Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Kanserinde Tedavi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Kanserinde Tedavi"— Sunum transkripti:

1 Akciğer Kanserinde Tedavi
Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

2 Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu

3 Evre lA-lB Tedavi  Cerrahi ( lobektomi)
Rezerv sınırlı ise, anatomik olmayan rezeksiyon Mediastinal lenf bezi diseksiyonu (MLBD) Sistematik örnekleme ya da tam diseksiyon Rezeksiyon tam ise, adjuvant RT ya da KT önerilmez. Cerrahi sınır pozitif ise Tamamlayıcı cerrahi Cerrahi uygulanamayan olgularda, postop RT

4 Evre IIA-IIB Önerilen tedavi tam rezeksiyon + MLBD
Cerrahi sınır pozitif Tamamlayıcı cerrahi Cerrahi uygulanamayan olgularda postop RT Adjuvan kemoterapi önerilir

5 Göğüs duvarı invazyonu (T3N0M0)
Önerilen tedavi tam rezeksiyon + MLBD Sadece parietal plevrayı tutan olgularda ekstraplevral rezeksiyon Daha derin invazyonlarda ‘en blok’’ rezeksiyon Cerrahi sınır negatif  postop RT’ye gerek yok Cerrahi sınır pozitif  postop RT Adjuvan kemoterapi önerilir

6 Mediastinal plevra, yağ dokusu, ana bronş, diyafragma invazyon (T3N0M0)
Önerilen tedavi tam rezeksiyon + MLBD Cerrahi sınır negatif  postop RT’ye gerek yok Cerrahi sınır pozitif  postop RT Adjuvan kemoterapi önerilir

7 Pancoast tümörü N2/N3 hastalık, subklavian damar, vertebra invazyonu, horner sendromu  negatif prognostik faktör Mediastinoskopi ile N2-3 olmadığı gösterilmeli Belirgin lokal invazyon göstermeyen, rezektabl kabul edilen N0-1 seçilmiş olgular doğrudan cerrahi tedaviye alınabilir. T3/4 N0-1 potansiyel rezektabl, iyi performanslı olgularda, preoperatif torasik RT (40-45 Gy) veya eşzamanlı PE /torasik RT (45 Gy)  cerrahi Cerrahi düşünülmeyen olgularda önerilen tedavi, hastaya göre eş zamanlı KT + RT, ardışık KT + RT ya da sadece RT’dir

8 Evre IIIA (T3N1M0) Göğüs duvarı, mediastinal plevra, parietal perikard, diyafragma, mediastinal yağ dokusu ve ana bronş tutulumu nedeniyle T3 (N1) olgularda tercih edilecek tedavi, hastalığın cerrahi olarak tam rezeksiyonudur. MLBD yapılmalıdır Cerrahi sınır negatif  postop RT’ye gerek yok Cerrahi sınır pozitif  postop RT Adjuvan kemoterapi önerilir

9 Evre IIIA (N2) (Preop ve perop N0)
Preop ve perop N0 olup, postop N2 saptanan olgularda Adjuvan RT ve KT önerilir

10 Evre IIIA (N2) (Preop N0 ve perop N2)
· Preop N0 olup, ‘’frozen’’ da N2 saptanan olgularda tam rezeksiyon sağlanabilecekse operasyona devam edilir. Patolojik N2 saptanan olgularda adjuvan RT ve KT önerilir

11 Evre IIIA (Preop N2 pozitif / bulky olmayan)
Neoadjuvan KT ya da KT+RT uygulanmalıdır ‘’Down stage’’ gözlenirse cerrahi uygulanması konusunda görüş birliği vardır. ‘’Down stage’’ olmayan olgularda cerrahinin yeri tartışmalıdır ve pnömonektomi gerektiren olgularda yüksek mortalite riski nedeniyle cerrahiden kaçınılmalıdır. Cerrahi uygulanmayan olgularda KT + RT tedavisi tamamlanmalıdır

12 Evre IIIA (bulky N2) * Sadece KT/RT kombine model tedavi uygulanır

13 Evre IIIB (Malign sıvı yok)
ECOG 0-1  Kemoradyoterapi Eş zamanlı ardışık KT+RT’ye göre daha etkili ama daha toksik Seçilmiş olgularda eş zamanlı KT+RT KT uygulanmasını kabul etmeyen veya eşlik eden hastalığı nedeniyle KT uygulanamayan olgularda sadece RT uygulanabilir.

14 Evre IIIB (Malign sıvı var)
Semptomatik ya da belirgin sıvısı olan hastalarda akciğer ekspanse oluyorsa plöredez yapılmalıdır Kemoterapi ECOG 0-1 olanlarda ise KT ECOG 2-4 olgularda sadece destek tedavi KT  Sisplatin bazlı kombine rejimdir

15 Evre lV ECOG 0-1, minimal kilo kaybı olan standart tedavi yaklaşımı sisplatin bazlı kombine KT’dir. KT performansın iyi olduğu dönemde verilmelidir. Yanıta göre toplam 4-6 kür uygulanır.

16 Sisplatin dozu ne olmalıdır?
Genel olarak en uygun sisplatin dozu: mg/m3 (3 haftada bir) Daha yüksek sisplatin dozlarının ek yarar sağlamaz, ancak toksisiteyi arttırır.

17 Küçük hücreli akciğer karsinomu

18 Sınırlı evre KHAK Kemoradyoterapi ECOG 0-1 olgular  Eş zamanlı KT+RT
RT’nin erken dönemde (1-2. kürden itibaren KT’ye eklenmelidir) ECOG > 2 olgular  4 kür KT sonra RT Eş zamanlı tedavide en uygun KT rejimi: Sisplatin + etoposid Tam yanıt varsa: koruyucu kraniyal RT (30 Gy/15 fr)

19 Yaygın evre KHAK Tedavi  KT
Sisplatin (veya karboplatin) + etoposid Yanıt alınanlarda toplam 4-6 kür KT uygulanır Tam yanıt varsa Torasik RT + koruyucu kraniyal RT Malign plevral sıvı  KT; yanıt yoksa plöredez

20


"Akciğer Kanserinde Tedavi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları