Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL PLANLAMA Finansal planlama, işletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden bir program içerisinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL PLANLAMA Finansal planlama, işletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden bir program içerisinde."— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL PLANLAMA Finansal planlama, işletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden bir program içerisinde Finansal planlamada temel amaç; Gelecek döneme ilişkin olarak hazırlanan finansal planların hedeflerine ulaşmaları, plan öncesi ve plan sonrası çalışmaların titizliğine bağlıdır. Plan hazırlandıktan sonra amacına ulaşabilmesi, planın her uygulama aşamasının titizlikle gözlenip değerlendirilerek kontrol edilmesi ile olanaklıdır. Uygulama aşamasında değişen koşullara göre, planda gerekli düzeltmelerin yapılması ve planın belirlenen amaç doğrultusunda uygulanması finansal kontroller ile sağlanabilir.

2 FİNANSAL PLANLAMA Gelecek döneme ilişkin olarak hazırlanan finansal planların hedeflere ulaşmaları, plan öncesi ve sonrası çalışmaların titizliğine bağlıdır. Plan lar hazırlandıktan sonra amacına ulaşabilmesi, planın her uygulama aşamasının titizlikle gözlenip değerlendirilerek kontrol edilmesi ile olanaklıdır. Uygulama aşamasında değişen koşullara göre, planda gerekli düzeltmelerin yapılması ve planın belirlenen amaç doğrultusunda uygulanması finansal kontroller ile sağlanabilir.

3 FİNANSAL PLANLARIN TÜRLERİ OLAĞAN FİNANSAL PLANLAR İşletmenin normal faaliyet döneminde faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla yaptığı finansal planlardır.  Proforma bilanço, gelir tablosu ve fon akım tablosu  İşletme bütçeleri OLAĞANÜSTÜ FİNANSAL PLANLAR İşletmenin olağanüstü durumlarda veya yatırım kararlarına bağlı olarak hazırlanan planlardır. Yatırım planları (fizibilite etüdleri ) bu planların en iyi örnekleridir.

4 FİZİBİLİTE ETÜDÜNÜN BÖLÜMLERİ FİNANSAL BÖLÜM EKONOMİK BÖLÜM TEKNİK BÖLÜM

5 FİZİBİLİTE ETÜDÜNÜN BÖLÜMLERİ EKONOMİK BÖLÜM  İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER  FAALİYET KONUSUNUN EKONOMİDEKİ YERİ TEKNİK BÖLÜM  KURULUŞ YERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  YATIRIMLA İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER FİNANSAL BÖLÜM  SABİT YATIRIM HARCAMALAR  FİNANSMAN BİLGİLER  YILLIK İŞLETME GİDERLERİ  YILLIK İŞLETME GELİRLERİ  İŞLETME SERMAYESİ TUTARI  YAPILACAK ANALİZLER VE DÜZENLENECEK İŞLETME BÜTÇELERİ

6 EKONOMİK BÖLÜM  İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER  İşletmenin Adı (Ünvanı)  İşletmenin Adresi  İşletmenin Hukuki Yapısı  İşletmenin Sermayesi  İşletmenin Ortakları ve Pay Dağılımları  İşletmenin telefon, telex, telefaks, web, e- mail adresi  Bağlı bulunduğu vergi dairesi adı ve hesap numarası  FAALİYET KONUSUNUN EKONOMİDEKİ YERİ  Faaliyet konusunun girdiği sektör hakkında genel bilgiler  Sektörün genel olarak dünyadaki durumu  Sektörün Türkiye’deki durumu  Planlanan yatırım ile hedeflenen değerler

7 TEKNİK BÖLÜM  KURULUŞ YERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  Kuruluş yeri olarak düşünülen alanlar  Karar verilen kuruluş yerinin seçilme nedenleri  Kuruluş yeriyle ilgili alt yapı özellikleri  Kuruluş yerinin ulaşımla ilgili değerlendirmeleri  YATIRIMLA İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER  Etüd ve proje hazırlamalarıyla ilgili bilgiler  Yatırımda kullanılacak olan arsa veya araziyle ilgili bilgiler (tevzi,düzenleme,satın alınma şekli v.b)  Yapılacak olan tesisat ve satın alınacak makine,cihaz, demirbaş v.b. Donanımla ilgili teknik bilgiler tercih edilme nedenleri  Yatırımın ekonomik ömrü ve tahminlenen hurda değerleri  Yatırım projesinin tercih edilmesinde uygulanan proje yöntemleri  Patent – know –how gibi haklar kullanılacakla onunla ilgili bilgiler  İstihdam edilecek personele ilişkin bilgiler

8 FİNANSAL BÖLÜM  SABİT YATIRIM HARCAMALARI  Etüd ve proje hazırlama giderleri  Patent ve know- how giderleri ( varsa)  Arsa satın alma veya kiralama bedeli  Arazinin düzenlenme giderleri  İnşaat giderleri  Makine, teçhizat,demirbaş v.b. giderler  İthalat ve gümrük vergileri(ithalat işlemi yapılacaksa)  Yatırım tamamlanıncaya kadar yapılan genel gider niteliğindeki harcamalar  Kullanılan yabancı kaynaklara ait finansman giderleri  FİNANSMAN BİLGİLER  Yatırımda kullanılacak öz kaynak toplamı  Kullanılacak yabancı kaynakların türleri, vadeleri ve toplamı

9 FİNANSAL BÖLÜM  YILLIK İŞLETME GİDERLERİ  Enerji ve yakıt giderleri  Üretim giderleri (hammadde, yardımcı, malzeme v.b)  Bakım – onarım ve giderleri  Personel giderleri  Finansman giderleri  Anapara taksitleri  Amortisman giderleri  AR-GE araştırma giderleri  Satış, reklam v.b. giderler (ambalaj malzemesi dahil)  Genel giderler  Amortisman giderleri  Beklenmeyen giderler

10 FİNANSAL BÖLÜM  YILLIK İŞLETME GELİRLERİ  Yıllık satış hacmi  Birim satış fiyatı  Yıllık toplam satış hasılatı  Diğer olağan gelirler

11 FİNANSAL BÖLÜM  İŞLETME SERMAYESİ TUTARI İşletme sermayesi tahminlemesinde bulunurken en az aşağıdaki noktaların dikkate alınması gerekir  İşletmede izlenecek satış politikaları ( nakit, alacaklar,stok politikasıyla doğrudan ilgilidir)  İşletme faaliyetlerinin mevsimlik özellikleri  Üretim politikası  Sektördeki rekabet koşulları ve rakip işletmelerin politikaları  Kar payı dağıtım politikası  İşletme sermayesinin belirlenmesinde etkili olan diğer politikalar

12 FİNANSAL BÖLÜM  YAPILACAK ANALİZLER VE DÜZENLENECEK İŞLETME BÜTÇELERİ Başabaş noktası analizi Karlılık analizi Yatırımın ekonomik ömrü süresince yıllık İşletme giderleri bütçeleri İşletme gelirleri bütçeleri Satış bütçesi Üretim bütçesi Nakit bütçesi

13 KARAR YATIRIMI GERÇEKLEŞTİR YATIRIMDAN VAZGEÇ İYİ GÜNLER


"FİNANSAL PLANLAMA Finansal planlama, işletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden bir program içerisinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları