Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ÖĞRENME: Öğrenme:yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı değişikliklerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ÖĞRENME: Öğrenme:yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı değişikliklerdir."— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

3 ÖĞRENME: Öğrenme:yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı değişikliklerdir.

4 ÖĞRENME YÖNTEMLERİ Her bireyin öğrenme yöntemi farklıdır.

5 Öğrenme Yöntemleri: 1-Görsel Öğrenme 2-İşitsel Öğrenme 3-Okuyup Yazarak Öğrenme 4-Deneyimsel Öğrenme

6 Görsel Öğrenme  Bilgileri resim veya şekil olarak hatırlamaya çalış.  Zihninde canlandırdığın şeyleri kelimelere dökmeye çalış.  Bütüncül yaklaşımını avantaja dönüştür.  Fırsat olduğunda yazılı sınav yerine “bireysel proje”yi tercih et.  Uygun olan yerlerde akış diyagramları kullan.

7  Bilgileri resimle, şekle dönüştür  Kelimeleri sembollere dönüştür veya  Bilgileri harf (kelime) ler ile kodla  Resim ve şekilleri değişik bir uzamsal düzlemde yeniden düzenle  Okuduğun sayfanın zihninde resmini çekmeye çalış.  Bilgileri önce görüntüye çevir sonra zihninde yeniden resimle.

8  Farklı Re N kle r  Beyaz boşluk  Semboller    Akış diyagramları

9 İşitsel Öğrenme  Konferansları kaçırma  Derste soru sormaktan kaçınma  Fikirlerini başkalarına da anlat.  İlginç örnek, hikaye, fıkralar derle.  Gördüklerini başkalarına anlat.  Sonradan doldurmak için notların arasında boşluk bırak

10 İşitsel Öğrenme  Sınavlardan önce (derslerden sonra) öğretim elemanı ile görüş.  Sessiz bir ortamda daha önceden zihninde oluşan fikirleri geri çağırmaya çalış.  Daha önceki soruların cevaplarını yazarak çalış.  Cevaplarını bir başkasına konuşuyormuşçasına konuş.  Düşüncelerini seslendir ve yazıya dök

11  Ders notlarını, başkalarının notlarından da yararlanarak geliştir.  Anladıklarını sözlü olarak ifadelendir ve  Başkalarına dinlet  Ders notlarını sesli kaydet ve dinle.  Özet notlarını sesli olarak oku.  Ders notlarını dinleyerek öğrenen bir başkasına da açıkla.

12 Okuyarak/Yazarak Öğrenme  Sözlük kullan  Ders kitaplarından çalış  İlgili makaleleri bul ve oku.  Ders notlarından çalış.  Tanım ve kavramlar üzerinde yoğunlaş.  Yazı diline yakın konuşanları dinlemeyi tercih et.

13 Okuyarak/Yazarak Öğrenme  Örnek sorular cevapla (yazıyla)  Düşüncelerini paragraf yapısı içinde yazmaya çalış.  Notlarını 1,2,3,4, a,b,c,d, A1 A2 A3 A4... şeklinde kategorize ederek sırala.  Zihninde oluşan noktaları hiyerarşik bir düzene koy.  Kendi kendine çoktan seçmeli sınavlar yap.

14 Okuyarak/Yazarak Öğrenme  Önemli şeyleri tekrar tekrar yaz.  Düşünceleri tanımları kendi ifadelerinle tekrar yaz.  Notları kendin duyabileceğin bir sesle oku.  Grafik ve şemaları yazılı ifadelere dönüştür.  Duygu ve düşüncelerini yazılı ifadeye dönüştür.  Doğru yanlışları çoktan seçmeli sınav şekliyle zihninde canlandır; D/Y ayırdet.

15 Deneyimsel Öğrenme  Tüm duyu organlarını kullan.  Önemli ilkelerin pratikteki yansımalarını gösteren çalışmalara önem ver.  Deneme- yanılma yoluyla öğrenme yöntemini kullana.  Sergi ve gösterileri kaçırma.  Dersinde gerçek hayattan örnekler veren öğr. elemanlarını peşine düş!

16 Deneyimsel Öğrenme  Konuları gerçek hayattan uzak bulduğun için ders notların eksik olabilir.  Fikirleri resim ve fotoğraflarla anlat.  Kavramları ve ilkeleri somutlaştırmak için gerçek hayattan örnekler ver.  Deneyimsel öğrenen bir başkasıyla birlikte çalış.  Deneyimlerini, gözlemlerini hatırlamaya çalış.

17 Deneyimsel Öğrenme  Yazma becerilerini geliştirmeye çalış.  Önceden sınavın (veya yapacağın diğer şeylerin) bir provasasını yap.  Daha önceki soruların cevaplarını yazarak çalış.  Başkalarına öğretirken daha iyi öğrenebilirsin.

18 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ÖĞRENME: Öğrenme:yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı değişikliklerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları