Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumsal Duyarlılıkta empatinin Önemİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumsal Duyarlılıkta empatinin Önemİ"— Sunum transkripti:

1 Toplumsal Duyarlılıkta empatinin Önemİ
BASKAN:GÜNEŞ ÖZTÜRK HAZIRLAYANLAR:MESUT ÖZTÜRK SEDA BUDAK ÖMER FATİH ERTOĞRUL Toplumsal Duyarlılıkta empatinin Önemİ

2 Empati Nedir? Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir. İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla yok olur. Aile içi empati ise aile bireylerinin karşısındaki insanı kendi yerine koymasıdır. Bu sayede bireyler karşındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre davranır. Empatinin tam olarak gerçekleşmesinin üç kuralı vardır; 1.Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakmak, 2.Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek, 3.O kişiyi anladığını ona ifade etmek.

3

4

5 Toplumsal Duyarlılık Nedır?
Toplumsal duyarlılık veya bilinç, yaşadığımız dünya ve yaşadığımız olaylarla ilişki kurmak ve bu konuda sorumluluk almaktır. Toplumsal bir varlık olan insan, çevresine karşı duyarlı olmak zorundadır. Zira toplum içerisinde bir bireye zarar veren bir olay toplumdaki tüm bireyleri de etkilemektedir. Suya atılan bir taşın etkisinin halkalar halinde yayılarak genişlemesi gibi pozitif veya negatif etki yaratan sosyal olaylarda dalgalar halinde büyüyerek yaygınlaşır ve bizi bir şekilde etkiler. Dünyaya ve çevremize karşı ne kadar duyarlıysak, bu duyarlılık olumlu veya olumsuz olarak bize geri döner. Yaşadığımız çağda toplumsal duyarlılık çok daha önem kazanmıştır. Erich Fromm’a (1996) göre sanayileşen toplumlarda ekonomik gelişmeyle birlikte insanların bireyselleşmesi ve bunun sonucunda insanın yalnızlığa itilmesi gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu bireyselleşme ve yalnızlaşma, duygusal körlüğe neden olarak, insanın kendisine ve yaşadığı topluma yabancılaşmasına neden olmaktadır. Toplumsal duyarlılığa (bilince) yönelik davranış becerileri kazanmak uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Bu süreçte kişi başkaları ya da toplum için sorumluluk aldığından kendinden bir şeyler vereceğinden çoğu zaman kendisi ile çelişkiye düşebilir. İnsanın bunu öğrenmesi ve uygulaması kolay değildir. Bireyde toplumsal duyarlılığın oluşması için öncelikle bireyde farkındalık kavramının gelişmiş olması gerekmektedir. O halde farkındalık nedir?

6

7 Toplumsal Duyarlılıkta Empatinin Önemi
Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Basit gibi gözüken bu tanımın gerisinde pek çok kuramsal öğe bulunmaktadır ve belki de bu yüzden söz konusu tanıma ulaşılması oldukça zaman almıştır.. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine "empati" adı verilir. Öte yandan İnsanoğlu, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar gerçekleştirdiği gelişmesini iletişime borçludur. İnsanlar birbirleri ile iletişim kurmasını başaramasaydı, birlikte üretim yapamayacak, ürettiklerini paylaşamayacak, diğerlerinin bilgi birikiminden yararlanamayacaktı. Savaşta, barışta, ekonomide, sanatta, hayatın her alanında iletişim vardır. İletişimin nasıl kurulduğu, iletişimin sürecini ve sonucunu belirler. İletişimin doğru kurulamaması, insanları birbirinden ayırır, ülkeleri birbirine düşman eder. Sağlıklı iletişimin en temel koşulunun empati olduğu günümüzde bilimsel araştırmalar ile de ispatlanmıştır.  Empati tıpkı iyi bir dinleyici olmak gibi, başkaları ile iletişim kurmak için gereken en temel yeteneklerden birisidir.Empati karşınızdaki insanı onun gözleri ile dünyayı görebilecek kadar iyi algılayabilmek ve onun dünyasına girebilmek demektir. Öylesine yoğun bir şekilde dinlersiniz ki, karşınızdaki insanın içinde bulunduğu durumu, duygularını ve düşüncelerini sizde kendinizin gibi yaşarsınız. Empati kurmak için öncelikle karşımızdaki kişinin bizim gibi bir varlığı, bizden farklı değer yargıları ve inançları olduğunu bilmek ve bunu kabul etmek gerekir. Bu kabulden hareketle, etkileşimde bulunduğumuz kişinin haklı/haksız, iyi/kötü biçiminde yargılanmaması, sadece onun durumunun anlaşılabilmesi için çaba gösterilmesi gerekir. İletişimde empatinin kurulabilmesi için,kişinin karşısındaki kişinin hem duygu hem de düşüncelerini doğru olarak anlaması büyük önem taşır. Ayrıca empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışı karşısındaki kişiye iletmesi de empatinin gerçekleşmesinde son derece önemlidir. Bir başka deyişle karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamak yeterli değildir. Bunun iletilmesi de gerekmektedir. Bireylerin gelişime açık,kendini yenileyen,önyargılardan uzak,iletişim kurduğu kişinin bulunduğu yeri değerlendiren demokratik tutumu davranış edinmiş kişiler bu kazanımlarını empatik iletişimi gerçekleştirerek yapmışlardır. Bir başka deyişle empatik iletişim içinde olan birey demokratik tutum ve davranış sergileyen bireydir. Bu bağlamda empatik iletişim,bireylerin birbirini anlama ve iletişim den kaynaklanan sorunların çözümünde en temel etkidir. Bir çok sorunun anlaşılamamaktan kaynaklandığı,karşısındaki kişiyi kabul etmeme veya dinleme gibi iletişimi engelleyen tutumlar içinde olmanın temeli empatiyi geliştirememektir. Globalleşme, küreselleşme kavramlarının etkisinin yanında bulunduğu stratejik konum nedeniyle içerdeki ve dışarıdaki bazı güç merkezleri tarafından ülkemiz milli menfaatlerimize aykırı olarak değişik yönlere çekilmektedir. İnsanımız ise ülkemizin güçsüz duruma düşürülmesini teminen 1980 öncesinde olduğu gibi kamplara ayrılmak istenilmektedir. Öte yandan son yıllarda boşanmalar artmış, ülkemizdeki sayısı 12 milyon civarına ulaşan özürlü vatandaşlarımızın sosyal yaşama dahil edilmesi amacıyla  gerekli düzenlemeler yapılamamış, çocuklarımızın eğitiminde ailelerin ve geleneklerin payı azalmış  durumdadır. Kanımızca bu ve buna benzer tüm toplumsal sorunlar karşımızdaki ile empati yapılmadan çözüme kavuşturulamayacak konulardır. İşte bu düşüncelerden hareketle Toplumsal Empati hareketi oluşturulmuştur.

8 Bu Konudaki Projeler Gönüllü Eğitim Projesi (GEP): 2001 yılında toplumda görülen en büyük eksiklik olan eğitim sorununun çözümüne hem katkıda bulunmak, hem de bu toplumsal görevi herkese hatırlatmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Yetiştirme Yurtları Projesi (YYP) kapsamında Ankara’da bulunan 6-12 yaş arasındaki çocukların barındığı Sevgi Evleri’ni pazar günü 09:00-13:00 saatleri arasında ziyaret eder. Görme Engelliler Projesi (GÖREP): Ankara içerisinde bulunan bir görme engelliler derneği ile anlaşan projemiz, gönüllülerinin uygun olduğu saat aralıklarında görme engelliler ile buluşarak onlara manevi destek olmakla birlikte, ders takviyesi yapmaktadır. Manevi Evlat Projesi (MEP): Farklı nedenlerden dolayı huzurevlerinde kalan yaşlılarımızı belirli aralıklarla ziyaret ederek acı, tatlı anılarını bizlerle paylaşmaları sağlanır. Uluslararası Proje Grubu (UPG): Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin çeşitli projelerinde aktif olarak görev almış gönüllüler tarafından 1 Nisan 2004’te Türkiye’nin de dahil edildiği Avrupa Birliği Gençlik Programı dahilinde yapılan uluslararası projelere katılmak ve bu tür projelere ev sahipliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Demiryolu Hattı Destek Projesi (DHDP): Yılda bir defa 23 Nisan haftasında demiryolu hattına yakın bir köy ilköğretim okulunda gerçekleştirilir. Güneş Köyden Doğuyor (Gün-Köy): Aramıza akademik yılında katılan projemiz uzaktan ve dokunarak yapılan yardım arasındaki uçurum seviyesindeki farka vurgu yapmaktadır. Kalpler 1 Lösemi 0 (K1L0): akademik yılında bünyemize kazandırılan bir diğer projemiz de Kalpler 1 Lösemi 0 Prof. Dr. Sedat Özkan’ın da altını çizdiği gibi “Depresyon kanser hastasında bağışıklık sistemini çökertir.” gerçeğinden yola çıkarak oluşturulmuştur. Genç Bakış Projesi (GBP): Projemizde lise çağında gençlerin kendi sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olarak onların gönüllülük ve aktif vatandaşlık kavramları ile tanışmalarını amaçlamaktayız. Umudun Yurttaşlar Projesi (UYP): Hedef kitlesi mülteciler olan bu projemiz, toplumda mülteciler ve onların hakları hakkında bilinç uyandırmak, mülteciler ile çalışan kuruluşlarla ile iletişim halinde olup sorunlarını dile getirmek ve onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyalar düzenlemeyi amaçlar. Sokak Lambası Projesi (SLP): Hedef kitlesi sokakta çalışan ya da çalışma potansiyelindeki çocuklar olan Sokak Lambası Projesi bu çocukların eğitime devam etmelerini sağlamak, özgüven, farkındalık ve aidiyet duygularının gelişmesine katkıda bulunmak, toplumda her konudaki dezavantajlarını ortadan kaldırmaya çalışmak, onlara güzel birer örnek oluşturarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, medya aracılığıyla toplumu sorun hakkında bilinçlendirmek, çocukların toplumla bütünleşmesini sağlamak gibi amaçları benimseyerek haftasonu etkinlikleri ve ulusal çapta organizyonlar düzenleyerek bu amaçlarına hizmet ediyor. Üniversite Personeline Destek Projesi (ÜPDP): Toplumsal Duyarlılık Projeleri bünyesinde Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın yardımıyla 2002 yılından beri kapsamı her geçen yıl genişletilerek yürütülmektedir. Bilgisayarlı Eğitim Projesi (BEP): akademik yılı itibariyle baştan aşağıya yenilenen Bilgisayar Egitimi Projesi, hedef kitlesi edindigi çocukların kişisel gelişimlerine ve kendini ifade yetilerine, çoklu ortam araçlarını ve bilgisayarı kullanarak destek olmayı amaçlayan bir projedir. Eğitim Grubu: TDP projelerinin ihtiyacı olan eğitimleri gerek kendi gönüllüleriye gerekse dışarıdan profesyonel biriyle karşılar. TDP Atölye Çalışmasını hazırlayan ve TDP’ye eğitmen yetiştiren gruptur

9 VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKUR EDERİZ


"Toplumsal Duyarlılıkta empatinin Önemİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları