Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slayt 0 YEDİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PLANLAMA. Slayt 1 Planlama Nedir? ■ Planlama, işletmenin tümünü ya da herhangi bir birimini ilgilendiren, gelecekteki hareket.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slayt 0 YEDİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PLANLAMA. Slayt 1 Planlama Nedir? ■ Planlama, işletmenin tümünü ya da herhangi bir birimini ilgilendiren, gelecekteki hareket."— Sunum transkripti:

1 Slayt 0 YEDİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PLANLAMA

2 Slayt 1 Planlama Nedir? ■ Planlama, işletmenin tümünü ya da herhangi bir birimini ilgilendiren, gelecekteki hareket tarzının ilkelerini saptama süreci veya işlerin rastlantıya bırakılmayarak bir projeye göre yürütülmesi, kararların işe girişmeden önce alınması olarak tanımlanır.

3 Slayt 2 ■ Piyasalardaki hareketliliğin artması, ■ Üretimde mümkün olduğu kadar ekonomik ve rasyonel sonuçlar almak zorunda kalınması, ■ Fon tedarik etmenin ve işletmenin likidite durumunu korumanın güçleşmesi, ■ planlı hareket etmeyi kaçınılmaz kılar.

4 Slayt 3 Finansal Planlama Nedir? ■ İşletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek her türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden bir programa bağlanmasıdır. ■ Ana hedef : Optimal Likidite

5 Slayt 4 Planlarda Aranan Nitelikler ■ Finansal planlar değişen çevre koşullarına uyum bakımından esnek olmalıdır. ■ Ekonomik olmalıdır; yani bu planların yapılmasıyla beklenen fayda, planın yükleyeceği maliyetlerden fazla olmalıdır. ■ Finansal planlarla diğer bölümlerin planları arasında koordinasyon (uyum) olmalıdır. ■ Finansal planlar açıkça ulaşılmak istenen amaçları içermelidir.

6 Slayt 5 Finansal Planlamanın Amaçları ■ İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken fonları sağlamak. ■ Finansman maliyetini en aza indirmek için en uygun koşullarda fon sağlamak. ■ İşletmenin finansal yapısını değişen koşullara uydurmak. ■ Beklenen nakit fazlalıklarını zamanında verimli kılmak, finansal açıklara önceden çare aramak ve finansal dengeyi korumak.

7 Slayt 6 Finansal planlar genelde üç grupta toplanır: ■ 1. Olağan finansal planlar ■ 2. Olağanüstü finansal planlar ■ 3. Özel finansal planlar

8 Slayt 7 Olağan Finansal Planlar Bu plan, işletme faaliyetleri ile ilgili olarak, gerek miktar gerekse zaman bakımından birbirini karşılaması gereken bütün gelir ve giderleri kapsar. Birbirini tamamlayan üç ayrı plandan oluşur: ■ i - Nakit Planı ■ ii - Kredi Planı ■ iii - Ödeme Araçları Planı

9 Slayt 8 Olağanüstü Finansal Planlar ■ Bu planlar genellikle yatırım ve uzun süreli sermaye ihtiyacını kapsar. ■ Sermaye ihtiyacının hesaplanması finansal planlamanın ağırlık noktasıdır. ■ Bir başka deyişle, olağanüstü finansal planlar, yatırımlar için gerekli olan fonların sağlanmasında bu fonlarla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.

10 Slayt 9 Özel Finansal Planlar ■ İşletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri, sağlamlaştırmaları ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan planlardır.

11 Slayt 10 Finansal planlamanın sağlayacağı başlıca yararlar ■ Yatırım programlarının finansal sonuçlarının önceden belirlenmesi ve kontrolü mümkün olur. ■ İhtiyaç duyulan sermayenin tedarikinde kolaylık sağlanır. ■ İşletmeye sermaye yatıran ortaklara veya üçüncü şahıslara, işletmenin yönetimi bakımından artan bir itibar ve güven sağlar.

12 Slayt 11 Finansal Planları Etkileyen Değişkenler ■ Zaman ■ Paranın Zaman Değeri ■ Ekonomik Koşullar ■ Endüstri Koşulları ■ Davranışlar

13 Slayt 12 Finansal Planlama Faktörleri VERİLER TAHMİNLER VARSAYIMLAR Çevre Hakkında Veriler Rakipler Hakkında Veriler İşletme Hakkında Veriler

14 Slayt 13 Finansal Planlama Araçları ■ Finansal planlama araçları olarak proforma bilanço ve nakit bütçesi ön planda düşünülür. Ayrıca hammadde bütçeleri, reklam bütçesi, satış bütçesi, personel bütçesi gibi finansal raporlardan da söz edilebilir.

15 Slayt 14 PROFORMA BİLANÇO ■ İşletmenin gelecekteki bir tarihte finansal bakımdan ne durumda olması gerektiğini gösteren bir tahmini tablodur. ■ Amaç : İşletmenin verdiği karar ve planların, işletmenin aktif ve pasif kalemleri üzerindeki etkilerini tahminlemektir.

16 Slayt 15 Proforma Bilançolarının Hazırlanması ■ a. İşletmenin planladığı satış hacmine ulaşabilmesi için, dönen ve duran varlıklara yapılacak yatırım tutarının belirlenmesi, yani “aktif” tahmini yapılır. ■ b. İşletmenin satış hacminin genişlemesine bağlı olarak kendiliğinden oluşacak finansman kaynakları tahminlenir. ■ c. İşletmenin özsermayesi tahminlenir. ■ d. Aktif ve pasif tahminlerinin dengelenmesi yapılır. Böylece finansman ihtiyacı ve fazlalığı belirlenir.

17 Slayt 16 ■ Geleneksel Yöntemler Satışların Yüzdesi Yöntemi Rasyolar Yöntemi Günlük Satışlar Yöntemi ■ Modern Yöntemler Regresyon Analizi Korelasyon Katsayısı Proforma Bilançolarının Hazırlanması

18 Slayt 17 Satışların Yüzdesi Yöntemi ■ Satışların yüzdesi yöntemi, satışlar ile bilanço kalemleri arasındaki ilişkiden hareket eder. ■ Satışların yüzdesi yöntemi ile satışlar ve bilanço kalemleri arasındaki ilişkiler saptanırken, işletmenin geçmiş dönem satışları ile içinde bulunduğu endüstri dalındaki standartlaşmış ilişkilerin dikkate alınması gerekir. ■ Böylece bilançodaki kalemlerin projeksiyonlarını yapmak mümkün olacaktır. ■ Bu uygulamada ilk adım, satışlarla doğrudan ilişkili olarak değişim gösteren bilanço kalemlerini belirlemektir. ■ İkinci adım ise, işletmenin geçmiş yıl bilançolarının incelenerek, satışlarla bilanço kalemleri arasındaki ilişkinin yüzde olarak saptanmasıdır.

19 Slayt 18 Örnek Bir önceki yıl satışları 450.000 TL olan bir işletme, satış hacmini gelecek hesap döneminde 600.000 TL’ ye yükseltmeyi planlamıştır. Geçmiş yılın bilanço kalemlerinin satışlardaki yüzde değerleri şöyledir: Hazır Değerler : %3Finansal Borçlar: %10 Ticari Alacaklar: %12.5 Ticari Borçlar: %2 Stoklar : %25 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler: %6 Duran Varlıklar: %30 - Net Kar Marjı: %8 - Kar Dağıtım Oranı: %50 - Kısa Vadeli Banka Kredileri: 70.000 TL - Ödenmiş Sermaye: 50.000 TL - Kar Yedekleri: 116.250 TL

20 Slayt 19 AKTİF (TL) PASİF Dönen VarlıklarKısa Vadeli Borçlar - Hazır Değerler 18.000- Banka Kredileri 70.000 - Ticari Alacaklar 75.000- Mali Borçlar 60.000 - Stoklar150.000- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 36.000 - Ticari Boçlar 12.000 Dönen Varlıklar243.000Kısa Vadeli Borçlar178.000 Toplamı Duran Varlıklar180.000Özkaynaklar - Ödenmiş Sermaye 50.000 - Kar Yedekleri 140.250 Özkaynaklar 190.250 Toplamı Toplam 368.250 Finansman Açığı 54.750 AKTİF TOPLAMI423.000PASİF TOPLAMI 423.000

21 Slayt 20 Rasyolar Yöntemi ■ Endüstri hakkındaki tipik rasyolardan veya benzer işletmelerin rasyolarından yararlanarak proforma bilanço düzenlenebilmesi için; işletmenin faaliyette bulunduğu endüstri kolunun ve gelecek dönemler için planlanan satış hacminin bilinmesi gerekir.

22 Slayt 21 Gelecek faaliyet dönemi için satış hacmi 70.000 TL olarak tahminlenen bir işletmenin faaliyette bulunduğu endüstri kolundaki tipik rasyolar şöyledir: Cari Rasyo: 1.6 Borçlar / Özsermaye Rasyosu: 1.5 Stok Devir Hızı Rasyosu: 5 Alacakların Ortalama Tahsil Süresi: 45 Gün Özsermaye Devir Hızı Rasyosu: 3.5 KVB / Aktif Toplamı Rasyosu: 0.3 Duran Varlıklar / Özsermaye Rasyosu: 1.3 Örnek

23 Slayt 22 Özsermaye = Satışlar / Özsermaye Devir Hızı Borçlar Toplamı = (Özsermayenin 1.5 katı) = 20.000 x 1.5 = 30.000 TL Kısa Vadeli Borçlar= (Aktif veya Pasif Toplamının %30’dur) Pasif Toplamı (20.000 + 30.000) x %0.30 = 15.000 TL Uzun Vadeli Borçlar = (Borçlar – KVB) = 30.000 – 15.000 = 15.000 TL Stoklar= Net Satışlar / Stok Devir Hızı = 70.000 / 5 = 14.000 TL Alacaklar = Satışlar /360 Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 70.000 / 360 45 = 8.750 TL Dönen Varlıklar Toplamı = (KVB x Cari Rasyo) = 15.000 x 1.6 =24.000 TL Hazır Değerler = Dönen Varlıklar – (Alacaklar + Stoklar) = 24.000 – (8.750 + 14.000) = 1.250 TL Duran Varlıklar:(Özsermayenin 1.3 katı) = 20.000 x 1.3 = 26.000 TL Aktif Toplamı: Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = 24.000 + 26.000 = 50.000 TL Pasif Toplamı: (KVB + UVB + Özsermaye) = 15.000 + 15.000 + 20.000 = 50.000 TL

24 Slayt 23 Aktif Pasif Proforma Bilanço (TL) Dönen Varlıklar24.000 Kısa Vadeli Borçlar 15.000 Hazır Değerler 1.250 Alacaklar 8.750 Stoklar14.000 Uzun Vadeli Borçlar 15.000 Duran Varlıklar 26.000 Özsermaye 20.000 Aktif Toplamı 50.000 Pasif Toplamı 50.000

25 Slayt 24 Günlük Satışlar Yöntemi ■ XYZ A.Ş.’ nin bir yıl sonraki satış tahminleri, satışların 72.000 TL olacağını göstermektedir. Şirketin gelecek yıldaki nakit ihtiyacı 5 günlük, alacakları 10 günlük,stoklar 30 gün, duran varlıklar 60 gün, satıcılar hesabının 15 günlük, tahakkuk etmiş giderlerin 16 günlük satışlara denk olduğunu saptamış, özsermayesi de 12.000 TL olarak belirlenmiştir. Yıl 360 gün kabul edildiğinde, bir günlük satışlar 200 TL olacaktır. Örnek

26 Slayt 25 XYZ A.Ş. Proforma Bilanço (TL) Aktif Pasif Dönen Varlıklar9.000Satıcılar 3.000 Hazır Değerler1.000Tahakkuk Etmiş Giderler 3.200 Alacaklar2.000Özsermaye 12.000 Stoklar6.000 Duran Varlıklar12.000İhtiyaç Duyulan Fon 2.800 Aktif Toplamı21.000Pasif Toplamı 21.000

27 Slayt 26 Regresyon Analizi ve Korelasyon Katsayısı ■ Bu yöntem, geçmiş yıllardaki satışlarla bilanço kalemleri arasında bir ilişki olup olmadığını istatistiksel yollarla araştırır ve finansal ihtiyaçların projeksiyonlarını yapar. ■ Eğer, satışlarla bilanço kalemleri arasında bir ya da bire yakın korelasyon katsayısı saptanıyorsa doğrusal bir ilişki söz konusudur. ■ Regresyon analizi ile tahminler yapılarak, planlama süreci tamamlanır.

28 Slayt 27 MODA A.Ş.’ nin günlük satışlar ortalamaları ile günlük stoklar ortalamaları, maliyet fiyatlarıyla 2005-2009 yılları arasında tabloda görüldüğü gibidir. YıllarGünlük SatışlarGünlük Stoklar (TL) (TL) (N) (X) (Y) 20052.00024.000 20063.00026.000 20074.00028.000 20085.00030.000 20096.00032.000 ÖRNEK

29 Slayt 28 R (Yıllar)X Y X 2 XY Y 2 20052 24 4 48 576 20063 269 78676 20074 28 16 112784 20085 30 25 150 900 20096 32 36 192 1024

30 Slayt 29 r = a = = = 20.000 b = = = 2 Y = a + bX = 20.000 + 2x Y = 20.000 + 2 (50.000) = 120.000 TL =1 =


"Slayt 0 YEDİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PLANLAMA. Slayt 1 Planlama Nedir? ■ Planlama, işletmenin tümünü ya da herhangi bir birimini ilgilendiren, gelecekteki hareket." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları