Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK HAKKINDA BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK HAKKINDA BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1

2 İÇERİK HAKKINDA BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI
OKUL YÖNETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM YAZILIMLARI İNTERNET TABANLI EĞİTİM EĞİTİMDE BLOG UYGULAMALARI EĞİTİMDE YAPAY ZEKA SANAL GERÇEKLİK EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLER EĞİTİM AMAÇLI BLOG SAYFASI OLUŞTURMA

3 BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI

4 Bilgi çağında ihtiyaç duyulan insan özelliklerinin bireylere kazandırılmasında geleneksel eğitim-öğretim anlayışı ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Bireylere önceden belirlenmiş davranışsal amaçlara göre, belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirilen, ezbere dayalı öğretim biçimi günümüzde giderek önemi yitirmektedir. Bu anlayış yerini giderek öğrenci merkezli, araştıran, bilgiyi gerçek yaşama transfer edebilen ve bu amaçla teknolojiyi etkin bir biçimde kullanan bireyler yetiştirmeye bırakmaktadır.

5 Günümüz teknolojisinin insan yaşamına yansıyan en somut örneklerinden birisi olan bilgisayarların, her alanda olduğu gibi eğitim alanında kullanımı da bir zorunluluk haline gelmiştir. Eğitimin gerek hizmet personeli gerekse öğrencileri ile geniş bir alan oluşturması, bu alana ait hizmetlerin sayısını artırmaktadır. Bilgisayarların işin içine girmesi, eğitim alanı içinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamaktadır.

6 Eğitimde teknoloji kullanımını gerekli hale getiren nedenler aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Bilginin hızlı yayılmasının gerekliliği Bireysel öğrenme ortamlarının tasarımı Faal öğrenme ortamlarının tasarımı Eleştirel düşünmeyi öğrenme Bireyler arası iletişimin artması Küresel eğitim olanağı Bilgiyi öğrenmeye karşı güdülenmenin artması

7 Eğitimde bilgisayar konusu ile ilgili uygulamaları ve alan yazın incelendiğinde genel olarak bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretim kavramları ile karşılaşılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim, bilgisayarların öğrenme-öğretme ve okul yönetimi ile ilgili tüm etkinliklerde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Diğer yanda bilgisayar destekli öğretim ise, bilgisayarların sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu veya kavramı öğretmek ya da önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılması şekilde tanımlanmaktadır.

8 Eğitim amaçlı bilgisayarlar kullanımının bazı yararlarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır:
Ses, video, müzik, canlandırma gibi çoklu ortam öğeleri ile öğrenmeyi zenginleştirilir. Kayıt saklayabilir ve bunların gerektiğinde yeniden kullanımına olanak sağlar. Öğrenmeyi bireyselleştirir, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenebilmelerine olanak sağlar. İletişim ve etkileşim yeteneğine sahiptir. Okul yönetimde, rehberlik, araştırma, ölçme ve değerlendirme işlemlerinde kullanılabilir, verimliliği artırır, kaynak kullanımında tasarruf sağlar.

9 Bilgisayarlar ilk çıktıkları günden beri sürekli olarak daha da küçülmektedir. Bir salonu dolduracak kadar büyük olan ilk bilgisayarlardan bu yana bugün bir çantaya hatta cebe sığacak kadar küçük olan bilgisayarlar üretilmektedir. Bilgisayarlar bu kadar küçülmekle beraber gücü daha da artmış, saniyede milyarlar işlem yapabilecek kapasitelere ulaşmıştır. Bilgisayarların saniye de yapmış olduğu hız, her geçen gün daha da artmaktadır.Üstelik çok hızlı çalışan bu teknoloji aletlerinin fiyatları her yeni gün daha da ucuzlamaktadır.Bütün bunlarla birlikte bilgisayarların eğitimde kullanımı daha da artmıştır.

10 OKUL YÖNETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI

11 Okullarda yönetim açısından bilgisayarların kullanım alanları şunlardır:
Personel bilgilerinin takibi Yazışmalar Demirbaş takibi Memur bordrosu Öğrenci işleri Not işleri Sınav programlarının hazırlanması ve takibi Yıllık dersler planlarının hazırlanması Ders dağıtım çizelgesinin hazırlanması

12 okul öncesi dönemlerini yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir çocuk, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirebilir ve kendine güven kazanabilir. Böyle bir çocuğun teknolojiden korkma rahatsızlığına yakanma olanağı da düşük olacaktır. İleriki yaşamda teknolojiyi kullanmanın meslek ve eğlence hayatına getirdiği verimlilikleri kullanabilecektir. Çocuklar bilgisayar da eğitsel amaçlı oyunlar oynayarak hem ev dışında yaşayabilecekleri olası tehlikelerden uzaklaşmakta hem de kendilerini geliştirebilmektedirler.

13 Bilgisayarların işlevlerinin bu kadar çok artması ve fiyatlarının ucuzlaması onların eğitim alanına girmesini hızlandırmıştır. Günümüzde eğitsel, mesleki, yaşamı kolaylaştırma ve düzenleme ya da eğlence amaçlı olarak bilgisayarlarda sıklıkla yararlanılmaktadır.   Çok sayıda aile çocuklarının eğitimlerine yardımcı olmak için bilgisayar alıp internete bağlanmaktadırlar. Evde bulunan öğrenciler, bilgisayarda ders çalışabilmekte ve ödevlerini yapabilmektedir.Öğrenciler internette bilgi kaynaklarına ulaşabilir, deneme sınavlarına girebilir, okulları ile ilgili son duyuruları öğrenebilir ve arkadaşları ile haberleşip internet üzerinden ortaklaşa ödevlerini yapabilirler.

14 EĞİTİM YAZILIMLARI Eğitim yazılımları: “Öğrencilerin yeni bilgileri öğrendiği, yeni içerikler ile karşı karşıya kaldığı, daha önceden öğrenmiş oldukları bilgiler ile pratik uygulamalar yaptıkları ve daha önceden öğrendikleri bilgileri ne kadar öğrendikleri bilgilerini test eden bilgisayar programları” olarak tanımlamaktadır. Eğitim yazılımları genel olarak 4 başlık altında toplanmaktadır:

15 1) Öğretici yazılımları:
Alıştırma ve Uygulama Yazılımları Öğretimsel Oyunlar Benzetim Yazılımları 1) Öğretici yazılımları: Yeni becerilerin etkileşimli yazılar, canlandırmalar, tanımlar, sorular ve problemler yolu ile kullanıcıya iletilmesini sağlayan bilgisayar programları olarak tanımlanmaktadır. Bu yazılımlar öğrencilere öğrenmeleri konusunda hem geribildirim sağlarlar hem de onlara rehberlik etmektedirler.

16 Bu yazılımlar tamamen öğretmenin rolünü üstlenirler
Bu yazılımlar tamamen öğretmenin rolünü üstlenirler. Ders içeriğini sunar, alıştırma ve geribildirim sağlar ve rehberlik hizmetleri sunarlar. GİRİŞ Konu ve Bilginin Sunulması Soru ve Yanıt Yanıtların Değerlendirilmesi Dönüt veya Ek bilgiler Sunma ÇIKIŞ ~ Öğretici Yazılımların Akış Çizelgesi~

17 Bu akış çizelgesine göre öğretici yazılımlarda programa giriş yapıldıktan sonra konu öğrenciye sunulur. Konu sunulurken metinlerin yanı sıra resimler ve animasyonlardan da yararlanır. Konu anlatımı tamamladıktan sonra öğrenci öğrenmelerini ölçmek amacıyla sorular sorulur ve öğrenciden alınan yanıtlar değerlendirilir. Öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre öğrencilere geri bildirimlerde bulunur.konu tekrarı gerekiyorsa öğrenci ilgili bölümlere yönlendirilir.

18 2) Alıştırma ve Uygulama Yazılımları:
Belli bir konuda öğrencilere soru yönelten, bu soruların yanıtı verildiği anda değerlendiren ve verilen cevaba göre öğrencilere dönüş sağlayan bilgisayar programlarıdır. Bu yazılım öğrencilerin gerçekleri ve kavramları hatırlamalarını kolaylaştırır. Hazırlaması en kolay eğitim türüdür.

19 Dönüt Sağlama ve Pekiştirme
GİRİŞ Konu ve Madde Seçimi Soru ve Yanıt Sağlama Değerlendirme Dönüt Sağlama ve Pekiştirme ÇIKIŞ ~Alıştırma ve Uygula yazılımlarının Akış Çizelgesi~

20 Akış çizelgesi incelendiğinde öğretici yazılımlardan farklı olarak alıştırma ve uygulama yazılımlarında herhangi bir konu sunumu yapılmakta, giriş yapıldıktan sonra öğrenci konuyu seçer. Daha sonra bu konu ile ilgili öğrencilere sorular yöneltilir. Hazırlanan yazılımın özelliğine göre öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar hemen değerlendirilir ve daha sonra öğrenciye geribildirim olarak verilir.

21 3) Öğretimsel Oyunlar Yaş grubu daha küçük olan bireylerle öğretim gerçekleştirilirken kullanılması tercih edilen eğitim yazılımı türüdür. Öğretimsel oyunlarda öğrencinin dikkatini çekebilmek için sunulmak istenen içerik bir senaryoya uyarlanır ve bu senaryo içerisinde öğrencinin ilerlemesi sağlanır. Burada oyun, öğrenciyi güdülemek amacıyla kullanılır. Eğer öğrenci istenen davranışı sağlayamaz ise ilgili bölümler belirlenerek öğrencinin oyunu tekrar oynayarak öğrenmesi sağlanabilir.

22 Gerekli hareketlerin Yapılması
GİRİŞ Olayın Sonu Gerekli hareketlerin Yapılması Öğrenci Reaksiyonları ÇIKIŞ güncellemeler Zıt Reaksiyonları ~Ders Alıştırma Pratik Yazılımlarının Akış Çizelgesi~

23 4) Benzetim Yazılımları
Gerçek dünyada yapılması tehlikeli olabilecek ya da maliyetli olabilecek deneyimlerin bilgisayar ortamında tehlikesiz ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

24 Düzeltmeler ve Eklemeler
GİRİŞ Senaryo sunumu İstenen Davranış Öğrencinin Eylemleri Düzeltmeler ve Eklemeler ÇIKIŞ ~Düzeltim Yazılımlarının Akış Çizelgesi~

25 İNTERNET TABANLI EĞİTİM

26 İnternet tabanlı eğitim, öğrenen ve öğretenlerin ayrı ortamlarda bulunması ve öğretim etkinliklerinin tamamının veya büyük bir üzere bölümünün internet üzerinden gerçekleştirilmesidir. İnternet tabanlı eğitim eş zamanlı ve eş zamansız olmak iki temel içimde gerçekleşir. İnternet tabanlı eş zamanlı eğitimde, öğrenciler ve öğretmen fiziki olarak ayrı yerlerde bulunmalarına rağmen, aynı anda karşılıklı iletişim ve etkileşim içindedirler.

27 İnternet tabanlı eşzamansız eğitimde ise öğrenciler ve öğretmen fiziki olarak
yine ayrı yerlerde bulunmakta ve bununla birlikte karşılıklı etkileşim eşzamansız olarak gerçekleşmektedir. Geleneksel öğretim ortamlarına göre internet tabanlı eğitimin teknik ve eğitsel temelde birtakım üstünlükleri bulunmaktadır. İnternet tabanlı eğitim ortamları genel olarak; Zaman ve yerden bağımsız bir şekilde bilgiye ulaşabilmeye, Gerçekleştirilen öğretimin bireyselleştirilmesine, Eğitimde fırsat eşitliğine, Bireylerin kendi hızlarında öğrenebilmelerine olanak sağlamaktadır .

28 İnternet tabanlı eğitimin en önemli öğelerinden biriside öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasında gerçekleşen etkileşimdir. Geleneksel sınıf ortamlarının aksine,öğretmen ve öğrencilerin farklı ortamlarda bulunmaları nedeniyle sanal ortamlarda öğretme-öğrenme sürecine anlam katan ve öğrenmeyi destekleyen yüz yüze,karşılıklı etkileşim gerçekleşememektedir. Öğrenciler karşılarında sorularını yöneltebilecekleri, geri bildirim alabilecekleri bir öğretmen bulamaya bilirler. Bu durumda internet tabanlı dersler tasarlanırken, öğrenci grubunun özelliklerine, belirlenen amaçlara ve ulaşılmak istenen hedeflere göre etkinlikler belirlenmeli ve sürecin hemen başında ayrıntılı ve açık bir şekilde bu etkinlikler planlanmalıdır.

29 Eşzamansız Eğitimde Kullanılabilecek Araçlar ve Hizmetler
1.Elektronik posta:Elektronik posta internet tabanlı eğitimde, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşimin sağlanmasında kullanılan bir araçtır. Örneğin, öğrenciler yapmış oldukları ödevleri elektronik posta ile öğretmenlerine gönderebilmekte, öğretmenlerde öğrencilerine ödevleri hakkında geribildirim de bulunabilirler. 2.Tartışma listeleri: Belirli konuların tartışıldığı elektronik ortamlardır. Geleneksel öğretim ortamlarında öğretmen otoritesi, öğrencinin yetiştiği sosyal çevrede kazanmış olduğu olumsuz yaşantılar gibi birçok nedenden dolayı demokratik tartışma olanağı sağlanamayabilmektedir. internet tabanlı eğitimin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin öğrenci-öğrenci etkileşimi olduğu düşünüldüğünde, fikir alışverişinin sağlandığı tartışma listelerinin kullanıldığı gereklilik ve önem açıkça ortaya çıkmaktadır.

30 Eşzamanlı Eğitimde Kullanılabilecek Araçlar ve Hizmetler
3.Web sayfaları: İnternet tabanlı eğitimde ders içeriğinin eş zamansız bir biçimde sunumu, web sayfaları üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde web sayfaları ses, video, canlandırma gibi çoklu ortam öğeleri ile zenginleştirilerek etkileşimli bir yapıda kullanıcılara sunulabilmektedir.Programlama dillerindeki gelişmelere paralel olarak web tabanlı e-posta, forum, sohbet gibi hizmetlerde web tabanlı olarak yürütülebilmektedir. Eşzamanlı Eğitimde Kullanılabilecek Araçlar ve Hizmetler 1.Sohbet: IRC, internet üzerinden gerçekleşen sohbet ortamıdır. Sohbet, yazılı iletilerin eşzamanlı olarak kullanıcıları tarafından birbirlerine gönderilmesi sonucu gerçekleşmektedir. İnternet tabanlı derslerde sohbet amacıyla ICQ ve MIRC ve MSN adı verilen yazılımlar bulunmaktadır. 2.Sesli ve/veya görüntülü(video) konferans: Aynı anda ikli ya da daha çok bireyin, birbirlerini duyarak ve/veya görerek etkileşim içine girdikleri bir hizmettir.

31 Eğitimde Blog Uygulamaları
Weblog ya da daha sık kullanılan adıyla blog, temel olarak internet kullanıcıların herhangi bir tasarım bilgisine sahip olmaksızın web sayfaları yaratabilmelerine, bu sayfalarda çeşitli konular hakkında yazılar yazabilmelerine ve diğer internet kullanıcılarının bu yazılara yorumlar ekleyebilmelerine olanak sağlayan web tabanlı bir araçtır. Weblog kelimesi, web(ağ) ve blog(günlük) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Blog yazarları teknik bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın diledikleri konuda sayfalarını oluşturabilmekte ve diledikleri zaman blog sayfaları güncelleyebilmektedirler. Blogları kullanım amaçlarına ve kullanıcılara sunuldukları ortam ve sunum biçimlerine göre çeşitli şekillerde sınıflamak mümkündür. Kişisel bloglar, topluluk blogları, basın yayın blogları, proje yönetimi blogları, kurumsal bloglar, eğitim blogları olarak ayırabiliriz.

32 Öğrencilerin teknolojiye karşı olumsuz tutumları ve kaygı durumları blog
kullanımlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Uygulamanın henüz başlangıcında bu tip öğrenciler belirlenmeli ve blog kullanırken hem öğrenebilecekleri hem de eğlenecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. Katılımın artırılabilmesi ve sürdürülebilmesi blog ortamında sunulacak ders içeriğinin güncel ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek konularla bütünleştirilmesi gerekmektedir. Blog sayfalarının yönetimi öğretmen tarafından doğrudan öğrencilere verilebilir bu şekilde öğrenciler blog ortamını daha fazla sahiplenebilirler ve katılım bu şekilde artırılabilir. Blog ortamında gerçekleştirilecek etkinlikler öğretmen tarafından mümkün olan en iyi şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır.

33 Eğitimde Yapay Zeka Yapay zeka uygulamaları bilgisayar dünyasının en ilgi çeken konularından birisidir. Yıllardan beri süregelen ve yıllarca da süreceği açık olan ‘bilgisayarlar düşünebilir mi ?’ sorusu yapay zekanın temelini oluşturmaktadır. Yapay zeka sistemlerinde amaç, elektronik makineler aracılığı ile insan zekasını taklit etmektir. Bilgisayar oyunları, görüntü ve parmak izi tanıyabilen bilgisayar sistemleri gibi günlük yaşamda da aslında sıkça karşılaştığımız yapay zeka uygulamaları sağlık, güvenlik, ulaştırma gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan gibi düşünebilme yeteneğine sahip bilgisayar sistemlerinin eğitim alanında kullanımı yıllar öncesi bir ütopya olsa da, günümüz bilgisayar teknolojileri eğitimde yapay zeka uygulamalarına olanak sağlayacak gelişmişliğe sahip durumdadır. Eğitimde yapay zeka uygulamaları, uzman sistemler adı verilen bilgi tabanlı sistemler adı altında ele alınmaktadır.

34 Sanal Gerçeklik Hayali ve gerçek olmayanı ifade eden sanal kavramı, gerçek olanla birlikte düşünüldüğünde işlevleri ve etkileri ile var olan, fakat alışılagelmiş ortamın dışında ve bu anlamda da yapay olarak algılanan durumları ifade etmektedir. Siber boşluk olarak da bilinen sanal gerçekliğin bilgisayar ortamda var olan bir gerçeklik olduğu söylenebilir. İnsan duygularına etki edebilen ve gerçekte bir araya getirilebilmesi oldukça zor ve pahalı olan öğelerden oluşan sanal ortamlar, başta eğitim olmak üzere toplumsal yaşamın değişik alanlarında da kullanılabilirdir. Sanal gerçekliğin katılımcılar üzerinde etkileri şöyle özetlenebilir: Ortam katılımcıyı içine alır, Katılımcı orada bulunduğunu hisseder, Katılımcı çevreyle etkileşime girer, Katılımcı ortamı incelemek ve ortam içinde etkinlikte bulunmakta özgürdür, Birden fazla kullanıcı, eş zamanlı olarak aynı ortam içinde etkileşime girebilir

35 Eğitimde Mobil Teknolojiler
Mobil .teknoloji kavramı, cep telefonları, PDA’ lar gibi taşınabilir bilgi-iletişim aygıt ve standartları ifade etmede kullanılmaktadır. Ticaret, bankacılık, sağlık gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılan mobil teknolojiler, eğitim alanında da kendisine, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli uygulama olanakları bulmuştur. Bu bağlamda, kablosuz altyapıyla bütünleştirilmiş, mobil aygıtların kullanımını temel alan ve m-öğrenme adı verilen yeni bir öğretim şekli ortaya çıkmıştır. M-öğrenmenin var olan e-öğrenmeyle ve uzaktan eğitim uygulamalarından ayrı ya da farklı bir kavram olmayıp, bu kavramların yeni bir biçimi olarak düşünülmesi gerekir. Mobil teknolojiler öğrenen ve öğretenlere önemli olanaklar sunmaktadır: Öğrenenin yeteneklerine ve öğrenme stiline göre bireysel öğrenmeyi destekler, Öğrenenin bilgi ve beceri düzeyine uyarlanabilir. Günlük iletişime elverişlidir. Bilgi kaynaklarına sürekli ulaşılabilir.

36 Bir Eğitim Uygulaması: Eğitim Amaçlı Blog Sayfası Oluşturma
Blog hizmeti internet kullanıcılarına genellikle ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sunucu bir bilgisayar üzerinden blog yazılımları kullanarak blog sayfaları oluşturulabileceği gibi, ücretsiz blog hizmeti veren sitelerden de yararlanabilir. Türkiye de yaklaşık 125 bin kullanıcı sayısına sahip olan ve türkçe içerikli blog hizmetini kullanıcılarına ücretsiz olarak sunan ‘blogcu’ (http://www.blogcu.com) isimli site uygulamanın gerçekleştirilmesinde temel alınmıştır. 1.Bu hizmetten yararlanabilmek için kullanıcı hesabı oluşturulmalıdır. Yukarıdaki hesaptan ücretsiz kayıt olun yazısı tıklanarak formu tamamladıktan sonra kayıt işlemi gerçekleşir. 2.Daha sonraki ekran oluşturulacak blog sayfası için bir şablon seçmektir. Seçilecek şablonu daha sonra başka bir şablonla değiştirebilme ve seçilen şablon üzerinde değişikliler yapma olanağı sağlanabilir. 3.Sırasıyla kullanıcı hesabı oluşturulması, profil ve blog bilgilerinin girilmesi ve şablon seçiminden sonra artık blog sayfası kullanıma hazır hale gelmiştir.Oluşturulan Parola ve kullanıcı adı yardımı ile sisteme girildiğinde yönetim ekranı karşımıza gelmektedir. Bu ekranda kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi, şablon seçimi ve düzenlenmesi yazı, resim ekleme gibi seçenekler yer alır.

37 4. Artık sıra blog oluşturulan bloğa yazı eklemeye gelmiştir
4. Artık sıra blog oluşturulan bloğa yazı eklemeye gelmiştir. Bunun için yönetim ekranında yazı ekle bağlantısı seçilmelidir. Yazı ekleme ekranında bulunan sade bir editör basit bir şeklide istenen her konuda bloğa yazı eklemeye olanak sağlamaktadır. 5. Blogların en önemli bir özelliği de okuyucuların bloğa yorumlarıyla katılabilmeleridir. Yönetim ekranında bulunan Yorumlarım bağlantısıyla blogdaki yazılara yapılan yorumları görmek mümkündür. 6.Blog sayfası için hesap oluşturulurken seçilen şablon yönetim ekranında bulunan şablon seç ve şablon düzünle bağlantılarıyla değiştirilebilmektedir. 7.Blog sayfalarının bir diğer özelliği, blog sahibinin bloğunu sadece tanımladığı okuyuculara sunabilmesidir. Özellikle sosyal etkileşimin önemli olduğu öğretim ortamlarında öğrencilerin kendilerini daha rahat hissedebilmelerini sağlamak amacı ile bu seçeneğin kullanılması uygun olacaktır. Yönetim ekranında bulunan Arkadaşlarım bağlantısı yardımı ile blogcu’dan hesabı olan diğer kullanıcılar Arkadaş Ekle butonu ile eklenebilmektedir. 8.Eğitim amaçlı blog sayfalarında katılımcıların blog sayfalarını ne zaman ziyaret ettikleri, ne kadar süre ile ve hangi tarihlerde sayfaları görüntüledikleri, hangi sayfalara daha çok yoğunlaştıkları gibi bilgilere yeni yönetim ekranında bulunan İstatistikler bağlantısı ile erişmek olanaklıdır.

38 9.Temel özelliklere sahip blog sayfası artık kullanıma hazır bir hale gelmiştir. Ders süresi boyunca blog sayfalarına yazılar eklemek, ders konuları ile ilgili tartışmalar ve işbirliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirmek, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmen ile etkileşimlerini arttırmak artık olanaklı bir hale gelmiştir. Ancak, etkili ve verimli bir ders süresi için eğitimde blog uygulamaları başlığı altında da belirtilen, bloğa ilgiyi en üst düzeyde tutacak uygulamalara yer verilmesinin önemi unutulmamalıdır.

39 ADEM OLUÇ DENİZ GÖKDAĞ ŞİRİN SICAKYÜZ FARUK AKTAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF

40 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"İÇERİK HAKKINDA BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları