Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTANSİYON Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü Ağustos 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTANSİYON Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü Ağustos 2015."— Sunum transkripti:

1 HİPERTANSİYON Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü Ağustos 2015

2 HEDEF 1- Hipertansiyonu, etiyolojisini ve çeşitlerini bilmek
2- Hipertansiyonu derecesine göre gruplara ayırabilmek 3- Hipertansiyonun belirti bulgu ve komplikasyonlarını bilmek 4- Hipertansiyon tedavisinde hemşirenin rolünü bilmek ve uygulamak Sunum adı yazılacak

3 HİPERTANSİYON Arteriyal kan basıncının yükselmesi ile karakterize bir klinik tablodur. ARTERİYEL BASINÇ Ventriküllerden arterlere atılan kanın arter duvarına yaptığı basınçtır. Sunum adı yazılacak

4 SİSTOLİK KAN BASINCI Ventrikül sistolü sırasında kalbin perifere attığı kanın arter duvarına yaptığı basınçtır.

5 DİYASTOLİK KAN BASINCI
Ventrikül diyastolü sırasında damar duvarının kana karşı oluşturduğu dirençtir.

6 90 mmHg 140 mmHg

7 = Sistolik Hipertansiyon Volüm Hipertansiyonu Sistolik Basınç
HİPERTANSİYONUN SINIFLANDIRILMASI Sistolik Hipertansiyon Volüm Hipertansiyonu = Sistolik Basınç

8 = Vazokonsrüktif Tip Hipertansiyon Diyastolik Hipertansiyon
HİPERTANSİYONUN SINIFLANDIRILMASI Vazokonsrüktif Tip Hipertansiyon Diyastolik Hipertansiyon = Diyastolik Basınç

9 HİPERTANSİYONUN SINIFLANDIRILMASI
Miks Tip Hipertansiyon Sistolik Basınç Diyastolik Basınç

10 HİPERTANSİYONUN SINIFLANDIRILMASI
( NEDENE GÖRE ) Primer Esansiyel =

11 HİPERTANSİYONUN SINIFLANDIRILMASI
( NEDENE GÖRE ) Sekonder

12 HİPERTANSİYONUN ETİYOLOJİSİ
Yaş

13 HİPERTANSİYONUN ETİYOLOJİSİ
Kalıtım Beyin Lezyonları

14 HİPERTANSİYONUN ETİYOLOJİSİ
Endokrin Hastalıklar

15 HİPERTANSİYONUN ETİYOLOJİSİ
Damar Hastalıkları

16 HİPERTANSİYONUN ETİYOLOJİ
Böbrek hastalıkları Gebelik Hastalıkları Gebelik toksemisi

17 HİPERTANSİYONUN ETİYOLOJİ
Duygusal Stres

18 HİPERTANSİYONUN ETİYOLOJİ
Obesite Bazı İlaçlar

19 TEŞHİS 1.GÜN GÜN GÜN

20 TEŞHİS

21 TEŞHİS Hipertansiyon tanısının konabilmesi için kan basıncının değişken olmasının yanı sıra, hasta istirahat halinde iken de yüksek olması gerekir.

22 HİPERTANSİYONUN DERECESİ
1-Sınırda Hipertansiyon 150/ /100 mm Hg

23 HİPERTANSİYONUN DERECESİ
2-Hafif Hipertansiyon Diastolik mm Hg

24 HİPERTANSİYONUN DERECESİ
3-Orta Dereceli Hipertansiyon Diastolik mm Hg Üç ayrı ölçüm gerekir

25 HİPERTANSİYONUN DERECESİ
Şiddetli Hipertansiyon Diastolik 115 – 129 mm Hg

26 HİPERTANSİYONUN DERECESİ
5-Malign Hipertansiyon 130 mmHg Diyastolik

27 HİPERTANSİYONUN DERECESİ
6-Rezistan Hipertansiyon

28 Baş ağrısı ( En sık rastlanan belirti)
HİPERTANSİYONUN BELİRTİ VE BULGULARI Baş ağrısı ( En sık rastlanan belirti) Baş dönmesi Bulantı Kusma Sersemlik Bellek bozukluğu

29 HİPERTANSİYONUN BELİRTİ VE BULGULARI

30 Kalp, böbrek, beyin, göz ve koroner damarları etkileyerek bu organlara ilişkin semptom ve bulguların ortaya çıkmasına neden olur. HİPERTANSİYONUN BELİRTİ VE BULGULARI

31 HİPERTANSİYONUN KOMPLİKASYONLARI
Anevrizma

32 Böbrek fonksiyon bozuklukları, böbrek yetmezlikleri
HİPERTANSİYONUN KOMPLİKASYONLARI Sol kalp yetmezliği Böbrek fonksiyon bozuklukları, böbrek yetmezlikleri

33 Göz dibinde pupil ödemi Kanamalar Körlük
HİPERTANSİYONUN KOMPLİKASYONLARI Göz dibinde pupil ödemi Kanamalar Körlük

34 Beyin damarlarında hasar
HİPERTANSİYONUN KOMPLİKASYONLARI Beyin damarlarında hasar Paralizi Beyin kanamaları

35 TEDAVİ Etiyolojisine göre düzenlenir. Hafif hipertansif hastalarda non farmakolojik yaklaşımlar farmakolojik tedaviden önce gelir.

36 TEDAVİ Belli bir organik nedene bağlı ise hastalığın tedavisi ile hipertansiyonda düzelir. Bir nedene bağlı olmayan hipertansiyonda ise tedavi semptomatiktir.

37 Hipertansiyonu olan hastaya
TEDAVİ Dinlenme Diyet

38 TEDAVİ Antihipertansif Diüretik

39 HİPERTANSİYONDA YAŞAM BİÇİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR

40 BEN ŞİŞMANMIYIM ?

41 BEDEN KİTLE İNDEKSİ Şişmanlığı ölçmede yaygın olarak kullanılan ölçüttür

42 BEDEN KİTLE İNDEKSİ BKİ =     Ağırlık  (kg)                       Boy² (m) Örneğin: Boy: 1.70 m Kilo: 82 BKİ =   82  =   28,3'dür.              ²

43 Beden Kitle İndeksi (kg/m2) Zayıf 18.5 Normal 18.5-24.9 Hafif şişman
BEDEN KİTLE İNDEKSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Vücut Ağırlığı (kg) Beden Kitle İndeksi (kg/m2) Zayıf 18.5 Normal Hafif şişman 1.Derecede Şişman 2.Derecede Şişman 3.Derecede Şişman ≥40

44 DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

45 DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

46 DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

47 DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

48 DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

49 (Dietary Approach to Stop Hypertension)
DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

50 DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

51 DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

52 DASH DİYETİ (Dietary Approach to Stop Hypertension)

53 HİPERTANSİYONDA YAŞAM BİÇİMİ
AZALTIN

54 HİPERTANSİYONDA YAŞAM BİÇİMİ
UNUTUN

55 HİPERTANSİYONDA YAŞAM BİÇİMİ
KAN BASINCINIZI İZLEYİN

56 3-Anjiojensin-Konverting Enzim İnhibitörleri ( ACE )
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇ GRUPLARI 1-Diüretik ilaçlar 2-Beta-Bloker ilaçlar 3-Anjiojensin-Konverting Enzim İnhibitörleri ( ACE ) 4-Kalsiyum Antagonistleri 5-Vazodilatatör ilaçlar 6-Santral Sempatolitik etkili ilaçlar 7-Alfa –Reseptör Aatagonistleri 8-Periferik Sempatik inhibitörler.

57 KAN BASINCI ÖLÇERKEN 5-10 Dakika

58 HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR !
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Kan basıncının ilaç verilmeden önce ve sonra titizlikle ölçülüp kayıt edilmesi

59 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Kan basıncının durumuna göre ilaç alımının sağlanması veya önlenmesi

60 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Kullanılan ilaç etkilerinin ve yan etkilerinin gözlenmesi

61 HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR !
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Hastanın dinlenmesinin ve yatak istirahatinin sağlanması

62 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Hastanın diyetine uyumunun sağlanması

63 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Tedavinin etkinliği için hekim ile işbirliği yapma

64 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Kullanılan ilaç infüzyon halinde ise kan basıncı kontrollerinin sık yapılması ve ilaç dozunun kan basıncına göre düzenlenmesi

65 HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR !
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Hastaya hastalığın, diyetinin ve ilaç tedavisinin öneminin anlatılması

66 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Ortam stresörlerinin en aza indirilmesi ve anksiyetesinin azaltılmasına yardımcı olma

67 HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR !
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Hastaya ilacını düzenli alması ve ilacını aldıktan sonra tansiyonunun nasıl etkilendiğini anlamak için belirli aralıklarla tansiyonunu ölçmesinin önemini anlatma

68 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Hastaya kendini kötü hissettiği durumlarda ilaç alımından önce de kan basıncı kontrolünün önemi hakkında bilgi verme

69 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Hastaya düzenli spor ve egzersizin öneminin vurgulanması

70 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
HEMŞİRENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR ! Hastaya evde kendi kendine kan basıncını ölçmesini öğretme

71 HASTA EĞİTİMİ İÇİN REHBER

72 TANSİYON ÖLÇÜMÜ İÇİN GENEL KURALLAR
15 Dakika

73 TANSİYON ÖLÇÜMÜ İÇİN GENEL KURALLAR
Kan basıncı ölçülecek kolunuz çıplak olmalı, kolunuzu sıkan giysiler giymemelisiniz, Manşon kalp hizasında olmalı, gerekirse kol alttan yastık gibi bir cisimle desteklenmelidir

74 ELEKTRONİK TANSİYON ALETLERİ
Çeşitli marka ve modeller bulunmaktadır. Bu cihazlar otomatik olarak ölçüm yaparlar. Çoğunlukla steteskop (dinleme aleti) ihtiyacı olmaz Üst koldan ölçüm yapanlar olduğu gibi bilekten de ölçüm yapanlar vardır.

75 ELEKTRONİK TANSİYON ALETLERİ
Genelde elektronik tansiyon cihazlarına karşı güven ile ilgili olumsuz bir ön yargı bulunmakla birlikte, bilinen markaların cihazları rahatlıkla kullanılabilir ve doğru sonuç verirler. Yaygın inanışın aksine kolayca bozulmazlar. Ev kullanımı için pratik ve kolaydır. Herkes kolayca kendi tansiyonunu ölçebilir.

76 ELEKTRONİK TANSİYON ALETLERİ
Genelde her cihazın kullanım şekli cihazla birlikte yazılı olarak gelmektedir Ortak olarak hemen hepsinde bir açma kapama düğmesi ve hafızadaki ölçümleri gösteren bir düğme bulunur.

77 ELEKTRONİK TANSİYON ALETLERİ
İster bilekten ölçüm yapılsın, prensip olarak cihaz veya manşon kalp hizasında tutulmalı, ölçüm yapılırken konuşulmamalı, hareket edilmemelidir. Cihaz otomatik olarak manşonu şişirip yine kendisi indirip sonucu ekranında gösterir. Aynı zamanda hemen hepsinde nabız hızı da  ayrıca gösterilir.

78 ELLE ÖLÇÜLEN CIVALI VEYA HAVALI TANSİYON ALETLERİ
Bu cihazlarda içine havanın doldurulduğu manşon, basıncın gösterildiği manometre ve bu ikisinin bağlantısını sağlayan lastik borular bulunur. Ayrıca sesleri dinlemek için steteskop da gereklidir.

79 ÖLÇÜM Tansiyon aletindeki manşonun (havanın doldurulduğu lastik kısım) havasını boşaltınız, Kol arterini (kol atardamarı) elinizle hissediniz (bu atardamar, dirsek kıvrımının iç tarafında baş parmağınız veya işaret ve orta parmağınızın uç kısımları ile rahatça hissedilir),

80 ÖLÇÜM Manşonu, dirsek kıvrımının 3-4 cm üst kısmına, içindeki hava torbası kol arterini ortalayacak şekilde ve, kola tam oturacak şekilde, yeterli sıkılıkta (ne sıkı, nede gevşek) kola sarınız Avuç açık olmalı

81 ÖLÇÜM: Steteskop kulaklığını dış kulak yolunu kapatacak şekilde takınız (kulaklığın uçları öne bakacak biçimde). Steteskopun tambur kısmını (diyafram olan kısım), manşonun altına girmeyecek şekilde, kol  arteri üzerine fazla bastırmadan koyunuz,

82 ÖLÇÜM: Puar musluğunu kapatarak manşon basıncını, ölçüm yapılan kişide beklenen sistolik arter basıncının (büyük tansiyon) mm Hg daha yüksek olacak şekilde arttırınız, ya da manşon basıncını artırırken steteskoptan sesleri (Korotkoff sesleri) dinleyiniz ve manşon basıncını, seslerin kesildiği basınçtan mm Hg daha yüksek olacak şekilde arttırınız

83 ÖLÇÜM Puar musluğunu yavaşça açarak manşon basıncını saniyede 1-2 mm Hg hızla düşürürken sesleri takip ediniz Seslerin ilk duyulduğu anda manometreden (basınç ölçer) okunan basınç, sistolik basınçtır (büyük tansiyon) (örnek olarak 130 mmHg)

84 ÖLÇÜM Manşon basıncı sürekli düşürülürken ses duyulmaya devam eder, daha sonra şiddeti azalır ve bir noktada sesler kaybolur Seslerin kaybolduğu anda okunan basınç ise diyastolik basınçtır (küçük tansiyon) (örnek olarak 85 mmHg) Steteskopunuzu kulağınızdan çıkarınız. Tamamen havası boşaltılan manşonu koldan çıkartınız.

85 KAYNAKLAR 1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2005 Yılı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Ders Notları 2-http//www.neseeczanesi.com/tansiyon 3- http//www.hurriyetim.com.tr 4-www.geocities.com 5-http//www.thehealthnews.org 6-http//www.tansiyon.gen.tr

86 TEŞEKKÜRLER


"HİPERTANSİYON Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü Ağustos 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları