sözcüklerin kendi zihinlerindeki tanımları ve sözcük bilgileri kullanarak seslendirmeleridir. Okuma sonrası etkinlikler yanıt verme ve incelemedir.

20 Okuma türleri sessiz okuma, sesli okuma, paylaşmalı okuma, rehberle okuma, eşli okuma, koro halinde okuma, Eleştirel okuma, Metinler arası okuma.

21 Okumanın başarıya etkisi (Araştırmalara göre) Temel eğitim, bireyin verimliliğini yüzde 50yüzde 50 yükseltiyor yüzde 30Okumanın eğitimdeki verimliliği artırma oranı yüzde 30 yüzde 44Eğitimin ekonomideki verimliliği artırma oranı yüzde 44

22 ÖĞRETMENLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI Öğretmenler genelde kitap okumuyor yüzde 33.4’ü düzenli yüzde 63.3’ü bazen kitap okuyor yüzde 3.3’ü hiç kitap okumuyor

23 OKUMA ALIŞKANLIĞI yüzde 70’iGençlerin yüzde 70’i hiç okumuyor binde 1Türkiye’de düzenli kitap okuma alışkanlığı oranı binde 1

24 Bir Araştırma (Üstün DÖKMEN tarafından yapılmıştır) 135,5Lise öğrencileri dakikada 135,5 kelime okurken 54,9’unuBu kelimelerden yalnızca 54,9’unu anlayarak okumaktadırlar.

25


"Yrd. Doç. Dr. Özcan PALAVAN OKUMA ÖĞRENME ALANI. İÇİNDEKİLER 1. TÜRKÇE DERSİ İÇİNDE OKUMA ÖĞRENME ALANININ YERİ VE ÖNEMİ 2. OKUMA EĞİTİMİ VE NİTELİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları